Pomalý výkon a vysoké využití PROCESORU nastat při importu vlastních nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 956330 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Při importu vlastních nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 pomalý výkon a dojde k vysoké využití PROCESORU v počítači se systémem Microsoft SQL Server a hostiteli v dané databázi MSCRM. Navíc časové limity a zpoždění dojít při přístupu k datům během importu velkého souboru vlastního nastavení Microsoft Dynamics CRM.

Řešení

Tento problém je vyřešen v nejnovější kumulativní aktualizaci kumulativní Microsoft Dynamics CRM 4.0. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
949256Microsoft Dynamics CRM 4.0 aktualizace a opravy hotfix
Poznámka: Můžete mít jako hodnotu REG_DWORD povolit čas Dlouhotrvající dotazy Microsoft Dynamics CRM nastavte následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM\OLEDBTimeout
Klíč OLEDBTimeout musíte nastavit na hodnotu, která je jako desítkové hodnoty mezi 60 a 300. Chcete-li zabránit nadměrnému blokování SQL, nedoporučujeme nastavit hodnotu vyšší než 300.

Další informace

Volitelné kroky

Naladit Microsoft SQL Server pomocí následující kroky pro Microsoft Dynamics CRM. Tyto jsou volitelné kroky poskytující zisky výkonu k výkonu zisky poskytující než opravy hotfix.
 1. Postupujte podle pokynů v dokumentu "Optimalizace a udržování Microsoft Dynamics CRM 4.0". Zobrazit tento dokument naleznete na následujícím webu:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ba826cee-eddf-4d6e-842d-27fd654ed893&DisplayLang=en
 2. Spusťte následující příkaz:
  USE OrganizationName_MSCRM
 3. Přidat indexy a statistiky pod SQL Server Management Studio a spusťte příkazy.
Note You must not create these indexes if an index that has the same columns already exists.
CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_LocalizedLabel_ObjectIdCustomizationLevel_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel] 
(
	[ObjectId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_LocalizedLabel_ObjectIdObjColNameCustomizationLevel_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel] 
(
	[ObjectId] ASC,
	[ObjectColumnName] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Entity_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] 
(
	[EntityId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[OwnershipTypeMask] ASC,
	[EntityRowId] ASC,
	[ObjectTypeCode] ASC
)
INCLUDE ( [PhysicalName],
[IsReplicated],
[HasDeletionStateCode]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_MetadataSchema_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [AttributeId], [AttributeRowId], [IsPKAttribute], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_MetadataSchema_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [CascadeReparent], [ReferencingEntityId], [CustomizationLevel], [ReferencingAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_MetadataSchema_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [CascadeReparent], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [ReferencingAttributeId])
go


CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K31_K22_K24_K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[YomiOf] ASC,
	[AttributeOf] ASC,
	[AggregateOf] ASC,
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K24_K31_K22_K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[AggregateOf] ASC,
	[YomiOf] ASC,
	[AttributeOf] ASC,
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K22_K31_K24_K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[AttributeOf] ASC,
	[YomiOf] ASC,
	[AggregateOf] ASC,
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K1_K31_K22_K24_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[AttributeId] ASC,
	[YomiOf] ASC,
	[AttributeOf] ASC,
	[AggregateOf] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_5_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([PhysicalName], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_14_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ValidForReadAPI], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_13_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [LogicalName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_24_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AggregateOf], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_24_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AggregateOf], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_22_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeOf], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_31_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([YomiOf], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_1_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [AttributeId], [IsCustomField])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_31_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [YomiOf], [AttributeOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_31_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [YomiOf], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_32_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeRowId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_35_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([Locked], [EntityId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_20_48_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsLogical], [InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_32_31_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeRowId], [YomiOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_13_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [LogicalName], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_2_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeTypeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_22_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [AttributeOf], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_24_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [AggregateOf], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_20_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsLogical], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_48_49_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [IsCustomField])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_22_9_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeOf], [EntityId], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_13_49_9_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([LogicalName], [CustomizationLevel], [EntityId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_1_31_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [AttributeId], [YomiOf], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_5_48_49_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([PhysicalName], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_31_22_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [YomiOf], [AttributeOf], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_2_49_48_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_51_1_48_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsRowGuidAttribute], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_9_3_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [EntityId], [Name], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_31_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [YomiOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_51_9_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsRowGuidAttribute], [EntityId], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_2_9_1_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeTypeId], [EntityId], [AttributeId], [AttributeOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_32_19_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeRowId], [IsCustomField], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_19_49_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [IsCustomField], [CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_22_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeOf], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_11_49_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [ColumnNumber], [CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_19_1_9_