วิธีการเปลี่ยนพารามิเตอร์ SQL Server ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์เมื่อทำการ SQL Server ไม่ได้ออนไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 953504 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เมื่อคุณใช้ Microsoft SQL Server 2008 Configuration Manager, SQL Server 2005 Configuration Manager, SQL Server 2000 Enterprise Manager หรือ SQL Server 2000 การเซ็ตอัพการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ SQL Server ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงบนโหนดที่ใช้งานอยู่ในขณะที่ทรัพยากรคลัสเตอร์ของ SQL Server อยู่ในสถานะออนไลน์ ถ้ามีการให้ SQL Server ไม่ได้ออนไลน์อยู่ คุณจะต้องนำ SQL Server แบบออนไลน์ก่อน อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถนำ SQL Server แบบออนไลน์

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนพารามิเตอร์ SQL Server ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ใน SQL Server ไม่ได้ออนไลน์ หรือ เมื่อคุณไม่สามารถนำ SQL Server แบบออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์ SQL Server ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์เมื่อทำการ SQL Server ไม่ได้ออนไลน์ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

หมายเหตุ เราขอแนะนำว่า คุณพยายามที่จะใช้วิธีการนี้ก่อน
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ค้นหาดิสก์ควอรัม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Quorum
  2. รายการเส้นทางประกอบด้วยเส้นทางของดิสก์ควอรัม ตัวอย่างเช่น รายการเส้นทางประกอบด้วยเส้นทางต่อไปนี้:
   <quorumdrive></quorumdrive>: \MSCS
 3. ค้นหา GUID ของทรัพยากรคลัสเตอร์ของ SQL Server เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Resources
  2. ตรวจสอบ ชื่อ คอลัมน์ของรายการรีจิสทรี

   หมายเหตุ รายการรีจิสทรีหลายรวม "GUID" ในชื่อของรายการ
  3. สำหรับอินสแตนซ์ของการเริ่มต้น ค้นหาทรัพยากรคลัสเตอร์ของ sql SERVER ซึ่งประกอบด้วย "SQL Server" ในการ ชื่อ คอลัมน์นี้

   สำหรับอินสแตนซ์ที่ระบุชื่อไว้ ค้นหาทรัพยากรคลัสเตอร์ SQL Server รวม(SQL Server"<instancename></instancename>) "ในการ ชื่อ คอลัมน์นี้
 4. ค้นหาชื่อแฟ้มของจุดตรวจสอบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   \RegSync HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Resources\ {GUID }
  2. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ดูกลุ่มรีจิสทรีของจุดตรวจสอบและหมายเลขที่สอดคล้องกันที่คล้ายกับต่อไปนี้:
   สำหรับอินสแตนซ์ที่เป็นค่าเริ่มต้น
   00000004 SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQLSERVER

   สำหรับอินสแตนซ์ที่ระบุชื่อไว้
   Server\MSSQL SQL SOFTWARE\Microsoft\Microsoft ที่ 00000004X\MSSQLSERVER
   หมายเหตุ สำหรับอินสแตนซ์ที่ระบุชื่อ X สอดคล้องกับหมายเลขอินสแตนซ์

