วิธีการถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955499 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft SQL Server 2005 รุ่นบทความนี้ ให้ดู 909967.
สำหรับรุ่น Microsoft SQL Server 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 290991.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ที่แบบสแตนด์อโลนของ Microsoft SQL Server 2008 เมื่อคุณทำตามขั้นตอนในบทความนี้ คุณยังเตรียมระบบเพื่อให้คุณสามารถติดตั้ง SQL Server 2008

หมายเหตุ เมื่อต้อง การเก็บรักษา หรือ การปรับปรุงอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบภายในที่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบในการบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ที่แบบสแตนด์อโลนของ SQL Server 2008

 • เราขอแนะนำให้ คุณใช้การ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก คุณลักษณะ'ใน'แผงควบคุม'เพื่อถอนการติดตั้ง SQL Server
 • บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 ร่วมกับรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server, Enterprise Manager และโปรแกรมอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับ SQL-DMO อาจถูกปิดใช้งาน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • การรวมกันของ SQL Server 2008, SQL Server 2000 และ Microsoft SQL Server 7.0 ที่อย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์เหล่านี้ถูกถอนติดตั้ง--เคียงข้างกัน
  • --เคียงข้างกันการติดตั้งของ SQL Server 2000 และ SQL Server 2008 ที่ SQL Server 2000 มีการติดตั้งหลังจาก SQL Server 2008
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการลงทะเบียนสำหรับไลบรารี COM DMO ของ SQL ของเซิร์ฟเวอร์ SQL จะถูกเอาออก

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวจัดการองค์กรและโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีการอ้างอิง-SQL DMO ลงทะเบียน DMO ของ SQL เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิดพร้อมท์คำสั่ง คำสั่ง จากนั้น กด ENTER:
  regsvr32.exe sqldmo.dll
 • ก่อนที่จะลบคอมโพเนนต์ของ SQL Server จากคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนหน่วยความจำกายภาพต่ำสุด ต้องแน่ใจว่ามีขนาดของแฟ้มเพจมีเพียงพอ ขนาดของแฟ้มเพจต้องมีขนาดเท่ากับสองเท่าของหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดการเอาออกไม่สมบูรณ์ของ SQL Server
 • ใน SQL Server 2005, SQL Server Browser ถูกติดตั้งพร้อมกับการ Database Engine หรือ Analysis Services ในการติดตั้งแบบครบวงจร

  ใน SQL Server 2008, SQL Server Browser มีการติดตั้งแบบแยกต่างหากที่ทำงานโดยอัตโนมัติกับ Database Engine หรือ Analysis Services ถอนการติดตั้งถ้าคุณมีอินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008, SQL Server เบราว์เซอร์เซิร์ฟเวอร์จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติเมื่ออินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 สุดท้ายถูกถอนการติดตั้ง

  อย่างไรก็ตาม ถ้า SQL Server 2005 ที่มีอยู่บนระบบร่วมกับอย่าง น้อยหนึ่งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008, SQL Server 2008 เบราว์เซอร์จะไม่เอาออกโดยอัตโนมัติเมื่ออินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 ที่สุดท้ายถูกถอนการติดตั้ง SQL Server 2008 เบราว์เซอร์ที่ติดตั้งพร้อมกับ SQL Server 2008 ยังคงอยู่บนระบบเพื่อช่วยการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005

  คุณสามารถปล่อยเบราว์เซอร์ 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL ติดตั้งพร้อมกับ SQL Server 2005 SQL Server 2008 Browser จะยังทำงานได้อย่างถูกต้อง

  เมื่อต้องการถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ทั้งหมดของ SQL Server 2008 คุณต้องถอนคอมโพเนนต์ของ SQL Server 2008 Browser โดยใช้การ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก คุณลักษณะ'ใน'แผงควบคุม' ถ้าคุณเอาเบราว์เซอร์ SQL Server 2008 ออกเมื่ออินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server 2005 มีอยู่ การเชื่อมต่อกับ SQL Server 2005 อาจถูกขัดจังหวะ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถติดตั้ง SQL Server 2008 เบราว์เซอร์ โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • การซ่อมแซมอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 โดยใช้การ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก คุณลักษณะ'ใน'แผงควบคุม'
  • ติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 Database Engine หรือ Analysis Services