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsCustomField], [AttributeId], [EntityId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_49_48_1_51_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId], [IsRowGuidAttribute])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_48_49_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [PhysicalName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_11_48_49_20_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ColumnNumber], [InProduction], [CustomizationLevel], [IsLogical], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_49_19_20_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [CustomizationLevel], [IsCustomField], [IsLogical], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_31_22_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [YomiOf], [AttributeOf], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_32_1_31_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [YomiOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_3_48_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [Name], [InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_13_49_48_1_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([LogicalName], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_14_2_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_14_2_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_20_49_19_48_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsLogical], [CustomizationLevel], [IsCustomField], [InProduction], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [ValidForReadAPI])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_20_9_48_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsLogical], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_3_14_49_48_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([Name], [ValidForReadAPI], [CustomizationLevel], [InProduction], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_24_1_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [AggregateOf], [AttributeId], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_31_22_48_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([YomiOf], [AttributeOf], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_19_48_49_32_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsCustomField], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_19_20_48_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [IsCustomField], [IsLogical], [InProduction], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_20_48_32_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [IsLogical], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_9_11_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [ColumnNumber], [IsLogical])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_31_9_1_48_49_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([YomiOf], [EntityId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_19_9_48_49_5_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsCustomField], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [PhysicalName], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_3_48_49_1_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [Name], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_22_48_49_31_32_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeOf], [InProduction], [CustomizationLevel], [YomiOf], [AttributeRowId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_14_2_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_49_48_32_9_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [EntityId], [ValidForReadAPI])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_19_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [IsCustomField], [IsLogical])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_1_2_9_11_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [AttributeTypeId], [EntityId], [ColumnNumber])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_22_24_31_48_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [AttributeOf], [AggregateOf], [YomiOf], [InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_2_9_48_49_1_18_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeTypeId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [IsPKAttribute])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_9_5_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [PhysicalName], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_9_48_49_5_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [PhysicalName], [IsLogical])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_22_24_31_48_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeOf], [AggregateOf], [YomiOf], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_22_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [AttributeOf], [ValidForReadAPI])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_9_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [EntityId], [IsCustomField])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_14_2_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_1_2_32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [AttributeTypeId], [AttributeRowId], [PhysicalName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_11_20_19_49_48_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ColumnNumber], [IsLogical], [IsCustomField], [CustomizationLevel], [InProduction], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_3_14_2_49_48_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([Name], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_2_49_48_32_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_11_48_49_9_20_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ColumnNumber], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [IsLogical], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_13_49_1_48_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [LogicalName], [CustomizationLevel], [AttributeId], [InProduction], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_22_24_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [AttributeOf], [AggregateOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_14_50_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [HasMultipleLabels], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_48_49_1_20_11_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [IsLogical], [ColumnNumber])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_1_48_49_32_22_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [AttributeOf], [ValidForReadAPI])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_20_19_11_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [IsLogical], [IsCustomField], [ColumnNumber])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_14_2_49_48_32_1_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_14_2_49_48_32_1_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [AttributeOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_18_14_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_48_49_1_18_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_22_9_48_49_1_14_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeOf], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_14_50_1_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [HasMultipleLabels], [AttributeId], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_3_49_48_14_2_32_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([Name], [CustomizationLevel], [InProduction], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeRowId], [AttributeOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_9_1_2_32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [AttributeId], [AttributeTypeId], [AttributeRowId], [PhysicalName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_9_1_19_20_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [EntityId], [AttributeId], [IsCustomField], [IsLogical], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_32_1_9_22_24_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [EntityId], [AttributeOf], [AggregateOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_32_1_9_5_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [EntityId], [PhysicalName], [IsLogical])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_24_31_48_49_22_32_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