ข้อผิดพลาด stop ใน Windows Server 2008 ใน Windows Vista หรือ ใน Windows Vista SP1: "0x000000D1"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955734 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) สิ้นสุดลงบน 12 กรกฎาคม 2011 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista ด้วย Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: จะต้องสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008, Windows Vista หรือ Windows Vista Service Pack 1 (SP1), คุณอาจได้รับต่อไปนี้ หยุดข้อผิดพลาด:
0x000000D1 ( พารามิเตอร์ 1 , พารามิเตอร์ 2 , parameter3 , พารามิเตอร์ 4 ) DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

บันทึกย่อ
 • พารามิเตอร์สี่ค่าในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ถัดไป ในการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์
 • ข้อผิดพลาด Stop "0x000000D1" ไม่ใช่ทั้งหมดมีสาเหตุนี้ ปัญหา
ปัญหานี้เกิดขึ้นบนแบบ multiprocessor โดยทั่วไป คอมพิวเตอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้ม Netio.sys ก่อนกำหนด ปล่อยล็อค หลังจากที่ปล่อยล็อก แฟ้ม Netio.sys พยายามปรับเปลี่ยน รายการที่ได้รับการป้องกัน โดยการล็อก ลักษณะการทำงานนี้เกิดรายการ และ ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด Stop

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

A มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังให้ เมื่อต้องแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้นี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนกับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่มีผลอย่างร้ายแรงกระทบ โดยปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด มี มีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ที่ด้านบนของฐานความรู้ บทความ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือ ถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือเมื่อต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
ชื่อ
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษา ซึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็น

