กระแสงานไม่ต่อโดยอัตโนมัติเมื่อกิจกรรมการหน่วงเวลาจะถูกทริกเกอร์ใน 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 953630 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ดำเนินการกระแสงานที่ unloads เมื่อกิจกรรมการหน่วงเวลาจะถูกทริกเกอร์ไม่ต่อโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะมี lapsed เวลาที่กำหนดเวลาไว้ใน Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 สถานะของกระแสงานที่ปรากฏบนหน้าสถานะของกระแสงาน SharePoint Services ยังคง “ระหว่างดำเนิน งาน"

สาเหตุ

เกิดปัญหานี้อาจขึ้นเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

สาเหตุที่ 1

ไม่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 932394 บนคอมพิวเตอร์

สาเหตุ 2

กระแสงานในบางครั้ง unloads ก่อนเหตุการณ์ตัวจับเวลาจัดกำหนดการไว้กลับมาทำงานของกระแสงาน ถ้าเหตุการณ์ตัวจับเวลาไม่ถูกกำหนดเวลา กระแสงานจะไม่เคยต่อ

สาเหตุที่ 3

เกิดปัญหากับเซอร์วิสการจับเวลาของ SharePoint คุณสามารถตรวจสอบปัญหาได้ โดยการทดสอบฟังก์ชันการทำงานบริการจับเวลาอื่น ตัวอย่างเช่น ทดสอบอีเมลขาเข้าเพื่อสร้างรายการสินค้า

สาเหตุ 4

ไม่มีการกำหนดค่าตัวจับเวลาของ SharePoint ให้ทำงานในเวลาที่ถูกต้อง กิจกรรมการหน่วงเวลาในกระแสงานที่ได้รับการประมวลผล โดยบริการการจับเวลาของ SharePoint และกระแสงานที่ดำเนินต่อตามการจัดกำหนดการงานตัวจับเวลาของกระแสงาน โดยค่าเริ่มต้น งานตัวจับเวลาถูกกำหนดค่าให้รันทุก ๆ 5 นาที ตัวอย่างเช่น กระแสงานที่มีการกำหนดค่าการดำเนินต่อใน 5 นาทีอาจดำเนินต่อหลังจาก 9 นาที และ 59 วินาที

สาเหตุ 5

แอสเซมบลีกระแสงานในแบบสากลแอสเซมบลีแคช (GAC) ถูกเขียนทับ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณอัพเดแอสเซมบลีของกระแสงาน และคุณเขียนทับแอสเซมบลีกระแสงานที่มีอยู่ ในกรณีนี้ กระบวนการจับเวลาใช้รุ่นเก่าของคำนิยามของกระแสงาน กระแสงานไม่ต่อเนื่องจากรุ่นเก่าของแอสเซมบลีของกระแสงานที่ถูกเขียนทับ และไม่มีอยู่

โดยทั่วไป กระแสงานใน GAC ถูกเขียนทับในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณใช้ GACUtil เครื่องมือเพื่อคัดลอกแอสเซมบลี
 • ด้วยตนเองคุณสำเนาแอสเซมบลี โดยใช้ Windows Explorer
 • คุณสามารถใช้เครื่องมือ Studio Visual สำหรับฟังก์ชันการปรับใช้กระแสงานที่ Microsoft Office System (VSTO) ที่อยู่ใน Microsoft Visual Studio 2008

สาเหตุที่ 6

สถานะของกระแสงานที่แสดงอยู่ใน SharePoint Services ยังคง ดำเนิน “การอยู่ ” ถึงแม้ว่ากระแสงานไม่ได้ดำเนินต่อ

สาเหตุที่ 7

 • กระแสงานที่ประกอบด้วย loops ที่ไม่มีหยุด ตัวอย่างเช่น กระแสงานที่อาจประกอบด้วยขณะ loops ไม่เพิ่มตัวนับเหล่านั้น
 • ไม่มีกิจกรรมตัวทำซ้ำในกระแสงานInitialChildDataการตั้งค่าคุณสมบัติ

