รายการของบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955706 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบักที่ได้รับการแก้ไขใน Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3)

หมายเหตุ
 • การแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดทำเอกสารอาจรวมอยู่ใน service pack
 • รายการนี้จะถูกปรับปรุงเมื่อมีบทความเพิ่มเติมออก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คของ SQL Server 2005 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089 วิธีการขอรับเซอร์วิสแพคล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากการแก้ไขที่แสดงด้านล่าง SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับ Service Pack 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL 2from สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 1 กับแพคเกจการปรับปรุงสะสม 9
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937137 สร้าง SQL Server 2005 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2005 Service Pack 2
หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังปรับรุ่น จาก SQL Server 2005 SP2 สะสมปรับปรุง 10 หรือ SQL Server 2005 SP2 สะสมปรับปรุง 11 คุณต้องใช้ลงรายการบัญชี-SQL Server 2005 SP3 สะสม update หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL เพื่อขอรับการแก้ไขทั้งหมด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงรายการบัญชี-SQL Server 2005 SP3 สะสมปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
959195 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 1 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
บทความใน Microsoft Knowledge Base ที่อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนเหล่านี้จะถูกปล่อยลงที่มีอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
บทความ KBชื่อเรื่อง
942907การแก้ไข: กระบวนการ Wmiprvse.exe โฮสต์อาจหยุดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ตัวให้บริการ WMI เพื่อตรวจสอบอินสแตนซ์ของ SQL Server
956911การแก้ไข: การตั้งค่าการหมดเวลาไม่พร้อมใช้งานสำหรับงานการบริการเว็บในแพคเกจ Microsoft SQL Server 2005 รวมบริการ (SSIS)
958547การแก้ไข: ค่าของคอลัมน์วันที่และเวลาไม่เหมือนกันสำหรับแถวที่จะถูกคัดลอกเมื่อคุณคัดลอกข้อมูลไปยังตาราง โดยใช้ฟังก์ชัน GETDATE() ใน Microsoft SQL Server 2005
959000การแก้ไข: เมื่อคุณตรวจสอบสิ่งพิมพ์ในการจำลองแบบทรานแซคชัน บทความที่คุณเพิ่มหลังจากที่คุณเพิ่มตัวกรองแนวตั้งให้บทความจะไม่ถูกตรวจสอบใน SQL Server 2005
959001การแก้ไข: ตัวแทนผู้อ่านล็อกการข้ามบางธุรกรรมเมื่อตัวแทนผู้อ่านแฟ้มบันทึกการทำงานเมื่อต้องการทำซ้ำธุรกรรมสำหรับการจำลองแบบทรานแซคชันใน SQL Server 2005
959003การแก้ไข: เฉพาะคำสั่งแรกในทรานแซคชันถูกจำลองแบบไปยังสมาชิกเมื่อคุณตั้งค่าพารามิเตอร์ MaxCmdsInTran ของตัวแทนผู้อ่านแฟ้มบันทึกเป็น 1 ใน SQL Server 2005
959006การแก้ไข: เรอร์เซสชันฐานข้อมูลอาจหยุดเป็นระยะ ๆ ใน SQL Server 2005
959007การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้นายหน้าบริการของเซิร์ฟเวอร์ SQL ใน SQL Server 2005: "ไบต์ปันส่วนเสมือนล้มเหลว: FAIL_VIRTUAL_RESERVE 589824"
959008การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มเรอร์ของฐานข้อมูลใน SQL Server 2005 บนฐานข้อมูลที่จะคืนค่า หรือปรับรุ่นจาก SQL Server 2000: "การบริการรหัสนายหน้าสำหรับสำเนาของฐานข้อมูลระยะไกล"<DatabaseName>"ไม่ตรงกับ ID บนเซิร์ฟเวอร์หลัก"</DatabaseName>
959009การแก้ไข: เป้าหมายปลายทางในบริการนายหน้าของ SQL Server 2005 การรั่วไหลในรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อความที่ถูกต้องที่เป้าหมายส่งเฉพาะสิ้นสุดการสนทนาข้อความ
959010การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้นายหน้าบริการส่งข้อความใน SQL Server 2005: "สนทนาปลายทางไม่อยู่ในสถานะถูกต้องสำหรับการส่ง"
959012การแก้ไข: เมื่อคุณลดขนาดฐานข้อมูลที่ระดับการแยกธุรกรรม SNAPSHOT เปิดใช้งานใน SQL Server 2005 การย่อขนาดไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
