เกิดข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวประมวลผลอื่นนอกเหนือจากตัวประมวลผล Intel มี Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows XP Service Pack 3: " STOP: 0x0000007E "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 953356 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ถ้าต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวประมวลผลอื่นนอกเหนือจากตัวประมวลผล Intel มี Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows XP Service Pack 3 (SP3) แล้ว คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ตรวจพบปัญหาและได้ปิดระบบ Windows เพื่อป้องกันความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลด้านเทคนิค:

*** หยุด: system_thread_exception_not_handled 0x0000007e (0xc0000005, 0xfc5ccaf3, 0xfc90f8c0, 0xfc90f5c0)
เมื่อมีการใช้ส่วนขยายที่อยู่ทางกายภาพ (PAE) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
หยุด 0x000000fc (attempted_execute_of_noexecute_memory)
หมายเหตุ
 • ผลลัพธ์ของข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความล้มเหลวของระบบของคอมพิวเตอร์
 • พารามิเตอร์ที่อยู่ในวงเล็บของข้อมูลทางเทคนิคสำหรับข้อความข้อผิดพลาด Stop อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น พารามิเตอร์แรกอยู่ตลอดเวลา "C0000005"
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x0000007E หยุดทั้งหมดที่ไม่เกิดขึ้นจากปัญหานี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีสร้างรูปที่มีการเตรียมระบบ (Sysprep) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ที่ Intel และจากนั้นปรับใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้การประมวลผล Intel

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีรูปที่บริษัทผู้ผลิตที่สร้างขึ้น โดยใช้เครื่องมือ Sysprep sysprep ช่วยให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่สร้างรูปภาพที่สามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ปัญหาที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" อาจเกิดขึ้นหากมีสร้างรูปของ Sysprep ดั้งเดิม สำหรับ Windows XP Service Pack 1 (SP1), สำหรับ Windows XP SP2 หรือ Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ที่ Intel และจากนั้นปรับใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้การประมวลผล Intel

ในการกำหนดค่านี้ โปรแกรมควบคุมตัวประมวลผล Intel (Intelppm.sys) อาจพยายามโหลดหลังจากที่คอมพิวเตอร์ที่มีการปรับรุ่น ไปเป็น Windows XP SP2 หรือ Windows XP SP3 ได้ โปรแกรมควบคุมทำนี้ได้เนื่องจากมีคีย์รีจิสทรี orphaned ยังคงจากรูป Sysprep เดิม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณปรับใช้รูป Sysprep ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ปลายทางที่มีตัวประมวลผลผู้ขายอื่นที่ไม่สนับสนุน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
828287สถานการณ์ Sysprep ไม่สนับสนุน
หมายเหตุ:เราไม่สามารถสนับสนุนการใช้ Sysprep เพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการมาจากรูปภาพถ้ารูปถูกสร้างขึ้น โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างรูป Sysprep บนคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผล Intel และจัดวางรูปลงในคอมพิวเตอร์ที่มีการ AMD แล้ว ตัวประมวลผลได้

วิธีการแก้ไขปัญหานี้หลังจากที่เกิดขึ้น

วิธีที่ 1:

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ใน Safe Mode

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซฟโหมดใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  315222คำอธิบายของตัวเลือกการเริ่มต้นระบบเซฟโหมดใน Windows XP
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Intelppm
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาเริ่มการทำงานรายการ แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
 5. ในการค่ากล่องข้อมูล ชนิด4แล้ว คลิกตกลง.
 6. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 7. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เรียกใช้'คอนโซลการกู้คืน โดยใช้ซีดี Windows XP เลือกตัวเลือกการกู้คืนแล้ว เมื่อต้องการเรียกใช้'คอนโซลการกู้คืน' จากดิสก์สำหรับเริ่มต้นของ Windows XP หรือ จากซี ดี Windows XP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใส่ดิสก์สำหรับเริ่มต้นของ Windows XP ในไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ หรือ ใส่ซีดี Windows XP ในไดรฟ์ซีดี จากนั้น ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ คลิกเพื่อเลือกตัวเลือกที่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากไดรฟ์ซีดี
 2. เมื่อหน้าจอ "ยินดีต้อนรับสู่การเซ็ต" ปรากฏ กด R เพื่อเริ่มการทำงานของคอนโซลการกู้คืน
 3. ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบจากสองระบบหรือคอมพิวเตอร์แบบมัลติบูต เลือกการติดตั้งที่คุณต้องการเข้าถึงจากคอนโซลการกู้คืน
 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแล

  หมายเหตุ:กดปุ่ม ENTER ถ้ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบจะเป็นค่าว่าง
 5. ที่พรอมต์คำสั่งของ recovery console ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  ปิดการใช้งาน intelppm
 6. เมื่อต้อง การออกจากคอนโซลการกู้คืน และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ พิมพ์exitat the Recovery Console command prompt, and then press ENTER.

How to prevent this problem and make Windows XP SP3 available on Windows Update

ข้อมูลการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows XP (KB953356) package now.

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

To install this update, you must have Windows XP SP2 or Windows XP SP3 installed.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้ทดแทนการปรับปรุงที่ออกก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

To use one of the updates in this package, you do not have to make any changes to the registry.

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ippmcust.dllไม่สามารถใช้งานได้26,62428 2008 พฤษภาคม12:01x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007E" คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
330182วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงัก Stop 0x0000000A ใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
888372คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด “ Stop 0x0000007E ” หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows XP Service Pack 2 หรือ Service Pack 3 บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ Intel-ตัวประมวลผลที่ใช้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการก่อนที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
950717ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP Service Pack 3
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 953356 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbfix kbbug kbqfe kbwinxppostsp3fix kbmt KB953356 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:953356

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com