การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2008 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955839 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สิ่งสำคัญโปรแกรมปรับปรุงนี้แทนที่ และอัพแทนเด 951072 ซึ่งออกวางจำหน่ายในเดือน 2008 สิงหาคม โปรแกรมปรับปรุงนี้ยังรวมถึงโซนเวลาเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงที่ถูกเซ็นใน law หลังจากที่สร้างการอัพเด 951072

ถ้าคุณได้ใช้ อัพเด 951072 อ่านคำอธิบายของ การเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่ระบุในบทความนี้เพื่อตรวจสอบ ไม่ว่าคุณต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ทันที ถ้าระบบไม่ได้โดยตรง ได้รับผลกระทบ คุณสามารถจัดตารางเวลาการปรับใช้ที่พร้อมใช้งานในโอกาสต่อไป

เราขอแนะนำให้ คุณปรับใช้เวลาสะสม Windows ล่าสุด การปรับปรุงโซนจะรับประกันความสอดคล้องของฐานข้อมูลโซนเวลาในทั้งหมด ระบบ

สิ่งสำคัญก่อนใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ จะ ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
931667วิธีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลในปี 2550 โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
สิ่งสำคัญ
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server ในตัว ข้อมูลสภาพแวดล้อมเทคโนโลยี (IT) คุณต้องนำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อ รับประกันการดำเนินการที่ถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ Exchangeสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนฤดูกาล (DST) ปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  941018วิธีการบันทึกตามฤดูกาลของที่อยู่ เวลา โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงปฏิทินของอัตราแลกเปลี่ยน
 • การปรับปรุงโซนเวลาสะสมประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลที่มี การเปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงหรือที่ถูกเพิ่มเพื่อรักษาพาริตีด้วย รุ่นของระบบปฏิบัติการอื่น ดังนั้น ถ้าคีย์โซนเวลามีการ ลบ ค่าบางค่าเดิมอาจไม่สามารถคืนค่าได้หลังจากที่คุณนำไปใช้ใน การปรับปรุงโซนที่สะสม

  เราไม่แนะนำให้ คุณลบใด ๆ รีจิสตรีคีย์ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่สมบูรณ์ โซนเวลาคีย์ คืนค่าคีย์โซนเวลาครั้งแรกจากการสำรองข้อมูลที่ดีที่รู้จัก ใช้แล้ว การปรับปรุง

บทนำ

การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้เปลี่ยนโซนเวลา ข้อมูลเพื่อรองรับการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ในประเทศต่าง ๆ เปลี่ยนเป็น พูดถึงในบทความนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้ยังมีเปลี่ยนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ DST การเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางอย่าง เกิดขึ้นตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน" ได้เคยนำออกใช้

การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้จะเป็น การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เคยถูก นำออกใช้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) 928388, 929120, 933360, 942763 และ 951072

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเปลี่ยนแปลง DST อาจมีผลต่อ Microsoft อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cp_dst
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
914387วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
หมายเหตุเมื่อคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับต่อไปนี้ ข้อความ:
ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงเป็นใหม่กว่าหรือเท่ากัน ติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลาในระบบ
นี้ บ่งชี้ว่า ข้อความที่ มีการเรียบร้อยแล้วใช้การปรับปรุงที่ถูกต้อง โปรแกรมปรับปรุงของ Windows หรือโปรแกรมปรับปรุงของ Microsoft ได้โดยอัตโนมัติติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ไม่มี จำเป็นต้องมีการกระทำเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows
หมายเหตุเนื้อหาของการปรับปรุงนี้จะไม่รวมอยู่ใน Windows XP Service Pack 3 (SP3) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไปยัง Windows XP Service Pack 3 (SP3)
หมายเหตุโปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows XP SP3 ถ้าคุณใช้การปรับปรุงนี้ไปเป็น Windows XP SP2 และปรับรุ่นเป็น Windows XP SP3 แล้ว คุณไม่มีการนำโปรแกรมปรับปรุงนี้ ถ้าคุณไม่ใช้การปรับปรุงนี้ไปเป็น Windows XP SP2 แล้ว ปรับรุ่น Windows SP3 คุณต้องใช้การปรับปรุงนี้กับ Windows XP SP3