AggregateOf], [YomiOf], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeOf], [AttributeRowId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_1_9_18_14_50_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId], [EntityId], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [HasMultipleLabels], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_1_48_49_3_14_2_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [Name], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_49_48_1_18_14_2_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_9_22_24_31_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [AttributeOf], [AggregateOf], [YomiOf], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_5_20_19_9_1_32_11_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [PhysicalName], [IsLogical], [IsCustomField], [EntityId], [AttributeId], [AttributeRowId], [ColumnNumber])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_9_49_1_14_2_32_22_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [EntityId], [CustomizationLevel], [AttributeId], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeRowId], [AttributeOf], [Name])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_ViewAttribute_8_1303011723__K2_K7_K6_K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute] 
(
	[AttributeId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[ViewAttributeRowId] ASC,
	[ViewAttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_ViewAttribute_8_1303011723__K2_K7_1_6_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute] 
(
	[AttributeId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC
)
INCLUDE ( [ViewAttributeId],
[ViewAttributeRowId]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_ViewAttribute_8_1303011723__K2_K4_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute] 
(
	[AttributeId] ASC,
	[RemoteAttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_ViewAttribute_8_1303011723__K4_K2_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute] 
(
	[RemoteAttributeId] ASC,
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_1_6_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeId], [ViewAttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_6_4_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeRowId], [RemoteAttributeId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_1_4_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeId], [RemoteAttributeId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_2_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [AttributeId], [ViewAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_4_2_7_6_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([RemoteAttributeId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_4_2_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [RemoteAttributeId], [AttributeId], [ViewAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_6_1_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId], [RemoteAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_2_1_6_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([AttributeId], [ViewAttributeId], [ViewAttributeRowId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_6_1_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_2_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [AttributeId], [RemoteAttributeId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_1_2_7_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_3_7_6_1_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([RelationshipId], [CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId], [RemoteAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_4_2_1_6_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([RemoteAttributeId], [AttributeId], [ViewAttributeId], [ViewAttributeRowId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_1_2_7_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [RemoteAttributeId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_3_2_7_6_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([RelationshipId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_6_2_7_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeRowId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [RemoteAttributeId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_2_7_6_1_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([AttributeId], [CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId], [RemoteAttributeId], [RelationshipId])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Relationship_8_1015010697__K4_K6_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship] 
(
	[ReferencingAttributeId] ASC,
	[ReferencedAttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Relationship_8_1015010697__K6_K4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship] 
(
	[ReferencedAttributeId] ASC,
	[ReferencingAttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_19_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipRowId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_2_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([Name], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_5_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [ReferencedEntityId], [RelationshipRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_19_20_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [RelationshipRowId], [CustomizationLevel], [Name])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_6_4_20_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencedAttributeId], [ReferencingAttributeId], [CustomizationLevel], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_1_5_6_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [RelationshipId], [ReferencedEntityId], [ReferencedAttributeId], [ReferencingAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_1_19_6_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencedAttributeId], [ReferencingAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_3_7_20_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType], [CustomizationLevel], [ReferencedEntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_20_19_5_6_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [CustomizationLevel], [RelationshipRowId], [ReferencedEntityId], [ReferencedAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_5_1_19_3_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencedEntityId], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_5_6_4_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [ReferencedEntityId], [ReferencedAttributeId], [ReferencingAttributeId], [RelationshipRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_5_4_1_19_3_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_3_7_20_5_4_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencingEntityId], [RelationshipType], [CustomizationLevel], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_1_19_4_3_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingAttributeId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_19_3_7_20_5_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType], [CustomizationLevel], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_5_20_1_19_3_7_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencedEntityId], [CustomizationLevel], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType], [ReferencingAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_4_20_19_5_6_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [ReferencingAttributeId], [CustomizationLevel], [RelationshipRowId], [ReferencedEntityId], [ReferencedAttributeId], [Name])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_IndexAttributes_8_983010583__K2_KB956330] ON [MetadataSchema].[IndexAttributes] 
(
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_983010583_5_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[IndexAttributes]([IsIncludeAttribute], [IndexOrder], [IndexId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_983010583_2_3_5_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[IndexAttributes]([AttributeId], [IndexId], [IsIncludeAttribute], [IndexOrder])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_RelationshipExtraCondition_8_1207011381__K3_KB956330] ON [MetadataSchema].[RelationshipExtraCondition] 
(
