Informacija apie tai, kaip dirbti su Open XML formato failus Microsoft Office 2004 ir Mac

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 953823 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Svarbu: Mac Office 2004 m. pasiek? palaikymo trukm?s pabaigos, ir daugiau gauna palaikymo arba naujinimus i? Microsoft. Mes rekomenduojame versijos naujinimas ? Office 2011 for Mac kad palaikoma versija Office. Daugiau informacijos apie param? Mac Office 2004 m. pabaigoje, matyti, kad Microsoft palaikymo trukm?s svetain?je.


Jei esate ?dieg? Microsoft Office 2004 Mac 11.5.0 naujinimas ir Microsoft Office atidaryti XML failo formato keitiklis skirtas "Mac", galite naudoti Office 2004 programas atidaryti ir i?saugoti failus Open XML format? prad?tas 2007 Microsoft Office sistema Windows ir Microsoft Office 2008 Mac.

Pastaba. ?sitikinti, kad j?s? Mac operacin? sistema atitinka ?iuos minimalius reikalavimus, Apple meniu spustel?kite Apie ?? Mac .

J?s turite atsisi?sti ?iuos du paketus savo "Mac"
 • Atsisi?sti Microsoft Office 2004 ir Mac 11.5.0 Updatepackage, apsilankykite ?ioje Microsoft Download Center ?iniatinklio svetain?je:
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Parsisi?sti
  Atsisi?sti Microsoft Office 2004 ir Mac 11.5.0 naujinimo paket? dabar.
  Sistemos reikalavim?: Apple Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) arba v?lesn? versija MacOS
 • Nor?dami atsisi?sti atidaryti XML failo formatu konverteris u? Mac Updatepackage, apsilankykite ?ioje Microsoft Download Center ?iniatinklio svetain?je:
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Parsisi?sti
  Parsisi?sti atidaryti XML failo formatu konverteris Mac paket? dabar.
  Svarbu. Nor?dami atidaryti konvertuotus dokumentus, turite tur?ti Office 2004 11.4.0 orlater versijas, ar Office v. X 10.1.9 arba v?lesnes versijas ?diegtas yourcomputer. Ta?iau mes rekomenduojame ?diegti Office 2004 11.5.1 Updateor v?lesn? naujinim? Office 2004 m. Mac.

  Sistemos reikalavim?: versija Mac OS X 10.4.9 (Tiger) arba v?lesn? versija Mac OS

Daugiau informacijos

Palaikomi fail? formatai

?i? tip? Open XML formato failus galima atidaryti ir ?ra?yti Office 2004 m. Mac ?diegus Office 2004 Mac 11.5.0 atnaujinti ir atidaryti XML failo formatu konverteris u? Mac:
 • ?odis 2008 m. dokumento (.docx)
 • ?odis 2008 makrokomandos palaikomas dokumentas (.docm)
 • Excel 2008 darbaknyg?s (.xlsx)
 • Excel 2008 dvejetain? darbaknyg? (.xlsb)
 • Excel 2008 makrokomand? darbaknyg? (.xlsm)
 • "Excel" 2008 m. ?ablonas (.xltx)
 • Excel 2008 makrokomand? ?ablonas (.xltm)
 • Excel 2008 Add-in (.xlam)
 • PowerPoint 2008 pristatym? (.pptx)
 • PowerPoint 2008 makrokomandas palaikantis pristatymas (.pptm)
 • PowerPoint 2008 ?ablon? (.potx)
 • PowerPoint 2008 makrokomand? ?ablonas (.potm)
 • PowerPoint 2008 Rodyti (.ppsx)
 • PowerPoint 2008 demonstravimas (.ppsm)

