Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2007: 9 września 2008

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 956080 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Ta aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2007 najnowsze definicje wiadomości e-mail, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Ta aktualizacja została wydana we wrześniu 2008.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą uprzednio wydaną aktualizację:
955433 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2007: 12 sierpnia 2008

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać tę aktualizację i uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oraz strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=2065e3dd-0af9-4333-bc8d-331ddb0fe906

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera pliki, których wersje wymieniono w poniższej tabeli.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File name File version File size Date Time Platform
Outlfltr.dat 12.0.6804.1075 3,686,384 13-Aug-08 6:06 Not applicable
Aby sprawdzić, które wersje plików są zainstalowane na komputerze, wykonaj poniższe czynności, zgodnie z używanym systemem operacyjnym.
Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  , a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij pozycję Wyszukiwanie zaawansowane.
 3. W polu Lokalizacja kliknij pozycję Lokalne dyski twarde.
 4. W polu Nazwa wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Na karcie Ogólne sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.
Windows XP
 1. Uruchom Pomocnika wyszukiwania. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

  Uwaga Jeśli zostanie uruchomione narzędzie Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, kliknij opcję Kliknij tutaj, aby skorzystać z Pomocnika wyszukiwania.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na kartach Ogólne i Wersja sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Ta aktualizacja zawiera pełny plik Instalatora systemu Microsoft Windows (msp). Plik msp jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. Następujący plik msp jest rozpowszechniany w tej aktualizacji:
Outlfltr.msp

Informacje dla administratorów dotyczące ponownego instalowania określonych składników

Jeśli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie program Outlook 2007 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, w wierszu polecenia można uruchomić polecenie zawierające właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość wskazuje, czy określone składniki programu Outlook 2007 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego.

W przypadku tej aktualizacji wartość właściwości REINSTALL=[ lista funkcji ] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozpowszechniania aktualizacji produktów pakietu Microsoft Office System 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc178995.aspx
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad filtrowania poczty e-mail przez filtry wiadomości-śmieci w programie Outlook lub na serwerze Exchange, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
954199 Opis zasad filtrowania poczty e-mail przez filtry wiadomości-śmieci w programie Outlook lub na serwerze Exchange (j. ang.)
W witrynie TechCenter pakietu Office System można znaleźć najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat witryny TechCenter pakietu Office System, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/pl-pl/office/default.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 956080 - Ostatnia weryfikacja: 6 października 2008 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Outlook 2007
Słowa kluczowe: 
kbexpertisebeginner atdownload kbqfe kbfix KB956080

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com