959013การแก้ไข: กระบวนการซิงโครไนส์ช้า และการใช้งาน CPU สูงบนคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าเป็นผู้จัดจำหน่ายใน SQL Server 2005
959015การแก้ไข: ความขัดแย้งกับข้อจำกัด foreign key เกิดเมื่อคุณปรับปรุงตัวพิมพ์ของค่าของคอลัมน์ในตารางคีย์หลัก หรือคุณแผ่นสำหรับค่าของคอลัมน์ในตารางคีย์หลักใน SQL Server 2005
959016การแก้ไข: แถวที่มีค่า NULL คอลัมน์อาจไม่ถูกลบเมื่อคุณลบแถวจากตาราง โดยใช้ "<ImageColumnName>เป็น NULL " เป็นเงื่อนไขในส่วนคำสั่ง WHERE ใน SQL Server 2005</ImageColumnName>
959017การแก้ไข: คุณได้รับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อคุณทำการสอบถามคอลัมน์ของชนิดข้อมูลแบบ varchar(max) ที่ประกอบด้วยอักขระเพียงตัวเดียวจากตารางใน SQL Server 2005
959018การแก้ไข: คุณไม่สามารถค้นหาตัวนับประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server 2005 สำหรับอินสแตนซ์ของฐานข้อมูลภายใน Windows
959019การแก้ไข: คุณได้รับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้ตัวดำเนินการ LIKE ใน SQL Server 2005
959020การแก้ไข: เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน CASE ที่ส่งกลับค่าคงที่ชนิดข้อมูล binary บางค่าคงถูกตัดออกอย่างไม่ถูกต้องแม้หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่ง SET ANSI_PADDING on ใน SQL Server 2005
959023การแก้ไข: มีการบล็อคปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ตัวแทนการผสานใน SQL Server 2005
959024การแก้ไข: เมื่อบริษัทตัวแทนการผสานทำงานหลายชุดของการเปลี่ยนแปลง การซิงโครไนส์อาจใช้เวลานานเสร็จสิ้น หรือการซิงโครไนส์อาจหมดอายุโดยไม่คาดคิดใน SQL Server 2005
959025การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกกระบวนงานเก็บไว้ที่ส่งกลับค่าเป็นชุดแถวซึ่งมีคุณสมบัติแถว DBPROP_MAXROWS หรือคุณสมบัติแถว SSPROP_MAXBLOBLENGTH ที่ระบุ: "โพรโทคอล (TDS) การส่งกระแสข้อมูลขาเข้าข้อมูลแบบตารางกระแสข้อมูลไม่ถูกต้อง"
959026การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม DB2 ที่ใช้คำแนะนำแบบสอบถามที่มี UR ในบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2005: "ข้อผิดพลาด OLE DB: ข้อผิดพลาด OLE DB หรือ ODBC: พบโทเค็นที่ไม่คาดคิดผิด"WITH"ต่อไปนี้"<Query>""</Query>
959031การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะขยายโหนดเพื่อดูแค็ตตาล็อกเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล Teradata ใน SQL Server 2005: "ไม่สามารถรับ schema แถว DBSCHEMA_CATALOGS สำหรับตัวให้บริการ OLE DB เซิร์ฟเวอร์ SQL สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง (null)"
959376การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง DBCC SHRINKFILE หรือคำสั่ง DBCC SHRINKDATABASE บนเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยฐานข้อมูล SQL Server 2008: " 5205: DBCC SHRINKFILE: ย้ายเพ<FileId>:<PageId>ล้มเหลว"</PageId> </FileId>
960611การแก้ไข: ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องถูกส่งกลับเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามแบบหลายมิตินิพจน์ (MDX) ใน Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
967199การแก้ไข: โฮสต์กระบวนการ Wmiprvse.exe หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเรียกใช้แอพพลิเคชันที่ใช้ SQL Server 2005 ที่ส่งแบบสอบถาม Windows Management Instrumentation (WMI) ไปยังตัวให้บริการ WMI ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
แก้ปัญหาในเรื่องต่อไปนี้จะรวมอยู่ในการปรับปรุงนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การแก้ไข: บันทึกเหตุการณ์การสืบค้นกลับใหม่ตามคำสั่งใด ๆ ที่กระทำทรานแซคชันใน SQL Server 2005 Analysis Services
การแก้ไข: ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดถูกส่งกลับเมื่อมีการอ้างอิงที่รวบรวมมาที่มีแอตทริบิวต์ในขนาดแบบกลุ่มต่อกลุ่มในบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2005: "แฟ้ม 'pffilestore.cpp' บรรทัด 3311 ฟังก์ชัน 'PFFileStore::HandleDataPageFault' "