   หมายเลขมีชื่อแฟ้มจุดตรวจสอบ ในตัวอย่างนี้ จุดตรวจสอบแฟ้มชื่อคือ 00000004.cpt
 5. ใน Registry Editor คลิก HKEY_LOCAL_MACHINE.
 6. บน แฟ้ม เมนู คลิก โหลดไฮฟ์.
 7. ใน <quorumdrive></quorumdrive>:\<guid></guid> โฟลเดอร์ ค้นหาจุดตรวจสอบไฟล์ที่คุณพบในขั้นตอนที่ 4
 8. ใน ชื่อคีย์ กล่อง ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 9. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เมื่อต้องการแก้ไขค่าคีย์รีจิสทรีจุดตรวจสอบไม่ถูกต้อง:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\1\<yourregistrykey></yourregistrykey>
  หมายเหตุ ตัวอย่างต่อไปนี้แก้ไขรีจิสทรีคีย์ MSSQLSERVER จุดตรวจสอบ:
  • ตัวอย่างที่ 1
   เมื่อต้องการแก้ไขเส้นทางไม่ถูกต้องของแฟ้ม Master.mdf ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\1\Parameters
   2. แก้ไข
    SQLArg0
    คีย์
  • ตัวอย่างที่ 2
   เมื่อต้องการปิดใช้งานการใช้อย่างไม่ถูกต้องผ่านโพรโทคอล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\1\SuperSocketNetLib\Via
   2. เปลี่ยนค่าของรายการเปิดใช้งานจาก 1 เป็น 0
 10. หลังจากที่คุณแก้ไขรีจิสทรีคีย์ คลิก HKEY_LOCAL_MACHINE\1คลิก แฟ้ม เมนู และคลิก การยกเลิกการโหลดไฮฟ์.
หมายเหตุ หลังจากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ จุดตรวจสอบนี้ได้รับการแก้ไข และถูกจำลองแบบไปโหนที่เฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติในระหว่างการล้มเหลว คุณสามารถนำอินสแตนซ์ของ SQL Server แบบออนไลน์

วิธีที่ 2

คุณควรตระหนักว่า จะมีบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคีย์รีจิสทรี checkpointed ในเมื่อทรัพยากรที่เกี่ยวข้องที่กำลังออนไลน์ เมื่อไม่มีทรัพยากรออนไลน์ไว้ การเปลี่ยนแปลงคีย์ที่ checkpointed จะถูกเขียนทับ ด้วยค่าที่บันทึกไว้ล่าสุดจากแฟ้ม checkpointed สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
174070 การจำลองแบบรีจิสทรีในเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของ Microsoft

บันทึกย่อ

 • ห้ามทำการ SQL คลัสเตอร์ล้มเหลวกลุ่มระหว่างขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 นอกจากนี้ ถ้าคุณไม่ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณอาจพบลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดบนล้มเหลว
 • สำหรับขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4, MSSQLx, MSQL10xและ MSSQL10_50xเป็นตัวยึดสำหรับ ID อินสแตนซ์ที่เกี่ยวข้องของอินสแตนซ์ของ SQL Server คุณสามารถกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องสำหรับระบบจากค่าของรายการรีจิสทรี MSSQLSERVER ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instancename>\SQL\</instancename>
 • สำหรับขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 4 <instancename></instancename>คือตัวยึดสำหรับชื่อของอินสแตนซ์ของ SQL Server

 1. ขอรับรายการของคีย์ที่ checkpointed โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  /checkpoints res คลัสเตอร์
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานจุดตรวจสอบคลัสเตอร์สำหรับคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   คลัสเตอร์ ทรัพยากร"(ชื่อเครือข่าย SQLInstanceName>)" /removecheckpoints: "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50x\MSSQLSERVER"
  • สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   คลัสเตอร์ ทรัพยากร"(ชื่อเครือข่าย SQLInstanceName>)" /removecheckpoints: "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10x\MSSQLSERVER"
  • สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   res คลัสเตอร์(SQL Server"<instancename></instancename>) " /removecheck: "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.x \MSSQLSERVER"
  • สำหรับอินสแตนซ์การเริ่มต้นของ SQL Server 2000 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   ของคลัสเตอร์ res "SQL Server" /removecheck: "Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLSERVER"

   ของคลัสเตอร์ res "SQL Server" /removecheck: "Software\Microsoft\MSSQLServer\Cluster"

   หมายเหตุ คุณต้องเรียกใช้คำสั่งสองเท่านั้นเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอาที่อยู่ IP มากกว่า หนึ่งซึ่ง SQL Server 2000 ฟัง
  • สำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server 2000 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   res คลัสเตอร์(SQL Server"<instancename></instancename>) " /removecheck: "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instancename></instancename>\MSSQLSERVER"

   res คลัสเตอร์(SQL Server"<instancename></instancename>) " /removecheck: "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instancename></instancename>\Cluster"