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ แฟ้มต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การดาวน์โหลดของ Microsoft ศูนย์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB955839)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB955839) แพ็คเกจขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 x 64 Edition (KB955839) แพ็คเกจขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB955839)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB955839) แพ็คเกจขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงรุ่นของ Windows Server 2008 x 64 (KB955839) แพ็คเกจขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB955839)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB955839) แพ็คเกจขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB955839)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงสำหรับ Windows XP x64 Edition (KB955839)

วันวางจำหน่าย: 25 พฤศจิกายน 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันแฟ้มนั้นถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตในแฟ้ม

การปรับปรุงจากก่อนหน้านี้สะสม Windows โซนเวลา update

ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ตั้งแต่ Windows ก่อนหน้านี้ การปรับปรุงโซนเวลาสะสม โปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกอธิบายไว้ในความรู้ของ Microsoft บทพื้นฐานความ 951072:
 • เวลามาตรฐานของอาร์เจนตินา:

  ปรับ DST การวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับโซนเวลา Buenos Aires สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2008 สิงหาคม)
 • เวลามาตรฐานของอียิปต์:

  ปรับ DST สิ้นสุดวันที่สำหรับโซนเวลาไคโรสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2008 สิงหาคม)
 • เวลามาตรฐานของอิหร่าน:

  แนะนำ DST การวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับโซนเวลา Tehran สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2008 สิงหาคม)
 • เวลามาตรฐานของอิสราเอล:

  ปรับ DST เริ่มต้น และสิ้นสุดวันที่สำหรับโซนเวลาของเยรูซาเล็มสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2550 ธันวาคม)

  หมายเหตุโปรแกรมปรับปรุงสำหรับโซนเวลาของเยรูซาเล็มจะไม่รวมอยู่ในแพคเกจของ Windows Vista สำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้ การปรับปรุงโซนเวลาของเยรูซาเล็มได้พร้อมใช้งานใน Windows Vista หลังจากที่ Windows Vista ออกวางจำหน่ายครั้งแรก
 • เวลามาตรฐานของมอริเชียส:

  เพิ่มโซนเวลาใหม่สำหรับโซนเวลา Louis พอร์ตซึ่งแนะนำวันเริ่มต้น DST และสิ้นสุดวันที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2008 สิงหาคม)
 • เวลามาตรฐานของโมร็อกโก:

  ปรับ DST สิ้นสุดวันที่สำหรับโซนเวลาโมร็อกโกสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2008 สิงหาคม)
 • เวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิก:

  ปรับเปลี่ยนวันสิ้นสุด DST สำหรับปี 2009 สำหรับโซนเวลา Santiago สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2008 สิงหาคม)

  หมายเหตุโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการ SA เวลามาตรฐานของแปซิฟิกจะไม่รวมอยู่ในแพคเกจของ Windows Vista สำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้ การปรับปรุงโซนเวลา Santiago ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Windows Vista ในการปรับปรุงโซนเวลาก่อนหน้านี้ (2008 สิงหาคม)
 • เวลามาตรฐานของปากีสถาน:

  ปรับเปลี่ยนวันสิ้นสุด DST สำหรับการ Islamabad / โซนเวลา Karachi สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2008 สิงหาคม)
 • อเมริกาใต้:
  เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออก
  เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง


  ปรับ DST การวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด สำหรับโซนเวลา Brasilia และ สำหรับโซนเวลา Manaus สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับปรุงโซนเวลาสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น (2008 สิงหาคม)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงชื่อตามฤดูกาลชื่อมาตรฐานเริ่มต้น DSTสิ้นสุด DSTค่าของคีย์ย่อย TZI
เวลามาตรฐานของอาร์เจนตินา(GMT-03:00) Buenos Airesเวลาตามฤดูกาลของอาร์เจนตินาเวลามาตรฐานของอาร์เจนตินาวันเสาร์ที่สามในตุลาคมที่ 23:59:59วันเสาร์ที่สองในมีนาคมที่ 23:59:59TZI = hex: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17
00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง(GMT-04:00) Manausเวลาตามฤดูกาลของบราซิลกลางเวลามาตรฐานของบราซิลกลางวันเสาร์ที่สามในตุลาคมที่ 23:59:59วันเสาร์ที่สองในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 23:59:59TZI = hex: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 06, 00, 02, 00, 17
00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออก(GMT-03:00) Brasiliaเวลาตามฤดูกาลอเมริกาใต้ตะวันออกเวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออกวันเสาร์ที่สามในตุลาคมที่ 23:59:59วันเสาร์ที่สองในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 23:59:59TZI = hex: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 06, 00, 02, 00, 17
00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของอียิปต์(GMT-02:00) ไคโรเวลาตามฤดูกาลของอียิปต์เวลามาตรฐานของอียิปต์วันพฤหัสบดีที่สี่ในเดือนเมษายนที่ 23:59:59วันพฤหัสบดีที่สุดท้ายในเดือนกันยายนที่ 23:59:59ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b
00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 04, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของอิหร่าน(GMT +03:30) Tehranเวลาตามฤดูกาลของอิหร่านเวลามาตรฐานของอิหร่านวันเสาร์ที่สามในมีนาคม 23:59:59.999 PMวันจันทร์ที่สามในเดือนกันยายน 23:59:59.999 PMTZI = hex: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 01, 00, 03, 00, 17, 00, 3b
00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของอิสราเอล(GMT + 02:00) เยรูซาเล็มเวลาตามฤดูกาลของอิสราเอลเวลามาตรฐานของอิสราเอลวันศุกร์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนกันยายนเวลา 02:00:00TZI = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00
00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของมอริเชียส(GMT + 04:00) Louis พอร์ตเวลาตามฤดูกาลมอริเชียสเวลามาตรฐานของมอริเชียสวันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 02:00:00TZI = hex: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของโมร็อกโก(GMT) Casablancaเวลาตามฤดูกาลของโมร็อกโกเวลามาตรฐานของโมร็อกโกไม่มี DST สำหรับ 2009ไม่มี DST สำหรับ 2009TZI = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิก(GMT-04:00) Santiagoเวลาตามฤดูกาลอเมริกา ใต้แปซิฟิกเวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิกวันเสาร์ที่สองในตุลาคมที่ 23:59:59วันเสาร์ที่สองในมีนาคมที่ 23:59:59TZI = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b
00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของปากีสถาน(GMT + 05:00) Islamabad, Karachiเวลาตามฤดูกาลของปากีสถานเวลามาตรฐานของปากีสถานไม่มี DST สำหรับ 2009ไม่มี DST สำหรับ 2009Tzi = hex: d4, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

Windows XP

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows XP Service Pack 3 (SP3) ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณทำได้ ไม่มีการรีสตาร์ทเครื่องหลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุคุณสามารถติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้แม้หลังจากที่คุณได้ การติดตั้งต่าง ๆ ของการปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้ แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
951072การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2008 สิงหาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

แฟ้มข้อมูล

แฟ้มมีการปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษ แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ แสดงวันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้อยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้เวลา โซนแท็บในตัววันและเวลาสินค้าในตัวควบคุม แผง

Windows XP ที่ติดตั้ง SP2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.exe5.1.2600.346662,97622 2008 Oct09:47x 86

ถ้าคุณใช้การปรับปรุงนี้ไปเป็น Windows XP SP2 แล้ว ที่ปรับรุ่นเป็น Windows XP SP3 รุ่นของแฟ้มสำหรับ Tzchange.exe หลังจากปรับรุ่นเป็น 5.1.2600.5512 นี่คือรุ่น Tzchange.exe จาก Windows XP SP3 ลักษณะการทำงานที่คาดไว้ และไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง DST ที่ปรับปรุงนี้ใช้กับ คุณไม่มีการนำโปรแกรมปรับปรุงนี้

หมายเหตุ
 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้หลังจากที่คุณปรับรุ่นจาก Windows XP SP2 Windows XP SP3 รุ่นของแฟ้มสำหรับ Tzchange.exe เป็น 5.1.2600.5699
 • ถ้าคุณใช้การปรับปรุงนี้ไปเป็น Windows XP SP2 แล้ว ที่ปรับรุ่นเป็น Windows XP SP3 รุ่นของแฟ้มสำหรับ Tzchange.exe หลังจากปรับรุ่นเป็น 5.1.2600.5512 นี่คือรุ่น Tzchange.exe จาก Windows XP SP3 ลักษณะการทำงานที่คาดไว้ และไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง DST ที่ปรับปรุงนี้ใช้กับ คุณไม่มีการนำโปรแกรมปรับปรุงนี้
Windows XP มี SP3, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.exe5.1.2600.569962,97623 2008 Oct10:06x 86

