?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? diegimo programin?s ?rangos naujinimo, i?leisto 2009 m. baland?io 28 d., apra?as.

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 955430 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

iame straipsnyje apra?ytas programin?s ?rangos naujinimas yra taikomas skyriuje ?Taikoma? nurodytoms ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? versijoms. Kai bus i?leisti ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketai, norint juos ?diegti, bus b?tina ?diegti ?? programin?s ?rangos naujinim?. Be to, ?is naujinimas padidina patikimum? diegiant arba ?alinant ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? SP2.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Informacija apie naujinim?

? ?? naujinim? yra ?traukti ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? diegimo programin?s ?rangos naujinimai. Diegimo programin? ?ranga yra komponentas, valdantis programin?s ?rangos naujinim?, kalbos paket?, papildom? ?Windows? funkcij? ir pakeitim? paket? diegim? ir ?alinim?. ?is naujinimas yra b?tinas norint s?kmingai ?diegti ir pa?alinti vis? ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? versij? ?Windows Vista? SP2 ir ?Windows Server 2008? SP2. ?is naujinimas n?ra b?tinas norint s?kmingai ?diegti pakeitim? paket?, jei diegiate pakeitim? paketo viso failo versij?. ?is naujinimas yra ?trauktas ? pakeitim? paketo viso failo versij?.

?iuos failus galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntim? centro:
Atsisi?sti ?Windows Vista? naujinim?, skirt? x86 technologijos pagrindu sukurtoms sistemoms.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti 955430 paket? dabar.
Atsisi?sti ?Windows Vista? naujinim?, skirt? x64 technologijos pagrindu sukurtoms sistemoms.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti 955430 paket? dabar.
Atsisi?sti ?Windows Server 2008? naujinim?, skirt? x86 technologijos pagrindu sukurtoms sistemoms.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti 955430 paket? dabar.
Atsisi?sti ?Windows Server 2008? naujinim?, skirt? ?Itaniums? technologijos pagrindu sukurtoms sistemoms.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti 955430 paket? dabar.
Atsisi?sti ?Windows Server 2008? naujinim?, skirt? x64 technologijos pagrindu sukurtoms sistemoms.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti 955430 paket? dabar. Ileidimo data: baland?io 28 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo fail? i? tinklo tarnyb? (angl? k.)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo pateikimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

Pastaba ?? naujinim? reikia diegti sistemoje, kurioje veikia ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? operacin? sistema. ?io naujinimo negalima diegti autonominiu re?imu veikian?iame atvaizde.

?? naujinim? bus galima pasiekti naudojant ?Windows? naujinimo tarnyb?. Kai ?? naujinim? bus galima pasiekti naudojant ?Windows? naujinimo tarnyb?, gal?site j? ?gyti. Jei norite tai padaryti, atlikite iuos ?ingsnius:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas, tada spustel?kite Sauga.
 2. Dalyje ?Windows? naujinimas spustel?kite Patikrinti, ar n?ra naujinim?.
Svarbu:
 • Prie? diegiant ?? naujinim? reikia ?diegti 937287 naujinim?:
 • Jei kiti naujinimai laukia, kol kompiuteris bus paleistas i? naujo, prie? diegiant ?? naujinim? reikia paleisti kompiuter? i? naujo.

B?tinosios s?lygos

N?ra joki? b?tin?j? s?lyg?, kurios tur?t? b?ti taikomos diegiant ?? naujinim? sistemoje ?Windows Server 2008?.

Jei norite taikyti ?ias kar?t?sias pataisas kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Vista?, turite tur?ti ?diegt? naujinim?, apra?yt? KB 937287, arba ?Vista? 1 pakeitim? paket?.

Reikalavimas paleisti i naujo

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas, kompiuterio nereikia paleisti i? naujo.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia kit? anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.

Informacija apie naujinimo ?alinim?

io naujinimo negalima paalinti.

