แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ระหว่าง LifeCam และโปรแกรมอื่น ๆ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 953692 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ทราบที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้แบบ LifeCam Microsoft ร่วมกับบางโปรแกรม

เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงาน LifeCam คุณอาจสังเกตเห็นปัญหาดังต่อไปนี้:
 • LifeCam อาจหยุดการตอบสนอง (แฮง)
 • หน้าต่างกล้องอาจจะว่างเปล่า
 • คอมพิวเตอร์ใช้งาน CPU อาจเพิ่มเป็น 100%
นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
LifeCam.exe ได้หยุดการทำงาน ปัญหาเป็นสาเหตุให้โปรแกรมหยุดการทำงานอย่างถูกต้อง Windows จะ ปิดโปรแกรม และแจ้งให้คุณทราบว่ามีการแก้ไขปัญหา
ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณใช้โปรแกรมต่อไปนี้ร่วมกับ LifeCam อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • EarthLink TotalAccess
 • Venturi VClient
 • Nero
 • Pinnacle ซอฟต์แวร์ Studio 9 ของระบบ
 • รักษาความปลอดภัย F ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต
 • เว็บด้าน Coach Dell
 • แถบเครื่องมือของ AOL หรือ Yahoo
 • แก้อรรถประโยชน์ของ
หมายเหตุรุ่นที่ใหม่กว่าของโปรแกรมต่าง ๆ ข้างต้นอาจไม่แสดงลักษณะการทำงานเดียวกันนี้ นอกจากนี้อาจรบกวนการโปรแกรมอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในรายการอาจ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่แสดงไว้ในส่วน "อาการ" เป็นการชั่วคราว
 2. ดาวน์โหลด และติดตั้งรุ่นล่าสุดของโปรแกรมที่คุณปิดใช้งานชั่วคราว
 3. ถอนการติดตั้งโปรแกรมรุ่นก่อนหน้านี้
หมายเหตุติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวยกเลิกโปรแกรม วิธีการติดตั้งรุ่นล่าสุด และวิธีการถอนการติดตั้งเวอร์ชันที่เก่ากว่า

วิธีแก้ไขปัญหาโปรแกรมที่ระบุ

EarthLink TotalAccess

ถอนการติดตั้ง EarthLink TotalAccess เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง EarthLink TotalAccess ให้ทำตามขั้นตอนใน EarthLink สนับสนุนเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://kb.earthlink.net/case.asp?article=72425

หมายเหตุถ้าคุณใช้ EarthLink TotalAccess เพื่อส่ง และรับข้อความอีเมล คุณจำเป็นต้องสำรองข้อมูลกล่องจดหมายของคุณก่อนที่คุณเอาออก EarthLink TotalAccess เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ตามขั้นตอนจาก EarthLink สนับสนุนเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://kb.earthlink.net/case.asp?article=74764


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ เยี่ยมชม EarthLink Support Center เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.earthlink.net/

Venturi VClient

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
วิธีที่ 1: ปิดการใช้งาน Venturi VClient
 1. ในพื้นที่แจ้งเตือน ค้นหา VenturiVไอคอน
 2. คลิกขวาVไอคอน จากนั้นคลิกจบการทำงาน.
 3. เริ่ม LifeCam
วิธีที่ 2: Venturi VClient การถอนการติดตั้ง
ถอนการติดถ้าวิธีแก้ปัญหาใน "วิธีที่ 1" แก้ปัญหานี้ คุณต้องตั้งซอฟต์แวร์ Venturi VClient เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ไคลเอ็นต์ Venturiแล้ว คลิกถอนการติดตั้ง. ทำตามคำแนะนำเพื่อถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
 2. ดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือ "อย่างสมบูรณ์ถอนการติดตั้ง Venturi ไคล" จาก Venturi เครือข่ายไร้สายสนับสนุนศูนย์ควบคุมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://venturi.he.net/~venturi/rmventuriall_1_0.exe
  Microsoft ให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลผู้ติดต่อของบริษัทอื่น
 3. ตรวจสอบว่า คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และว่า โปรแกรมประยุกต์อื่นทำงานได้อย่างถูกต้อง
 4. เริ่ม LifeCam

  หมายเหตุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Venturi VClient เยี่ยมชม Venturi เครือข่ายไร้สายสนับสนุนศูนย์ควบคุมเว็บไซต์ต่อไป:
  http://www.venturiwireless.com/support.html
  Microsoft ให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลผู้ติดต่อของบริษัทอื่น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์ล่าสุด

