วิธีการติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิกบริการการทำดัชนีบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 954822 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิกบริการการทำดัชนีบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การทำดัชนีให้บริการสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง และกำหนดค่าบริการทำดัชนี

โดยค่าเริ่มต้น บริการการทำดัชนีจะไม่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 เมื่อต้องการติดตั้งบริการการทำดัชนีบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 คุณต้องก่อนใช้โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการบริการแฟ้มบทบาทเซิร์ฟเวอร์ แล้ว คุณต้องเพิ่มบริการบทบาท Indexing Service ที่พร้อมใช้งานภายใต้บทบาทบริการแฟ้ม Windows Server 2003 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์.
 2. คลิกขวาในคอนโซลทรีของโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์บทบาทแล้ว คลิกเพิ่มหน้าที่.
 3. ในการเพิ่มตัวช่วยหน้าที่สร้าง คลิกถัดไป.
 4. ในการเลือกบทบาทเซิร์ฟเวอร์หน้า คลิกเพื่อเลือกนั้นบริการของแฟ้มกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 5. ในการบริการของแฟ้มหน้า คลิกถัดไป.
 6. ในการเลือกบทบาทของบริการหน้า คลิกเพื่อเลือกนั้นบริการทำดัชนีกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้windows บริการแฟ้ม Server 2003แล้ว คลิกถัดไป.
 7. ในการยืนยันการเลือกการติดตั้งหน้า คลิกติดตั้ง.
 8. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างเพิ่มหน้าที่การทำการติดตั้ง
หลังจากที่คุณติดตั้งบริการการทำดัชนี คุณต้องสร้างแบบใหม่ Microsoft Management Console (MMC) สแน็ปอินสำหรับบริการการทำดัชนี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:mmcแล้ว กด ENTER
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน.
 3. ในการสแนปอินพร้อมใช้งานรายการ คลิกบริการทำดัชนีแล้ว คลิกadd.
 4. ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กล่องโต้ตอบ คลิกเครื่องคอมพิวเตอร์: (คอมพิวเตอร์ที่คอนโซลนี้กำลังทำงานบน)แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 5. เมื่อต้องการปิดการเพิ่ม หรือลบสแนปอินกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกตกลง. คอนโซลแสดง Indexing Service สแนปอิน

การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การทำดัชนีให้บริการสำหรับ Windows Server 2008

การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เกิดขึ้นกับการตั้งค่าบริการการทำดัชนีสำหรับ Windows Server 2008:
 • หลังจากที่คุณติดตั้งบริการการทำดัชนี แค็ตตาล็อกเริ่มต้นถูกสร้างสำหรับบริการการทำดัชนีไม่ คุณต้องสร้างแค็ตตาล็อกสำหรับบริการการทำดัชนีด้วยตนเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง และการตั้งค่าคอนฟิกแค็ตตาล็อกสำหรับการจัดทำดัชนี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  308202วิธีการสร้าง และการตั้งค่าคอนฟิกแค็ตตาล็อกสำหรับการจัดทำดัชนี
 • เพจค้นหาของ "แค็ตตาแบบสอบถามในล็อก" ไม่มีอยู่ในบริการการทำดัชนี คุณสามารถสร้างเพจที่ค้นหาแบบกำหนดเองจะค้นหาในแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเพจที่ค้นหาแบบกำหนดเองสำหรับบริการการทำดัชนี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  820105วิธีการใช้โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET การสอบถามแค็ตตาล็อกบริการการทำดัชนี โดยใช้ Visual Basic .NET
  820983วิธีการใช้โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET การสอบถามแค็ตตาล็อกบริการการทำดัชนี โดยใช้ Visual .NET c#
 • คุณไม่สามารถจัดทำดัชนีเว็บไซต์บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) ใน Windows Server 2008 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่ทำกับ IIS 7.0 แค็ตตาล็อกที่คุณใช้สำหรับบริการการทำดัชนียังคงมีแท็บการติดตาม อย่างไรก็ตาม แค็ตตาล็อกไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ WWW

 • การจัดทำดัชนีเอกสารที่มีคุณสมบัติแบบกำหนดเอง คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 947265สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  947265ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 บริการตัวทำดัชนีเนื้อหาไม่สามารถจัดทำดัชนีคุณสมบัติแบบกำหนดเองของเอกสาร
 • เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในตัวแบ่งคำที่ใช้สำหรับเอกสารภาษาญี่ปุ่น ล้มเหลวของการค้นหาอักขระเดียวคันจิ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  แบบสอบถามที่มีอยู่ถูกละเว้นคำเท่านั้น
  ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
 • เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในตัวแบ่งคำที่ใช้สำหรับเอกสารภาษาญี่ปุ่น ค้นหาอักขระคันจิมากกว่าสองอาจล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  แบบสอบถามที่มีอยู่ถูกละเว้นคำเท่านั้น
  ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

  To work around this behavior, use the other search services. For example, use Windows Desktop Search, Microsoft Office SharePoint Server, or Microsoft Search Server.
For more information about how to index IIS 7.0 Web sites in Windows Server 2008 by using the Indexing Service, visit the following Microsoft Web site:
http://blogs.msdn.com/asiatech/archive/2009/11/20/how-to-index-iis-7-0-web-sites-in-windows-server-2008-by-indexing-service.aspx
For help with Windows Search problems in Windows Vista, visit the following Microsoft web page:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 954822 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB954822 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:954822

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com