วิธีการเพิ่มพื้นที่ว่างดิสก์ใน Windows XP และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 956324 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ในขณะที่ Windows กำลังทำงาน คุณอาจได้รับข้อความ "เนื้อที่ดิสก์เหลือน้อย" ในพื้นที่แจ้งเตือน ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้ความสามารถในการดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มพื้นที่ว่างดิสก์ใน Windows XP และ Windows Server 2003 โดยระบบ

หมายเหตุ:คุณสามารถอ้างอิงไซต์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในขณะนั้นจะ focused บน Vista รายละเอียดเหมาะสมสำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/1a8040b6-90ef-4400-a89f-52bd4d1292441033.mspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจต้องเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถติดตั้งเพิ่มเติม Windows เซอร์วิสแพ็ค และโปรแกรมปรับปรุงโปรแกรม หรือ คุณอาจต้องทำการบันทึกแฟ้มส่วนบุคคล

เรียกใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์

เครื่องมือ'การล้างข้อมูลบนดิสก์'ค้นหาบนฮาร์ดดิสก์ของคุณสำหรับแฟ้มที่คุณสามารถลบออกอย่างปลอดภัย คุณสามารถเลือกที่จะลบบางส่วน หรือทั้งหมดเหล่านี้แฟ้ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
310312คำอธิบายของเครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ใน Windows XP
เมื่อต้องการเริ่มใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้::
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cleanmgrในการOPENกล่อง และกด enter
 • คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการล้างข้อมูลบนดิสก์.
 • ใน Windows Explorer หรือ My Computer คลิกขวาไดรฟ์ที่คุณต้อง การเพิ่มพื้นที่ว่างดิสก์ แล้ว คลิกคุณสมบัติ. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกการทั่วไปแท็บ แล้วคลิกการล้างข้อมูลบนดิสก์.
เมื่อต้องเพิ่มพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คลิกการการล้างข้อมูลบนดิสก์แท็บ เลือกอย่าง น้อยหนึ่งแฟ้มที่จะถูกลบออก และจากนั้น คลิกตกลง.

หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มบางแฟ้มถูกเลือกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถยอมรับค่าเริ่มต้น ด้วยการคลิกตกลง.

แฟ้มที่ถูกทำเป็นรายการรวมสินค้าจากที่ตัวเลือกต่อไปนี้:
 • แฟ้มการติดตั้งชั่วคราว
  ต่อไปนี้คือแฟ้มที่ถูกสร้างขึ้น โดยการติดตั้งโปรแกรมที่กำลังทำงานไม่
 • แฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา
  แฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลดคือ ตัวควบคุม activex และโปรแกรม Java ที่ถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติจากอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณดูบางเว็บเพจ แฟ้มเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ชั่วคราวในโฟลเดอร์ 'แฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลด' บนฮาร์ดดิสก์ เมื่อคุณคลิกการแฟ้มการติดตั้งชั่วคราวสินค้า คุณเห็นคำดูแฟ้มปุ่มที่ช่วยให้คุณตรวจทานแฟ้มก่อนที่จะล้างข้อมูลบนดิสก์ลบแฟ้มเหล่านั้น ปุ่มนี้เปิดโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม C:\Winnt\Downloaded