?inoma problema

Jei diegsite ?? naujinim? naudodami ?Windows? naujinimo tarnyb?, galite gauti klaid? 800F082F.

io naujinimo negalima diegti kartu su kitais naujinimais. Taigi, jei prie? tai ?diegsite kitus naujinimus ir nepaleid? kompiuterio i? naujo bandysite ?diegti ?? naujinim?, galite gauti klaid? 800F082F. Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, paleiskite kompiuter? i? naujo, tada ?diekite ?? naujinim? dar kart?.

Fail? informacija

?i? kar?t?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint fail? informacij?, ji pakei?iama vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.

?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? fail? informacijos pastaba


?diegti kiekvienos aplinkos MANIFEST (.manifest) ir MUM (.mum) failai yra pateikiami atskiruose s?ra?uose. MUM ir MANIFEST failai bei susij?s saugos katalogas (.cat) yra b?tini siekiant palaikyti atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalogo failai (atributai nepateikti s?ra?e) yra pasira?yti skaitmeniniu ?Microsoft? para?u.

Visoms palaikomoms x86 sistem? pagrindu sukurtoms ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? versijoms.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Apds.dll6.0.6002.180051,744,3842009 m. baland?io 11 d.06:28
Apircl.dll6.0.6002.18005222,2082009 m. baland?io 11 d.06:28
Apss.dll6.0.6002.18005199,1682009 m. baland?io 11 d.06:28
Cbscore.dll6.0.6002.18005535,0402009 m. baland?io 11 d.06:28
Cbsmsg.dll6.0.6002.1800522,0162009 m. baland?io 11 d.06:28
Cmiadapter.dll6.0.6002.18005119,8082009 m. baland?io 11 d.06:28
Cmitrust.dll6.0.6002.18005271,3602009 m. baland?io 11 d.06:28
Cmiv2.dll6.0.6002.180052,032,6402009 m. baland?io 11 d.06:28
Cntrtextinstaller.dll6.0.6002.18005243,7122009 m. baland?io 11 d.06:28
Dpx.dll6.0.6002.18005258,0482009 m. baland?io 11 d.06:28
Drupdate.dll6.0.6002.18005100,3522009 m. baland?io 11 d.06:28
Drvstore.dll6.0.6002.18005247,8082009 m. baland?io 11 d.06:28
Esscli.dll6.0.6002.18005265,7282009 m. baland?io 11 d.06:28
Fastprox.dll6.0.6002.18005614,9122009 m. baland?io 11 d.06:28
Globalinstallorder.xmlNetaikoma1,842,87616-Bal-200800:32
Helpcins.dll6.0.6002.18005100,3522009 m. baland?io 11 d.06:28
Locdrv.dll6.0.6002.18005222,7202009 m. baland?io 11 d.06:28
Mofd.dll6.0.6002.18005189,4402009 m. baland?io 11 d.06:28
Mofinstall.dll6.0.6002.18005102,4002009 m. baland?io 11 d.06:28
Msdelta.dll6.0.6002.18005305,1522009 m. baland?io 11 d.06:28
Mspatcha.dll6.0.6002.1800535,3282009 m. baland?io 11 d.06:28
Oemhelpins.dll6.0.6002.18005146,4322009 m. baland?io 11 d.06:28
Pkgmgr.exe6.0.6002.18005130,5602009 m. baland?io 11 d.06:27
Poqexec.exe6.0.6002.18005119,2962009 m. baland?io 11 d.06:27
Repdrvfs.dll6.0.6002.18005265,7282009 m. baland?io 11 d.06:28
Rescinst.dll6.0.6002.18005126,4642009 m. baland?io 11 d.06:28
Smiengine.dll6.0.6002.18005705,5362009 m. baland?io 11 d.06:28
Smiinstaller.dll6.0.6002.18005139,2642009 m. baland?io 11 d.06:28
Smipi.dll6.0.6002.18005116,7362009 m. baland?io 11 d.06:28
Wbemcomn.dll6.0.6002.18005357,8882009 m. baland?io 11 d.06:28
Wbemcore.dll6.0.6002.18005744,4482009 m. baland?io 11 d.06:28
Wbemprox.dll6.0.6002.1800530,2082009 m. baland?io 11 d.06:28
Wcmtypes.xsdNetaikoma1,04716-Bal-200800:54
Wcp.dll6.0.6002.180051,835,5202009 m. baland?io 11 d.06:28
Wdscore.dll6.0.6002.18005218,6242009 m. baland?io 11 d.06:28
Wmiutils.dll6.0.6002.1800583,9682009 m. baland?io 11 d.06:28
Wrpint.dll6.0.6002.1800551,7122009 m. baland?io 11 d.06:28
X86_installedNetaikoma916-Bal-200800:36
Xmllite.dll1.2.1009.0182,7842009 m. baland?io 11 d.06:28

