เครื่องเสมือนของ windows Server 2008 Hyper-V สร้างข้อผิดพลาด Stop เมื่อมีการกำหนดค่า NLB หรือ เมื่อไม่มี converge คลัสเตอร์ NLB ตามที่คาดไว้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 953828 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณกำลังเรียกใช้เครื่องที่ใช้ Windows Server 2008 เสมือนในสภาพแวดล้อม Hyper V บนคอมพิวเตอร์เครื่องโฮสต์ของ Windows Server 2008
 • คุณพยายามสร้างตัวใหม่ Network Load Balancing (NLB) คลัสเตอร์บนเครื่องเสมือนนี้ หรือ คุณพยายามจะเพิ่มเครื่องเสมือนนี้ไปยังคลัสเตอร์ที่มีอยู่ของ NLB
ในสถานการณ์สมมตินี้ โฮสต์ NLB บนเครื่องเสมือนไม่ converge ตามที่คาดไว้ นอกจากนี้ กรณีปริมาณการใช้งานจำนวนมากในคลัสเตอร์ NLB ระบบ guest บนเครื่องเสมือนอาจรีสตาร์ทโดยไม่คาดคิด และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักต่อไปนี้:
หยุด: (0x000000e1parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
หมายเหตุ:เกิดข้อผิดพลาด Stop นี้อาจบ่งชี้ว่า มีความล้มเหลวเกิดขึ้นในโปรแกรมควบคุม Nlb.sys

สาเหตุ

ปัญหานี้แบบร่วมกันเกิดขึ้นเนื่องจากการกำหนดค่าหายไปใน Hyper V สภาพแวดล้อม รีสตาร์ทครั้งเครื่องเสมือนที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนื่องจากเงื่อนไข deadlock ในโปรแกรมควบคุม Nlb.sys


หมายเหตุ: โปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมใช้งานสำหรับบทความนี้ แต่โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะสามารถแก้ไขสำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่โดยไม่คาดหมายกับข้อผิดพลาดการหยุด
ปัญหาแบบร่วมกันยังคงอยู่หลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องจำเป็นต้องมีเพื่อแก้ไขการตั้งค่าคอนฟิก NLB ของคุณโปรดดูคำแนะนำ Post-installation ในส่วนการแก้ปัญหา

ข้อกำหนดนี้ถูกจำกัดสำหรับ Windows Server 2008 รุ่นทั้งหมด

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีคุณลักษณะ Network Load Balancing ติดตั้งอยู่บนเครื่องเสมือน

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องเสมือนหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องเสมือนเมื่อคุณได้กำหนดค่าการตั้งค่าเครื่องเสมือนในสภาพแวดล้อม Hyper V

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

คำแนะนำ post-installation

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนเครื่องเสมือน จากนั้น สร้างคลัสเตอร์ NLB ใหม่ หรือเพิ่มเครื่องเสมือนของคลัสเตอร์ NLB ข้อที่มีอยู่

การสร้างคลัสเตอร์ NLB ใหม่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดดุลตัวจัดการงานของเครือข่าย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิก'ตัวจัดการเครือข่าย Load Balancing '.
 2. คลิกขวาในคอนโซลทรีเครือข่าย Load Balancing Clustersแล้ว คลิกคลัสเตอร์ใหม่.
 3. ในการโฮสต์กล่อง พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์เครื่องเสมือน ที่จะเป็นโฮสต์ใหม่ จากนั้น คลิกเชื่อมต่อ.
 4. ในการอินเทอร์เฟซที่พร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดค่าคลัสเตอร์ใหม่รายการ เลือกอะแดปเตอร์ของเครือข่ายสำหรับคลัสเตอร์ NLB และคลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่ได้กำหนดที่อยู่ IP แบบคงที่สำหรับอินเทอร์เฟซที่เลือก คุณจะได้รับพร้อมท์เพื่อกำหนดที่อยู่ IP แบบคงที่บนหน้าจอถัดไป
 5. ในการคลัสเตอร์ใหม่: ที่อยู่ IP ของคลัสเตอร์หน้าจอ กำหนดอยู่ IP เสมือนสำหรับคลัสเตอร์ NLB บันทึกอยู่ MAC ในนั้นที่อยู่เครือข่ายคุณสมบัติ แล้วคลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:คุณจะใช้ที่อยู่ MAC นี้ในขั้นที่ 11
 6. ภายใต้โหมดการดำเนินการของคลัสเตอร์คลิกแบบผู้รับเดียวแล้ว คลิกถัดไป.
 7. ดำเนินการอื่น ๆ ของการกำหนดค่า NLB และปิดเครื่องเสมือน

  หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้ โฮสต์ NLB ยังคงไม่ converge ถ้าคุณเริ่มเครื่องเสมือน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การดำเนินการผูกได้สำเร็จ แต่ nlb ไม่ตอบสนองกับแบบสอบถาม
 8. บนคอมพิวเตอร์โฮสต์ เปิดตัวจัดการ Hyper-V เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกตัวจัดการ hyper V.
 9. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ภายใต้เครื่องเสมือนคลิกขวาที่เครื่องเสมือนที่คุณต้อง การตั้งค่าคอนฟิก แล้ว คลิกการตั้งค่า.
 10. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกอะแดปเตอร์เครือข่ายที่คุณใช้สำหรับ NLB คลัสเตอร์
 11. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกคงภายใต้ที่อยู่ macแล้ว ระบุอยู่ MAC ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5
 12. เริ่มเครื่องเสมือน
 13. เปิดดุลตัวจัดการงานของเครือข่าย
 14. ในคอนโซลทรี ขยายเครือข่าย Load Balancing Clustersคลิกขวาที่โฮสต์ NLB และจากนั้น คลิกโฮสต์คุณสมบัติ.
 15. คลิกตกลงเมื่อต้องการเริ่มต้นการประมวลผลการตั้งค่าคอนฟิก NLB ขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิก NLB เพิ่มอยู่ IP เสมือนของคลัสเตอร์คุณสมบัติ TCP/IP ของอะแดปเตอร์เครือข่าย
เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องเสมือนในคลัสเตอร์ที่มีอยู่ของ NLB ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดดุลตัวจัดการงานของเครือข่าย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิก'ตัวจัดการเครือข่าย Load Balancing '.
 2. คลิกขวาในคอนโซลทรีเครือข่าย Load Balancing Clustersแล้ว คลิกเชื่อมต่อที่มีอยู่.
 3. ในการโฮสต์กล่อง พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ของเครื่องเสมือนที่เป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ที่มีอยู่ของ NLB และคลิกเชื่อมต่อ.
 4. คลิกขวาที่คลัสเตอร์ คลิกคลัสเตอร์พารามิเตอร์หมายเหตุอยู่ MAC ในนั้นที่อยู่เครือข่ายคุณสมบัติ แล้วคลิกยกเลิก.

  หมายเหตุ:คุณจะใช้ที่อยู่ MAC นี้ในขั้นตอนที่ 12
 5. คลิกขวา NLB cluster และจากนั้น คลิกเพิ่มโฮสต์ไปยังคลัสเตอร์.
 6. ระบุชื่อของโฮสต์ใหม่ และจากนั้น คลิกเชื่อมต่อ. อะแดปเตอร์เครือข่ายที่พร้อมใช้งานสำหรับการโฮสต์ที่อยู่ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ
 7. คลิกอะแดปเตอร์เครือข่ายที่คุณต้องการใช้สำหรับเครือข่าย Load Balancing แล้วคลิกถัดไป. อยู่ IP ที่มีการกำหนดค่าบนอะแดปเตอร์เครือข่ายนี้คืออยู่ IP เฉพาะสำหรับโฮสต์นี้
 8. ดำเนินการอื่น ๆ ของการกำหนดค่า NLB และปิดเครื่องเสมือน

  หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้ โฮสต์ NLB ยังคงไม่ converge ถ้าคุณเริ่มเครื่องเสมือน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การดำเนินการผูกได้สำเร็จ แต่ nlb ไม่ตอบสนองกับแบบสอบถาม
 9. บนคอมพิวเตอร์โฮสต์ เปิดตัวจัดการ Hyper-V เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกตัวจัดการ hyper V.
 10. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ภายใต้เครื่องเสมือนคลิกขวาที่เครื่องเสมือนที่คุณต้อง การตั้งค่าคอนฟิก แล้ว คลิกการตั้งค่า.
 11. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกอะแดปเตอร์เครือข่ายที่คุณใช้สำหรับ NLB คลัสเตอร์
 12. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกคงภายใต้ที่อยู่ macแล้ว ระบุอยู่ MAC ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 4
 13. เริ่มเครื่องเสมือน
 14. เปิดดุลตัวจัดการงานของเครือข่าย
 15. ในคอนโซลทรี ขยายเครือข่าย Load Balancing Clustersคลิกขวาที่โฮสต์ NLB และจากนั้น คลิกโฮสต์คุณสมบัติ.
 16. คลิกตกลงเมื่อต้องการเริ่มต้นการประมวลผลการตั้งค่าคอนฟิก NLB ขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิก NLB เพิ่มอยู่ IP เสมือนของคลัสเตอร์คุณสมบัติ TCP/IP ของอะแดปเตอร์เครือข่าย
หมายเหตุ
 • คุณต้องปรับปรุง Hyper V ตั้งค่าคอนฟิกแบบคงที่อยู่ MAC โดยใช้คำแนะนำที่อธิบายไว้ที่นี่เมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น:
  • อยู่ IP ของคลัสเตอร์หลักของคลัสเตอร์ NLB การเปลี่ยนแปลง
  • โหมดของการดำเนินการสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคลัสเตอร์ NLB
 • ขั้นตอนเหล่านี้อนุมานว่า มีการติดตั้งคุณลักษณะ Network Load Balancing สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและวิธีการกำหนดค่า NLB แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet2.microsoft.com/windowsserver2008/en/library/d7c4efd2-3cf0-4b3d-9207-4746cab1f9aa1033.mspx

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
windows Server 2008, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_1_for_kb953828 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,80502 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb953828 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,80902 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953828_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42302 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953828_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42202 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953828_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42302 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953828_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43002 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
X86_af25424cfe0c1506be55db880444d957_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22192_none_b205d96faf254167.manifestไม่สามารถใช้งานได้72202 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-n ..ncing networkdriver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22192_none_ae3445ed31cec591.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,34301 2008 Jun19:01ไม่สามารถใช้งานได้
Nlb.sys6.0.6001.22192197,63201 2008 Jun01:35x86
windows Server 2008 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_4c5a3d8e2dd5f2d80fd7f22d40e6eaee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22192_none_01d215a4a10ddcb4.manifestไม่สามารถใช้งานได้72402 2008 Jun23:06ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-n ..ncing networkdriver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22192_none_ae35e9e331ccce8d.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,34901 2008 Jun21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb953828 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,81002 2008 Jun23:06ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953828_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42702 2008 Jun23:06ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953828_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43402 2008 Jun23:06ไม่สามารถใช้งานได้
Nlb.sys6.0.6001.22192568,83201 2008 Jun02:01IA-64
windows Server 2008, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_7d403944368b2d5dfb3014b27070963b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22192_none_05d7f980774163d7.manifestไม่สามารถใช้งานได้72602 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-n ..ncing networkdriver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22192_none_0a52e170ea2c36c7.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,35501 2008 Jun19:25ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb953828 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,81502 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb953828 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,81902 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953828_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43102 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953828_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43002 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953828_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43102 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb953828_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43802 2008 Jun23:07ไม่สามารถใช้งานได้
Nlb.sys6.0.6001.22192243,71201 2008 Jun02:11x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 953828 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbclustering kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB953828 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:953828

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com