เมื่อต้องการดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ LifeCam ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เยี่ยมชมไซต์เว็บฮาร์ดแวร์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/hardware/downloads/default.mspx
 2. คลิกซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ webcam และชุดหูฟัง.
 3. ในเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์กล่อง เลือกเว็บแคม.
 4. ในเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณกล่อง เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ LifeCam
 5. ในเลือกระบบปฏิบัติการของคุณกล่อง เลือกรุ่นของ Windows
 6. ในเลือกภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณกล่อง เลือกภาษาใน Windows ของคุณ
 7. คลิกGo.
 8. คลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ LifeCam รุ่นล่าสุด

ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการคลีนบูต

เมื่อคุณเริ่มการทำงานของระบบปฏิบัติการ Windows บางโปรแกรม เช่นซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและโปรแกรมอรรถประโยชน์ของระบบ เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ โปรแกรมเหล่านี้ทำงานอยู่เบื้องหลัง และอาจเข้าไปรบกวนการ LifeCam เมื่อคุณทำคลีนบูต คุณป้องกันไม่ให้โปรแกรมเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ คุณต้องล็อกอิน เป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อทำตามขั้นตอนในการคลีนบูต ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจยังป้องกันคุณดำเนินการนี้

ขั้นตอนการคลีนบูตใน Windows Vista

เมื่อต้องการดำเนินการตามขั้นตอนการคลีนบูตใน Windows Vista ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ
เมื่อต้องการเริ่มต้นยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบใน Windows Vista หรือ Windows 7 คลิกเริ่มการทำงาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ปุ่ม'เริ่ม'
ชนิดmsconfigในเริ่มค้นหากล่อง และกดป้อน.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
รับสิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับการใช้รหัสผ่านผู้ดูแล หรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิกดำเนินการต่อไป.
ขั้นตอนที่ 2: ปิดการใช้งานโปรแกรมและบริการ
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มต้นที่เลือกแล้ว คลิกตกลง.
 2. ภายใต้หัวข้อเริ่มต้นที่เลือกคลิกเพื่อยกเลิกการโหลดรายการเริ่มต้นกล่องกาเครื่องหมาย
 3. คลิกบริการแท็บ คลิกเพื่อเลือกซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกปิดการใช้งานทั้งหมด.
 4. คลิกตกลงแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.

ขั้นตอนการคลีนบูตใน Windows XP

เมื่อต้องการทำกระบวนการคลีนบูตใน Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

คำเตือนคุณอาจสูญเสียฟังก์ชันการทำงานของบริการบางอย่างเป็นการชั่วคราวเมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เมื่อคุณคืนค่าการตั้งค่า บริการที่จะคืนค่าเป็น อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณคืนค่าการทำงาน ข้อผิดพลาดเดิมหรือลักษณะการทำงานอาจส่งคืน
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ
เมื่อต้องการเริ่มต้นยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานชนิดmsconfigในเริ่มการทำงานกล่อง และกดป้อน.
ขั้นตอนที่ 2: ปิดการใช้งานโปรแกรมและบริการ
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มต้นที่เลือกแล้ว คลิกตกลง.
 2. ภายใต้หัวข้อเริ่มต้นที่เลือกคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:
  • กระบวนการระบบแฟ้ม INI
  • กระบวนการชนะแฟ้ม INI
  • โหลดรายการเริ่มต้น
 3. คลิกบริการแท็บ คลิกเพื่อเลือกซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกปิดการใช้งานทั้งหมด.
 4. คลิกตกลงแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลด และติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Windows

 1. ตรวจสอบรุ่นที่ใช้ service pack ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มการทำงานหรือคลิกที่ไอคอนของ Vista คลิกขวาคอมพิวเตอร์ของฉันหรือคอมพิวเตอร์แล้ว เลือกคุณสมบัติ. บนทั่วไปแท็บ ดูระบบส่วน ซึ่ง service pack แล้วหมายเลขรุ่นจะแสดงขึ้น
 2. ดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows สำหรับข้อมูล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.micarosoft.com/sp
  คลิก Windows รุ่นของคุณ และคุณจะนำทางไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวกับ service pack ล่าสุดของ Windows ส่วน "ขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft" ของบทความประกอบด้วยการเชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Microsoft ให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลผู้ติดต่อของบริษัทอื่น

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำตามขั้นตอนในการคลีนบูต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
331796วิธีการทำตามขั้นตอนของคลีนบูตเพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมแบ็คกราวน์รบกวนเกมหรือโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 953692 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft LifeCam VX-1000
 • Microsoft LifeCam NX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-5000
 • Microsoft LifeCam NX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-7000
 • Lifecam Cinema
 • Microsoft LifeCam Show
 • Microsoft LifeCam VX-5500
Keywords: 
dftsdahomeportal kbstartprogram kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB953692 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:953692

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com