Keitiklio palaikymo failai

Kai yra ?diegta Office 2004 Mac 11.5.0 atnaujinti ir atidaryti XML failo formatu konverteris u? Mac, Office 2004 Mac pripa??sta keitiklio palaikymo failai aplanke Library/Application Support/Microsoft/Office Converter palaiko. Tokia keitiklio palaikymo failai reikalingi:
 • MFConverter.bundle
 • MicrosoftChartPlugin.framework
 • MicrosoftComponentPlugin.framework
 • MicrosoftOffice.framework
 • MicrosoftOLE.framework
 • MicrosoftOLEAutomation.framework
 • MicrosoftOleo.framework
 • MSXML.framework
 • OfficeArt.framework
 • Open XML Charts.app
 • Open XML Excel.app
 • Open XML Excel.framework
 • Open XML Word.app
 • Open XML Word.framework
 • pptfc.app
 • SmartArt.framework
Microsoft Office 2008 for Mac taip pat naudoja keitiklio palaikymo failai. Tod?l netur?tum?te at?aukti ?i? fail? i? savo kompiuterio jei nuspr?site pa?alinti Office 2004 arba Open XML konverteris.

Keitiklio palaikymo failai naujinimus galima gauti i? Microsoft AutoUpdate. Patikrinti, ar yra naujinim? prie keitiklio palaikymo failai, atidarykite atidaryti XML konverteris program?. Spustel?kite ie?koti naujinim? meniu ?inynas .

Svarbu. J?s negalite naudotis beta versijos Open XML konverteris su Office 2004 11.5.0 arba v?lesn?s versijos Office 2004. Jei turite beta versija ?diegta j?s? kompiuteryje konverterio, atsisi?skite ir ?diekite 1.0 versija ar v?lesn? versija Open XML konverteris. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/Mac

?riftai

Jei j?s? kompiuteryje ?diegta Microsoft Office 2004 ir Mac, ?ie ?riftai yra ?diegiami ? aplank? /Library/Fonts/Microsoft ir ? /User/Vartotojo vardas/ Library/Fonts/Microsoft aplanko diegiant Open XML failo formatu konverteris u? Mac:
 • Cambria
 • Calibri
 • Consolas
 • Constantia
 • Pultas
 • Candara
?i? ?rift? pagerinti dokumento suderinamumas ir dokumento i?tikimyb?s atidarant dokumentus, kurie buvo sukurti 2007 Microsoft Office sistema Windows ir Microsoft Office 2008 Mac.