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์ แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ไว้ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ เวลา โซน ในการ วันและเวลา สินค้าในการควบคุม แผง
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุหรือกำหนดเวลา (RTM, SPn) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏใน ตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.0.600020xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600122xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ใน Windows Server 2008 ดังนั้น แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM ใช้เฉพาะกับ Windows Vista แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM มี 6.0.0000xxxxxx หมายเลขรุ่น
 • แฟ้ม.manifest และแฟ้ม.mum ที่มีการติดตั้ง ในแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการ แยกต่างหาก ใน "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista"ส่วน แฟ้มเหล่านี้และ.cat ของพวกเขาเกี่ยวข้อง แฟ้ม (แค็ตตาล็อกความปลอดภัย) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะของการปรับปรุงแล้ว คอมโพเนนต์ แฟ้ม.cat ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft ที่ แอตทริบิวต์ของแฟ้มการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้จะไม่ปรากฏอยู่
สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่น 32 บิต ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Netio.sys6.0.6000.21008215,53611 2009 กุมภาพันธ์04:22x 86
Netio.sys6.0.6001.22374221,66411 2009 กุมภาพันธ์05:34x 86
Bfe.dll6.0.6000.21008317,44011 2009 กุมภาพันธ์04:15x 86
Fwpkclnt.sys6.0.6000.2100885,50411 2009 กุมภาพันธ์02:19x 86
Fwpuclnt.dll6.0.6000.21008543,23211 2009 กุมภาพันธ์04:16x 86
Ikeext.dll6.0.6000.21008416,76811 2009 กุมภาพันธ์04:16x 86
Wfp.mofไม่ สามารถใช้ได้81609-ม.ค.-200823:23ไม่ สามารถใช้ได้
Wfp.tmfไม่ สามารถใช้ได้115,17311 2009 กุมภาพันธ์02:20ไม่ สามารถใช้ได้
Bfe.dll6.0.6001.22374328,70411 2009 กุมภาพันธ์05:30x 86
Fwpkclnt.sys6.0.6001.2237499,80811 2009 กุมภาพันธ์05:34x 86
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22374595,45611 2009 กุมภาพันธ์05:30x 86
Ikeext.dll6.0.6001.22374438,27211 2009 กุมภาพันธ์05:30x 86
Wfp.mofไม่ สามารถใช้ได้81418-ธ.ค.-200721:11ไม่ สามารถใช้ได้
Wfp.tmfไม่ สามารถใช้ได้208,96611 2009 กุมภาพันธ์03:28ไม่ สามารถใช้ได้
Tcpip.sys6.0.6001.22374890,33611 2009 กุมภาพันธ์05:34x 86
Netiomig.dll6.0.6000.2100849,15211 2009 กุมภาพันธ์04:18x 86
Netiougc.exe6.0.6000.2100822,01611 2009 กุมภาพันธ์02:19x 86
Tcpip.sys6.0.6000.21008806,40011 2009 กุมภาพันธ์02:20x 86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.21008167,42411 2009 กุมภาพันธ์04:19x 86
สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่น 64 บิต ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Netio.sys6.0.6000.21008322,54411 2009 กุมภาพันธ์04:40x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Netio.sys6.0.6001.22374344,03211 2009 กุมภาพันธ์06:03x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Bfe.dll6.0.6000.21008439,80811 2009 กุมภาพันธ์04:33x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Fwpkclnt.sys6.0.6000.21008147,45611 2009 กุมภาพันธ์02:40x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Fwpuclnt.dll6.0.6000.21008712,19211 2009 กุมภาพันธ์04:33x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Ikeext.dll6.0.6000.21008419,32811 2009 กุมภาพันธ์04:34x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Wfp.mofไม่ สามารถใช้ได้81609-ม.ค.-200823:20ไม่ สามารถใช้ได้ไม่เกี่ยวข้อง
Wfp.tmfไม่ สามารถใช้ได้115,07311 2009 กุมภาพันธ์02:40ไม่ สามารถใช้ได้ไม่เกี่ยวข้อง
Bfe.dll6.0.6001.22374458,24011 2009 กุมภาพันธ์05:59x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22374166,88011 2009 กุมภาพันธ์06:03x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22374779,77611 2009 กุมภาพันธ์05:59x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Ikeext.dll6.0.6001.22374454,65611 2009 กุมภาพันธ์05:59x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Wfp.mofไม่ สามารถใช้ได้81418-ธ.ค.-200721:10ไม่ สามารถใช้ได้ไม่เกี่ยวข้อง
Wfp.tmfไม่ สามารถใช้ได้207,84311 2009 กุมภาพันธ์03:57ไม่ สามารถใช้ได้ไม่เกี่ยวข้อง
Tcpip.sys6.0.6001.223741,411,55211 2009 กุมภาพันธ์06:03x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Netiomig.dll6.0.6000.2100859,90411 2009 กุมภาพันธ์04:36x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Netiougc.exe6.0.6000.2100825,60011 2009 กุมภาพันธ์02:40x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Tcpip.sys6.0.6000.210081,192,44811 2009 กุมภาพันธ์02:42x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Tcpipcfg.dll6.0.6000.21008232,96011 2009 กุมภาพันธ์04:38x 64ไม่ สามารถใช้ได้
Fwpuclnt.dll6.0.6000.21008543,23211 2009 กุมภาพันธ์04:16x 86WOW
Wfp.mofไม่ สามารถใช้ได้81609-ม.ค.-200823:23ไม่ สามารถใช้ได้WOW
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22374595,45611 2009 กุมภาพันธ์05:30x 86WOW
Wfp.mofไม่ สามารถใช้ได้81418-ธ.ค.-200721:11ไม่ สามารถใช้ได้WOW
Netiomig.dll6.0.6000.2100849,15211 2009 กุมภาพันธ์04:18x 86WOW
Netiougc.exe6.0.6000.2100822,01611 2009 กุมภาพันธ์02:19x 86WOW
Tcpipcfg.dll6.0.6000.21008167,42411 2009 กุมภาพันธ์04:19x 86WOW
สำหรับทั้งหมดสนับสนุนระบบปฏิบัติการระบบ Windows Server 2008 Itanium-Based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Netio.sys6.0.6001.22374639,96811 2009 กุมภาพันธ์04:49IA-64ไม่ สามารถใช้ได้
Bfe.dll6.0.6001.22374781,31211 2009 กุมภาพันธ์04:46IA-64ไม่ สามารถใช้ได้
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22374262,62411 2009 กุมภาพันธ์04:49IA-64ไม่ สามารถใช้ได้
Fwpuclnt.dll6.0.6001.223741,122,30411 2009 กุมภาพันธ์04:46IA-64ไม่ สามารถใช้ได้
Ikeext.dll6.0.6001.22374925,18411 2009 กุมภาพันธ์04:46IA-64ไม่ สามารถใช้ได้
Wfp.mofไม่ สามารถใช้ได้81418-ธ.ค.-200721:11ไม่ สามารถใช้ได้ไม่เกี่ยวข้อง
Wfp.tmfไม่ สามารถใช้ได้207,97511 2009 กุมภาพันธ์02:52ไม่ สามารถใช้ได้ไม่เกี่ยวข้อง
Tcpip.sys6.0.6001.223742,917,34411 2009 กุมภาพันธ์04:49IA-64ไม่ สามารถใช้ได้
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22374595,45611 2009 กุมภาพันธ์05:30x 86WOW
Wfp.mofไม่ สามารถใช้ได้81418-ธ.ค.-200721:11ไม่ สามารถใช้ได้WOW

