MS08-047: פגיעויות בעיבוד מדיניות IPsec עלולות לאפשר גילוי מידע

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 953733 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS08-047. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

הערות בנוגע לפרטי קבצים של Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • באפשרותך לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ המוצגים בטבלה בסוף רשימה זו.
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)? משולב ב- Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני דרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים מספר גירסה הדומה למספר הבא:
  6.0.0000. xxxxxx
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי ?.manifest וקבצי .mum המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista'. קבצי אלה וקבצי ?.cat (קטלוג אבטחה) המשויכים להם הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי ?.cat נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft. (התכונות של קבצי אבטחה אלה אינן מפורטות).
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
גירסה מוצר אבן דרך ענף שירות
6.0.6000.16xxx Windows Vista RTM GDR
6.0.6000.20xxx Windows Vista RTM LDR
6.0.6001.18xxx Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1 SP1 GDR
6.0.6001.22xxx Windows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1 SP1 LDR
עבור כל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwremotesvr.dll6.0.6000.1670528,67219-Jun-200803:25x86
Ipsecsvc.dll6.0.6000.16705361,98419-Jun-200803:25x86
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27814-Dec-200721:34Not Applicable
Polstore.dll6.0.6000.16705272,89619-Jun-200803:25x86
Polstore.mofNot Applicable1,27514-Dec-200721:34Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6000.1670561,44019-Jun-200803:25x86
Winipsec.mofNot Applicable1,27014-Dec-200721:34Not Applicable
Fwremotesvr.dll6.0.6000.2086128,67219-Jun-200803:11x86
Ipsecsvc.dll6.0.6000.20861361,98419-Jun-200803:11x86
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27813-Dec-200719:54Not Applicable
Polstore.dll6.0.6000.20861272,89619-Jun-200803:13x86
Polstore.mofNot Applicable1,27513-Dec-200719:54Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6000.2086161,44019-Jun-200803:14x86
Winipsec.mofNot Applicable1,27013-Dec-200719:54Not Applicable
Fwremotesvr.dll6.0.6001.1800028,67219-Jan-200807:34x86
Ipsecsvc.dll6.0.6001.18094361,98419-Jun-200803:31x86
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27818-Sep-200621:35Not Applicable
Polstore.dll6.0.6001.18000272,89619-Jan-200807:36x86
Polstore.mofNot Applicable1,27518-Sep-200621:35Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6001.1800061,44019-Jan-200807:36x86
Winipsec.mofNot Applicable1,27018-Sep-200621:35Not Applicable
Fwremotesvr.dll6.0.6001.2220628,67219-Jun-200803:12x86
Ipsecsvc.dll6.0.6001.22206361,98419-Jun-200803:12x86
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27818-Dec-200721:07Not Applicable
Polstore.dll6.0.6001.22206272,89619-Jun-200803:15x86
Polstore.mofNot Applicable1,27518-Dec-200721:07Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6001.2220661,44019-Jun-200803:15x86
Winipsec.mofNot Applicable1,27018-Dec-200721:07Not Applicable
עבור כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwremotesvr.dll6.0.6000.1670549,15219-Jun-200803:34x64
Ipsecsvc.dll6.0.6000.16705523,26419-Jun-200803:34x64
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27814-Dec-200721:34Not Applicable
Polstore.dll6.0.6000.16705379,90419-Jun-200803:34x64
Polstore.mofNot Applicable1,27514-Dec-200721:34Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6000.16705100,35219-Jun-200803:34x64
Winipsec.mofNot Applicable1,27014-Dec-200721:34Not Applicable
Fwremotesvr.dll6.0.6000.2086149,15219-Jun-200803:22x64
Ipsecsvc.dll6.0.6000.20861523,26419-Jun-200803:23x64
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27814-Dec-200721:34Not Applicable
Polstore.dll6.0.6000.20861379,90419-Jun-200803:26x64
Polstore.mofNot Applicable1,27514-Dec-200721:34Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6000.20861100,35219-Jun-200803:26x64
Winipsec.mofNot Applicable1,27014-Dec-200721:34Not Applicable
Fwremotesvr.dll6.0.6001.1800050,17619-Jan-200808:01x64
Ipsecsvc.dll6.0.6001.18094531,45619-Jun-200815:38x64
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27818-Sep-200621:34Not Applicable
Polstore.dll6.0.6001.18000380,92819-Jan-200808:03x64
Polstore.mofNot Applicable1,27518-Sep-200621:34Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6001.18000100,86419-Jan-200808:04x64
Winipsec.mofNot Applicable1,27018-Sep-200621:34Not Applicable
Fwremotesvr.dll6.0.6001.2220650,17619-Jun-200803:43x64
Ipsecsvc.dll6.0.6001.22206530,94419-Jun-200803:44x64
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27818-Dec-200721:07Not Applicable
Polstore.dll6.0.6001.22206380,92819-Jun-200803:46x64
Polstore.mofNot Applicable1,27518-Dec-200721:07Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6001.22206100,86419-Jun-200803:47x64
Winipsec.mofNot Applicable1,27018-Dec-200721:07Not Applicable
Fwremotesvr.dll6.0.6000.1670528,67219-Jun-200803:25x86
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27814-Dec-200721:34Not Applicable
Polstore.dll6.0.6000.16705272,89619-Jun-200803:25x86
Polstore.mofNot Applicable1,27514-Dec-200721:34Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6000.1670561,44019-Jun-200803:25x86
Winipsec.mofNot Applicable1,27014-Dec-200721:34Not Applicable
Fwremotesvr.dll6.0.6000.2086128,67219-Jun-200803:11x86
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27813-Dec-200719:54Not Applicable
Polstore.dll6.0.6000.20861272,89619-Jun-200803:13x86
