คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณคลิกแล้ว ปรับปรุงโหนโปรแกรมควบคุมในคอนโซลการจัดการการตั้งค่าของไซต์ Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ที่ใช้ SQL Server 2008 สำหรับฐานข้อมูลของไซต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955262 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณกำลังเรียกใช้ Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 (SP1)
  • คุณใช้ Microsoft SQL Server 2008 สำหรับฐานข้อมูลของไซต์ของคุณ การใช้งาน
  • ในคอนโซลการจัดการการตั้งค่าคอนฟิก คุณคลิก และ ปรับปรุงการโหนดังต่อไปนี้แล้ว:
    ระบบ Management\Operating Database\Computer ของไซต์ Deployment\Drivers
ในสถานการณ์สมมตินี้ คอนโซลการจัดการการตั้งค่าออกจาก โดยไม่คาดคิด (ล้มเหลว), และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
กำลังรอสำหรับการสอบถามจะส่งกลับข้อผิดพลาด
นอกจากนี้ การ แฟ้ม Smsprov.log ประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะต่อไปนี้:
กำลังรอสำหรับการสอบถามจะส่งกลับข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาด SQL: [42000][1934][Microsoft][ODBC SQL Server โปรแกรมควบคุม][SQL Server]เลือกที่ล้มเหลว เนื่องจากการตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้มีการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง: ' ANSI_NULLS QUOTED_IDENTIFIER, CONCAT_NULL_YIELDS_NULL, ANSI_WARNINGS, ANSI_PADDING' ตรวจสอบว่า การตั้งค่าตัวเลือกถูกต้องสำหรับใช้กับมุมมองที่มีการจัดทำดัชนีและ/หรือดัชนี มีการบนคำนวณคอลัมน์ และ/หรือแบบสอบถามการแจ้งเตือน และ/หรือวิธีการชนิดข้อมูล XML

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft ระบบ Center Configuration Manager 2007 พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์นี้ของ Microsoft:http://www.microsoft.com/downloads/details.aspxFamilyID = 3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
สำหรับรายการของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน service pack นี้ คลิกบนหมายเลขบทความต่อไปนี้ใน Knowledgebase ของ Microsoft:
971348รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงที่มีอยู่ในระบบ Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขปัญหานี้ โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:
  • เซิร์ฟเวอร์ไซต์หลักที่ใช้ SQL Server 2008 เพื่อโฮสต์ฐานข้อมูล
  • เซิร์ฟเวอร์ที่มีคอนโซลการจัดการการตั้งค่าการติดตั้ง และการที่เชื่อมต่อไปยังไซต์ที่ใช้ SQL Server 2008 เพื่อโฮสต์ฐานข้อมูล
  • เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ระบบ Management Server (SMS) ที่ผู้ให้บริการระยะไกล
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้ม AdminConsole.xml รุ่นใหม่ ถ้าคุณปรับเปลี่ยนแฟ้มนี้สำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ คุณต้องนำการปรับเปลี่ยนเหล่านี้รุ่นใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ กระบวนการติดตั้งสำรองแฟ้ม AdminConsole.xml เก่าไปยังไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
%WinDir%\$NtUninstallKB955262$\

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

A มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวัง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้นี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนกับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผล ปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด มี เป็นฐานความรู้ของส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนนี้ บทความ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดหา โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุภาษาสำหรับแสดงแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด" ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีการกำหนดค่าศูนย์ควบคุมระบบ Manager 2007 SP1 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุระยะไกลสำหรับผู้ดูแล consoles ที่ได้ไม่ถูกปรับปรุง ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือที่เคยถูกเปิดเมื่อมีใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่สามารถดูรายการภายใต้โหนดการโฆษณา เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดคอนโซลการดูแลระบบระยะไกล ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และเปิดคอนโซลที่ปรับปรุงแล้ว

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณไม่มีการรีสตาร์ทเครื่องหลังจากที่คุณนำไปใช้นี้ โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ถูกแทนที่ โดยโปรแกรมแก้ไขด่วน 969529 คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 969529 เพื่อแก้ไขปัญหานี้
969529ผู้ใช้ไม่สามารถระบุสมาชิกของคอลเลกชันถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 955262 บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบ Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์ แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ แสดงวันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้อยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้เวลา โซนแท็บในตัววันและเวลาสินค้าในตัวควบคุม แผง
System Center Configuration Manager 2007 SP1, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Adminconsole.xmlไม่ สามารถใช้ได้2,272,51630 2008 พฤศจิกายน20:20ไม่ สามารถใช้ได้
Smsprov.dll4.0.6221.11174,078,10430 2008 พฤศจิกายน20:20x 86
System Center Configuration Manager 2007 SP1, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Adminconsole.xmlไม่ สามารถใช้ได้2,272,51630 2008 พฤศจิกายน20:20ไม่ สามารถใช้ได้
Smsprov.dll4.0.6221.11174,078,10430 2008 พฤศจิกายน20:20x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกันที่เกิดขึ้นในรุ่นเดิมของระบบ 2007 การจัดการการตั้งค่าศูนย์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955229คุณพบปัญหาในรุ่น 2007 การจัดการการตั้งค่าศูนย์ระบบเดิมหลังจากที่คุณปรับรุ่นฐานข้อมูลบางไซต์ SQL Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955262 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Keywords: 
kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB955262 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955262

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com