ล่าออกการติดตั้ง SQL Server บน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955725 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ถ้าคุณเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ค้นหาการแก้ไขปัญหา และทรัพยากรในการเรียนรู้เพิ่มเติม การสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไซต์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ทราบเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft SQL Server บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

บันทึกย่อ
 • สำหรับรุ่นทั้งหมดยกเว้น Express รุ่นของ SQL Server 2008 ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณต้องมีน้อย SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง

  หมายเหตุ นอกจากนี้รุ่น express อยู่แล้วมี Service Pack 1
 • สำหรับทุกรุ่นของ SQL Server 2005 ที่กำลังทำงาน บน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณต้องมีน้อย SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) ติดตั้ง
 • ในบทความนี้ Windows 7 แสดงรุ่นไคลเอ็นต์ของ Windows 7 Windows Server 2008 R2 รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ของ Windows 7 ที่บ่งชี้

ปัญหาที่ทราบ

 • Windows 7 ใช้คุณสมบัติ RequireKerberos เพื่อตรวจสอบว่า มีการเปิดใช้การรับรองความถูกต้องของ Kerberos

  เนื่องจากไม่มีใช้ Windows 7 RequireKerberos คุณสมบัติการตรวจสอบว่า การรับรองความถูกต้อง Kerberos ที่เปิดใช้งานสำหรับทรัพยากรชื่อเครือข่าย การติดตั้งคลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2008
 • เมื่อมาตรฐานของการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ (FIPS) นโยบายถูกเปิดใช้งาน ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 การตรวจสอบของคลัสเตอร์ล้มเหลวระหว่างการติดตั้ง SQL Server 2008

  เมื่อนโยบาย FIPS เปิดใช้งาน ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 การตรวจสอบของคลัสเตอร์ล้มเหลวระหว่างการติดตั้ง SQL Server 2008 ดังนั้น การติดตั้งล้มเหลว

  เมื่อต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้สอง คุณต้องติดตั้ง SQL Server 2008 ร่วมกับ SQL Server 2008 (SP1) หรือการปรับปรุงรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับการติดตั้งคลัสเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Microsoft SQL Server 2008 SP1 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  968382วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ SQL ในแบบคลัสเตอร์หรือสภาพแวดล้อมแบบลำดับ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  955392วิธีการปรับปรุง หรือ slipstream การติดตั้งของ SQL Server 2008
 • การติดตั้ง SQL Server 2008 อาจล้มเหลวใน Windows Server 2008 R2

  การติดตั้ง SQL Server 2008 อาจล้มเหลวใน Windows Server 2008 R2 ถ้าไม่มีการเปิดใช้งาน Microsoft .NET Framework ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้ง 3.5 Framework .NET ช่วงและการติดตั้งนี้

  บน Windows Server 2008 R2, 3.5 Framework .NET ถูกรวมไว้ในรูปของคอมโพเนนต์ของ Windows โดยค่าเริ่มต้น 3.5 Framework .NET ที่ใช้ไม่ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการติดตั้งนี้ คุณต้องเปิดใช้งานใน 3.5 Framework .NET จากคอมโพเนนต์คุณลักษณะของ Windows ก่อนที่คุณเรียกใช้การติดตั้ง SQL Server 2008
 • การตั้งค่าของ SQL Server 2008 อาจล้มเหลว

  การตั้งค่าของ SQL Server 2008 อาจล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เรียกใช้ หรือ BeginInvoke ไม่สามารถถูกเรียกบนตัวควบคุมจนกว่าจะมีการสร้างหมายเลขอ้างอิงของหน้าต่างได้
  คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  975055 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2008 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7: "Invoke หรือ BeginInvoke ไม่สามารถถูกเรียกบนตัวควบคุมจนกว่าจะมีการสร้างหมายเลขอ้างอิงของหน้าต่างได้"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความต้องการขั้นต่ำของรุ่น สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ก่อนที่คุณติดตั้ง SQL Server บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณต้องแน่ใจว่า คุณตอบสนองที่ต่อไปนี้ขั้นต่ำเบื้อง ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

SQL Server 2008

การติดตั้งคลัสเตอร์

คุณต้องติดตั้ง SQL Server 2008 ร่วมกับ SQL Server 2008 Service Pack 1 หรือการปรับปรุงรุ่นที่ใหม่กว่า (นี่คือเรียกอีกอย่างว่ารุ่นแบบ slipstreamed)

ลำดับการติดตั้ง

คุณต้องติดตั้ง SQL Server 2008 ตาม ด้วย SQL Server 2008 Service Pack 1 หรือการปรับปรุงรุ่นที่ใหม่กว่า
หมายเหตุ ขณะใช้งานด่วนของ SQL Server 2008 ได้รับการสนับสนุน บน Windows 7 และ Windows 2008 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้ง SQL Server 2008 แวะไป ฮาร์ดแวร์และข้อกำหนดของซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้ง SQL Server 2012 เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN)

SQL Server 2005

คุณต้องติดตั้ง SQL Server 2005 ตาม ด้วย SQL Server Service Pack 3 หรือการปรับปรุงรุ่นที่ใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง SQL Server 2005 คลัสเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
973993โหนบางอย่างจะถูกปรับปรุงตามที่คาดไว้เมื่อคุณใช้ Service Pack 3 หรือมีการปรับปรุง Service Pack 3 post-Service ใน SQL Server 2005 คลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ที่เข้าแทนที่ clustering
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คของ SQL Server 2005 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server 2005

หมายเหตุ ขณะทำงานของ SQL Server 2005 Express Service Pack 2 ได้รับการสนับสนุน บน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

.NET Framework

คุณต้องเปิดใช้งาน Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 ก่อนที่คุณติดตั้ง SQL Server 2008 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 ใน SP1 .NET Framework 3.5 จะมีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ SQL Server 2008 การเซ็ตอัพ 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL จะติดตั้งใน SP1 .NET Framework 3.5 ถ้าดังกล่าวไม่ได้ติดตั้ง อย่างไรก็ตาม สำหรับการเข้าแทนที่ Clustering, SP1 .NET Framework 3.5 ต้องติดตั้งก่อนการติดตั้ง SQL Server 2008 ล้มคลัสเตอร์

ใน Windows Server 2008 R2, .NET Framework เป็นส่วนประกอบของระบบ ดังนั้น คุณไม่สามารถติดตั้ง.NET Framework จากจุดการกระจาย คุณต้องติดตั้ง.NET Framework จากบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ หรือ โดยการใช้ ServerManagerCmd.exe

คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง.NET Framework ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 และที่มีการติดตั้ง SP1 ใน 3.5 Framework .NET
 • บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น การ SP1 .NET Framework 3.5 มีการติดตั้งใน Windows 7

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955725 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbsqlsetup kbpreinstall kbinstallation kbprerequisite kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbinfo kbhowto kbmt KB955725 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955725

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com