วิธีการปรับปรุง หรือ slipstream การติดตั้ง SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955392 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการปรับปรุง หรือ slipstream การติดตั้งล้มเหลวของ Microsoft SQL Server 2008 โดยใช้ล่าสุดสะสม Update (CU) หรือรุ่นล่าสุด Service Pack (SP) ใช้คำแนะนำเหล่านี้เมื่อคุณไม่สามารถติดตั้ง SQL Server 2008 เนื่องจากของปัญหาที่ทราบอยู่แล้วในโปรแกรมติดตั้ง ในส่วน "SQL Server 2008 ติดตั้งฮอตฟิกซ์" แสดงรายการบทความใน Microsoft Knowledge Base ที่อธิบายปัญหาที่การตั้งค่าที่ทราบอยู่แล้ว และอธิบายถึงวิธีการขอรับการปรับปรุงล่าสุด

มีสถานการณ์ที่สองควรพิจารณา:
 • คุณพยายามติดตั้ง SQL Server 2008 คุณพบความล้มเหลวในการเซ็ตอัพ และไฟล์การตั้งค่าความปลอดภัยมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 • คุณต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ทราบอยู่แล้ว โดยใช้การตั้งค่าการปรับปรุง proactively
ควรให้คุณปรับปรุง หรือ slipstream SQL Server 2008 เดิม โดยใช้ Service Pack 1 ได้เนื่องจากเซอร์วิสแพ็คช่วยให้การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ CU ที่ใช้ SQL Server 2008 สเดิม สามารถปรับปรุงคอมโพเนนต์บริการ SQL เท่านั้น

สำหรับคำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ slipstreaming ให้ดูsql Server 2008 Slipstream เกี่ยวกับคำถามที่ถามบ่อยหัวข้อบนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://blogs.msdn.com/petersad/archive/2009/04/24/sql-server-2008-slipstream-frequently-asked-questions.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณรันการวางจำหน่ายรุ่นแรกโปรแกรมติดตั้ง 2008 ของ SQL Server โปรแกรมติดตั้งคัดลอกตัวเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ re-runs จากสำเนาเฉพาะที่ ดังนั้น ถ้ามีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มการสนับสนุนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมติดตั้งจะเรียกใช้แฟ้มที่มีการปรับปรุงเหล่านี้ ดังนั้น คุณสามารถปรับปรุงแฟ้มการสนับสนุนของโปรแกรมติดตั้ง 2008 ของ SQL Server ก่อนที่คุณเรียกใช้แฟ้มมีชื่อเป็น Setup.exe

เริ่มต้นจาก SQL Server 2008 Service Pack 1 คุณสามารถปรับปรุง SQL Server 2008 โดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน slipstream เมื่อคุณติดตั้ง Service Pack 1 โดยใช้วิธี slipstream หรือติดตั้งเมื่อต้องการติดตั้ง SQL Server 2008 ที่มีอยู่ รายการบัญชีถูกสร้างสำหรับ Service Pack ใน Add or Remove Programs ถอนการติดคุณสามารถตั้ง service pack โดยใช้รายการนี้

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เซอร์วิสแพ็คติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ รันรายงานการค้นพบ SQL ที่พร้อมใช้งานในศูนย์การติดตั้ง SQL Server 2008 คุณจะเห็นลักษณะการทำงานมีเวอร์ชัน 10n.xxxxโดย:nแสดงรุ่นชุดของบริการ ตัวอย่างเช่น 10.1xxxxแสดงถึง Service Pack 1

วิธีการปรับปรุงการติดตั้ง SQL Server 2008

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง SQL Server 2008 จากดีวีดี หรือ จากเครือข่ายใช้ร่วมกัน ติดตั้งล้มเหลวเนื่องจากการมีปัญหากับโปรแกรมติดตั้งรุ่นวางจำหน่าย