Visoms palaikomoms x64 sistem? pagrindu sukurtoms ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? versijoms.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Amd64_installedNetaikoma92008 m. rugs?jo 3 d.18:36
Apds.dll6.0.6002.180052,125,8242009 m. baland?io 11 d.07:11
Apircl.dll6.0.6002.18005273,4082009 m. baland?io 11 d.07:11
Apss.dll6.0.6002.18005231,4242009 m. baland?io 11 d.07:11
Cbscore.dll6.0.6002.18005643,0722009 m. baland?io 11 d.07:11
Cbsmsg.dll6.0.6002.1800522,0162009 m. baland?io 11 d.07:11
Cmiadapter.dll6.0.6002.18005124,9282009 m. baland?io 11 d.07:11
Cmitrust.dll6.0.6002.18005453,6322009 m. baland?io 11 d.07:11
Cmiv2.dll6.0.6002.180053,815,9362009 m. baland?io 11 d.07:11
Cntrtextinstaller.dll6.0.6002.18005271,8722009 m. baland?io 11 d.07:11
Dpx.dll6.0.6002.18005403,4562009 m. baland?io 11 d.07:11
Drupdate.dll6.0.6002.18005118,2722009 m. baland?io 11 d.07:11
Drvstore.dll6.0.6002.18005315,9042009 m. baland?io 11 d.07:11
Esscli.dll6.0.6002.18005428,0322009 m. baland?io 11 d.07:11
Fastprox.dll6.0.6002.18005891,3922009 m. baland?io 11 d.07:11
Globalinstallorder.xmlNetaikoma1,842,8762008 m. rugs?jo 3 d.18:33
Helpcins.dll6.0.6002.18005136,1922009 m. baland?io 11 d.07:11
Locdrv.dll6.0.6002.18005371,7122009 m. baland?io 11 d.07:11
Mofd.dll6.0.6002.18005272,8962009 m. baland?io 11 d.07:11
Mofinstall.dll6.0.6002.18005117,2482009 m. baland?io 11 d.07:11
Msdelta.dll6.0.6002.18005459,7762009 m. baland?io 11 d.07:11
Mspatcha.dll6.0.6002.1800546,5922009 m. baland?io 11 d.07:11
Oemhelpins.dll6.0.6002.18005207,8722009 m. baland?io 11 d.07:11
Pkgmgr.exe6.0.6002.18005138,7522009 m. baland?io 11 d.07:10
Poqexec.exe6.0.6002.18005137,7282009 m. baland?io 11 d.07:10
Repdrvfs.dll6.0.6002.18005381,4402009 m. baland?io 11 d.07:11
Rescinst.dll6.0.6002.18005148,4802009 m. baland?io 11 d.07:11
Smiengine.dll6.0.6002.18005936,4482009 m. baland?io 11 d.07:11
Smiinstaller.dll6.0.6002.18005145,4082009 m. baland?io 11 d.07:11
Smipi.dll6.0.6002.18005122,3682009 m. baland?io 11 d.07:11
Wbemcomn.dll6.0.6002.18005528,3842009 m. baland?io 11 d.07:11
Wbemcore.dll6.0.6002.180051,172,9922009 m. baland?io 11 d.07:11
Wbemprox.dll6.0.6002.1800543,5202009 m. baland?io 11 d.07:11
Wcmtypes.xsdNetaikoma1,0472008 m. rugs?jo 3 d.19:12
Wcp.dll6.0.6002.180052,630,6562009 m. baland?io 11 d.07:11
Wdscore.dll6.0.6002.18005293,8882009 m. baland?io 11 d.07:11
Wmiutils.dll6.0.6002.18005131,5842009 m. baland?io 11 d.07:11
Wrpint.dll6.0.6002.1800558,3682009 m. baland?io 11 d.07:11
Xmllite.dll1.2.1009.0180,2242009 m. baland?io 11 d.07:11

