คำอธิบายของ 2008 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 953822 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบาย 2008 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.1 การปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายที่ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพสำหรับ Office 2008 สำหรับโปรแกรม Mac

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่พบ ด้วยโปรแกรมปรับปรุงนี้

 • อาการ

  คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงนี้:
  ไม่เข้าใจ "Microsoft Office 2008 Update" <event sysodisa="">ข้อความ</event>

  สาเหตุ:

  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้า Office ใด ๆ สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac กำลังเรียกใช้เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุง

  การแก้ไข

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิด Office ทั้งหมดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac และ Messenger Microsoft สำหรับ Mac ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Office 2008

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/mac/help.mspx?MODE=pv&CTT=PageView&clr=99-0-0&target=bee52d73-be77-4544-a5cd-402d9b56b9f41033

ปรับปรุงที่จะรวมในการปรับปรุง

2008 Office สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.1 รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อไปนี้

ปรับปรุงสำหรับ 2008 Office Microsoft ทั้งหมดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Mac

 • มีการปรับปรุงเสถียรภาพ

  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์ Office 2008 ที่จะออกโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเปิด หรือใช้โปรแกรมประยุกต์ Office 2008
 • วันที่ในแผนภูมิแสดงอย่างถูกต้อง ใน 2008 Word Microsoft สำหรับ Mac และ 2008 PowerPoint Microsoft สำหรับ Mac.

  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้วันที่ในแผนภูมิเพื่อเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเปิดเอกสาร Word 2008 หรือการนำเสนอ PowerPoint 2008 ที่ประกอบด้วยแผนภูมิ

ปรับปรุงสำหรับ Word 2008 สำหรับ Mac

 • ช่องว่างระหว่างคำถูกรักษาไว้

  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคำที่จะสูญหายไปเมื่อคุณเปิดเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นใน หรือบันทึก โดย Word 2008 สำหรับ Mac หรือ Microsoft Office Word 2007
 • แมโครถูกรักษาไว้เมื่อคุณบันทึกเอกสารที่ประกอบด้วยแมโคร

  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุของแมโค OnOpen และ OnClose ไม่ให้ทำงานอย่างถูกต้องใน Word รุ่นสำหรับ Mac และ Word สำหรับ Windows ที่สนับสนุนแมโคร Visual Basic

  ปัญหานี้เกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณใช้ Word 2008 เพื่อเปิด และบันทึกเอกสารที่ประกอบด้วยแมโครเหล่านี้
  • คุณสามารถเปิดเอกสารในรุ่นของ Word ที่สนับสนุนแมโคร Visual Basic
 • เอกสาร word เปิดได้อย่างถูกต้อง เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่เอกสาร หรือ เมื่อคุณดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์

  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ Microsoft Word 2008 สำหรับ Mac Service Pack 1 (SP1) จากการเปิดเอกสาร Word เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่เอกสาร หรือ เมื่อคุณดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหานี้สำหรับชนิดแฟ้มของเอกสารที่ใช้งานบ่อยที่สุด

  อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ Word 2008 ยังคงเพื่อป้องกันไม่ให้ Word รุ่นเก่าบาง Mac ชนิดแฟ้มของเอกสารที่มีการเปิดเมื่อคุณคลิกสองครั้งที่เอกสาร ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเอกสารเหล่านี้อาจก่อให้เกิดการคามด้านความปลอดภัย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  953266คุณไม่สามารถเปิดเอกสารที่ได้สร้างขึ้นใน Microsoft Word รุ่นก่อนหน้านี้สำหรับ Mac
 • สินค้าในเค้าโครงโน้ตเอกสารถูกรักษาไว้เมื่อเอกสารถูกแปลง

