อาจไม่มีการจำลองแบบแฟ้มที่มีการคัดลอกลงในแฟ้มที่จำลองแบบแล้วที่ใช้ร่วมกันเป็นเวลานานโดยไม่คาดคิดเมื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบนเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 956123 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

แฟ้มใหม่ที่มีการคัดลอกลงในการจำลองแบบแฟ้มที่ใช้ร่วมกันในการใช้ Windows Server 2003 R2 หรือจำลองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 อาจไม่เป็นแบบเวลาแบบยาวโดยไม่คาดคิด ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบนเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง

สาเหตุ

ในระหว่างการเพิ่มต้นทางเขียนไปยังระบบแฟ้ม NTFS เช่นเมื่อมีสร้างแฟ้มใหม่ ต้องการปรับปรุง Ntfs.sys ของระบบไฟล์ NTFS เปลี่ยนสมุดรายวัน แฟ้มจำลองแบบบริการ (FRS) และบริการการแจกจ่ายแฟ้มระบบจำลองแบบ (DFSR) มีหน้าที่ในการ synchronizing โฟลเดอร์ที่จำลองแบบแล้ว FRS และ DFSR ใช้สมุดรายวันการเปลี่ยนแปลงระบบไฟล์ NTFS นี้เพื่อกำหนดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการ และเมื่อรายการเช่นต้องการจำลองแบบ

เมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่โหมดเคอร์เนล เช่นโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมป้องกันไวรัส เปิดส่วนแบบอ่านอย่างเดียวในขณะที่โปรแกรมประยุกต์อื่นที่ใช้ส่วนการอ่าน/เขียน (ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้อ่าน/เขียนส่วนเมื่อมีสร้างแฟ้มใหม่), สมุดรายวันการเปลี่ยนแปลงระบบไฟล์ NTFS อาจไม่สามารถปรับปรุง ในสถานการณ์สมมตินี้ แฟ้มใหม่ถูกจำลองไม่แบบเมื่อกิจกรรมภายนอกเปิดแฟ้มอีกครั้ง จากนั้น สมุดรายวันจะถูกปรับปรุง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 953325สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
953325คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 จะไม่ตอบสนองเนื่องจากหน่วยความจำจพูหมดแล้วเมื่อโปรแกรมประยุกต์เรียกฟังก์ชัน GetFileAttributesEx และ MoveFileEx ในล็อตของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในสถานการณ์สมมติทั่วไปซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้น DFSR หรือ FRS พร้อม ด้วย Microsoft Forefront Client Security มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน โปรแกรมประยุกต์ที่มีการป้องกันไวรัสอื่นนอกจากนี้ยังอาจมีปัญหานี้ ขึ้นอยู่กับ APIs ที่ผู้ใช้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 956123 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Forefront Client Security
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmt KB956123 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956123

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com