Visoms palaikomoms ?Itanium? sistem? pagrindu sukurtoms ?Windows Server 2008? versijoms.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Apds.dll6.0.6002.180053,299,3282009 m. baland?io 11 d.06:59
Apircl.dll6.0.6002.18005749,0562009 m. baland?io 11 d.06:59
Apss.dll6.0.6002.18005556,0322009 m. baland?io 11 d.06:59
Cbscore.dll6.0.6002.180051,510,9122009 m. baland?io 11 d.06:59
Cbsmsg.dll6.0.6002.1800533,7922009 m. baland?io 11 d.06:59
Cmiadapter.dll6.0.6002.18005280,0642009 m. baland?io 11 d.06:59
Cmitrust.dll6.0.6002.18005922,1122009 m. baland?io 11 d.06:59
Cmiv2.dll6.0.6002.180056,516,2242009 m. baland?io 11 d.06:59
Cntrtextinstaller.dll6.0.6002.18005589,3122009 m. baland?io 11 d.06:59
Dpx.dll6.0.6002.18005766,4642009 m. baland?io 11 d.06:59
Drupdate.dll6.0.6002.18005218,6242009 m. baland?io 11 d.06:59
Drvstore.dll6.0.6002.18005616,4482009 m. baland?io 11 d.06:59
Esscli.dll6.0.6002.180051,000,4482009 m. baland?io 11 d.06:59
Fastprox.dll6.0.6002.180052,096,6402009 m. baland?io 11 d.06:59
Globalinstallorder.xmlNetaikoma1,842,8762008 m. rugs?jo 3 d.18:34
Helpcins.dll6.0.6002.18005184,3202009 m. baland?io 11 d.06:59
Ia64_installedNetaikoma92008 m. rugs?jo 3 d.18:36
Locdrv.dll6.0.6002.18005793,6002009 m. baland?io 11 d.06:59
Mofd.dll6.0.6002.18005637,9522009 m. baland?io 11 d.06:59
Mofinstall.dll6.0.6002.18005288,2562009 m. baland?io 11 d.06:59
Msdelta.dll6.0.6002.18005889,8562009 m. baland?io 11 d.06:59
Mspatcha.dll6.0.6002.18005109,5682009 m. baland?io 11 d.06:59
Oemhelpins.dll6.0.6002.18005400,8962009 m. baland?io 11 d.06:59
Pkgmgr.exe6.0.6002.18005324,6082009 m. baland?io 11 d.06:58
Poqexec.exe6.0.6002.18005274,4322009 m. baland?io 11 d.06:58
Repdrvfs.dll6.0.6002.18005935,9362009 m. baland?io 11 d.06:59
Rescinst.dll6.0.6002.18005338,9442009 m. baland?io 11 d.06:59
Smiengine.dll6.0.6002.180051,954,8162009 m. baland?io 11 d.06:59
Smiinstaller.dll6.0.6002.18005288,7682009 m. baland?io 11 d.06:59
Smipi.dll6.0.6002.18005231,4242009 m. baland?io 11 d.06:59
Wbemcomn.dll6.0.6002.18005991,2322009 m. baland?io 11 d.06:59
Wbemcore.dll6.0.6002.180052,797,5682009 m. baland?io 11 d.06:59
Wbemprox.dll6.0.6002.18005104,4482009 m. baland?io 11 d.06:59
Wcmtypes.xsdNetaikoma1,0472008 m. rugs?jo 3 d.19:10
Wcp.dll6.0.6002.180054,946,9442009 m. baland?io 11 d.06:59
Wdscore.dll6.0.6002.18005601,0882009 m. baland?io 11 d.06:59
Wmiutils.dll6.0.6002.18005265,7282009 m. baland?io 11 d.06:59
Wrpint.dll6.0.6002.18005120,3202009 m. baland?io 11 d.06:59
Xmllite.dll1.2.1009.0447,4882009 m. baland?io 11 d.06:59