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการปรับปรุงการติดตั้ง 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อเกิดปัญหาการติดตั้ง:
 1. ถ้ามีการติดตั้งแฟ้มการสนับสนุนของโปรแกรมติดตั้ง 2008 ของ SQL Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณประยุกต์ใช้กับ CU หรือ hotfix เพื่อปรับปรุงการตั้งค่าการ 2008 ของ SQL Server สนับสนุนแฟ้ม และโปรแกรมติดตั้งจากดีวีดีหรือเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันรันใหม่อีกครั้งแล้ว
 2. ถ้าแฟ้มการสนับสนุนของโปรแกรมติดตั้ง 2008 ของ SQL Server ไม่ได้ติดตั้ง ดูส่วน "Proactively ที่เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง"
การตรวจสอบว่า มีการติดตั้งแฟ้มการสนับสนุนของโปรแกรมติดตั้ง 2008 ของ SQL Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูรายการ โดยใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุมในระบบปฏิบัติการที่ Windows Vista ใน Windows Vista หรือ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ดูรายการ โดยใช้โปรแกรมและคุณลักษณะใน'แผงควบคุม' เมื่อต้องการนำไปใช้กับ CU หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน และเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ถ้าการแก้ไข โดยโปรแกรมแก้ไขด่วน ดาวน์โหลด CU หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน แล้ว ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ โดยการเรียกใช้แฟ้ม.exe หรือ โดยใช้บรรทัดคำสั่ง แพคเกจตรวจพบการสนับสนุนการติดตั้ง 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL แฟ้มบนคอมพิวเตอร์ และใช้แฟ้ม SQLSupport.msi รุ่นใหม่แล้ว
 2. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง จากดีวีดี หรือ จากเครือข่ายใช้ร่วมกัน The Setup program detects that a later version of the SQLSupport.msi file is available on the computer, and the Setup program runs from the local version on the computer instead of from the DVD or network share.

ข้อจำกัด

The following limitations apply when you update the Setup program or use the slipstream procedure:
 • สิ่งสำคัญYou must uninstall a failed installation if the Summary.txt log file indicates that you must uninstall.
 • If you use the slipstream procedure to upgrade an installation to a Wow64 installation, you must perform one of the following additional steps:
  • ระบุการ/Actionparameter on the command line in addition to the/x86พารามิเตอร์
  • ในการตัวเลือกpage of the Installation Center, selectx86.
 • If you add features to an instance that already has the database service installed through slipstreaming, the installation may fail. To work around this issue, you need to add feature by using the original SQL Server 2008 source media or upgrade the instance to SP1 and then use the slipstream infrastructure.
 • When you copy slipstream packages, use paths that do not contain spaces. If you specify a location that contains spaces for either /PCUSOURCE or /CUSOURCE parameters, a failure occurs with slipstream setup.

Proactively running setup

There are two methods that you can use to update an installation of SQL Server 2008. We recommend that you use the first method because of the following benefits of the slipstream infrastructure:
 • You can quickly update to SQL Server 2008 SP1 in a single installation.
 • Reduce the restart times.
 • Improve the overall setup experience.
 • Avoid known setup issues.


To use these methods, the administrator must obtain the updated SQL Server 2008 Setup support files by downloading the latest CU or hotfix, or service pack. For information about the Setup fixes that are included in the latest hotfix and for information about how to download the hotfix, see the "SQL Server 2008 Setup hotfixes" section. After you obtain the updated SQL Server 2008 Setup support files, use one of the following methods.