  หมายเหตุ:มีเลือกแฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา โดยค่าเริ่มต้น
 • แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว
  โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยเว็บเพจที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณสำหรับการดูอย่างรวดเร็ว การล้างข้อมูลบนดิสก์ลบเพจเหล่านี้ แต่การออกจากการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณสำหรับเว็บเพจที่ยัง เมื่อคุณคลิกการแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวสินค้า คุณเห็นคำดูแฟ้มปุ่ม ปุ่มนี้เปิด C:\Documents และชื่อผู้ใช้ Settings\ \Local Settings\Temporary Files\Content.IE5 อินเทอร์เน็ตโฟลเดอร์
 • เว็บเพจที่แบบออฟไลน์
  เพออฟไลน์เป็นเว็บเพจที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถดูได้โดยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ถ้าคุณลบเพจเหล่านี้ในขณะนี้ คุณยังคงสามารถดูรายการโปรดแบบออฟไลน์ในภายหลัง โดยการซิงโครไนส์เหล่านั้น ตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณสำหรับเว็บเพจที่จะถูกปล่อยยัง
 • แฟ้ม Chkdsk เก่า
  When the Chkdsk tool checks a disk for errors, it might save lost file fragments as files in the root folder on the disk. These files are unnecessary.
 • ถังรีไซเคิล
  The Recycle Bin contains files that you have deleted from the system. These files are not permanently removed until you empty the Recycle Bin. เมื่อคุณคลิกการถังรีไซเคิลitem, you see aดูแฟ้มbutton that opens the Recycle Bin.
 • Setup Log Files
 • Files created by Windows.
 • Temporary Files
  Programs sometimes store temporary information in a Temp folder. Before a program exits, it typically deletes this information. You can safely delete temporary files that have not been modified within the last week.
 • WebClient/Publisher Temporary Files
  The WebClient/Publisher service maintains a cache of accessed files on this disk. These files are kept locally for performance reasons only, and can be deleted safely.
 • Temporary Offline Files
  Temporary offline files are local copies of recently used network files. These files are automatically cached so that you can use them after you disconnect from the network. เมื่อคุณคลิกการTemporary Offline Filesitem, you see aดูแฟ้มbutton that opens the Offline Files folder.
 • การออฟไลน์แฟ้ม
  Offline files are local copies of network files that you specifically want to have available offline so that you can use them after you disconnect from the network. เมื่อคุณคลิกการการออฟไลน์แฟ้มitem, you see aดูแฟ้มbutton that opens the Offline Files folder.
 • Compress Old Files
  Windows can compress files that you have not used recently. When you compress old files, you save disk space. However, you can still use these files, and no files are deleted. Because files are compressed at different rates, the displayed amount of disk space that you will gain is approximate. คุณสามารถใช้ได้ตัวเลือกbutton to specify the number of days to wait before Disk Cleanup compresses an unused file.
 • Catalog Files for the Content Indexer
  The Indexing service speeds up and improves file searches by maintaining an index of the files that are on the disk. These Catalog files remain from earlier indexing operations, and they can be safely deleted.
กระบวนการตัวเลือกเพิ่มเติมแท็บในนั้นการล้างข้อมูลบนดิสก์dialog box contains options for cleaning up Windows components or installed programs. By using these options, you can reclaim additional space on the computer:
 • กระบวนการคอมโพเนนต์ของ windowsoption creates free space by removing optional Windows components that you do not use. By clickingClean Up, you start the Windows Components Wizard.
 • กระบวนการInstalled Programsoption reclaims more disk space by removing programs that you do not use. By clickingClean Up, you start theการเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออกoption in the Add or Remove Programs tool.
 • กระบวนการการคืนค่าระบบoption creates free space by removing all restore points except for the most recent one.
For more information about how to schedule and automate Disk Cleanup, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
315246How to automate the Disk Cleanup tool in Windows XP
หมายเหตุ:The environment variables that are used in the following path names can be determined by using the following steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว กด ENTER
 3. ประเภท:ตั้งค่าแล้ว กด ENTER

Delete memory dump files, and modify the Startup and Recovery options

Memory dump files are created when system failures occur, and they can be used to determine the cause of a failure. These files can be safely deleted if they are no longer required.

To delete memory dump files, follow these steps:
 1. Delete the files in the %AllUsersProfile%\Application Data\Microsoft\Dr Watson folder. These log and memory dump files are created when applications stop working.
 2. Delete the files in the %Windir%\minidump folder. These minidump files are created when Windows stops responding or crashes.
 3. Delete the %SystemRoot%\MEMORY.dmp file. This is the complete memory dump file that is created when Windows stops responding or crashes.
คุณอาจต้องการป้องกันไม่ให้ระบบของคุณกำลังสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดในอนาคต แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้บันทึกเนื้อหาของหน่วยความจำระบบเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง หรือขัดข้อง แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดเหล่านี้สามารถมีขนาดใหญ่มาก เมื่อต้องการประหยัดเนื้อที่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลือกของคุณเริ่มต้นและการกู้คืนเพื่อสร้างเฉพาะการหน่วยความจำขนาดเล็กแฟ้มการถ่ายโอน

