חלק מהמחשבים אינם מקבלים עדכונים משרת WSUS

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 954960 - View products that this article applies to.

עדכון טכני: 1 באוגוסט 2008

Microsoft פרסמה עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה המיועד לאנשי IT ושנושאו בעיה זו. עלון היידוע כולל תוספת מידע בנושא אבטחה. כדי להציג את עלון היידוע בנושא אבטחה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/advisory/954960.mspx
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

אתה משתמש ב- Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 כדי לפרוס עדכוני תוכנה ותיקונים חמים במחשבים בארגון שלך. עם זאת, חלק מהמחשבים אינם מקבלים עדכונים משרת WSUS. בעיה זו מתרחשת כאשר במחשבים אלה מותקנים Microsoft Office 2003 או רכיבים של Office 2003.

הערה בעיה זו משפיעה על Microsoft Windows Server Update Services 3.0 ועל Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1 ?(WSUS 3.0 SP1). עם זאת, בנסיבות מסוימות, גם המוצרים הבאים עלולים להיות מושפעים:
 • Windows Small Business Server 2003 ?(Windows SBS) שבו הרכיב WSUS שודרג מ- WSUS 2.0 ל- WSUS 3.0
 • System Center Essentials 2007
 • System Center Configuration Manager 2007
לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך.

כאשר בעיה זו מתרחשת, הודעה הדומה להודעה הבאה נרשמת בקובץ יומן הרישום של 'עדכונים אוטומטיים' במחשב המושפע:
Date Time 788 ee4 PT +++++++++++ PT: Synchronizing server updates +++++++++++
Date Time 788 ee4 PT + ServiceId = {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7}, Server URL = http://WSUS Server/ClientWebService/client.asmx
Date Time 788 ee4 PT WARNING: SyncUpdates failure, error = 0x8024400E, soap client error = 7, soap error code = 400, HTTP status code = 200
Date Time 788 ee4 PT WARNING: SOAP Fault: 0x000190
Date Time 788 ee4 PT WARNING: faultstring:Fault occurred
Date Time 788 ee4 PT WARNING: ErrorCode:InternalServerError(5)
Date Time 788 ee4 PT WARNING: Message:(null)
Date Time 788 ee4 PT WARNING: Method:"http://www.microsoft.com/SoftwareDistribution/Server/ClientWebService/SyncUpdates"
Date Time 788 ee4 PT WARNING: ID:c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c
הודעה זו נרשמת בשלב הזיהוי.

בנוסף, הודעה הדומה להודעה הבאה נרשמת בקובץ יומן הרישום של WSUS ?(%ProgramFiles%\Update Services\Log Files\SoftwareDistribution.log) במחשב WSUS:
Date Time UTC Error w3wp.12 ClientImplementation.SyncUpdates System.ArgumentException: Item has already been added. Key in dictionary: '8862' Key being added: '8862'
at System.Collections.Hashtable.Insert(Object key, Object nvalue, Boolean add)
at System.Collections.Hashtable.Add(Object key, Object value)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.GetSyncInfo(DataAccess dataAccess, Hashtable stateTable, Hashtable deploymentTable, Boolean haveGroupsChanged, Boolean doChunking)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SoftwareSync(DataAccess dataAccess, UnencryptedCookieData cookieData, Int32[] installedNonLeafUpdateIds, Int32[] leafUpdateIds, Boolean haveGroupsChanged, Boolean expressQuery)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.Client.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
lines removed
Date Time UTC Warning w3wp.12 SoapUtilities.CreateException ThrowException: actor = http://wsusebc/ClientWebService/client.asmx, ID=c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c, ErrorCode=InternalServerError, Message=, Client=?
כדי לאתר הודעה זו, חפש את שרת WSUS עבור המזהה שהתקבל מיומן הרישום של הלקוח.

סיבה

בעיה זו מתרחשת מאחר שתיקון שנערך לאחרונה ב- Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1)? גורם לשרתי WSUS 3.0 מסוימים לבצע סינכרון שגוי של העדכון המתוקן עם אישורי העדכון. כאשר מחשבי הלקוח המושפעים מנהלים תקשורת עם שרת כזה, לשירות האינטרנט אין אפשרות לעבד את האישורים. לכן, הזיהוי לא מצליח.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו בשרת הפועל עם WSUS 3.0 SP1

 1. אשר שהגדרת האזור והשפה הנוכחית בשרת ה- WSUS זהה להגדרה שאתה WSUS הותקן. לדוגמה, אם שרת ה- WSUS הוגדר כ"אנגלית (ארצות הברית)" כאשר WSUS הותקן, וההגדרה הנוכחית היא "גרמנית (שווייץ)", שנה את השפה ל"אנגלית (ארצות הברית)" לפני שתתקין את העדכון.
 2. התקן את עדכון 954960. לחץ על הקישור המתאים במרכז ההורדות של Microsoft עבור השרת שלך:

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הורדה
  הורד כעת את חבילת העדכונים עבור Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) 3 Service Pack 1? ?(KB954960).

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הורדה
  הורד כעת את חבילת העדכונים עבור Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) 3 Service Pack 1 עבור מערכות מבוססות x64?.

  תאריך פרסום: 1 באוגוסט 2008

  לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
  Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.
 3. אם הדבר מתאים, שנה את שפת השרת WSUS להגדרה הרצויה.