Use the slipstream procedure to update SQL Server 2008

This method allows you to update the entire product when you run the SQL Server 2008 Setup program after following one of the following procedures:

Procedure 1: Basic slipstream steps

Follow the following steps to create a slipstream drop that you can use for installing the original media and a service pack at the same time.
 1. Install the following prerequisites for SQL Server 2008.
 2. Download the service pack package that matches you system architecture. For example download the x64 package of SQL Server 2008 Service Pack 1 if your system is an x64-based system.
 3. Extract the service pack by running the following command:
  SQLServer2008SP1-KB968369-x64-ENU.exe /x:C:\SP1
 4. Run the service pack to install Setup files on the computer. You will receive aSetup Support Filesdialog box if the Setup support files have not been installed. You can also run the following file to install the setup support files:
  C:\SP1\x64\setup\1033\sqlsupport.msi
 5. Run the Setup.exe file from the SQL Server 2008 source media by specifying the/PCUSourceพารามิเตอร์ ตัวอย่าง::
  Setup.exe /PCUSource=C:\SP1


Procedure 2: Create a merged drop:

This procedure describes how to create a new source media that will slipstream the original source media and SQL Server 2008 Service Pack 1. When you create this merged drop, you can install SQL Server 2008 SP1 in a single step.

หมายเหตุ
 • It is recommended that you first complete a slipstream installation from the new drop on a test computer before you deploy it into the production environment.
 • These steps are for the English version of SQL Server 2008. However, it works for any language of SQL Server 2008 if you obtain the correct language of service pack package.
 1. Copy the original SQL Server 2008 source media toc:\SQLServer2008_FullSP1.
 2. Download the Service Pack 1 package. The package names are as follows:
  • SQLServer2008SP1-KB968369-IA64-ENU.exe
  • SQLServer2008SP1-KB968369-x64-ENU.exe
  • SQLServer2008SP1-KB968369-x86-ENU.exe
 3. Extract the packages as follows:
  • SQLServer2008SP1-KB968369-IA64-ENU.exe /x:c:\SQLServer2008_FullSP1\PCU
  • SQLServer2008SP1-KB968369-x64-ENU.exe /x:c:\SQLServer2008_FullSP1\PCU
  • /x:c:\SQLServer2008_FullSP1\PCU ENU.exe 86 SQLServer2008SP1 KB968369 x
  หมายเหตุ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณดำเนินการตามขั้นตอนนี้สำหรับ architectures ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจเดิมมีการปรับปรุงอย่างถูกต้อง
 4. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อคัดลอกแฟ้มมีชื่อเป็น Setup.exe และแฟ้ม Setup.rll จากตำแหน่งที่ตั้งที่แยกแล้วไปยังตำแหน่งสื่อต้นฉบับเดิม
  c:\SQLServer2008_FullSP1 C:\SQLServer2008_FullSP1\PCU robocopy มีชื่อเป็น Setup.exe
  c:\SQLServer2008_FullSP1 C:\SQLServer2008_FullSP1\PCU robocopy Setup.rll
 5. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อคัดลอกแฟ้มทั้งหมด (ไม่โฟลเดอร์), ยกเว้นแฟ้ม Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll ใน C:\SQLServer2008_FullSP1\PCU\สถาปัตยกรรมเมื่อต้องการ C:\SQLServer2008_FullSP1 \สถาปัตยกรรมการปรับปรุงแฟ้มต้นฉบับ
  robocopy /XF C:\SQLServer2008_FullSP1\x86 C:\SQLServer2008_FullSP1\pcu\x86 Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll
  robocopy /XF C:\SQLServer2008_FullSP1\x64 C:\SQLServer2008_FullSP1\pcu\x64 Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll
  robocopy /XF C:\SQLServer2008_FullSP1\ia64 C:\SQLServer2008_FullSP1\pcu\ia64 Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll

  หมายเหตุ:ถ้าคุณคัดโดยไม่ตั้งใจลอกแฟ้ม Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้มมีชื่อเป็น Setup.exe

  การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ sql ได้พบข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การกระทำ LandingPage ที่ระบุไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการดำเนินการ patchingg ของ SQL Server
  รหัสข้อผิดพลาด 0x84BF0007


  หากปัญหานี้เกิดขึ้น คืนค่าแฟ้ม Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll ให้ฉบับ
 6. ระบุว่าถ้าคุณมีแฟ้ม Defaultsetup.ini ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • C:\SQLServer2008_FullSP1\x86
  • C:\SQLServer2008_FullSP1\x64
  • C:\SQLServer2008_FullSP1\ia64
  ถ้าคุณมีแฟ้ม Defaultsetup.ini ในโฟลเดอร์ เปิดแฟ้ม Defaultsetup.ini และเพิ่มแล้วpcusource = " \pcu "แฟ้มดัง:
     ;SQLSERVER2008 Configuration File
  
     [SQLSERVER2008]
  
     ...
  