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Papildoma ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? fail? informacija

Papildomi failai visoms palaikomoms x86 sistem? pagrindu sukurtoms?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? versijoms.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis22,235
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:50
Failo vardasPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,033
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:49
Failo vardasPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis22,235
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:50
Failo vardasPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,876
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:49
Failo vardasPackage_3_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis22,235
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:50
Failo vardasPackage_3_for_kb955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,876
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:49
Failo vardasPackage_for_kb955430_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,019
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:50
Failo vardasPackage_for_kb955430_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,461
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:49
Failo vardasPackage_for_kb955430_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,004
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:50
Failo vardasPackage_for_kb955430_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,525
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:49
Failo vardasPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,004
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:50
Failo vardasPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,516
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:49
Failo vardasPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,019
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:50
Failo vardasPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,517
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:49
Failo vardasPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,004
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:50
Failo vardasPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,520
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:49
Failo vardasPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,004
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:50
Failo vardasPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,525
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:49
Failo vardasX86_07c90178eb85ecfe5d8204c941e7516e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_f8e5d6c3933d777c.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis702
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)09:49
Failo vardasX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0b4ada54c46c45b0.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis45,290
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)07:14

Papildomi failai visoms palaikomoms x64 sistem? pagrindu sukurtoms ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? versijoms.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_07c90178eb85ecfe5d8204c941e7516e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_550472474b9ae8b2.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis704
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:51
Failo vardasAmd64_0bb25f4ee3af8845c1b8707f05c800bb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_e130004ddde2e4bd.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis706
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:51
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_676975d87cc9b6e6.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis45,358
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)07:41
Failo vardasPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis35,443
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:50
Failo vardasPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,681
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:51
Failo vardasPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis35,443
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:50
Failo vardasPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,522
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:51
Failo vardasPackage_3_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis35,443
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:50
Failo vardasPackage_3_for_kb955430~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,522
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:51
Failo vardasPackage_for_kb955430_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,004
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:50
Failo vardasPackage_for_kb955430_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,687
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:51
Failo vardasPackage_for_kb955430_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,004
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:50
Failo vardasPackage_for_kb955430_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,534
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:51
Failo vardasPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,004
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:50
Failo vardasPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,524
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:51
Failo vardasPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,019
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:50
Failo vardasPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,526
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:51
Failo vardasPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,004
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:50
Failo vardasPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,528
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:51
Failo vardasPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,019
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:50
Failo vardasPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,534
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:51
Failo vardasX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0b4ada54c46c45b0.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis45,290
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)07:14

Papildomi failai visoms palaikomoms ?Itanium? sistem? pagrindu sukurtoms ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? versijoms.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_07c90178eb85ecfe5d8204c941e7516e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_f8e77ab9933b8078.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis703
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasIa64_5aced78e7bcd117aa29e575b5a3ea480_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_ccd96298601c9bba.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis704
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasIa64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0b4c7e4ac46a4eac.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis45,324
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)07:14
Failo vardasPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis35,722
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasPackage_1_for_kb955430~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,521
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis35,722
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasPackage_2_for_kb955430~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,521
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,019
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasPackage_for_kb955430_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,520
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,019
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasPackage_for_kb955430_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,521
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,019
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasPackage_for_kb955430_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,524
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.cat
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis9,019
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasPackage_for_kb955430_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.18005.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,529
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)11:12
Failo vardasX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0b4ada54c46c45b0.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis45,290
Data (UTC)2009 m. baland?io 11 d.
Laikas (UTC)07:14

Savyb?s

Straipsnio ID: 955430 - Paskutin? per?i?ra: 2009 m. gegu??s 14 d. - Per?i?ra: 1.1
TAIKOMA:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Rakta?od?iai: 
atdownload kbexpertiseinter kbinfo kbsurveynew kbqfe KB955430

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com