สิ่งที่ต้องทำก่อนที่คุณถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008

 • สำรองข้อมูลของคุณ

  คุณอาจมีฐานข้อมูลที่คุณต้องการบันทึกในสถานะปัจจุบัน นอกจากนี้คุณอาจต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลระบบ ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้สำรองข้อมูลก่อนที่คุณถอนการติดตั้ง SQL Server หรือ บันทึกสำเนาของข้อมูลทั้งหมดและบันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากโฟลเดอร์ MSSQL (โฟลเดอร์ MSSQL จะถูกลบในระหว่างกระบวนการถอนการติดตั้ง)

  แฟ้มที่คุณต้องบันทึกรวมแฟ้มฐานข้อมูลต่อไปนี้

  หมายเหตุ แฟ้มเหล่านี้มีการติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของ SQL Server
  • Distmdl.*
  • Master.*
  • Mastlog.*
  • Model.*
  • Modellog.*
  • Msdbdata.*
  • Msdblog.*
  • Mssqlsystemresource.*
  • Northwind.* (ฐานข้อมูลนี้เป็นการติดตั้งหรือไม่ก็ได้)
  • Pubs.*
  • Pubs_log.*
  • Tempdb.*
  • Templog.*
  • ของ ReportServer [$InstanceName] (แฟ้มนี้คือ ฐานข้อมูลเริ่มต้นบริการรายงาน)
  • ของ ReportServer [$InstanceName] TempDB (แฟ้มนี้คือ ฐานข้อมูลชั่วคราวเริ่มต้นของบริการรายงาน)
 • ลบกลุ่มการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น

  ก่อนที่คุณถอนการ SQL Server ติดตั้ง ลบกลุ่มการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นสำหรับคอมโพเนนต์ของ SQL Server
 • บันทึก หรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ของบริการรายงาน

  ถ้าคุณใช้การติดตั้ง SQL Server ร่วมกับบริการรายงาน บันทึก หรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ต่อไปนี้และโฟลเดอร์ย่อย:
  • ไดรฟ์: \Microsoft Server\MSRS10 การ SQLชื่ออินสแตนซ์ของ SQL Serverบริการ \Reporting
  บันทึกย่อ
  • ในแฟ้มเหล่านี้ ไดรฟ์ เป็นตัวยึดสำหรับไดรฟ์ที่ติดตั้ง SQL Server 2008
  • ถ้าคุณใช้เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิก SSRS เพื่อกำหนดค่าการติดตั้ง ชื่ออาจแตกต่างจากชื่อในรายการนี้ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลอาจอยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2008
 • ลบไดเรกทอรีเสมือนในบริการรายงาน

  ใช้ตัวจัดการ Internet Information Services (IIS) เมื่อต้องการลบไดเรกทอรีเสมือนดังต่อไปนี้:
  • ของ ReportServer [$InstanceName]
  • รายงาน [$InstanceName]
 • ลบพูลโปรแกรมประยุกต์ของ ReportServer

  ใช้ตัวจัดการ IIS เมื่อต้องการลบพูลโปรแกรมประยุกต์ของ ReportServer
 • หยุดบริการ SQL Server ทั้งหมด

  เราขอแนะนำว่า คุณหยุดบริการ SQL Server ทั้งหมดก่อนที่คุณถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ SQL Server การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่สามารถป้องกันไม่ให้ถอนการติดตั้งประสบความสำเร็จ
 • ใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม

  ล็อกอินไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้บัญชีผู้ใช้บริการ SQL Server หรือ โดยใช้แอคเคาท์ ที่มีสิทธิ์ที่เทียบเท่ากัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบท้องถิ่น

วิธีการถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008

หมายเหตุ โปรแกรมติดตั้ง SQL Server เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน การตั้งค่า SQL Server ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์และแฟ้ม DLL จำนวนมาก โปรแกรมติดตั้ง SQL Server นอกจากนี้ติดตั้ง และปรับปรุงรายการสิทธิ์และลงทะเบียนบริการ

เราทดสอบ SQL Server ต้น ติดตั้งและการถอนการติดตั้ง ในการตั้งค่าคอนฟิกมาก อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถทดสอบการตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมดเนื่องจากจำนวนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นและการเปลี่ยนแปลงเฉพาะลูกค้าที่สามารถเกิดขึ้นในระดับระบบปฏิบัติการ ดังนั้น คุณอาจพบสถานการณ์ที่พบได้ยากที่ป้องกันไม่ให้ติดตั้ง หรือถอนการติดตั้ง SQL Server โดยใช้โปรแกรมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอแนะนำเนื่องจาก complexities เหล่านี้ ทีมสนับสนุนของเซิร์ฟเวอร์ SQL อาจให้ให้ คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการหากขั้นตอนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในบทความนี้ไม่สามารถช่วยดำเนินการถอนการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของโปรแกรม SQL Server ซึ่งช่วยให้แพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดที่ต้องการติดตั้ง SQL server บนระบบของคุณ
 1. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Windows Server ที่คุณกำลังเรียกใช้:

  Windows Server 2008
  1. เปิดตัว โปรแกรมและคุณลักษณะ สินค้าใน'แผงควบคุม' เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก เริ่มชนิด appwiz.cplในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง และคลิก appwiz.cpl ในการ โปรแกรม รายการงาน
  2. ในการ โปรแกรมที่ติดตั้ง แสดงรายการ คลิก Microsoft SQL Server 2008 หรือคลิก Microsoft SQL Server 2008 (64 บิต).
  3. คลิก ถอนการติดตั้ง. ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง SQL Server เริ่มทำงาน
  Windows Server 2003
  1. เปิดตัว เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก สินค้าใน'แผงควบคุม' เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด appwiz.cpl ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
  2. ในการ โปรแกรมที่ติดตั้ง แสดงรายการ คลิก Microsoft SQL Server 2008 หรือคลิก Microsoft SQL Server 2008 (64 บิต).
  3. คลิก เอาออก. ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง SQL Server เริ่มทำงาน
 2. ในการ เลือกคอมโพเนนต์ - ถอนการติดตั้ง หน้า เลือกเซิร์ฟเวอร์ หรือคำที่ใช้ร่วมกันคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการเอาออก

  คลิก รายงาน ปุ่มเพื่อดูรายการของคอมโพเนนต์ของ SQL Server และคุณลักษณะที่มีการติดตั้ง รายงานจะรวมข้อมูลเวอร์ขัน ข้อมูลรุ่น ข้อมูลการปรับปรุงระดับ และข้อมูลภาษาสำหรับแต่ละคอมโพเนนต์และคุณสมบัติที่ติดตั้ง
 3. คลิก ถัดไป.
 4. ในการ -การยืนยันการถอนการติดตั้ง หน้า การตรวจทานรายการของคอมโพเนนต์และคุณลักษณะที่จะถูกเอาออก และจากนั้น คลิก ถัดไป. ที่ ความคืบหน้าการตั้งค่า หน้าจะแสดงสถานะของโปรแกรมติดตั้ง
 5. ในการ ทำการติดตั้ง หน้า คลิก เสร็จสิ้น เมื่อต้องการออกจากตัวช่วยสร้างการติดตั้งอยู่
 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 จนกว่าถูกเอาออกส่วนประกอบทั้งหมดของ SQL Server 2008

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955499 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มีนาคม 2556 - Revision: 15.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbsqlsetup sql2008relnoteuninstall sql2008relnote kbsetup kbuninstall kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB955499 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955499

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com