?inomas problemas darbo su Open XML formato failus Word 2004

D?l ?i? problem? gali kilti naudojant Word 2004 dirbti su Word dokument?, yra Open XML formatu:
 • Word 2007 lygtis objekt? nelieka.
 • Nauj? dokumento i?d?stymus ir formatavimas, kurie prieinami inWord 2008 for Mac arba Word 2007 Windows nerodo teisingai inconverted failus.
 • HTML objekt?, pvz., s?ra?o laukai ir teksto laukus, aretruncated, konvertuoti failus.
 • Negalima Konvertuoti Word 2008 ?ablonuose (.dotx) ir ?odis 2008 makro-EnabledTemplates (.dotm).
 • Negalima konvertuoti dokumentus, kurie yra apsaugoti slapta?od?iu ar byInformation teisi? valdymo (IRM).
 • Paveiksl?lio ?enkleliams gali b?ti konvertuota ? standartin? kulkas.
 • Bibliografijos ir citat? laukai yra konvertuojami ? teksto anddo negali atnaujinti automati?kai konvertuoti failus.
 • Keitim? per?i?ros ?enklo spalvos gali b?ti nei?lieka.
 • Turinio kad buvo perkelti su isconverted ? ?terpimus ir naikinimus ?jung? keitim?.
 • I? naujo spalvoti paveiksl?liai yra konvertuojami ? originali? spalv?.
 • Nuotrauk? linij? stilius yra konvertuojami ? pradin? linij? stili?.
 • Skaitmeninis ranka ra?ytos anotacijos yra konvertuojami ? paveiksl?lius.
 • Diagramos ir SmartArt grafiniai elementai konvertuojami ? paveiksl?lius.
 • Vandens ?enklai, kuriuose yra japon? ?rift? nelieka.
 • ?rifto keitimo ?vyksta tada, kai horizontal? tekst?, kuris naudoja theMeiryo ?riftas kei?iamas ? vertikal? tekst? konvertuotame faile.
 • ?sp?jimai ir klaidos, kurios yra susijusios su Open XML conversionalways rodomi angl? kalba.
 • J?s negal?site jo atidaryti ar redaguoti objektus, sukurti usingEquation redaktorius, konvertuoti failus.
 • Atidaryti XML formato dokumentus, ?ra?ytus ? Word 2004 donot laikyti Greitasis formatavimas stilius, kai atidaromos programoje Word 2007.
 • Negalima ?ra?yti kelis Open XML formato dokumentus Word 2004 m. vienu metu.
 • Dokumento turinys n?ra teisingai rodomas becausethis turinyje gali b?ti nesuderinama schema. Atidaryti XML formato dokumentai thatare ?ra?yti ?od? 2004 m. ?ra?omi suderinamumo re?imu. Tod?l turinio thatis suk?r? Word 2007 Windows arba Word 2008 for Mac atsirasti orbehave kaip tik?tasi, kai atidarote dokument? ? ?ias programas. Restorethe turin?, atidarykite dokument? programa Word 2008 m., du kartus spustel?kite diagramos toedit ji.Tada, kai jus paragins, selectthe diagramos. Po konvertavimo, persijungti atgal ? program? Word ir tada i? naujo ?ra?yt? dokument?.
 • Jei redaguojate SmartArt grafinio elemento ?odis 2004 m., ir backgroundfor kai "SmartArt" grafikos gali pasikeisti iki juodos spalvos.
 • Inline SmartArt grafini? element? yra netik?tai konvertuot? topictures naudojant Word 2004 ?ra?yti dokument? atidaryti XML formatu.
 • ?terpt?j? PowerPoint 2007 pristatymai, Excel 2007 chartsand lap?, ir Excel 2008 diagramas ir Open XML formato documentscannot lentel?se redaguoti Word 2004.
 • Si?sti ? pa?to parinktis meniuFailas ?odis 2004 m. siun?ia dokumentus Word Document(.doc) formatu. Tai atsitinka, net jei failo, kur? siun?iate yra atvira XMLFormat.
 • Kai atidarote dokument? atidaryti XML formatu, progressindicator ?odis 2004 m. numatyta tiksliai ?vertinti pa?ang?.
 • Jei ?ra?ote Open XML formato dokument? tai notcontain makrokomand? ?odis 2008 palaikantis makrokomandas dokumentas (.docm) formatu, youreceive "Failas nerastas" klaidos prane?im?. Ta?iau, galite nepaisyti thismessage.
 • ?sivaizduokite toki? situacij?:
  1. Galite atidaryti Microsoft Office Word dokument?, naudoja .docm failo vardo pl?tin?.
  2. ?i Office Word dokumente n?ra makrokomand? arba Visual Basic kod?.
  3. Galite atidaryti Visual Basic doroklis naudodami meniu ?rankiai submeniu Makrokomanda.
  Tokiu atveju Visual Basic Editor bus atidaryti be aproject galima Office Word dokument?.

  Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?ra?ykite dokument? programos Word dokumento (.docx) formato, u?darykite ir i? naujo thedocument ir tada atidaryti Visual Basic Editor.I
 • Considerthe po scenarij?:
  1. Mac OS X 10.5 (Leopard) vartotojai atidaro dokument? atidaryti XML formatu.
  2. ?is dokumentas yra laikomas tinklo apimtis.
  3. Vartotojai prisijungti prie tinklo apimtis naudodamas SMB protokol?
  Tokiu atveju dokument? atidaro kaip tik skaitom?, Word2004.