Polstore.mofNot Applicable1,27513-Dec-200719:54Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6000.2086161,44019-Jun-200803:14x86
Winipsec.mofNot Applicable1,27013-Dec-200719:54Not Applicable
Fwremotesvr.dll6.0.6001.1809428,67219-Jun-200803:31x86
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27818-Dec-200721:07Not Applicable
Polstore.dll6.0.6001.18094272,89619-Jun-200803:31x86
Polstore.mofNot Applicable1,27518-Dec-200721:07Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6001.1809461,44019-Jun-200803:31x86
Winipsec.mofNot Applicable1,27018-Dec-200721:07Not Applicable
Fwremotesvr.dll6.0.6001.2220628,67219-Jun-200803:12x86
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27818-Dec-200721:07Not Applicable
Polstore.dll6.0.6001.22206272,89619-Jun-200803:15x86
Polstore.mofNot Applicable1,27518-Dec-200721:07Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6001.2220661,44019-Jun-200803:15x86
Winipsec.mofNot Applicable1,27018-Dec-200721:07Not Applicable
עבור כל מערכות ההפעלה הנתמכות של Windows Server 2008 המבוססות על Itanium
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwremotesvr.dll6.0.6001.1800079,87219-Jan-200808:27IA-64
Ipsecsvc.dll6.0.6001.180941,202,68819-Jun-200803:59IA-64
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27803-Jan-200818:50Not Applicable
Polstore.dll6.0.6001.18000778,75219-Jan-200808:29IA-64
Polstore.mofNot Applicable1,27503-Jan-200818:50Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6001.18000152,57619-Jan-200808:29IA-64
Winipsec.mofNot Applicable1,27003-Jan-200818:50Not Applicable
Fwremotesvr.dll6.0.6001.2220679,87219-Jun-200803:28IA-64
Ipsecsvc.dll6.0.6001.222061,202,17619-Jun-200803:30IA-64
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27818-Dec-200721:07Not Applicable
Polstore.dll6.0.6001.22206778,24019-Jun-200803:32IA-64
Polstore.mofNot Applicable1,27518-Dec-200721:07Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6001.22206152,57619-Jun-200803:33IA-64
Winipsec.mofNot Applicable1,27018-Dec-200721:07Not Applicable
Fwremotesvr.dll6.0.6001.1809428,67219-Jun-200803:31x86
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27818-Dec-200721:07Not Applicable
Polstore.dll6.0.6001.18094272,89619-Jun-200803:31x86
Polstore.mofNot Applicable1,27518-Dec-200721:07Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6001.1809461,44019-Jun-200803:31x86
Winipsec.mofNot Applicable1,27018-Dec-200721:07Not Applicable
Fwremotesvr.dll6.0.6001.2220628,67219-Jun-200803:12x86
Ipsecsvc.mofNot Applicable1,27818-Dec-200721:07Not Applicable
Polstore.dll6.0.6001.22206272,89619-Jun-200803:15x86
Polstore.mofNot Applicable1,27518-Dec-200721:07Not Applicable
Winipsec.dll6.0.6001.2220661,44019-Jun-200803:15x86
Winipsec.mofNot Applicable1,27018-Dec-200721:07Not Applicable

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על 32 סיביות של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,770
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb953733~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,933
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb953733~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,666
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb953733~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,504
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb953733~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,506
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb953733~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,506
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,771
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb953733~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_5c3e828fce863d7e9495ac1a61389a2d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16705_none_b9e441b9a4e11588.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_b764c72f2858a73b5aed3d2307068016_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20861_none_dd7862d89e47af00.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_e9e5134a6b1b170200c6c70569c5fd68_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22206_none_3505c44d37447c2d.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_f49fd59879d7d7f6070a0cc89d9db783_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18094_none_971f1e28b31fa3fd.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16705_none_422d3c83eeda2955.manifest
File versionNot Applicable
File size36,243
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)05:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20861_none_4271f89f082c0b69.manifest
File versionNot Applicable
File size35,891
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)05:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18094_none_43b129adec4a9f41.manifest
File versionNot Applicable
File size37,983
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22206_none_449e183f051d7367.manifest
File versionNot Applicable
File size35,891
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)05:42
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_355937d38b085614d5f8faa880e4a897_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16705_none_1638f312c7b9cf9e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_45d510ce006135b6b9c94553d510872c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20861_none_4056734e586a1a0a.manifest
File versionNot Applicable
File size727
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_669609ec79a843ee4f098376e1458288_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22206_none_aa14b6da9ca065d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8bd91d56dc142b6d63f4f40c94457216_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22206_none_75505d645663e4f7.manifest