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Entity_8_359008360__K9_K46_K36_K1_K45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] 
(
	[BaseTableName] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[ReportViewName] ASC,
	[EntityId] ASC,
	[EntityRowId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [ObjectTypeCode])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [BaseTableName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_2_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([Name], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [PhysicalName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_45_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [EntityRowId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_46_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [CustomizationLevel], [PhysicalName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_4_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [ObjectTypeCode], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_36_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [ReportViewName], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_16_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [IsLogicalEntity], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_46_36_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [CustomizationLevel], [ReportViewName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [BaseTableName], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_4_46_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([ObjectTypeCode], [CustomizationLevel], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_2_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [Name], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_46_2_45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [CustomizationLevel], [Name], [EntityRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_1_45_36_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [EntityId], [EntityRowId], [ReportViewName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_5_46_16_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([PhysicalName], [CustomizationLevel], [IsLogicalEntity], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_45_4_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [EntityRowId], [ObjectTypeCode], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_46_45_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [CustomizationLevel], [EntityRowId], [BaseTableName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_46_9_36_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [CustomizationLevel], [BaseTableName], [ReportViewName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_46_45_16_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [CustomizationLevel], [EntityRowId], [IsLogicalEntity])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_36_46_9_1_45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([ReportViewName], [CustomizationLevel], [BaseTableName], [EntityId], [EntityRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_5_46_1_16_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [PhysicalName], [CustomizationLevel], [EntityId], [IsLogicalEntity])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_1_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipRoleId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_13_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipRoleRowId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_13_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipRoleRowId], [EntityRelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_15_2_13_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([CustomizationLevel], [EntityRelationshipId], [EntityRelationshipRoleRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_15_13_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([CustomizationLevel], [EntityRelationshipRoleRowId], [EntityRelationshipRoleId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_2_15_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipId], [CustomizationLevel], [EntityRelationshipRoleId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_3_15_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityId], [CustomizationLevel], [EntityRelationshipRoleId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_15_3_13_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([CustomizationLevel], [EntityId], [EntityRelationshipRoleRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_2_15_3_13_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipId], [CustomizationLevel], [EntityId], [EntityRelationshipRoleRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_2_1_13_15_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipId], [EntityRelationshipRoleId], [EntityRelationshipRoleRowId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_1_13_3_15_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipRoleId], [EntityRelationshipRoleRowId], [EntityId], [CustomizationLevel], [EntityRelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_4_1_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectId], [LocalizedLabelId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_8_2_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([InProduction], [LocalizedLabelRowId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_5_3_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectColumnName], [LanguageId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_5_9_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_9_8_5_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([CustomizationLevel], [InProduction], [ObjectColumnName], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_4_9_3_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectId], [CustomizationLevel], [LanguageId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_8_9_4_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([InProduction], [CustomizationLevel], [ObjectId], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_4_5_9_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_3_5_9_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LanguageId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_8_4_5_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([InProduction], [ObjectId], [ObjectColumnName], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_9_3_8_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([CustomizationLevel], [LanguageId], [InProduction], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_4_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [ObjectId], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_4_1_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [ObjectId], [LocalizedLabelId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_4_5_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [ObjectId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_3_5_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [LanguageId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_1_8_9_2_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelId], [InProduction], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelRowId], [LanguageId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_1_8_9_2_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelId], [InProduction], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelRowId], [ObjectId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_1_4_5_9_8_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelId], [ObjectId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction], [LocalizedLabelRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_1_3_5_9_8_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelId], [LanguageId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction], [LocalizedLabelRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_4_9_1_8_3_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectId], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId], [InProduction], [LanguageId], [LocalizedLabelRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_4_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_7_1_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([CustomizationLevel], [AttributeLookupValueId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