?inomas problemas darbo su Open XML formato failus Excel 2004

Gali susidurti su ?iomis problemomis, kai naudojate Excel 2004 dirbti su Excel darbaknyg?je, kuri yra Open XML formatu:
 • Negalima konvertuoti darbaknyges, kurias yra apsaugotos slapta?od?iu ar byInformation teisi? valdymo (IRM).
 • Duomen?, kurie per?engia 65,526 eilut?s ar stulpelio 256 nei?laikomas. Formul?, kuri nurodo duomenis ? ?? regionreturns "#REF!" errorvalue.
 • Kelios s?lyginio formatavimo taisykl?s langelyje yra notpreserved. Programa Excel sustoja veikti vertinim? po to, kai pirmoji s?lyga yra nemaistini? rodoma.
 • Naujos funkcijos Excel 2008 nelieka. Thesefunctions gr??ti ? #NAME? klaidos reik?m? vietoj apskai?iuoti rezultatai.
 • Formul?s, kuriose yra daugiau nei 29 vartotojo apibr??iam? argumentai yra notpreserved. ?ios formul?s bus pakeistos ? "#VALUE!" klaidos reik?m?.
 • Neinicijuot? ActiveX valdikli? nelieka.
 • Formul?s, kuriose yra nuorod? ? lenteles otherworkbooks nelieka. ?ios nuorodos yra konvertuojami ? "#REF!"klaidos reik?m?.
 • Formul?s, kuriose yra daugiau nei 30 argument? l?steli? nepavyks konservuoti. ?ios formul?s bus pakeistos ? "#VALUE!" klaidos reik?m?.
 • S?lyginio formatavimo tip?, kuri? negretimuose yra notpreserved.
 • "PivotTable" ataskait?, kurios daugiau nei 8000 elementus cannotbe konvertuoti.
 • Formul?s, kurios vir?ija nustatyt? vidinis ilgis (1, 800characters), nelieka. ?ios formul?s bus pakeistos ? "#VALUE!"klaidos reik?m?.
 • Formul?s, kurios didesn? lizdus lygio 7 levelsare nei?lieka. ?ios formul?s bus pakeistos ? "#VALUE!" klaidos reik?m?.
 • Nepalaikom? kalendori? formatus datos yra unexpectedlyconverted ? Grigaliaus kalendoriaus format?.
 • Unikalius langeli? formatus, kad vidaus didesn? (4, 050characters), nelieka.
 • S?lyginis formatavimas pasirinkt? formatas entirerow nei?laikomas.
 • Dienos tikrinimo formuli?, kurios turi daugiau nei 255 charactersare nei?lieka.
 • Langeli? su daugiau nei tris s?lyginius formatus ekranas tik pirmosios trys s?lygos.
 • Excel 2008 poveikis, taikomos objektai yra notpreserved.
 • Unikal?s ?rifto formatai, kurie vir?ija vidines ribas yra notpreserved.
 • Formul?s, kuriose yra daugiau nei 40 operand? yra notpreserved. ?ios formul?s bus pakeistos ? "#VALUE!" klaidos reik?m?.
 • ?ie duomen? filtrai, nelieka:
  • u?sakym?
  • piktograma pagrindu
  • SP
  • dienos grup?s
  • Top 10
  • ?rifto spalva
  • duomen? juostos pagrindu
 • Daugiau nei du r??iavimo kriterijai nelieka.
 • Windows b?dingus parametrus Automatinis ?iniatinklio publikavimo nepavyks konservuoti.
 • Daugiau nei vien? filtr? r??iuoti nei?laikomas.
 • SmartArt grafiniai elementai konvertuojami ? paveiksl?lius.
 • Susietieji arba ?d?tieji ?odis 2008 m. dokument?, Excel 2008workbooks ir PowerPoint 2008 pateik?i? negalima atidaryti ar redaguoti fromconverted failus.
 • Daugelyje Open XML formato darbaknygi? negalima ?ra?yti Excel 2004 m. vienu metu.

