ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้ไบนารีการจากแพคเกจ SQL Server ระบบ CLR ชนิด (SQLSysClrTypes.msi): "ไม่สามารถโหลด DLL 'SqlServerSpatial.dll': โปรแกรมประยุกต์นี้ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากการกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ไม่ถูกต้อง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 955850 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจ SQL Server ระบบ CLR ชนิด (SQLSysClrTypes.msi), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามใช้ไบนารีที่ติดตั้งแพคเกจนี้:
ไม่สามารถโหลด DLL 'SqlServerSpatial.dll': โปรแกรมประยุกต์นี้ได้ ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากการกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ไม่ถูกต้อง ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์อาจแก้ไขปัญหานี้ (ข้อยกเว้นจาก HRESULT: 0x800736B1)
นอกจากนี้ ข้อมูลต่อไปนี้ถูกบันทึกใน บันทึกเหตุการณ์:
 • รหัสเหตุการณ์: 32
  คำอธิบาย: Microsoft.VC80.CRT แอสเซมบลีที่อ้างถึงไม่พบ และข้อผิดพลาดล่าสุดถูกแอสเซมบลีอ้างอิงไม่ได้ติดตั้งอยู่ของคุณ ระบบ

 • รหัสเหตุการณ์: 59
  คำอธิบาย: แอสเซมบลีบางส่วนแก้ไขล้มเหลวสำหรับ Microsoft.VC80.CRT ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการอ้างอิง: ไม่มีการติดตั้งแอสเซมบลีอ้างอิงในของคุณ ระบบ

 • รหัสเหตุการณ์: 59
  คำอธิบาย: สร้างบริบทการเปิดใช้งานล้มเหลวสำหรับ C:\WINDOWS\system32\SqlServerSpatial.dll ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการอ้างอิง: การ การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้ติดตั้งไลบรารีรันไทม์ C (CRT) แฟ้มไบนารีในแพคเกจ SQL Server ระบบ CLR ชนิดอาศัยอยู่กับไลบรารีของจอภาพ CRT

หมายเหตุ ไลบรารีของจอภาพ CRT จะรวมอยู่ใน Microsoft Visual c ++ 2008 สามารถเผยแพร่ต่อแพ

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 R2

แก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 11 ปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633145 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 11 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม แต่ละการแก้ไขที่ออกใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2

SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกครั้งแรกใน 4 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633146 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม แต่ละการแก้ไขที่ออกใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง c ++ภาพของ Microsoft แพคเกจสามารถเผยแพร่ต่อ 2008

เพื่อขอรับรุ่น 32 บิตของ Visual c ++ 2008 สามารถเผยแพร่ต่อแพ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9b2da534-3e03-4391-8a4d-074b9f2bc1bf&displaylang=en
เพื่อขอรับรุ่น 64 บิตของ Visual c ++ 2008 สามารถเผยแพร่ต่อแพ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BD2A6171-E2D6-4230-B809-9A8D7548C1B6&displaylang=en

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 955850 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ธันวาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
sql2008relnotedatabaseengine sql2008relnote kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB955850 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:955850

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com