วิธีลบ administrative shares ใน Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 954422 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเอาการใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลเริ่มต้น และวิธีการป้องกันไม่ให้ใช้ร่วมกันเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน Windows Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น Windows Server 2008 จะสร้างพิเศษ administrative shares ที่ซ่อนที่ผู้ดูแล โปรแกรม และบริการที่สามารถใช้ในการจัดการสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันแบบพิเศษเหล่านี้จะไม่สามารถมองเห็นได้ ใน Windows Explorer หรือ My Computer อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูเอกสาร โดยใช้เครื่องมือของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในการจัดการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ทรัพยากรร่วมพิเศษต่อไปนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนอาจจะแสดงอยู่ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน:
 • ตัวอักษรชื่อไดรฟ์$: นี่คือพาร์ติชันหลักที่ใช้ร่วมกันหรือไดรฟ์ข้อมูล พาร์ติชันรากที่ใช้ร่วมกันและไดรฟ์ข้อมูลจะถูกแสดงเป็นชื่ออักษรระบุไดรฟ์ที่ถูกผนวกเข้ากับเครื่องหมายดอลลาร์ ($) ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการใช้ร่วมกัน ตัวอักษรชื่อไดรฟ์ C และ D เหล่านั้นจะแสดงเป็น$ C $และ D
 • ADMIN $: เป็นทรัพยากรที่ใช้ในระหว่างการดูแลระบบระยะไกลของคอมพิวเตอร์
 • IPC $: นี่คือทรัพยากรที่ใช้ไปป์ที่มีชื่อที่คุณต้องมีการสื่อสารระหว่างโปรแกรม ทรัพยากรนี้ไม่สามารถลบ
 • NETLOGON: เป็นทรัพยากรที่ใช้ในตัวควบคุมโดเมน
 • SYSVOL: เป็นทรัพยากรที่ใช้ในตัวควบคุมโดเมน
 • พิมพ์$: เป็นทรัพยากรที่ใช้ในระหว่างการดูแลระบบระยะไกลของเครื่องพิมพ์
 • $ โทรสาร: นี่คือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ โดยไคลเอ็นต์โทรสารในระหว่างการส่งโทรสาร
หมายเหตุNETLOGON และ SYSVOL ไม่ได้ใช้ร่วมกันที่ซ่อนไว้ แทน เหล่านี้เป็นพิเศษที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแล

โดยทั่วไปแล้ว เราขอแนะนำว่า คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันแบบพิเศษเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการเอาทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันแบบพิเศษ และป้องกันไม่ให้มีการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำ โดยการแก้ไขรีจิสทรี

ลบ administrative shares โดยการแก้ไขรีจิสทรี

เมื่อต้องการให้เราทำงานนี้ให้คุณ ไป "Fix it for me"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

Fix it for me

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ให้โดยอัตโนมัติ คลิกแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ในการการดาวน์โหลดแฟ้มโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50184


บันทึกย่อ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แก้ไขอัตโนมัติสามารถใช้สำหรับรุ่นภาษาอื่น ๆ ของ Windows
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์ หรือ CD แล้ว คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
ขณะนี้ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหา?" ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  หมายเหตุAutoShareServer ต้องตั้งค่ารายการรีจิสทรีไปยังชนิด REG_DWORD เมื่อมีตั้งค่านี้เป็น 0 (ศูนย์), Windows Server 2008 ไม่สร้างโดยอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแล นี้ใช้ IPC $ร่วมกัน หรือที่ใช้ร่วมกันที่คุณสร้างขึ้นด้วยตนเอง
 3. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกAutoShareServer.
 4. บนเครื่องแก้ไขเมนู คลิกการปรับเปลี่ยน. ในการข้อมูลค่ากล่อง ชนิด0แล้ว คลิกตกลง.
 5. ออกจาก Registry Editor และการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
หมายเหตุถ้าไม่มีรายการรีจิสตรี AutoShareServer ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้าง:
 1. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 2. บนเครื่องแก้ไขเมนู การชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกDWORD Value (32 บิต).
 3. ชนิดAutoShareServerแล้ว คลิกตกลง.
 4. คลิกสองครั้งAutoShareServerชนิด0แล้ว คลิกตกลง.
 5. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์srvnet net stopแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ พิมพ์yแล้ว กด ENTER เพื่อหยุดการบริการต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับบริการ Srvnet
 6. ชนิดจบการทำงานแล้ว กด ENTER เพื่อปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
ขณะนี้ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

ตรวจสอบว่า ได้รับการแก้ไขปัญหา ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณก็จบบทความนี้ ถ้าปัญหาไม่มีแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

การอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน โดยใช้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows Server 2008 ดูแฟ้มวิธีใช้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือบริหารระบบแล้ว คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์. ในคอนโซลทรี คลิกขวาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันแล้ว คลิกความช่วยเหลือ.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 954422 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbinfo kbexpertiseadvanced kbhowto kbmt KB954422 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:954422

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com