ส่งกลับรหัสที่ใช้งาน โดยใช้ยูทิลิตี้ Robocopy ใน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 954404 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้กล่าวถึงรหัสการส่งคืนสินค้าที่ใช้งาน โดยใช้ยูทิลิตี้ Robocopy ใน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ และอธิบายรหัสส่งคืนสินค้าที่จะถูกใช้ โดยโปรแกรมอรรถประโยชน์ Robocopy
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่าคำอธิบาย
0ไม่มีแฟ้มที่ถูกคัดลอก ไม่มีความล้มเหลวเกิดขึ้น ไม่มีแฟ้มถูกตรงกัน แฟ้มมีอยู่แล้วในไดเรกทอรีปลายทาง ดังนั้น การคัดลอกถูกข้ามไป
1 แฟ้มทั้งหมดที่ถูกคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2มีบางแฟ้มเพิ่มเติมในไดเรกทอรีปลายทางที่ไม่มีอยู่ในไดเรกทอรีต้นทาง ไม่มีแฟ้มที่ถูกคัดลอก
3แฟ้มบางแฟ้มที่ถูกคัดลอก แฟ้มเพิ่มเติมได้ในปัจจุบัน ไม่มีความล้มเหลวเกิดขึ้น
5แฟ้มบางแฟ้มที่ถูกคัดลอก แฟ้มบางแฟ้มได้ตรงกัน ไม่มีความล้มเหลวเกิดขึ้น
6แฟ้มเพิ่มเติมและแฟ้มที่ไม่ตรงกันอยู่ ไม่มีแฟ้มที่ถูกคัดลอก และไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งหมายความ ว่า แฟ้มที่มีอยู่ในไดเรกทอรีปลายทาง
7คัดลอกแฟ้ม ไม่ตรงกันกับแฟ้มมีอยู่ และแฟ้มเพิ่มเติมที่มีอยู่
8แฟ้มหลาย ๆ แฟ้มไม่คัดลอก
หมายเหตุ มีค่ามากกว่า 8 บ่งชี้ว่า มีความล้มเหลวอย่างน้อยหนึ่งในระหว่างการคัดลอก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Robocopy เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
Robocopy /

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 954404 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 0.1
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB954404 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:954404

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com