File versionNot Applicable
File size727
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_94dfc5fc83aa67b5d62ddd47c522dfc5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16705_none_4511f9e2b69ed77e.manifest
File versionNot Applicable
File size727
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be8066a0617b2260cf7fba8db5a0129d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20861_none_46c77670658edc01.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d461540a564a48e26cf7d79408dd97ab_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18094_none_5c7d9c3bfc4b3c85.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f3831a90139372f30ef1a4f22940cc9d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18094_none_aaf377f3a8543e78.manifest
File versionNot Applicable
File size727
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16705_none_9e4bd807a7379a8b.manifest
File versionNot Applicable
File size36,289
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)12:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20861_none_9e909422c0897c9f.manifest
File versionNot Applicable
File size35,935
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)07:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18094_none_9fcfc531a4a81077.manifest
File versionNot Applicable
File size38,029
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22206_none_a0bcb3c2bd7ae49d.manifest
File versionNot Applicable
File size35,935
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)06:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb953733~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,513
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,182
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb953733~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,168
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,022
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb953733~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,004
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,022
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb953733~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,006
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,022
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb953733~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,006
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,781
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb953733~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16705_none_a8a08259db985c86.manifest
File versionNot Applicable
File size26,955
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20861_none_a8e53e74f4ea3e9a.manifest
File versionNot Applicable
File size26,955
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18094_none_aa246f83d908d272.manifest
File versionNot Applicable
File size26,955
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)05:41
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22206_none_ab115e14f1dba698.manifest
File versionNot Applicable
File size26,955
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור כל מערכות ההפעלה הנתמכות של Windows Server 2008 המבוססות על Itanium
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_4f464d23c68008f8fb9d9a75336051f8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22206_none_df1f8a53566ddc01.manifest
File versionNot Applicable
File size725
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_55092205f83b84df615ddd34c9e6809c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18094_none_1fdf3c732c26671f.manifest
File versionNot Applicable
File size725
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_98995226d93d471fd020e3b1b6cd2353_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18094_none_78019a0331a14d9d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b3ae904daa98cf89f8710a36d9d9f3be_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22206_none_40ba66ea0e95f2af.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18094_none_43b2cda3ec48a83d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,006
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22206_none_449fbc35051b7c63.manifest
File versionNot Applicable
File size35,913
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)10:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb953733~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,506
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb953733~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,997
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb953733_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb953733~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,997
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb953733_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)22:11
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18094_none_aa246f83d908d272.manifest
File versionNot Applicable
File size26,955
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)05:41
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-n..-domain-clients-svc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22206_none_ab115e14f1dba698.manifest
File versionNot Applicable
File size26,955
Date (UTC)19-Jun-2008
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 953733 - Last Review: יום חמישי 21 אוגוסט 2008 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
מילות מפתח 
kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB953733

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com