     PCUSOURCE=".\PCU"
  
  ถ้าคุณไม่มีแฟ้ม Defaultsetup.ini ในโฟลเดอร์ สร้างแฟ้ม Defaultsetup.ini ในโฟลเดอร์ และเพิ่มเนื้อหาต่อไปนี้ลงในแฟ้ม:
    ;SQLSERVER2008 Configuration File
  
    [SQLSERVER2008]
  
    PCUSOURCE=".\PCU"
  
  หมายเหตุ:แฟ้มนี้บอกให้โปรแกรมติดตั้งที่จะค้นหาสื่อต้นฉบับ SP1 ที่คุณขยายในขั้นตอนที่ 3
 7. เริ่มโปรแกรมติดตั้ง
หมายเหตุ:คุณไม่ควรดำเนินการตามขั้นตอน slipstream ใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับรุ่น SQL Server 2008 Express sql Server 2008 Express Edition SP1 อยู่แล้วปล่อยที่ถูกผสาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ขั้นตอน slipstream เพื่อที่ใช้การปรับปรุงที่สะสมสำหรับรุ่น SQL Server 2008 Express
วิธีการตรวจสอบว่า คุณทำเสร็จสิ้นการปรับปรุง slipstream

 • ในการกฎสำหรับการติดตั้งหน้า การกฎภาษาสื่อการติดตั้งการปรับปรุงสินค้าจะแสดงในรายการของกฎ
 • ในการพร้อมที่จะติดตั้งหน้า การการทำงาน (Action)โหนบ่งชี้ว่า มีการติดตั้ง slipstream นอกจากนี้ คำslipstreamโหนจะแสดงในรายการ
 • ในแฟ้มบันทึกการสรุป คุณสามารถค้นหานี้PCUSourceการตั้งค่า
 • หลังจากการติดตั้ง หากคุณเรียกใช้ลักษณะการทำงานของ SQL Server ค้นหารายงานจากศูนย์กลางการติดตั้ง คุณจะเห็นลักษณะการทำงานมีเวอร์ชัน 10.1xxxx.

การปรับปรุงแฟ้มการสนับสนุนของการติดตั้ง 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL

มีสองตัวเลือกที่คุณสามารถใช้การติดตั้งแฟ้มการสนับสนุนของการติดตั้ง 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL เราขอแนะนำให้ คุณใช้วิธีนี้การติดตั้งแฟ้มสนับสนุนโปรแกรมติดตั้ง 2008 ของ SQL Server ก่อน SQL Server SP1

หมายเหตุ:สำหรับตัวเลือกที่สอง เฉพาะโปรแกรมติดตั้ง 2008 ของ SQL Server สนับสนุนแฟ้มถูกปรับปรุง การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งหมด คุณต้องเรียกใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหลังจากผลิตภัณฑ์มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตัวเลือกที่ 1: Install แฟ้ม SQLSupport.msi โดยตรง