การแก้ไข: ดัชนีที่ซ้ำกันถูกสร้างขึ้นบนวัตถุ datacache เมื่อประเมินต้นทุนบ่งชี้ว่า ดัชนีไม่จำเป็นใน SQL Server 2005
การแก้ไข: ฟังก์ชันPeriodstoDate()สร้างข้อผิดพลาดไม่สามารถจัดการได้ในระยะพิกัด Time.All ใน SQL Server 2005
การแก้ไข: หากคุณติดตั้ง SQL Server 2005 SP1 หรือ SQL Server 2005 SP2 หลังจากที่คุณเพิ่มการ์ดเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การติดตั้งเพิ่มที่อยู่ IP ซ้ำกันในการกำหนดค่าเครือข่ายของ SQL Server
การแก้ไข: ใน SQL Server 2005, DTS ตัวออกแบบโปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถเริ่มต้น บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
การแก้ไข: คุณไม่ตั้งค่าจุดคุ้มทุนเป็นสคริปต์ของงานสคริปต์การ SSIS สคริปต์ปัจจุบันจะสั้นกว่าสคริปต์ในอีกงานสคริปต์ในแพคเกจเดียวกัน
การแก้ไข: งานโอนย้ายวัตถุไม่ถ่ายโอนแอสเซมบลีไปยังฐานข้อมูลปลายทางใน SQL Server 2005
ปรับปรุงขณะออกแบบประสบการณ์ของ TransferSQLServerObjects งานแล้ว
การแก้ไข: งาน TransferSQLServerObjects จำนวนผู้ใช้ฐานข้อมูลในระหว่าง operationin CopyAllOjbectใน SQL Server 2005
การแก้ไข: การตั้งค่าคุณสมบัติของงาน TransferSqlServerObjects ไม่สามารถถูกต้อง savedin SQL Server 2005
การเชื่อมต่อที่จัดการ ด้วย designer SAP Business Intelligence (BI) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด "การเชื่อมต่อหมดเวลา"
การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ตัวให้บริการชื่อใหม่ของ Essbase: "ข้อผิดพลาดของ OLAP (1260046): สมาชิก PARENT_UNIQUE_NAME ที่ใช้ในแบบสอบถามที่ไม่รู้จัก"
การแก้ไข: แบบสอบถามที่ประกอบด้วยคำสั่ง "ปัจจุบันของ" รับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องจากตารางฮีปเนื่องจากแผนการสอบถามไม่ถูกต้องใน SQL Server 2005
การแก้ไข: เมื่อคุณไม่ได้สร้างพาร์ติชันเดียวใน SQL Server 2005 สถิติจะถูกข้ามร่วมกับรุ่นเก่าของดัชนี
การแก้ไข: เมื่อจุดตรวจสอบเธรดถูกบล็อค โดย SPID อื่น SQL Server 2005 ไม่ได้ปรับปรุงมุมมองการจัดการไดนามิก sys.dm_exec_requests ด้วยข้อมูลการบล็อค และคอลัมน์ blocking_session_id ยังคง เป็น NULL
การแก้ไข: คุณได้รับค่าไม่ถูกต้องในฟังก์ชัน@@ROWCOUNTถ้าแบบสอบถามคือ recompiled
การแก้ไข: หากเปิดใช้งานตัวเลือกParameterization บังคับในฐานข้อมูลใน SQL Server 2005 อักขระ unicode ภายในค่าคงที่เป็นตัวอักษรในบางแบบสอบถามอาจจะตีความเป็นอักขระที่ไม่สนับสนุน unicode
ขณะนี้สามารถใช้กระบวนงานเก็บไว้sp_altermessageเพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานระบบข้อความลงในบันทึกเหตุการณ์ของ Windows ใน SQL Server 2005
การแก้ไข: เมื่อ "ไม่ได้ส่งกำหนดการเงื่อนไข" (ข้อผิดพลาด 17883) เกิดข้อผิดพลาด บริการ SQL Server สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลบนการเกิดขึ้นครั้งแรก
การแก้ไข: เมื่อหลายอินสแตนซ์ของตัวควบคุมการพิมพ์จะเริ่มต้นในเวลาเดียวกันจาก Internet Explorer ขั้นตอนเดียวกัน Internet Explorer อาจมีปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
บทความ KBชื่อเรื่อง
931279ค่ากลางของช่วงเวลาของ SQL Server อาจไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงความถี่ของ CPU
958999วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบัญชีบริการสำหรับเซิร์ฟเวอร์รายงานในบริการรายงานของ SQL Server 2005
960320ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 บน Windows Vista: "Visual Studio 2005 มีสักทราบความเข้ากันได้ปัญหากับนี้รุ่นของ Windows"
959823วิธีการกำหนดโควตาสำหรับเก็บแค TokenAndPermUserStore ใน SQL Server 2005 Service Pack 3

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955706 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
 • Windows Internal Database
Keywords: 
kbsqlsetup kbexpertiseinter kbtshoot kbfix kbsurveynew kbinfo kbmt KB955706 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955706

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com