ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดโปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ SQL ใน SQL Server: "ไม่สามารถติดต่อกับผู้ให้บริการ WMI ได้ คุณไม่มีสิทธิ์ หรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่สามารถเข้าถึง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 956013 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บนคอมพิวเตอร์แบบ 64 บิต ติดตั้งอินสแตนซ์รุ่น 32 บิต (ใช้ x86) Microsoft SQL Server บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน คุณติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 เวอร์ชั่น 64 บิต ถ้าคุณเอาอินสแตนซ์ 64 บิตแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเปิดโปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ SQL:

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ WMI คุณไม่มีสิทธิ์ หรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่สามารถเข้าถึง หมายเหตุว่า คุณสามารถเพียงจัดการ SQL Server 2005 และรุ่นที่ใหม่กว่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวจัดการการกำหนดค่าของ SQL เซิร์ฟเวอร์
Namespace ที่ไม่ถูกต้อง [0x8004100e]

นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้น ถ้าคุณถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ 32 บิต และคุณเปิดโปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ SQL

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวให้บริการ WMI ถูกเอาออกเมื่อคุณถอนการติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server อินสแตนซ์ 32 บิตและอินสแตนซ์ 64 บิตของ SQL Server ใช้ร่วมกันแฟ้มการกำหนดค่า WMI เดียวกัน แฟ้มนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์% programfiles(x86) %

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
mofcomp " %\Microsoft programfiles (x86) % SQL Server\หมายเลข\Shared\sqlmgmproviderxpsp2up.mof"
หมายเหตุ สำหรับคำสั่งนี้สำเร็จ แฟ้ม Sqlmgmproviderxpsp2up.mof ต้องมีอยู่ในการ %\Microsoft programfiles(x86) % Server\ ของ SQLหมายเลขโฟลเดอร์ \Shared

ค่าของ หมายเลข ขึ้นอยู่กับรุ่นของ SQL Server:nnn

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Microsoft SQL Server 2012110
Microsoft SQL Server 2008 R2100
Microsoft SQL Server 2008100
Microsoft SQL Server 200590
หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ Mofcomp เริ่มบริการ WMI สำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ชื่อบริการคือ Windows management Instrumentation


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่สนับสนุนการติดตั้งอินสแตนซ์แบบ 32 บิตของ SQL Server 2008 ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ 64 บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft SQL Server ที่สนับสนุนนโยบาย ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
327518นโยบายสนับสนุนของ Microsoft SQL Server สำหรับ Microsoft Clustering
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือของจัดการวัตถุคอมไพเลอร์ (Mofcomp) โปรดดูเพจต่อไปนี้ใน MSDN:

.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa392389 (v=vs.85)


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 956013 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
Keywords: 
sql2008relnoteconfiguration sql2008relnote kbtshoot kbexpertiseadvanced kbprb kbmt KB956013 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956013

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com