כדי לפתור בעיה זו בשרת הפועל עם WSUS 3.0 RTM

בצע אחת מהפעולות הבאות:
 • שדרג מ- WSUS 3.0 RTM ל- WSUS 3.0 SP1 וקבל את עדכון 954960 באופן אוטומטי. לקבלת פרטים בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=93750
 • לחלופין, אם אינך מעוניין לשדרג ל- WSUS 3.0 SP1 כעת, פעל בהתאם להוראות בסעיף "פתרון".

דרכים לעקיפת הבעיה

אנו ממליצים לשדרג ל- WSUS 3.0 SP1 ולקבל את עדכון 954960. אם אינך מעוניין לשדרג ל- WSUS 3.0 SP1 כרגע, פעל בהתאם לנוהל שבסעיף זה כדי לאפס ידנית את האישורים למצב עקבי בשרת WSUS.
 1. במסוף הניהול של WSUS, ברשימה 'עדכונים', אתר את העדכון של Office 2003 Service Pack 1.
  • הערה ייתכן שפורסם יותר מעדכון אחד ל- Office 2003 Service Pack 1. חשוב לוודא שאיתרת את הגירסה הספציפית של העדכון אשר נדרשת לנוהל זה. אשר שמזהה העדכון הבא מוצג בחלקה התחתון של חלונית הפרטים:
   D359F493-0AAD-43FA-AF5C-6763326CD98F
  • ייתכן שיהיה עליך לשנות את המסננים בצומת העדכון כדי לראות עדכון זה. לשם כך, הגדר את Status (מצב) ל- Any (כלשהו) והגדר את Approval (אישור) לDeclined (נדחה). אם אתה עדיין לא רואה את העדכון, הגדר את Approval (אישור) ל- Any Except Declined (כולם למעט אלה שנדחו).
 2. אשר כי העדכון נדחה. אם העדכון לא נדחה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על העדכון ולאחר מכן לחץ על Decline (דחה).
 3. אשר את העדכון. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על העדכון, לחץ על Approve (אשר) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור). אל תבצע שינויים כלשהם בהגדרות האישור בתיבת הדו-שיח Approve Updates (אישור עדכונים).
 4. דחה את העדכון. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על העדכון ולאחר מכן לחץ על Decline (דחה).
 5. כעת מחשבים אמורים להשלים בהצלחה את הזיהוי מול שרת WSUS ולקבל את העדכונים הרלוונטיים. כדי לוודא שלמחשב יש אפשרות להסתנכרן:
  1. פתח שורת פקודה.
  2. הקלד את הפקודה הבאה:
   wuauclt.exe/detectnow
  3. הקש ENTER.
 6. עיין בקובץ WindowsUpdate.log כדי לוודא שהסינכרון הצליח. באפשרותך להפעיל את הפקודה detectnow פעמיים. לקוחות מסוימים דיווחו שהסינכרון הראשון הצליח בעוד הסינכרונים הבאים הצליחו.
 7. אם יש אצלך הירארכיה של שרתי WSUS, חזור על הליך זה עבור כל אחד מהשרתים. התחל בשרת ברמה העליונה. אם שרת מסוים הוא שרת צאצא של עותק משוכפל, הפוך אותו לאוטונומי דרך תיבת הדו-שיח Options/Update Source and Proxy Server (אפשרויות/מקור עדכון ושרת Proxy). בצע את שלבי הנוהל ולאחר מכן שנה את השרת האוטונומי בחזרה לשרת צאצא של עותק משוכפל.

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון זה

 • בעת התקנת עדכון זה במחשב שבו פועל WSUS וכאשר המחשב מארח גם שירותי אינטרנט אחרים כגון HTTP,? FTP,? NNTP או SMTP, שירותים אלה עשויים להפסיק את פעולתם ולאחר מכן לבצע הפעלה מחדש במהלך התקנת העדכון.
 • עדכון זה אינו תומך בהסרת התקנה. כדי להסיר עדכון זה, עליך להסיר את ההתקנה ולאחר מכן להתקין מחדש את WSUS.

  אם ברצונך להסיר עדכון זה, מומלץ לבחור באפשרות ברירת המחדל בעת הסרת התקנה של WSUS. אפשרות ברירת המחדל משאירה את מסד הנתונים והתוכן של המערכת כך שהגדרות מותאמות אישית יישמרו כאשר WSUS יותקן מחדש.
 • לאחר שתתקין עדכון זה, לא מופיע ערך עבור העדכון בתכונה הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה. כדי לוודא שהעדכון הותקן בהצלחה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. פתח את התיקיה הבאה:
   %ProgramFiles%\Update Services\WebServices\ClientWebService\bin\?
  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ Microsoft.UpdateServices.WebServices.Client.Dll ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  3. לחץ על הכרטיסיה גירסה.
   • אם העדכון הותקן כראוי, גירסת הקובץ היא 3.1.6001.66.
   • אם העדכון הותקן באופן שגוי, גירסת הקובץ היא 3.1.6001.65.

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מאפיינים

Article ID: 954960 - Last Review: יום חמישי 11 יוני 2009 - Revision: 7.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server Update Services 3.0
 • Microsoft Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1
מילות מפתח 
kbinfo kbbug kbexpertiseinter kbpubtypekc kbsecurity kbsecvulnerability kbsecadvisory KB954960

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com