วิธีการแก้ไขปัญหาการปรับรุ่นล้มเหลวกับ SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955399 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามปรับรุ่น Microsoft SQL Server 2000 หรือ Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2008 ล้มเหลวของการดำเนินการปรับรุ่น นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
รายการการควบคุมการเข้าถึงจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
ถ้าคุณพยายามปรับรุ่นใหม่อีกครั้ง ตัวเลือกทั้งหมดบนการเลือกคุณลักษณะไม่มีหน้า นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแถบสถานะ:
ไม่มีลักษณะการทำงานไม่มีเลือกสำหรับการปรับรุ่น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีความพยายามก่อนหน้าการปรับรุ่นอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 ล้มเหลว และคุณพยายามปรับรุ่นใหม่อีกครั้ง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องตรวจสอบแฟ้มบันทึกสรุป และทำการกระทำที่ระบุไว้ภายใต้รายการผลลัพธ์ครั้งสุดท้าย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ค้นหาแฟ้มบันทึกสรุปของการปรับรุ่นล้มเหลว โดยทั่วไป แฟ้มบันทึกสรุปจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Bootstrap\LOG\ Server\100\Setup SQL %ProgramFiles%\Microsoft
  ชื่อของล็อกไฟล์สรุปคล้ายกับชื่อต่อไปนี้:
  Summary_Server_Name-Node1_วันที่_เวลา.txt
 2. เปิดแฟ้มบันทึกสรุป แล้ว ค้นหารายการผลลัพธ์ครั้งสุดท้าย รายการนี้ระบุการกระทำที่คุณต้องจัดทำการดำเนินการปรับรุ่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบรายการที่คล้ายกับรายการต่อไปนี้:
  การปรับรุ่นของ sql server ล้มเหลว การดำเนินต่อ เหตุผลสำหรับความล้มเหลวในการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ถอนการติดตั้ง SQL Server ที่ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ และติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL รันใหม่อีกครั้งแล้ว ถอนการติดตั้งบรรทัดคำสั่ง:
  การตั้งค่า /q /action =ถอนการติดตั้ง /instanceid =cluster1/ คุณลักษณะ =SQLEngine,การคัดลอก,FullText
 3. ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความล้มเหลว จากนั้น ต่อกับขั้นตอนเหลือ
 4. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %โปรแกรม Files%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap
 5. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งที่คุณระบุไว้ในรายการผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายในขั้นตอนที่ 2 และกด enter ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายคล้ายกับรายการตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  การตั้งค่า /q /action =ถอนการติดตั้ง /instanceid =cluster1/ คุณลักษณะ =SQLEngine,การคัดลอก,FullText
 6. หลังจากที่ unistallation เสร็จสมบูรณ์แล้ว เริ่มต้นการอัพเกรดไปยัง SQL Server 2008

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มบันทึกใน SQL Server 2008 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143702 (SQL.100)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2008 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/default.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955399 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
sql2008relnotereadfirst sql2008relnoteupgrade sql2008relnoteinstallation sql2008relnoteconfiguration sql2008relnote kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB955399 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955399

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com