_3_4_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_1_2_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([AttributeLookupValueId], [AttributeLookupValueRowId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_1_4_7_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([AttributeLookupValueId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeLookupValueRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_1_3_4_7_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([AttributeLookupValueId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeLookupValueRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_935010412_7_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityIndex]([RecreateIndex], [IsClustered])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_10_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([CustomizationLevel], [AttributePicklistValueId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_10_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_1_3_10_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributePicklistValueId], [AttributeId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_3_4_10_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_1_4_10_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributePicklistValueId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributePicklistValueRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_8_10_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([DisplayOrder], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_1_4_10_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributePicklistValueId], [InProduction], [CustomizationLevel], [DisplayOrder])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_1_3_4_10_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributePicklistValueId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributePicklistValueRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_3_10_4_1_8_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributePicklistValueId], [DisplayOrder], [AttributePicklistValueRowId])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_AttributeIds_8_291532122__K1_KB956330] ON [dbo].[AttributeIds] 
(
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1650104919_32_31_KB956330] ON [dbo].[SavedQueryBase]([SavedQueryIdUnique], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1650104919_1_33_KB956330] ON [dbo].[SavedQueryBase]([SavedQueryId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1650104919_31_1_33_30_KB956330] ON [dbo].[SavedQueryBase]([CustomizationLevel], [SavedQueryId], [InProduction], [IsPrivate])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1650104919_32_1_31_33_30_KB956330] ON [dbo].[SavedQueryBase]([SavedQueryIdUnique], [SavedQueryId], [CustomizationLevel], [InProduction], [IsPrivate])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_15_17_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([FormIdUnique], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_1_15_6_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([FormId], [FormIdUnique], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_1_15_5_6_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([FormId], [FormIdUnique], [ObjectTypeCode], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_1_15_17_6_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([FormId], [FormIdUnique], [CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_5_6_17_1_15_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([ObjectTypeCode], [InProduction], [CustomizationLevel], [FormId], [FormIdUnique])
go


CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Attribute_8_727009671__K1_K48_K49_K32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[AttributeId] ASC,
	[InProduction] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[AttributeRowId] ASC
)
INCLUDE ( [PhysicalName]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Attribute_8_727009671__K18_K9_K48_K49_K1_K32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[IsPKAttribute] ASC,
	[EntityId] ASC,
	[InProduction] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[AttributeId] ASC,
	[AttributeRowId] ASC
)
INCLUDE ( [PhysicalName]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Attribute_8_727009671__K18_K48_K49_K1_K32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[IsPKAttribute] ASC,
	[InProduction] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[AttributeId] ASC,
	[AttributeRowId] ASC
)
INCLUDE ( [PhysicalName]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_18_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [IsPKAttribute], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_48_49_18_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [AttributeRowId])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Relationship_8_1015010697__K1_K3_K20_K14_K5_K4_K19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship] 
(
	[RelationshipId] ASC,
	[ReferencingEntityId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[CascadeReparent] ASC,
	[ReferencedEntityId] ASC,
	[ReferencingAttributeId] ASC,
	[RelationshipRowId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Relationship_8_1015010697__K14_K3_K20_K5_K4_K1_K19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship] 
(
	[CascadeReparent] ASC,
	[ReferencingEntityId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[ReferencedEntityId] ASC,
	[ReferencingAttributeId] ASC,
	[RelationshipId] ASC,
	[RelationshipRowId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_1_19_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_3_5_4_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencingEntityId], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_14_1_19_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [CascadeReparent], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_19_3_20_14_5_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [CustomizationLevel], [CascadeReparent], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_3_5_4_1_19_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencingEntityId], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_3_5_20_14_1_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencingEntityId], [ReferencedEntityId], [CustomizationLevel], [CascadeReparent], [RelationshipId], [RelationshipRowId])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Entity_8_359008360__K22_K46_K1_K45_K4_5_28_40_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] 
(
	[OwnershipTypeMask] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[EntityId] ASC,
	[EntityRowId] ASC,
	[ObjectTypeCode] ASC
)
INCLUDE ( [PhysicalName],
[IsReplicated],
[HasDeletionStateCode]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Entity_8_359008360__K1_K46_K45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] 
(
	[EntityId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[EntityRowId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Entity_8_359008360__K46_K1_K45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] 
(
	[CustomizationLevel] ASC,
	[EntityId] ASC,
	[EntityRowId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_22_45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [OwnershipTypeMask], [EntityRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_4_46_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([ObjectTypeCode], [CustomizationLevel], [OwnershipTypeMask])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_22_1_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([OwnershipTypeMask], [EntityId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_1_22_46_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [EntityId], [OwnershipTypeMask], [CustomizationLevel], [ObjectTypeCode])
go
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Další informace o Microsoft Business Solutions CRM software opravy hotfix a aktualizace balíček terminologii klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
887283Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 956330 - Poslední aktualizace: 12. března 2009 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Klíčová slova: 
kbmt kbsurveynew kbmbsmigrate kbqfe KB956330 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:956330

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com