การกำหนดค่าระบบจะสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็กแทนของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีความล้มเหลวเกิดขึ้น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกการตั้งค่าภายใต้เริ่มต้นและการกู้คืน.
 3. ภายใต้เขียนข้อมูลการแก้จุดบกพร่องเลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการให้ Windows เพื่อบันทึกในแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำถ้าคอมพิวเตอร์จะหยุดการตอบสนอง เมื่อต้องการบันทึกปริมาณที่น้อยที่สุดของข้อมูลสำหรับการใช้ในการแก้ปัญหา เลือกนั้นการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็กตัวเลือก ตัวเลือกนี้ต้องมีแฟ้มเพจจิ้งเมกะอย่างน้อย 2 ไบต์ (MB) บนไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ และระบุว่า Windows จะสร้างแฟ้มใหม่ทุกครั้งที่ระบบหยุดการตอบสนอง หรือขัดข้อง
 4. คลิกตกลง.

ลบแฟ้มแคชของการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

ถ้าคุณลบแฟ้มแคชของ หน้าจออาจไม่ปรับปรุงอย่างรวดเร็วมากในขณะที่คุณกำลังเรียกใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

เมื่อต้องการลบแฟ้มแคชของการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล การแคชบิตแมปทั้งหมดในการลบแฟ้ม (แฟ้มที่ใช้ส่วนขยาย.bmc) ใน %Userprofile%\Local Client\cache Server Data\Microsoft\Terminal Settings\Application โฟลเดอร์

ปิดการใช้งานคุณลักษณะอื่น ๆ ของ Windows

คำเตือนแม้ว่าการปิดใช้งาน Windows บางลักษณะการทำงานสามารถประหยัดเนื้อที่ดิสก์ ซึ่งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานของคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาลักษณะพิเศษที่ตัวเลือกนี้จะมีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณปิดการใช้งานลักษณะการทำงานของ Windows

คุณมีตัวเลือกต่อไปนี้:
 • ปิดการใช้การไฮเบอร์เนต และลบแฟ้มการไฮเบอร์เนต
  1. ปิดใช้งานแฟ้มการไฮเบอร์เนตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดการใช้แฟ้มการไฮเบอร์เนต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   920730วิธีการปิดใช้งานและการไฮเบอร์เนต re-enable บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
  2. ลบแฟ้ม %SystemDrive%\hiberfil.sys
 • Move the paging file to another volume, disable it, or delete it.
  • Disable or move the paging file. To do this, see the "Change the size of the virtual memory paging file" article in Microsoft TechNet. โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
   http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772755.aspx
  • Delete the %SystemDrive%\Pagefile.sys file.

Delete Windows update files

คำเตือนIf you delete the folder for each update, the corresponding Windows update cannot be uninstalled. Consider the effect that this will have on the computer before you delete the Windows update files.

To delete Windows update files, follow these steps:
 1. Delete only those %Windir%/$NtUninstallKB number$ folders that were created more than a month ago as backup files for Windows updates. Do not delete those that were created within the last 30 days.
 2. To delete the download cache for Windows updates, delete all the folders in the %Windir%\SoftwareDistribution\download folder that were created more than 10 days ago.
 3. Delete the following log files in the %Windir% folder:
  • kb*.log
  • setup*.log
  • setup*.old
  • setuplog.txt
  • winnt32.log
  • set*.tmp

Delete Windows XP service pack files

คำเตือนIf you delete the backup folders for each Windows XP service pack, you will be unable to uninstall Windows XP service packs.

If you delete the folder for the installation files and the cache for the Windows XP service pack, you will be unable to restore corrupted Windows XP service pack files or to install additional Windows XP features that are not installed by default. You may want to keep a copy of these files in another location.For more information about how to keep a copy of these files, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
271484Files and folders are added to your system after service pack is installed
Consider the effect that this will have on your computer before you delete these files.

To delete Windows XP service pack files, follow these steps:
 1. Delete the %Windir%\$NtServicePackUninstall$ folder to delete the backup folders for the Windows XP service packs.
 2. Delete the %Windir%\ServicePackFiles folder to delete installation files and cache folders for the Windows XP service packs.

How to determine the available disk space after you reclaim space on the system drive

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกMy Computer.
 2. Right-click the drive C, and then clickคุณสมบัติ.
 3. ในการคุณสมบัติtab, note the free space on the system drive.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 956324 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB956324 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956324

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com