การแก้ไข

การแก้ปัญหาสำหรับสาเหตุที่ 1

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  932394ตัวจับเวลาไม่ต่อการดำเนินการหลังจากที่มี reloaded กระแสงานใน Microsoft มูลฐานกระแสงานของ Windows

  หรือ คุณสามารถติดตั้ง Microsoft .NET Framework 3 Service Pack 1 (SP1) หรือ 3.5 กรอบงานการ.NET สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ.NET Framework 3 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=EC2CA85D-B255-4425-9E65-1E88A0BDB72A&displaylang=en
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ.NET Framework 3.5 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=en
 2. การตั้งค่าบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
 3. เริ่มบริการจับเวลาของ SharePoint

การแก้ปัญหาสำหรับสาเหตุที่ 2

ติดตั้งการปรับปรุง Windows 3.0 บริการของ SharePoint ที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
953749การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน Windows SharePoint Services 3.0 โดย Windows SharePoint Services 3.0 โครงสร้างพื้นฐาน Update

ใน Windows SharePoint Services 3.0 โครงสร้างพื้นฐาน Update เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยการจัดตารางการผลิตระดับเหตุการณ์การจับเวลา

การแก้ปัญหาสำหรับสาเหตุที่ 3

คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการจับเวลา:
 • เริ่มบริการจับเวลาของ SharePoint
 • ใช้โปรแกรม (Taskmon.exe) ของการตรวจสอบงานการตรวจสอบว่า บริการจับเวลาของ SharePoint (Owstimer.exe) กำลังรันอยู่
 • ตรวจสอบว่า ประกอบด้วยรายการข้อผิดพลาดของการบริการจับเวลาล็อกไฟล์ภาพล็อกบริการ (ULS) ไม่ และจากนั้น แก้ไขปัญหาตามลำดับ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมป้องกันไวรัสทำให้ไม่เกิดปัญหาการบริการจับเวลา

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสแกนไวรัส ใน 3.0 บริการ SharePoint Windows และ ใน Office SharePoint Server 2007 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  952167โฟลเดอร์อาจจะถูกแยกออกจากการสแกนไวรัสเมื่อคุณใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสระดับแฟ้ม ใน Windows 3.0 บริการของ SharePoint หรือ ใน SharePoint Server 2007

การแก้ปัญหาสำหรับสาเหตุที่ 4

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าช่วงที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานตัวจับเวลากระแสงาน และจากนั้น เริ่มบริการจับเวลาของ SharePoint:
Stsadm –o setproperty –pn กระแสงาน –pvช่วงเวลาสำหรับการเรียกใช้งานตัวจับเวลาของกระแสงาน

การแก้ปัญหาสำหรับสาเหตุที่ 5

เริ่มบริการจับเวลาของ SharePoint

หมายเหตุ:การแก้ปัญหานี้ใช้กับใหม่เพียงอินสแตนซ์กระแสงานที่สร้างขึ้น คุณไม่สามารถแก้ไขอินสแตนซ์กระแสงานที่มีอยู่แล้วได้รับผลกระทบ คุณสามารถใช้หมายเลขเวอร์ชันสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างขึ้นในการติดตามอินสแตนซ์ของกระแสงานที่เก่า และใหม่

การแก้ปัญหาสำหรับสาเหตุที่ 6

ตรวจสอบไฟล์บันทึกของภาพล็อกบริการ (ULS) สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และจากนั้น แก้ไขปัญหาตามลำดับ โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นหากกระแสงานไม่จัดการข้อยกเว้น และขัดข้อง

การแก้ปัญหาสำหรับสาเหตุที่ 7

ตรวจสอบการตัดสินค้าจากคลังของโครงสร้างการวนรอบในข้อกำหนดกระแสงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการInitialChildDataผูกคุณสมบัติกิจกรรมตัวทำซ้ำไปเป็นวัตถุข้อมูลไว้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 953630 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbmt KB953630 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:953630

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com