บนคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล multicore คุณอาจไม่สามารถติดตั้ง SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 954835 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณพยายามติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 บนคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล multicore และเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • อัตราส่วนระหว่างตัวประมวลผลแบบลอจิคัลและซ็อกเก็ตที่มีอยู่จริงไม่ได้กำลัง 2 ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์มีซ็อกเก็ตเดียวร่วมกับตัวประมวลผลแบบสามหลัก
 • จำนวนแกนที่มีอยู่จริงไม่ได้กำลัง 2
 • จำนวนรวมของ cpu มีหมายเลขคี่ ตัวอย่างเช่น จะเจ็ด หรือ nine cpu
ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณไม่สามารถติดตั้ง SQL Server 2005
เมื่อการติดตั้งล้มเหลว ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Summary.txt:
ไม่สามารถเริ่มบริการ SQL Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ SQL Server หนังสือออนไลน์ "วิธีการ:มุมมอง SQL Server 2005 เซ็ตอัพการล็อกแฟ้ม" และ "เริ่มต้น SQL Server ด้วยตนเอง"
หมายเหตุ:แฟ้ม Summary.txt จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
Bootstrap\LOG Server\90\Setup SQL %ProgramFiles%\Microsoft
นอกจากนี้ การบันทึกล็อกข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแบบ SQLSetupจำนวน_InstanceName_SQL.log แฟ้ม:
ทำการดำเนินการ: Do_sqlScript
เริ่ม PerfTime: Do_sqlScript: 08:32:41 Wed 18 Jun 2008
บริการ MSSQLSERVER กับพารามิเตอร์ของ - m SqlSetup -Q - qSQL_Latin1_General_CP1_CI_AS - T4022 - T3659 T4010 - T3610- ' จะมีการเริ่มต้นที่ Wed 18 Jun 08:32:41 2008
ไม่สามารถเริ่มบริการ (1053)
รหัสข้อผิดพลาด: 0x8007041d (1053)
ข้อความข้อผิดพลาดของ windows: การบริการไม่ตอบสนองการร้องขอการเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาที่ต้องการ
แหล่งชื่อแฟ้ม: sqlsetuplib\service.cpp
Fri Sep ประทับเวลาของคอมไพเลอร์: 16 13:20:12 2005
ชื่อฟังก์ชัน: sqls::Service::Start
แหล่งหมายเลขบรรทัด: 316
หมายเหตุ
 • จำนวนแสดงตัวเลขสี่หลักที่เพิ่มขึ้นสำหรับการติดตั้งทั้งหมดของ SQL Server 2005InstanceNameแสดงชื่อของอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005
 • SQLSetupจำนวน_InstanceName_SQL.log แฟ้มจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Bootstrap\LOG\Files Server\90\Setup SQL %ProgramFiles%\Microsoft
 • ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นใน Microsoft SQL Server 2008

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่คุณติดตั้ง SQL Server 2005:
 1. การคัดลอกแฟ้มการตั้งค่าของ SQL Server 2005 รุ่นวางจำหน่ายไปยังโฟลเดอร์ในไดรฟ์ในเครื่อง

  หมายเหตุ:คุณต้องคัดลอกแฟ้มการตั้งค่าทั้งหมดที่รวมโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์และโฟลเดอร์ของเครื่องมือไปยังไดรฟ์ภายใน
 2. ดาวน์โหลดแพคเกจ SQL Server 2005 SP2 หรือ SP3 และจากนั้น ขยายบนไดรฟ์ในระบบ โดยใช้พารามิเตอร์ /X ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อขยายแพคเกจ:
  SQLServer2005SP2 KB921896 x 64-ENU.exe /X
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 SP2 หรือ SP3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
 3. จดเส้นทางแบบเต็มไปยังแฟ้ม.msp ใหม่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ขยาย ตัวอย่าง::
  D:\temp\SP2\hotfixsql\files\sqlrun_sql.msp
 4. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง รันแฟ้มมีชื่อเป็น Setup.exe จากรุ่นผลิตภัณฑ์ โดยใช้เส้นทางที่เหมาะสมไปยังแฟ้ม.msp ใหม่ในการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ

  ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้ใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเพื่อปรับปรุงคอมโพเนนต์ของโปรแกรมฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ SQL ระดับ pack การให้บริการ:
  HOTFIXPATCH="D:\temp\SQL2005_12Procs\SP2\hotfixsql\files\sqlrun_sql.msp D:\temp\Servers\setup.exe"
  หมายเหตุ:หลังจากที่คุณดำเนินการตามขั้นตอนนี้ การติดตั้ง SQL Server 2005 อยู่ในการตั้งค่าคอนฟิกที่จะได้รับการสนับสนุนจนกว่าคุณได้ประยุกต์ใช้ SQL Server service pack
 5. ใช้แพคเกจชุดบริการ โดยใช้แฟ้มการติดตั้งในตำแหน่งที่ตั้งที่ขยาย ขั้นตอนนี้ใช้คอมโพเนนต์ชุดบริการทั้งหมด และส่งกลับค่าการติดตั้ง SQL Server 2005 ไปยังสถานะที่ได้รับการสนับสนุน

วิธีที่ 2

Before you install SQL Server 2005, temporarily change the number of logical processors to one. This makes the computer appear to be a single-processor system, and SQL Server 2005 is installed successfully. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

Windows Server 2003

 1. To change the number of logical processors in Windows Server 2003, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในการsystem configuration utilityกล่องโต้ตอบ คลิกการBoot.iniแท็บ
  3. ในการBoot.iniแท็บ คลิกตัวเลือกขั้นสูง.
  4. ในการBOOT.INI Advanced Optionsกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกนั้น/NUMPROC=กล่องกาเครื่องหมาย
  5. In the list that is next to the/NUMPROC=กล่องกาเครื่องหมาย คลิก1แล้ว คลิกตกลง.
  6. ในการsystem configuration utilityกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
  7. รีสตาร์เวอร์
 2. ติดตั้ง SQL Server 2005
 3. Install the latest service pack for SQL Server 2005.