  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้สินค้าในเอกสารเค้าโครงโน้ตจะแสดงขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง หรือ การสูญเสียข้อมูล ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเอกสารถูกบันทึกในรูปแบบ XML เปิดเช่น.docx และจากนั้น บันทึกในรูปแบบ.doc หรือแปลง โดยตัวแบบ Open XML แฟ้มรูปแบบแปลงสำหรับ Mac.
  • สำหรับผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่น และ สำหรับผู้ใช้อักขระเต็มความกว้าง ปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาใน Word 2008 ที่ทำให้อักขระเต็มความกว้างในส่วนของชื่อเรื่องของแท็บจะถูกแสดงเป็นการขีดเส้นใต้
  • การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้เกิดค่าสถานะหมายเหตุ เช่นกล่องกาเครื่องหมายและตัวบ่งชี้ระดับความสำคัญ จะถูกแปลงเป็นรูปภาพแม้เมื่อเอกสารถูกเปิดอีกครั้งใน Word 2008
  • การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้กราฟิก SmartArt จะถูกแปลงเป็นรูปภาพแม้เมื่อเอกสารถูกเปิดอีกครั้งใน Word 2008
 • ขนาดแบบอักษรถูกรักษาไว้สำหรับข้อความในตาราง

  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้ขนาดแบบอักษรการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดสำหรับข้อความในตารางที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยลักษณะตาราง หรือ กับลักษณะการทำงานในการ Autoformat

  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณบันทึกเอกสารที่ประกอบด้วยตารางในรูปแบบของ XML เปิด และเปิดเอกสารแล้ว
 • ความน่าเชื่อถือเป็นการปรับปรุงเมื่อคุณบันทึกเอกสารที่ประกอบด้วยการเพิ่มแผนภูมิพื้นที่หรือเติมเรดาร์ในรูปแบบ.doc

  การปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ทำให้ Word จะแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  word ไม่สามารถบันทึกเอกสารเป็นแฟ้มชนิดที่คุณระบุ
  เกิดข้อผิดพลาดของแฟ้ม Check your network connections or make sure the disk is properly inserted and not defective.
  This issue occurs when you try to save a document that contains an Area or Filled Radar chart in the .doc format that is used by the following products:
  • Microsoft Word 97
  • Microsoft Word 98
  • Microsoft Word 2000
  • Microsoft Word 2002
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2004 for Mac

ปรับปรุงสำหรับ Microsoft Excel 2008 สำหรับ Mac

 • International decimal separators are accepted for error bars.

  This update fixes an issue that causes Excel 2008 to reject the entry of international decimal separators in someError Amountentry boxes. This issue occurs when you create error bars for a Line chart or for a Scatter chart.
 • Reliability is improved when chart data is updated.

  This update fixes an issue that prevents charts from being updated correctly. This issue occurs when the chart uses data that is calculated by a function such as TODAY, RAND, RANDBETWEEN, INDIRECT, and OFFSET.
 • Excel workbooks open correctly when you double-click the workbook or when you download the workbook from a Web site.

  This update fixes an issue that prevents Microsoft Excel 2008 for Mac Service Pack 1 (SP1) from opening workbooks when you double-click the workbook or when you download the workbook from a Web site.
 • Reliability is improved when you reference or link to a sheet name that resembles a cell reference.

  This update fixes an issue that prevents Excel 2008 from resolving a reference or a link to a sheet name that resembles a cell reference such as “foo1” or “ark50.”
 • Reliability is improved when you calculate or edit a formula.

  This update fixes an issue that causes the following behavior in Excel 2008:
  • Excel 2008 does not calculate formulas when you open a workbook.
  • Excel 2008 unexpectedly displays the following error message when you edit or recalculate a formula:
   There is a circular reference in an open workbook, but the references cannot be shown.
 • Embedded movies are no longer duplicated when you save a workbook in the .xls format.

  This update fixes an issue that causes embedded movies in a workbook to be duplicated, one behind the other, in a workbook that is saved in the .xls format.

  The .xls format is used by the following versions of Excel:
  • Microsoft Excel 97
  • Microsoft Excel 98
  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Reliability is improved when you save a workbook in the Microsoft Excel 5.0 Workbook format or in the Microsoft Excel 95 Workbook format.

  This update fixes an issue that sometimes causes a loss of data when you use Excel 2008 SP1 to save a workbook in the Excel 5.0 Workbook format or in the Excel 95 Workbook format.
 • PivotTable reports are improved.

