MS08-061: פגיעויות בליבת Windows עלולות לאפשר העלאת רמת הרשאות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 954211 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS08-061. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

בעיית צג כפול

לאחר שתתקין את העדכון במחשב שבו מופעל Windows XP או Windows Server 2003, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה "Stop 0x0000008E" כאשר תעביר את מערכת ההפעלה מהגדרת צג כפול להגדרת צג יחיד.
לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
959252 הודעת שגיאה המופיעה בעת העברת מערכת ההפעלה מהגדרת צג כפול לצג יחיד במחשב מבוסס-Windows XP או במחשב מבוסס-Windows Server 2003 שבו מותקן עדכון האבטחה 954211: "Stop 0x0000008E" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיה של Win32k.sys לא חתום ב-Windows XP Service Pack 3

סיכום
אם התקנת Windows XP Service Pack 3 נכשלת מסיבה כלשהי, הקובץ הבינארי win32k.sys הופך להיות לא חתום. בעיה זו יכולה להתרחש גם אם הסרת את ההתקנה של Service Pack 3 לאחר התקנה מוצלחת. אם נתקלת בבעיה זו, ולאחר מכן התקנת בהצלחה את Service Pack 3, הקובץ הבינארי win32k.sys חתום כראוי ובעיה זו לא נצפית עוד.
כיצד עדכון זה פותר את הבעיה?
אם קיימת גירסה לא חתומה של הקובץ הבינארי win32k.sys במערכת, עדכון זה מזהה את הקובץ. לאחר מכן, הוא פותר את הבעיה על-ידי הצבת אלגוריתם ה- Hash הנכון של הקובץ הבינארי בקטלוג הראשי. לכן, הקובץ הבינארי הופך לחתום ולאחר מכן המתקין נסגר וגורם לכשל בהתקנה. לאחר שמצב זה מתרחש, החבילה מוצעת מחדש למערכת. כדי לוודא שהפגיעות המתוארת בעלון זה נפתרה, יש להחיל שוב את העדכון. לאחר ההתקנה השנייה של החבילה, העדכון פועל כראוי על-ידי עדכון הקובץ הבינארי win32k.sys עם הגירסה החדשה שמכילה את התיקונים המתוארים במאמר זה.
חוויית ההתקנה עם עדכון זה עבור לקוחות שבמחשב שלהם מותקן Windows XP Service Pack 2
במערכות מסוימות המבוססות על Windows XP Service Pack 2, ייתכן שעדכון זה יוצע בפעם השנייה. זהו אופן פעולה צפוי. ייתכן שיהיה עליך להתקין חבילה זו פעמיים כדי להשלים את ההתקנה כראוי.

מידע על קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
עבור כל המהדורות הנתמכות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Win32k.sys5.0.2195.71941,644,43215-Sep-200805:13x86Not Applicable
Win32k.sys5.0.2195.71941,644,43215-Sep-200805:13x86UNIPROC

הערות בנוגע לפרטי קבצים של Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודה "דרישת SP" ובעמודה "ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים אלה שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה מתקין גם קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) הכולל חתימה דיגיטלית של Microsoft.
כל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows XP
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.34461,846,01615-Sep-200811:57x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.1.2600.34461,846,91215-Sep-200812:17x86SP2SP2QFE
Win32k.sys5.1.2600.56761,846,40015-Sep-200812:12x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.56761,846,91215-Sep-200812:25x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.567630,20816-Sep-200801:04x86NoneNot Applicable
כל מהדורות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32121,854,46415-Sep-200811:54x86SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3091285,18418-Feb-200813:14x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32121,859,58415-Sep-200812:07x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.43751,847,80815-Sep-200813:24x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.43751,849,85615-Sep-200812:44x86SP2SP2QFE
עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 או Windows XP Professional
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32124,530,17616-Sep-200803:49x64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3091619,00816-Sep-200803:49x64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32124,548,60816-Sep-200803:49x64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3091288,76816-Sep-200803:49x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.43754,533,76016-Sep-200803:57x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.43754,542,97616-Sep-200803:49x64SP2SP2QFE
לכל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32125,548,54416-Sep-200803:50IA-64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3091910,84816-Sep-200803:50IA-64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32125,562,36816-Sep-200803:50IA-64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3091288,76816-Sep-200803:50x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.43755,560,83216-Sep-200803:54IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.43755,567,48816-Sep-200803:50IA-64SP2SP2QFE

הערות בנוגע לפרטי קבצים של Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסה מוצר אבן דרך ענף שירות
  6.0.600 0. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1. 18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים אלה שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, כוללים חתימה דיגיטלית של Microsoft.
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6000.167502,027,52013-Sep-200821:06x86
Win32k.sys6.0.6000.167542,027,52018-Sep-200802:03x86
Win32k.sys6.0.6000.209172,029,56813-Sep-200821:06x86
Win32k.sys6.0.6000.209222,029,56820-Sep-200801:13x86
Win32k.sys6.0.6001.181412,032,64013-Sep-200821:21x86
Win32k.sys6.0.6001.181452,032,64018-Sep-200802:16x86
Win32k.sys6.0.6001.222652,033,15213-Sep-200821:19x86
Win32k.sys6.0.6001.222712,033,15220-Sep-200801:21x86
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6000.167502,750,97613-Sep-200821:20x64
Win32k.sys6.0.6000.167542,750,97618-Sep-200802:21x64
Win32k.sys6.0.6000.209172,752,00013-Sep-200821:23x64
Win32k.sys6.0.6000.209222,752,00020-Sep-200801:28x64
Win32k.sys6.0.6001.181412,742,27214-Sep-200806:14x64
Win32k.sys6.0.6001.181452,742,27218-Sep-200802:28x64
Win32k.sys6.0.6001.222652,742,78413-Sep-200822:25x64
Win32k.sys6.0.6001.222712,742,78420-Sep-200801:48x64
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.181416,637,05614-Sep-200806:25IA-64
Win32k.sys6.0.6001.181456,637,05618-Sep-200802:31IA-64
Win32k.sys6.0.6001.222656,637,05613-Sep-200821:29IA-64
Win32k.sys6.0.6001.222716,637,05620-Sep-200801:40IA-64

