ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ตัวแทนการจัดจำหน่าย ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2: "ตัวแทนการแจกจ่ายที่ล้มเหลวในการสร้างแฟ้มชั่วคราว"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 956032 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บนอินสแตนซ์ ของ Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2 ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 คุณกำหนดค่าสิ่งพิมพ์ของทรานแซคชัน คุณสามารถใช้โพรไฟล์ "การกระจายการโปรไฟล์สำหรับการส่งกระแสข้อมูล OLEDB" สำหรับบริษัทตัวแทนการแจกจ่าย เมื่อคุณเรียกใช้ตัวแทนการแจกจ่าย คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถสร้างแฟ้มชั่วคราวในไดเรกทอรี Server\100\COM SQL Files\Microsoft C:\Program บริษัทตัวแทนการแจกจ่าย ระบบการส่งคืน errorcode 5.

สาเหตุ

เมื่อคุณใช้โพรไฟล์ "การกระจายการโปรไฟล์สำหรับการส่งกระแสข้อมูล OLEDB" สำหรับบริษัทตัวแทนการแจกจ่าย หรือใช้ OLEDB ส่งกระแสข้อมูลในส่วนกำหนดค่าแบบกำหนดเอง บริษัทตัวแทนการแจกจ่ายสร้างแฟ้มชั่วคราวในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
Server\100\COM SQL Files\Microsoft C:\Program
ถ้าบัญชีผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server Agent ไม่มีการเข้าถึงการเขียนไปยังโฟลเดอร์ COM บริษัทตัวแทนการแจกจ่ายจะล้มเหลวเมื่อมีการรันเป็นงาน ถ้าคุณเรียกใช้ตัวแทนการแจกจ่ายจากบรรทัดคำสั่ง โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่ไม่ต้องมีการเข้าถึงการเขียนไปยังโฟลเดอร์ COM จะเกิดความล้มเหลวเดียวกัน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้สิทธิ์ในการเขียนไปยังโฟลเดอร์ COM สำหรับบัญชีที่กำลังเรียกใช้บริการของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ถ้าคุณเรียกใช้ตัวแทนการแจกจ่ายจากบรรทัดใบสั่ง ให้สิทธิ์ในการเขียนไปยังโฟลเดอร์ COM สำหรับบัญชีที่คุณใช้เพื่อเรียกใช้ตัวแทนการแจกจ่าย

หมายเหตุถ้าคุณเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้กับงานการจำลองแบบ บัญชีควรมีสิทธิ์ในการเขียนไปยังโฟลเดอร์ COM

ถ้าคุณยังพบปัญหานี้เป็นระยะ ๆ หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณควรตรวจสอบว่า โฟลเดอร์ COM จะถูกแยกออกจากการสแกนไวรัสใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสข้อผิดพลาด 5 แสดงว่า มีข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ"

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 956032 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
sql2008relnotereplication sql2008relnote kbtshoot kbexpertiseadvanced kbprb kbmt KB956032 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956032

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com