תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור Mac 11.5.1

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 956343 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלוני האבטחה מספר MS08-043 ו- MS08-051. עלוני אבטחה אלה מכילים את כל המידע הרלוונטי על עדכוני האבטחה עבור Microsoft Office Visio 2004 for Mac. כדי להציג את עלוני האבטחה המלאים, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft.

עלון אבטחה MS08-043
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/bulletin/ms08-043.mspx
Security עלון MS08-051
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/bulletin/ms08-051.mspx

מידע נוסף

פרטי עדכון

עדכון זה מכיל כמה שיפורים ביציבות וביצועים. בנוסף, עדכון זה מכיל תיקונים עבור פגיעויות שעלולות לאפשר לתוקף להחליף את התוכן של זיכרון המחשב שלך בעזרת קוד זדוני.

שיפורים הכלולים בעדכון זה

העדכון ל- Office 2004 for Mac 11.5.1 כולל את השיפורים הבאים.

שיפורים עבור כל יישומי Office 2004 for Mac

 • האבטחה משופרת.
  עדכון זה מתקן פגיעויות ב-Office 2004 העלולות לאפשר לתוקף לדרוס את התוכן של זיכרון המחשב שלך בעזרת קוד זדוני. לקבלת מידע נוסף, עיין בעלון האבטחה המפורט בסעיף 'מבוא'.

שיפורים עבור Word 2004 for Mac

 • היציבות משופרת בעת פתיחת מסמכים.
  עדכון זה מתקן בעיה שגורמת ליישומי Word 2004 להיסגר באופן בלתי צפוי בעת פתיחת מסמך שמכיל רשימה ממוספרת.

שיפורים עבור Entourage 2004 for Mac

 • מילון המיקוד היפני מעודכן.
  מילון המיקוד היפני עודכן במידע העדכני ביותר, נכון למאי 2008.

שיפורים שפורסמו בעבר הכלולים בעדכון זה

עדכון זה כולל את כל השיפורים שפורסמו בעדכונים קודמים של Office 2004. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
883951 תיאור העדכון עבור Microsoft Office 2004 עבור Mac Service Pack 1 ?(11.1.0) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
915054 תיאור העדכון ל- Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.1.1?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
915055 תיאור העדכון עבור Microsoft Office 2004 עבור Mac Service Pack 2 ?(11.2.0) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
915056 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.2.1?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
915057 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.2.3?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
918963 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.2.4?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
921213 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.2.5?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
923151 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.2.6?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
924999 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.3.0?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
927738 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.3.2?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
930402 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.3.3??
932185 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.3.4?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
936749 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.3.5?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
939699 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.3.6?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
940763 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.3.7?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
941809 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.3.8?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
948056 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.4.0?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
949357 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.4.1?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
952332 תיאור העדכון ל- Office 2004 for Mac 11.4.2
953824 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2004 עבור ?Mac 11.5.0?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תנאים מוקדמים

לפני שתתקין את העדכון ל- Office 2004 עבור Mac 11.5.1, ודא שבמחשב שלך פועלת מערכת ההפעלה Mac OS X 10.2.8 ?(Jaguar) או גירסה מתקדמת יותר של מערכת ההפעלה Mac OS X.

כדי לוודא שהמחשב עומד בדרישה מקדימה זו, לחץ על About This Mac (על מחשב Mac זה) בתפריט Apple.

בנוסף, יש להתקין במחשב את העדכון ל- Microsoft Office 2004 11.5.0 לפני התקנת העדכון ל- Office 2004 for Mac 11.5.1. כדי לוודא שהעדכון ל- Microsoft Office 2004 11.5.0 מותקן, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בתפריט Go (עבור אל), לחץ על Applications (יישומים).
 2. פתח את התיקיה Microsoft Office 2004 ולאחר מכן פתח את התיקיה Office.
 3. לחץ על הקובץ Microsoft Component Plugin.
 4. בתפריט File (קובץ), לחץ על Get Info (הבא מידע).
 5. לחץ על General (כללי). פרטי הגירסה מוצגים.

כיצד להשיג את העדכון

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
הורד את חבילת העדכון ל- Microsoft Office 2004 עבור Mac 11.5.1 כעת.

תאריך פרסום: 12 באוגוסט 2008

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

הערה העדכון ל- Office 2004 for Mac 11.5.1 זמין גם באמצעות תכונות העדכונים האוטומטיים של Microsoft. AutoUpdate היא תוכנית המעדכנת את תוכנות Microsoft באופן אוטומטי. כדי להשתמש בעדכון אוטומטי, הפעל אחת מתוכניות Microsoft Office. לאחר מכן, בתפריט עזרה, לחץ על בדוק אם יש עדכונים. לקבלת מידע נוסף על משאבים ל-Office 2004 עבור Mac, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/mac

קבצים מעודכנים

עדכון זה מוסיף או משנה את קבצי היישומים של Office המוצגים ברשימה הבאה. לאחר שתתקין את העדכון, תוכל להשוות את מספרי הגירסאות של קבצים אלה כדי לוודא שהם הותקנו או התעדכנו. כדי לראות מספר גירסה של קובץ, בחר אותו ב- Finder ולאחר מכן, בתפריט File (קובץ), לחץ על Get Info (קבל מידע). בנוסף, באפשרותך לאתר את נתיב ההתקנה המלא עבור כל קובץ מעודכן על-ידי סקירת קובץ יומן הרישום של המעדכן (log.txt של עדכון 11.5.1) בתיקיה 'Microsoft Office 2004/Updater Logs' בדיסק הקשיח.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
קובץ?גירסה
Advzip.dic124.00.00.01
Microsoft Component Plugin11.5.1
Microsoft Excel11.5.1
Microsoft Graph11.5.1
Microsoft PowerPoint11.5.1
Word Open XML11.5.0

מאפיינים

Article ID: 956343 - Last Review: יום חמישי 21 אוגוסט 2008 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Entourage 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2004 for Mac
 • Microsoft Word 2004 for Mac
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbqfe kbbug kbprb KB956343

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com