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008 ו- Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_177d5f0ab3c06a7c014b73c5bbb166e0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20922_none_321342a58caec305.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_290090439dcff0fe17e6b62d77a4969a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_72b99d85e2a2518c.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_4892325e390f11573472d20aad1435a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20917_none_aade9af3bc984f40.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_5d04ee55fe4a011db1cd5e00a5ec68ed_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_8b32764f589b7cd6.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_905f2e9a0d09bef643284a0924b7a091_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16750_none_f34efcae522aa428.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_ac80ff28233dea19c2a340a4963e2ec6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_3734cbe7470b11b0.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_d950b7a966a0749cc2e7be3de2ff242e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_fa57e624593f6d0d.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_f57f61b96e44cb69298d51216989e198_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16754_none_0500e232481ff760.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16750_none_b6d72d5e9d88c1ab.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16754_none_b6db2e869d852707.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20917_none_b7930dc5b67fa039.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20922_none_b7833c67b68c3d77.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_b8c93c3a9aa65002.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)21:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_b8cd3d629aa2b55e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)05:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_b9413a55b3d08d0a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)21:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_b9326941b3dc439f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_00462e551eff391747231b3771d9cd40_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16750_none_76b5c8c05b8dea54.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_220fc8858cd4988cf8f5e50f301eb7d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_6c882d67c73a371c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2e52719f486c218dc38f2cd5e5967b65_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_b2b86c8e02996495.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_366ae39334ca16a1721563c06451b420_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20917_none_4848082cdd227a53.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4f1a6a30d9ab178f4682612f6db1d8b2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_e13b7485c8bf3cf1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_71aeee537447b279382d16663867e965_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16754_none_7fe2bb1aec5437e5.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_874e2a8421e92911b4c6fe123c260749_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16750_none_93d1d38bbf012966.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bd1bed7f4975aefc68fb89d1c2d14759_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20922_none_951cc9ad798ecd54.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c7f0a2d26272445dc9a417bb8d6ef164_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20917_none_1ab3c22ddad5cf06.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d1c2ee64ef4bf27b61e94dc607ad9dbc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_59c5640eae99a14f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_df899d0455728be5e93b0142dcda60e6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20922_none_db1a02619d232126.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e1c5a4b6d558bf67b0e2c0303f25c06f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_3731d646319f9933.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e90bbe1d834d774f14faa618e8f62ea4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16754_none_de08a3a9bbcd6410.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ed676f47b7f34a35d8bff543c98e8e7d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_d7297859d17ec6bc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f0209dff0d0c0c22190d9b1aa604ef4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_ac7749b7a3571893.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f27e13244f456297dee2e2993908557d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_793ceef38be1b1e7.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16750_none_12f5c8e255e632e1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16754_none_12f9ca0a55e2983d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)05:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20917_none_13b1a9496edd116f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)21:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20922_none_13a1d7eb6ee9aead.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_14e7d7be5303c138.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)06:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_14ebd8e653002694.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)05:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_155fd5d96c2dfe40.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)22:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_155104c56c39b4d5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,124
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,124
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,052
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,052
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,888
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,888
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb954211~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:08
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16750_none_1d4a73348a46f4dc.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16754_none_1d4e745c8a435a38.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)04:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20917_none_1e06539ba33dd36a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20922_none_1df6823da34a70a8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:08
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_1f3c821087648333.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)21:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_1f4083388760e88f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)05:37
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_1fb4802ba08ec03b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_1fa5af17a09a76d0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:27
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_01cdf58e3ac337881989982221b6efd5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_f910789972848b66.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_076d0111c8a0f584d3600a9f3250819b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_1440c8bb1b4bcc41.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5900195773b1bb249b4aa3fd8dd597e5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_39f837db82f5b4b9.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5b42eb44f035ffde158d002d50f46fe8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_a0c1f6383e0b1104.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_677a7b790c1c80cca1ba66a0262f8192_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_bf8dbe99fcb567a4.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_88a549718aa4f6f2fdf18fe4de9c9239_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_8546f4426b88a9e1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9f55c2d61a589944b2486e10d6947288_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_d045c9a2e3a96806.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dc6832395dbeefd39011aaa92a3673e5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_921656eb6994c6eb.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_b8cae0309aa458fe.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)06:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_b8cee1589aa0be5a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)05:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_b942de4bb3ce9606.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)21:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_b9340d37b3da4c9b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb954211~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb954211~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb954211~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)14-Sep-2008
Time (UTC)21:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb954211_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)22-Sep-2008
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18141_none_1f3c821087648333.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)21:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18145_none_1f4083388760e88f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)18-Sep-2008
Time (UTC)05:37
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22265_none_1fb4802ba08ec03b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)13-Sep-2008
Time (UTC)20:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22271_none_1fa5af17a09a76d0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)20-Sep-2008
Time (UTC)04:27
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 954211 - Last Review: יום שני 08 דצמבר 2008 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB954211

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com