  This update fixes several issues that cause problems when you work with PivotTable reports.
  • This update fixes an issue that causes Excel 2008 to exit unexpectedly in the following scenario:
   • You edit a formula that uses the GETPIVOTDATA function.
   • You then save the workbook in the Excel Binary Workbook (.xlsb) format.
  • Performance is improved when you open a workbook that contains a very large PivotTable report, such as a report that has more than 32,000 rows.
  • Compatibility is improved when you save a workbook that contains a PivotTable report in the Excel Workbook (.xlsx) format.
  • This update fixes an issue that prevents you from selecting cells in a PivotTable report by dragging the mouse pointer in a lateral motion across the PivotTable report.

Improvement for PowerPoint 2008 for Mac

 • มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

  This update fixes an issue that causes Microsoft PowerPoint 2008 for Mac Service Pack 1 (SP1) to take a long time to open a presentation. This issue occurs when the presentation contains text that uses certain fonts, such as fonts in the “DFP” family.

ปรับปรุงสำหรับ Microsoft Entourage 2008 สำหรับ Mac

 • มีการปรับปรุงเสถียรภาพเมื่อคุณปลุกเครื่องคอมพิวเตอร์จากการสลีป

  การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาที่ทำให้ 2008 Entourage เพื่อจบการทำงานอย่างกะทันหันเมื่อคุณปลุกเครื่องคอมพิวเตอร์จากการสลีป ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้เกิดขึ้น เมื่อคุณปิดแล้ว เปิดฝาของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณติดตั้ง Office 2008 สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่กำลังรันอยู่ Mac OS X 10.4.9 (Tiger) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของระบบปฏิบัติการ Mac OS X

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตาม prerequisite นี้ คลิกเกี่ยวกับ Mac นี้ในการAppleเมนู

นอกจากนี้ ปรับปรุง Microsoft Office 2008 Service Pack 1 (SP1) (12.1.0) ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณติดตั้ง Office 2008 สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.1

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งปรับปรุง SP1 การ 2008 Office (12.1.0) ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการไปยังเมนู คลิกโปรแกรมประยุกต์.
 2. เปิดโฟลเดอร์ของ Microsoft Office 2008 และจากนั้น เปิดโปรแกรมประยุกต์ Office ใด ๆ ตัวอย่างเช่น เปิด Word
 3. ในการตัวจัดระเบียบของเมนู คลิกเกี่ยวกับคำ.
 4. ในการเกี่ยวกับคำกล่องโต้ตอบกล่อง การตรวจสอบหมายเลขรุ่นถัดไปปรับปรุงที่ติดตั้งไว้หลังสุด.

วิธีขอรับการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2008 Office Microsoft สำหรับแพคเกจการปรับปรุง Mac 12.1.1

วันวางจำหน่าย: เดือน 24 มิถุนายน 2008

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีการตรวจสอบว่าแฟ้มใดถูกเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง

สำหรับรายการทั้งหมดของแฟ้มที่ปรับปรุงนี้เพิ่ม หรือคลิกสองครั้งที่การเปลี่ยนแปลง 2008 Office สำหรับ Mac 12.1.1 โปรแกรมติดตั้งการปรับปรุง และจากนั้น คลิกแสดงแฟ้มในการแฟ้ม:เมนู

หมายเหตุ
 • นอกจากนี้ยังมี 2008 Office สำหรับการปรับปรุง Mac 12.1.1 จาก Microsoft AutoUpdate AutoUpdate คือ โปรแกรมที่โดยอัตโนมัติจะซอฟต์แวร์ของ Microsoft ทันสมัยอยู่เสมอ

  เมื่อต้องการใช้ AutoUpdate เริ่มโปรแกรม Office จากนั้น คลิกตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงในการวิธีใช้เมนู
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรสำหรับ Office 2008 สำหรับ Mac แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/mac
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 953822 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
Keywords: 
dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbmt KB953822 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:953822

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com