  For more information about how to obtain the latest SQL Server 2005 service pack, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  913089How to obtain the latest service pack for SQL Server 2005
 4. Restart the server by using all the processors. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในการsystem configuration utilityกล่องโต้ตอบ คลิกการทั่วไปแท็บ
  3. ในการทั่วไปแท็บ คลิกการเริ่มต้นปกติ - โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และบริการทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.
  4. รีสตาร์เวอร์

windows Server 2008

 1. To change the number of logical processors in Windows Server 2008, follow these steps::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในการการกำหนดค่าระบบกล่องโต้ตอบ คลิกการBOOTแท็บ
  3. ในการBOOTแท็บ คลิกAdvanced options.
  4. ในการBOOT Advanced Optionsกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกนั้นหมายเลขของตัวประมวลผลกล่องกาเครื่องหมาย
  5. ภายใต้การหมายเลขของตัวประมวลผลกล่องกาเครื่องหมาย คลิก1แล้ว คลิกตกลง.
  6. ในการการกำหนดค่าระบบกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
  7. รีสตาร์เวอร์
 2. ติดตั้ง SQL Server 2005
 3. Install the latest service pack for SQL Server 2005.

  หมายเหตุ:You must install SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) or a later service pack on Windows Server 2008.

  For more information about how to obtain the latest SQL Server 2005 service pack, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  913089How to obtain the latest service pack for SQL Server 2005
 4. Restart the server by using all the processors. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในการการกำหนดค่าระบบกล่องโต้ตอบ คลิกการทั่วไปแท็บ
  3. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มต้นปกติแล้ว คลิกตกลง.
  4. รีสตาร์เวอร์

ขั้นตอนการแก้ปัญหาอื่น


ต่อไปนี้คือ เงื่อนไขที่วิธีการแก้ปัญหาทั่วไปจะไม่เพียงพอที่ใช้งาน:
 • ในเวลา ที่คุณได้รับข้อความล้มเหลวในการเริ่มการทำงานของ SQL Server ในระหว่างการติดตั้ง คุณจะแสดงด้วยการลองอีกครั้งตัวเลือก ขณะนี้ แทนแฟ้ม Sqlservr.exe และ Sqlos.dll ไปยังโฟลเดอร์ BINN ณที่ตั้งของคุณติดตั้งจากการติดตั้ง Service Pack 2 (SP2) และจากนั้น เลือกนั้นลองอีกครั้งตัวเลือก ซึ่งช่วยให้ SQL Server เพื่อเริ่มการทำงาน และการตั้งค่าการทำให้เสร็จสมบูรณ์
  หมายเหตุ:ขณะนี้คุณอยู่ในสถานการณ์การผลิต
 • ใช้ SQL Server SP2 ทันที และคุณจะกลับมาในการกำหนดค่าที่ได้รับการสนับสนุน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2005 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเซ็ตอัพ 2005 เซิร์ฟเวอร์ sql ไม่รวม SQL Server 2005 ใด ๆ เซอร์วิสแพ็ค การติดตั้ง SQL Server 2005 ที่ระดับการ pack บริการเฉพาะคุณต้องติดตั้ง SQL Server 2005 รุ่นวางจำหน่ายก่อน แล้ว คุณต้องติดตั้ง service pack จำเป็นของ SQL Server 2005 ไม่ดังนั้น ถึงแม้ว่าได้รับการแก้ไขปัญหานี้ใน SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1), คุณยังคงสามารถติดตั้ง SQL Server 2005

Edition ด่วนของ sql Server 2005 มีแพคเกจแบบสแตนด์อโลนที่รวมเฉพาะ SQL Server 2005 เซอร์วิสแพ็ค เมื่อคุณทำการติดตั้ง SQL Server 2005 Express Edition ที่รวมเฉพาะ SQL Server 2005 เซอร์วิสแพ็ค fresh, Edition ด่วนของ SQL Server 2005 กำลังทำงานอยู่ในระดับ service pack ของบริการนั้น ดังนั้น ในสถานการณ์ที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" คุณสามารถติดสำเร็จตั้ง Edition ด่วนของ SQL Server 2005 ร่วมกับรวมเซอร์วิสแพ็ค

เมื่อต้องการดาวน์โหลด Edition ด่วนของ SQL Server 2005 ร่วมกับ SQL Server 2005 service pack ล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/Sqlserver/2005/en/us/express.aspx


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://blogs.msdn.com/psssql/archive/2008/07/23/sql-server-2005-encounters-exception-during-install-when-system-has-odd-number-of-processors-or-logical-processors-per-core.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 954835 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB954835 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:954835

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com