ตัวเลือกนี้จะดีที่สุดสำหรับการเรียกใช้การตั้งค่า patched บนคอมพิวเตอร์จำนวนขนาดเล็ก
 1. ติดตั้งคอมโพเนนต์ใด ๆ prerequisite สำหรับ SQL Server 2008 ถ้ามีการติดตั้งดังกล่าวจะไม่ไว้แล้ว ต้องติดตั้ง Microsoft 4.5 การติดตั้ง Windows คุณต้องติดตั้ง.NET Framework ติดตั้ง SP2 2.0 Edition ด่วนของ SQL Server 2008 และ.NET Framework 3.5 SP1 สำหรับรุ่นอื่น คุณต้องดาวน์โหลด.NET Framework 3.5 SP1 จากอินเทอร์เน็ต และใช้ SP1 ด้วยตนเอง

  หมายเหตุ
  • บนแพลตฟอร์ม IA 64 ไม่มีสนับสนุน 3.5 กรอบงานการ.NET และจำเป็นต้องมีการติดตั้ง SP2 2.0 .NET Framework คุณสามารถติดตั้งการติดตั้ง SP2 2.0 .NET Framework จากสื่อต้นฉบับ ติดตั้ง SP2 2.0 .NET Framework จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนสื่อต้นฉบับ:
   Drive_Letter: \ia64\redist\2.0\NetFx20SP2_ia64.exe
  • บนแพลตฟอร์ม x 86 และ x 64 คุณต้องติดตั้ง.NET Framework 3.5 SP1
 2. คลิกสองครั้งที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อติดตั้งแฟ้มการสนับสนุนของการติดตั้ง 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL หลังจากที่คุณแยกเนื้อหาของแพคเกจ แฟ้มสนับสนุนการติดตั้ง 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ปรับปรุงแล้วจะมีการติดตั้ง แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนจะทำการติดตั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อยืนยันว่า มีการติดตั้งแฟ้ม ดูรายการ โดยใช้รายการ Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม'ในระบบปฏิบัติการที่ Windows Vista ใน Windows Vista หรือ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ดูรายการ โดยใช้รายการโปรแกรมและคุณลักษณะในแผงควบคุม
 3. เริ่มโปรแกรมติดตั้ง จากดีวีดี หรือ จากเครือข่ายใช้ร่วมกัน
ตัวเลือกที่ 2: การปรับปรุงแฟ้มสื่อต้นฉบับ


ตัวเลือกนี้จะดีที่สุดสำหรับการเรียกใช้การตั้งค่า patched บนเครื่องคอมพิวเตอร์ การปรับใช้ที่มีขนาดใหญ่ จำนวนมาก หรือเมื่อผู้ดูแลระบบต้องทำให้พร้อมใช้งานนี้ patched การตั้งค่าผู้ใช้ มีความสำคัญให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง และทดสอบก่อนที่จะทำให้ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานให้กับบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมด
 1. Download the hotfix that includes the updated SQL Server 2008 Setup support files that you want to use to update the original media files. You must download the hotfixes for x86, x64, and IA-64 platforms because the original media contains the files for each platform.
 2. At a command prompt, type the following command, and then press ENTER to extract the contents of the package:
  hotfix_package_name/x:c:\kb _number_of_hotfix package\architecture
  กระบวนการarchitectureplaceholder represents the different hardware platforms. For example, it can represent one of the following folders:
  • x86
  • x64
  • ia64
  The following examples represent how you can use this command:
  • SQLServer2008-KB956717-IA64.exe /x:c:\kb956717\ia64
  • SQLServer2008-KB956717-x64.exe /x:c:\kb956717\x64
  • SQLServer2008-KB956717-x86.exe /x:c:\kb956717\x86
 3. Copy the contents of the SQL Server 2008 DVD to the local hard disk.
 4. Copy the following files:
  1. Copy the Setup.exe and Setup.rll files from the C:\kb_number_of_hotfix package\ folder to theFolder that contains the local copy of media\ folder.
  2. Copy all files (not the sub-folders) in thearchitecturefolder, except the Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll file, from the C:\kb_number_of_hotfix package\architecture\architecture\ folder to theFolder that contains the local copy of media\architecture\ folder.
 5. Start the Setup program from the local folder.
หมายเหตุ:Due to schema changes that have been introduced in RTM based-cumulative update packages for SQL Server 2008 that start with Cumulative Update Package 8, you may receive the following error message when you run the Setup program. You may receive the following error message after you update the Setup support files by using the procedure that is described in option 2:
2010-01-14 15:34:36 Slp: Exception type:
Microsoft.SqlServer.Chainer.Infrastructure.ChainerInfrastructureException
2010-01-14 15:34:36 Slp: Message:
2010-01-14 15:34:36 Slp: The 'Path' attribute is not declared.
To avoid this validation issue, we recommend that you copy the Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll file from the RTM media and keep the original Microsoft.SQL.Chainer.Package.dll file in the same location as the Microsoft.SQL.Chainer.Package.Package.xsd file. Do this to make sure that the two .dll files are in sync. This combination of .dll files will install the RTM version of SqlSupport.msi (10.00.1600.22). To benefit from the bug fixes that are present in the cumulative update, use one of the following methods:

วิธีที่ 1:

Manually install the SQL Support .msi file for the particular architecture from the following cumulative update package extraction location:
CU8\<cpu>\setup\sqlsupport.msi</cpu>


วิธีที่ 2

In addition to the to the files that are listed in step 4 in option 2, the files that are described in the following steps should be copied before you start setup from a local folder. To copy the files, following these steps.
 1. Copy the Microsoft.SQL.Chainer.Package.dll file from the RTM folder to the local copy of the <media>\<architecture folder=""> folder. </architecture></media>
 2. Copy the Sqlsupport.msi file. Of the following locations, copy the file from the first location to the local copy of the second location:
  C:\ <kb_number_of_hotfix package=""> \ <architecture>\setup\Sqlsupport.msi</architecture> </kb_number_of_hotfix>
  <media>\ <architecture folder="">\setup\</architecture></media>

โปรแกรมแก้ไขด่วนในการติดตั้ง sql Server 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ทราบปัญหาและการแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955814ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2008 Express รุ่นบนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 2 หรือ Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1: "ข้อยกเว้นได้รับ thrown ตามเป้าหมายของการ invocation"
956138ไม่แก้ไข: คุณสามารถปรับรุ่นอินสแตนซ์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของบริการรายงานของ SQL Server 2000 กับบริการรายงานของ SQL Server 2008
957453การแก้ไข: เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2008 ติดตั้งล้มเหลว และข้อความข้อผิดพลาด "แอตทริบิวต์ไม่ตรงกับ" ในแฟ้ม Summary.txt
957804การแก้ไข: การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่ใช้ชื่ออินสแตนซ์ที่คุณให้ไว้ในแฟ้ม Config.ini ปรับเปลี่ยนเมื่อคุณพยายามติดตั้ง SQL Server 2008 Express
955949การแก้ไข: คลัสเตอร์การปรับรุ่นเป็น SQL Server 2008 ไม่เมื่อโหนดคลัสเตอร์ SQL Server 2005 มีคุณลักษณะการติดตั้งที่แตกต่างกัน
957806การแก้ไข: การกระทำ CompleteFailoverCluster ไม่พบ SKU ถูกต้องที่มีการจัดทำขึ้น โดยใช้การกระทำ PrepareFailoverCluster ใน SQL Server 2008
957459ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามเพิ่มสองโหนดคลัสเตอร์ failover ของ SQL Server 2008: "SKU ปัจจุบันไม่ถูกต้อง"
หมายเหตุ:ถ้ามีระบุปัญหาการตั้งค่าอื่น ๆ บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เพิ่มเติมจะถูกนำออกใช้ และรวมอยู่ในรายการนี้

วิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนในการตั้งค่าสำหรับ SQL Server 2008

ขณะนี้มีแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะเท่านั้น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจาก ด้วยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ SQL Server 2008 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956717แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955392 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbpatch kbsetup kbexpertiseadvanced kbinfo kbhowto kbmt KB955392 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955392

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com