คำอธิบาย MS08-069: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ 4.0 บริการหลักของ XML: 11 พฤศจิกายน 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 954430 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08 069 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์สองครั้งเพื่อทำการติดตั้ง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณติดตั้งการปรับปรุง 4.0–based บริการหลักของ XML ร่วมกับการปรับปรุงที่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมของกล่องขาเข้า ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงต่อไปนี้ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมของกล่องขาเข้า:
  956697ตัวเขียน windows Server 2008 Hyper-V VSS ไม่ได้ถูกใช้ระหว่างงานที่มีการสำรองข้อมูลได้เนื่องจากของแฟ้มการกำหนดค่าเครื่องเสมือนเสียหาย หรือไม่ถูกต้อง
  938371การปรับปรุงซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้สำหรับคอมโพเนนต์การติดตั้ง Windows Vista
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งตามของ MSI ตัวติดตั้ง Windows ของ Microsoft จะไม่ได้ดำเนินการต่อไปในขณะที่มีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมของกล่องขาเข้า นี่คือการได้เนื่องจากโปรแกรมควบคุมที่อินบ็อกซ์กำหนดสถานะ "ธุรกรรม impactful" และการตั้งค่าสถานะ "เริ่มระบบใหม่จำเป็น" ที่ระดับ servicing สแตกสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 ดังนั้น การปรับปรุงสำหรับ 4.0 บริการหลักของ XML จะล้มเหลวระหว่างการติดตั้งเมื่อมีใช้การปรับปรุงที่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมที่กล่องขาเข้าก่อน หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่อินบ็อกซ์ และจากนั้น คอมพิวเตอร์จะเริ่มระบบใหม่ จะสำเร็จการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ 4.0 บริการหลักของ XML อย่างไรก็ตาม การรีสตาร์ทเพิ่มเติมจึงจำเป็นต้องทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ 4.0 บริการหลักของ XML ก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงที่ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมของกล่องขาเข้า
 • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ซ้ำ ๆ อาจปรากฏขึ้นในรายการการปรับปรุง บนเว็บไซต์ Microsoft Update หรือ Windows Update หากหนึ่งในแฟ้มระบบเสียหาย หรือ ถ้าคุณได้ไม่ถูกปรับปรุงอย่างถูกต้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  941729การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2 อาจปรากฏขึ้นในรายการการปรับปรุง บนเว็บไซต์ Microsoft Update หรือ Windows Update ซ้ำ ๆ
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 954430 บางปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์และความน่าเชื่อถือปัญหาอาจเกิดขึ้นใน Microsoft XML Core Services 4.0 SP2 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 941833
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  941833การปรับปรุงที่มีอยู่ที่ปรับปรุงที่เข้ากันได้และเสถียรภาพของ Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
  การปรับปรุงที่มีอยู่ที่ปรับปรุงที่เข้ากันได้และเสถียรภาพของ Microsoft XML Core บริการ 4.0 Service Pack 2 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
 • โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้ไม่สนับสนุนการเอาออก MSXML 4.0 เสร็จสมบูรณ์:
  • ปรับปรุงความปลอดภัย 954430 สำหรับ Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0
  • ปรับปรุงความปลอดภัย 936181 สำหรับ Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0
  • ปรับปรุงความปลอดภัย 936181 สำหรับ MSXML 4.0 Service Pack 1 (SP1)
  • ปรับปรุงความปลอดภัย 936181 สำหรับ MSXML 4.0 Service Pack 2 (SP2)
  สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการติดตั้งรุ่น MSXML ในโหมดแบบเคียงข้างกัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ลบการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 954430 โดยใช้การเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'
  2. ลบแฟ้ม Msxml4.dll จากโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32
  3. การซ่อมแซมการติดตั้ง MSXML 4.0 ก่อนหน้า โดยใช้การเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'
  มีการคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้า ของไฟล์ Msxml4.dll และแฟ้ม Msxml4r.dll ไปยังโฟลเดอร์แบบเคียงข้างกัน และ ไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 954430 จาก Windows Update:
  ลงอาจไม่ทะเบียนไลบรารีชนิดสำหรับ c:\Windows\system32\msxml4.dll แฟ้ม ติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนของคุณ
  เมื่อข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น คุณยังอาจพบข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึก:
  เกิดข้อผิดพลาด 1911 ลงอาจไม่ทะเบียนไลบรารีชนิดสำหรับ c:\Windows\system32\msxml4.dll แฟ้ม ติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนของคุณ
  ของ MSI (s) (20:18) [17:52:31:612: ผลิตภัณฑ์: MSXML 4.0 SP2 (KB954430) --1911 ของข้อผิดพลาด ลงอาจไม่ทะเบียนไลบรารีชนิดสำหรับ c:\Windows\system32\msxml4.dll แฟ้ม ติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนของคุณ
  === หยุดบันทึก: 11/10/2006 17:53:07 ===
  ของ MSI (c) (34:20) [17:53:07:252: หมายเหตุ: 1:1708
  ของ MSI (c) (34:20) [17:53:07:260: ผลิตภัณฑ์: MSXML 4.0 SP2 ล้มเหลว (KB954430) --ติดตั้ง
  ของ MSI (c) (34:20) [17:53:07:267: Windows Installer ทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์: MSXML 4.0 SP2 (KB954430) รุ่นของผลิตภัณฑ์: 4.20.9839.0 ภาษาของผลิตภัณฑ์: 1033 ติดตั้งสำเร็จหรือข้อผิดพลาดสถานะ: 1603
  ของ MSI (c) (34:20) [17:53:07:313: Grabbed ผิดพลาดของการดำเนินการ
  ของ MSI (c) (34:20) [17:53:07:319: ถอนการติดการทำความสะอาดอัพตั้งแพคเกจการติดตั้ง หากมีอยู่ของ MSI (c) (34:20) [17:53:07:331: MainEngineThread ถูกส่งกลับ 1603
  === หยุดการบันทึก verbose: 11/10/2006 17:53:07 ===
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ด้วยตนเองให้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ และจากนั้น คลิกละเว้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นมา เพื่อยืนยันว่า การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบว่า รุ่นของแฟ้ม Msxml4.dll ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32 เป็น 4.20.9870.0

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeแพลทฟอร์ม
Msxml4r.dll4.10.9404.030 Sep 200823:4191,656x86
Msxml4.dll4.20.9870.030 Sep 200823:421,286,152x86

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 954430 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB954430 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:954430

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com