Windows Server 2003

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2003 SP2 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณทำได้ ไม่มีการรีสตาร์ทเครื่องหลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุคุณสามารถติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้แม้หลังจากที่คุณได้ การติดตั้งต่าง ๆ ของการปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้ แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
951072การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2008 สิงหาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

แฟ้มข้อมูล

แฟ้มมีการปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษ แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ แสดงวันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้อยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้เวลา โซนแท็บในตัววันและเวลาสินค้าในตัวควบคุม แผง

Windows Server 2003 sp1, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.exe5.2.3790.323364,00022 2008 Oct09:47x 86
Windows Server 2003 SP2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.exe5.2.3790.439664,00022 2008 Oct10:28x 86
Windows Server 2003 sp1, x รุ่นที่ใช้ x64 และ Windows XP x64 Edition
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาการบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.323387,04024 2008 Oct07:เลขx 64SP1ไม่เกี่ยวข้อง
Wtzchange.exe5.2.3790.323364,00024 2008 Oct07:เลขx 86SP1WOW
Windows Server 2003 SP2, x รุ่นที่ใช้ x64 และ Windows XP x64 Edition ที่ติดตั้ง SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาการบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.439687,04024 2008 Oct08:12x 64ติดตั้งSP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wtzchange.exe5.2.3790.439664,00024 2008 Oct08:12x 86ติดตั้งSP2WOW
Windows Server 2003 SP1 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาการบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.3233139,77624 2008 Oct07:เลข586240SP1ไม่เกี่ยวข้อง
Wtzchange.exe5.2.3790.323364,00024 2008 Oct07:เลขx 86SP1WOW
Windows Server 2003 SP2 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาการบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.4396139,77624 2008 Oct08:04586240ติดตั้งSP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wtzchange.exe5.2.3790.439664,00024 2008 Oct08:04x 86ติดตั้งSP2WOW

Windows Vista

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows Vista Service Pack 1 มีการติดตั้ง (SP1) บนคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณทำได้ ไม่มีการรีสตาร์ทเครื่องหลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุคุณสามารถติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้แม้หลังจากที่คุณได้ การติดตั้งต่าง ๆ ของการปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้ แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
951072การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2008 สิงหาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

แฟ้มข้อมูล

แฟ้มมีการปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษ แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ แสดงวันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้อยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้เวลา โซนแท็บในตัววันและเวลาสินค้าในตัวควบคุม แผง

แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows Vista และ Windows Server 2008

บันทึกการข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) สำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมของการติดตั้งอยู่แสดงรายการแยกต่างหาก. MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย (คุณลักษณะที่ไม่ได้อยู่ในรายการ) จะลงนาม ด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ Microsoft

สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6000.167672,04821 2008 Oct23:31x 86
Tzupd.exe6.0.6000.1676718,94422 2008 Oct03:43x 86
Tzres.dll6.0.6000.209412,04821 2008 Oct23:30x 86
Tzupd.exe6.0.6000.2094118,94422 2008 Oct01:13x 86
Tzres.dll6.0.6001.181602,04822 2008 Oct01:22x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1800018,94419-ม.ค.-200807:33x 86
Tzres.dll6.0.6001.222922,04822 2008 Oct01:04x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2229218,94422 2008 Oct03:34x 86
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6000.167672,04821 2008 Oct23:33x 64
Tzupd.exe6.0.6000.1676720,99222 2008 Oct03:52x 64
Tzres.dll6.0.6000.209412,04821 2008 Oct23:32x 64
Tzupd.exe6.0.6000.2094120,99222 2008 Oct01:27x 64
Tzres.dll6.0.6001.181602,04822 2008 Oct01:34x 64
Tzupd.exe6.0.6001.1800020,99219-ม.ค.-200808:00x 64
Tzres.dll6.0.6001.222922,04822 2008 Oct02:33x 64
Tzupd.exe6.0.6001.2229220,99222 2008 Oct05:19x 64
Tzres.dll6.0.6000.167672,04821 2008 Oct23:31x 86
Tzupd.exe6.0.6000.1676718,94422 2008 Oct03:43x 86
Tzres.dll6.0.6000.209412,04821 2008 Oct23:30x 86
Tzupd.exe6.0.6000.2094118,94422 2008 Oct01:13x 86
Tzres.dll6.0.6001.181602,04822 2008 Oct01:22x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1800018,94419-ม.ค.-200807:33x 86
Tzres.dll6.0.6001.222922,04822 2008 Oct01:04x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2229218,94422 2008 Oct03:34x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.181602,04822 2008 Oct01:34586240
Tzupd.exe6.0.6001.1800037,37619-ม.ค.-200808:23586240
Tzres.dll6.0.6001.222922,04822 2008 Oct02:18586240
Tzupd.exe6.0.6001.2229237,37622 2008 Oct05:03586240