   หมายเหตุคุณต้องเรียกใช้คำสั่งสองเท่านั้นเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอาที่อยู่ IP มากกว่า หนึ่งซึ่ง SQL Server 2000 ฟัง
 3. เปลี่ยนพารามิเตอร์สำหรับอินสแตนซ์คลัสเตอร์ของ SQL Server บนโหนดทั้งหมด
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานจุดตรวจสอบคลัสเตอร์สำหรับคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   คลัสเตอร์ ทรัพยากร(SQL Server"<instancename></instancename>) " /addcheckpoints: " HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQLSERVER"
  • สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   res คลัสเตอร์(SQL Server"<instancename></instancename>) " /addcheck: "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQLSERVER"
  • สำหรับอินสแตนซ์การเริ่มต้นของ SQL Server 2000 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   ของคลัสเตอร์ res "SQL Server" /addcheck: "Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLSERVER"

   ของคลัสเตอร์ res "SQL Server" /addcheck: "Software\Microsoft\MSSQLServer\Cluster"
  • สำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server 2000 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้: res คลัสเตอร์(SQL Server"

   <instancename></instancename>) " /addcheck: "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instancename></instancename>\MSSQLSERVER"


   res คลัสเตอร์(SQL Server"<instancename></instancename>) " /addcheck: "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instancename></instancename>\Cluster"

   หมายเหตุ การทรัพยากรชื่อ "SQL Server (<instancename></instancename>) "อาจแตกต่างไปในกรณีของคุณได้ เพื่อยืนยันชื่อทรัพยากร เริ่มการทำงานของผู้ดูแลคลัสเตอร์ คลิก กลุ่ม SQLค้นหาคุณสมบัติทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL และจากนั้น กำหนดว่าชื่อที่แน่นอนของทรัพยากร
 5. นำอินสแตนซ์ของ SQL Server แบบออนไลน์

ตัวอย่างการแสดงผลบนเซิร์ฟเวอร์ SQL Server 2008

/checkpoints res คลัสเตอร์

ไม่มีระบุชื่อทรัพยากร

รายการรีจิสทรี checkpoints สำหรับทรัพยากรทั้งหมด...

ทรัพยากรจุดตรวจสอบรีจิสทรี

-------------------- --------------------------------------------------------

ชื่อเครือข่ายของ SQL (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10<instance name="">\Cluster'</instance></instance>

ชื่อเครือข่ายของ SQL (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10<instance name="">\MSSQLServer'</instance></instance>

ชื่อเครือข่ายของ SQL (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10<instance name="">\Replication'</instance></instance>

ชื่อเครือข่ายของ SQL (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10<instance name="">\Providers'</instance></instance>

ชื่อเครือข่ายของ SQL (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10<instance name="">\SQLServerSCP'</instance></instance>

ชื่อเครือข่ายของ SQL (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10<instance name="">\CPE'</instance></instance>

ชื่อเครือข่ายของ SQL (<instance name="">) ' SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10<instance name="">\SQLServerAgent'</instance></instance>

ที่อยู่ IP SQL 1 (<instance name="">) ไม่มี</instance>

SQL Server (<instance name="">) ไม่มี</instance>

ตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL (<instance name="">) ไม่มี</instance>

C:\Windows\system32>cluster ทรัพยากร "SQL ชื่อเครือข่าย (<instance name="">)" /removecheckpoints: " Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10<instance name="">\MSSQLSERVER"<b00></b00></instance></instance>

จุดตรวจสอบรีจิสทรีที่เอา ' Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10EI

PRPTDB\MSSQLSERVER' สำหรับทรัพยากร ' ชื่อเครือข่าย SQL (<instance name="">)'...</instance>

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าตัวเลือกการเริ่มต้นระบบของเซิร์ฟเวอร์ใน SQL Server Configuration Manager แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms345416.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
912397ไม่สามารถเริ่มบริการ SQL Server เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เริ่มต้นสำหรับอินสแตนซ์ที่คลัสเตอร์ ของ SQL Server 2000 หรือ SQL Server 2005 ค่าที่ไม่ถูกต้อง
244980 วิธีการเปลี่ยนเครือข่าย ip แอดเดรสของอินสแตนซ์คลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 953504 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbpubtypekc kbinfo kbhowto kbmt KB953504 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:953504

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com