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่น 32 บิต ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Package_for_kb955734_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42611 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,64111 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,71311 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42211 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42311 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42511 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,43111 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42211 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,43011 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42011 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42411 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
X86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21008_none_5546a938d13d8e80.manifestไม่ สามารถใช้ได้3,90811 2009 กุมภาพันธ์04:32ไม่ สามารถใช้ได้
X86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_56dd5f20cea04a6a.manifestไม่ สามารถใช้ได้3,90811 2009 กุมภาพันธ์05:52ไม่ สามารถใช้ได้
X86_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21008_none_cbcfac4c467adf2a.manifestไม่ สามารถใช้ได้126,92011 2009 กุมภาพันธ์04:35ไม่ สามารถใช้ได้
X86_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_cd66623443dd9b14.manifestไม่ สามารถใช้ได้127,63411 2009 กุมภาพันธ์05:57ไม่ สามารถใช้ได้
X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_b360049d7fb90401.manifestไม่ สามารถใช้ได้6,25411 2009 กุมภาพันธ์05:59ไม่ สามารถใช้ได้
X86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21008_none_6030d23fab49b1d9.manifestไม่ สามารถใช้ได้28,87111 2009 กุมภาพันธ์04:30ไม่ สามารถใช้ได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชัน 64 บิต ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Amd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21008_none_b16544bc899affb6.manifestไม่ สามารถใช้ได้3,91611 2009 กุมภาพันธ์04:50ไม่ สามารถใช้ได้
Amd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_b2fbfaa486fdbba0.manifestไม่ สามารถใช้ได้3,91611 2009 กุมภาพันธ์06:20ไม่ สามารถใช้ได้
Amd64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21008_none_27ee47cffed85060.manifestไม่ สามารถใช้ได้126,96411 2009 กุมภาพันธ์04:58ไม่ สามารถใช้ได้
Amd64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_2984fdb7fc3b0c4a.manifestไม่ สามารถใช้ได้127,68011 2009 กุมภาพันธ์06:25ไม่ สามารถใช้ได้
Amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_0f7ea02138167537.manifestไม่ สามารถใช้ได้6,27611 2009 กุมภาพันธ์06:28ไม่ สามารถใช้ได้
Amd64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21008_none_bc4f6dc363a7230f.manifestไม่ สามารถใช้ได้28,94111 2009 กุมภาพันธ์04:47ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,43411 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,65111 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,72311 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,43011 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,43111 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,43311 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,43911 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,43011 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,43811 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42811 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,43211 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Wow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21008_none_bbb9ef0ebdfbc1b1.manifestไม่ สามารถใช้ได้2,73011 2009 กุมภาพันธ์04:26ไม่ สามารถใช้ได้
Wow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_bd50a4f6bb5e7d9b.manifestไม่ สามารถใช้ได้2,73011 2009 กุมภาพันธ์05:39ไม่ สามารถใช้ได้
Wow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21008_none_3242f2223339125b.manifestไม่ สามารถใช้ได้71,11511 2009 กุมภาพันธ์04:27ไม่ สามารถใช้ได้
Wow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_33d9a80a309bce45.manifestไม่ สามารถใช้ได้71,15511 2009 กุมภาพันธ์05:40ไม่ สามารถใช้ได้
Wow64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21008_none_c6a418159807e50a.manifestไม่ สามารถใช้ได้22,99911 2009 กุมภาพันธ์04:26ไม่ สามารถใช้ได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนระบบ Windows Server 2008 Itanium-Based ระบบปฏิบัติการ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ia64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_56df0316ce9e5366.manifestไม่ สามารถใช้ได้3,91211 2009 กุมภาพันธ์05:04ไม่ สามารถใช้ได้
Ia64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_cd68062a43dba410.manifestไม่ สามารถใช้ได้127,65711 2009 กุมภาพันธ์05:09ไม่ สามารถใช้ได้
Ia64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_b361a8937fb70cfd.manifestไม่ สามารถใช้ได้6,26511 2009 กุมภาพันธ์05:10ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42511 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42611 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42911 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,43411 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,42611 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb955734_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.3.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,43311 2009 กุมภาพันธ์16:57ไม่ สามารถใช้ได้
Wow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_bd50a4f6bb5e7d9b.manifestไม่ สามารถใช้ได้2,73011 2009 กุมภาพันธ์05:39ไม่ สามารถใช้ได้
Wow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22374_none_33d9a80a309bce45.manifestไม่ สามารถใช้ได้71,15511 2009 กุมภาพันธ์05:40ไม่ สามารถใช้ได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ การ บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955734 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbqfe kbmt KB955734 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955734

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com