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม18,357
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม18,940
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม16,512
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม17,107
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:38
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,684
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,715
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม26,930
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม27,693
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:38
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,405
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,424
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม26,645
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม27,396
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:38
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,413
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,432
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม17,841
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม18,460
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:38
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,412
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,431
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม18,185
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม18,780
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,406
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,425
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มUpdate bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม46,575
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มX86_00ea06194c912ed86150a20fc39c69f7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16767_none_0aee991a043c13cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม719
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มX86_0ae29379740fe9e55216cdffce2dc1d0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16767_none_77707fcb892739f4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม719
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มX86_0d522ab578c1a5ff7434a3824bcc1e33_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20941_none_af2a2ce9bbf5ca77.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม719
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มX86_0e5cfbee7baeee94914508b3a97ec73b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22292_none_cadf628643df6f1d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้มerror711
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:38
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16767_none_13273c340c95d620.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม146,878
วัน (UTC)22 2008 Oct
เวลา (UTC)04:05
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20941_none_13c0790125a8a325.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม146,878
วัน (UTC)22 2008 Oct
เวลา (UTC)04:05
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18160_none_150678d409c2b5b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม157,963
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:53
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22292_none_1571a66f22f6dbfb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม146,878
วัน (UTC)22 2008 Oct
เวลา (UTC)04:14
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 64 รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16767_none_6f45d7b7c4f34756.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม147,202
วัน (UTC)22 2008 Oct
เวลา (UTC)04:15
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20941_none_6fdf1484de06145b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม146,890
วัน (UTC)22 2008 Oct
เวลา (UTC)05:42
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18160_none_71251457c22026e6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม158,304
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)04:07
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22292_none_719041f2db544d31.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม147,202
วัน (UTC)22 2008 Oct
เวลา (UTC)06:00
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม18,507
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม19,090
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม16,664
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม17,259
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,694
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,725
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม27,158
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม27,921
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,413
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,432
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม26,871
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม27,622
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,421
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,440
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม17,991
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม18,610
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,420
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,439
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม18,337
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม18,932
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,414
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,433
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:39
ชื่อแฟ้มUpdate bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม47,033
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16767_none_13273c340c95d620.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม146,878
วัน (UTC)22 2008 Oct
เวลา (UTC)04:05
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20941_none_13c0790125a8a325.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม146,878
วัน (UTC)22 2008 Oct
เวลา (UTC)04:05
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18160_none_150678d409c2b5b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม157,963
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)04:07
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22292_none_1571a66f22f6dbfb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม146,878
วัน (UTC)22 2008 Oct
เวลา (UTC)04:14
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_0cf0c99b090893ecce3ec42fedfca074_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22292_none_e425100c16138e89.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม721
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:38
ชื่อแฟ้มIa64_2e2587ae3e06ecf11609e7ae5e340814_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18160_none_3320024d6222067c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,084
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:38
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18160_none_15081cca09c0beac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม158,297
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-i ..rnational timezones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22292_none_15734a6522f4e4f7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม147,195
วัน (UTC)22 2008 Oct
เวลา (UTC)06:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,803
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,989
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:38
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,408
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,428
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:38
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,542
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,713
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:38
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,416
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,436
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:38
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,664
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,795
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:38
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,415
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb955839_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,435
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:38
ชื่อแฟ้มUpdate bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,789
วัน (UTC)23 2008 Oct
เวลา (UTC)03:40
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955839 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced atdownload kbfix kbqfe kbmt KB955839 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955839

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com