MS08-041: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Access Snapshot Viewer 2003: 12 sierpnia 2008

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 955439 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-041. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zainstalowaniu tej aktualizacji może pojawić się następujący komunikat o błędzie, gdy zostanie uruchomiona aplikacja niestandardowa korzystająca z formantu Snapshot Viewer:
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Access i zostanie ona zamknięta
Aby obejść ten problem, usuń formant Snapshot Viewer, dodaj formant do rozwiązania, a następnie ponownie skompiluj projekt w środowisku programistycznym. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Microsoft Visual Studio .NET 2003 lub Visual Studio 2005.
 2. Kliknij menu Plik, wskaż polecenie Otwórz projekt, a następnie otwórz projekt aplikacji dla systemu Windows.
 3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
  • W programie Visual Studio 2005 kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wybierz elementy, a następnie kliknij kartę Składniki modelu COM.
  • W programie Visual Studio .NET 2003 kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Dodaj/Usuń elementy w przyborniku, a następnie kliknij kartę Składniki modelu COM.
 4. Kliknij pole wyboru Formant Snapshot Viewer 11.0, aby je zaznaczyć, jeśli jeszcze nie jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Wykonaj migrację kodu i właściwości ze starego formantu Snapshot Viewer do nowego formantu.
 6. Usuń stary formant Snapshot Viewer.
 7. Skompiluj projekt ponownie.
W przypadku korzystania z rozwiązania innej firmy skontaktuj się z dostawcą tego rozwiązania w celu uzyskana dodatkowych informacji o usuwaniu tego problemu.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTime
Snapview.ocx11.0.8228.0136,20012-Jul-200820:35

Właściwości

Numer ID artykułu: 955439 - Ostatnia weryfikacja: 15 maja 2011 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Access 2003
Słowa kluczowe: 
kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB955439

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com