?inomas problemas darbo su Open XML formato failus PowerPoint 2004

Naudodami PowerPoint 2004 dirbti su PowerPoint pristatym?, kuriame yra Open XML formatu, gali susidurti su ?iomis problemomis:
 • D?tuv? pateik?i?, kurios yra apsaugotos slapta?od?iu ar byInformation teisi? valdymo.
 • Dvigubos pabr??ia konvertuojami ? viengubus pabraukimus.
 • Individualizuotos simboli? tarpai parametrus nelieka.
 • Plyteli? parametrus nei?saugomos konvertuot? presentationsif plytel?mis nuotrauk? buvo naudojami kaip skaidr?s fonas.
 • PowerPoint pristatymai, kuri? sud?tyje yra objekt?, kurie have3-D poveikis gali u?trukti ilg? laik? konvertuoti.
 • Sukrauti Japonijos datos nerodo teisingai inconverted failus.
 • SmartArt grafiniai elementai konvertuojami ? paveiksl?lius.
 • S?ra?us su ?enkleliais, kurie daugiau nei penki? lygi? giliai areconverted ? nuotraukas.
 • Turin?, kuris yra konvertuojami ? paveiksl?lius yra substitutefonts, jei j?s? kompiuteryje n?ra ?riftus i? originalaus presentationinstalled.
 • Mink?ti ?e??liai konvertuojami ? tamsius ?e??lius.
 • Naujas skaidres, kurie dedami ? konvertuot? fail? ar blanklayout vietoj s?ra?o su ?enkleliais maket?.
 • Negalima ?ra?yti kelis Open XML formato pristatymus PowerPoint 2004 m. vienu metu.
 • ?terpt?j? ?odis 2008 m. dokumentus, 2008 m. "Excel" darbaknyges, andPowerPoint 2008 m. pristatymai negalima atidaryti ar redaguoti konvertuoti failus.
 • Kai 2008 m. ir formatavimas (.potx) ir 2008Macro-Enabled formatavimas (.potm) konvertuojami, dialogo lange ?ra?yti kaipneatidaro, kai ?ra?ote fail?. Ta?iau, j?s galite spustel?ti parinkt??ra?yti kaip meniu Failas atidaryti dialogo lang??ra?yti kaip .
 • Diagramos, sukurtos PowerPoint 2007, Windows orPowerPoint 2008 Mac gali nepasirodyti arba gali elgtis taip pat numatomas jei yousave pristatym? PowerPoint 2004 ir po to atidaro dokument? PowerPoint2007 arba PowerPoint 2008. Atkurti turinio, atidaryti dokument? inPowerPoint 2008, dukart spustel?kite diagramos j? redaguoti, ir kai jus paragins, nusprend? paversti diagramos. Po konvertavimo, gr??ti ? PowerPoint, ir tada i? naujo ?ra?yt? dokument?.
 • Diagramas, kurios buvo sukurtos PowerPoint 2007 Windows orin PowerPoint 2008 for Mac bus rodomos nuotraukos kai jie per?i?r?jo inPowerPoint 2004.
 • Makrokomandas palaikanti pateiktis negalima ?ra?yti anon-makrokomandas palaikan?io failo formatu PowerPoint 2004. Be to, ?is problemoccurs net jei pa?alinsite visas makrokomandas pristatymo.
 • PowerPoint 2004 m. gali b?ti ?traukti keli? fail? vard? pl?tinius ? failo vard?. Pvz., failo vardas gali b?ti pana?us ?"MyFile. pptx.pptm. " ?i problema atsiranda, jei j?s opena pristatym?, kuriame naudojamas ne makrokomandas palaikantis formatas, norite prid?ti makrokomand? ? thepresentation, ir tada galite ?ra?yti pristatym? makrokomandas palaikantis formatas. Toresolve ?? klausim?, i?trinti ne makrokomandas palaikan?io failo vardo pl?tin? i? thefile pavadinim? dialogo lange ?ra?yti kaip prie? i?saugant fail?.
 • Jei PowerPoint 2004 nebereaguoja ? paspaudimus jis konvertuoja anOpen XML formatu pristatymas, kuri? turi paleisti kompiuter? i? naujo arba naudoti theActivity monitorius ?rankis aplank? /Applications/Utilities u?daryti thePptfc.app proces? galite atidaryti arba i?saugoti atidarykite XML formatu presentationsagain.

Daugiau informacijos

Susijusi? tem?, galite ?diegti atnaujinimus

Spustel?kite ?iuos saitus nor?dami rasti daugiau galimybi?, jei ?iame straipsnyje nerandate savo problemos sprendimo: Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 953823 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 20 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Entourage 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2004 for Mac
 • Microsoft Office Word 2004 for Mac
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB953823 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 953823

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com