תיאור העדכון ל- Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.2

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 956344 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS08-043. עלון אבטחה זה מכיל את כל המידע הרלוונטי על עדכוני האבטחה עבור Microsoft Office Visio 2008 for Mac. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/bulletin/ms08-043.mspx

פרטי עדכון

העדכון ל- Office 2008 for Mac 12.1.2 מכיל כמה שינויים המשפרים את היציבות והביצועים. בנוסף, עדכון זה כולל תיקונים בפגיעויות שבהן תוקף יכול להשתמש כדי להחליף את התוכן של זיכרון של מחשב באמצעות קוד זדוני.

שיפורים הכלולים בעדכון

העדכון ל- Office 2008 for Mac 12.1.2 כולל את השיפורים הבאים.

שיפורים עבור כל היישומים של Microsoft Office 2008 for Mac

 • האבטחה משופרת.
  עדכון זה מתקן פגיעויות ב-Office 2008 העלולות לאפשר לתוקף לדרוס את התוכן של זיכרון המחשב שלך בעזרת קוד זדוני. לקבלת מידע נוסף, עיין בעלון האבטחה המפורט מוקדם יותר במסמך זה.
 • המהימנות של AppleScript משופרת.
  עדכון זה מתקן בעיה שמונעת מיישומי Office 2008 להפעיל קבצי Script של AppleScript מתפריט Script עד שתפעיל מחדש את יישום Office 2008 ברשותך.

שיפורים ב- Microsoft Word 2008 for Mac

 • Word נפתח במהירות רבה יותר.
  עדכון זה מתקן בעיה שגורמת ל- Word להיפתח באופן איטי.
 • תצוגת הטקסט בטבלאות השתפרה.
  עדכון זה מתקן בעיה הגורמת לחלק מהטקסט בטבלאות להיראות מודגש, גם כאשר סגנון מודגש אינו מוחל על הטקסט.
 • המהימנות משופרת בעת שימוש בכותרות עליונות ותחתונות.
  עדכון זה מתקן את הבעיות הבאות:
  • טקסט שהוקלד לא מופיע בכותרות תחתונות. בעיה זו מתרחשת בעת הוספת מעבר מקטע למסמך.
  • לחצן Close (סגור) לא מופיע בתצוגת כותרת עליונה ותחתונה.
 • תצוגת שדות טופס השתפרה.
  עדכון זה מתקן בעיה שגורמת ל- Word לשרטט גבול מסביב לשדות טופס.

שיפורים ב- Microsoft Excel 2008 for Mac

 • האבטחה משופרת.
  כדי לשפר את האבטחה והיציבות, Excel 2008 for Mac ו- Excel 2007 for Windows לא פותחים קבצים שנשמרו בתבנית הקובץ Excel chart (.xlc)?.
 • קבצים הכוללים תווים לא חוקיים בשם הגיליון נפתחים כראוי.
  עדכון זה פותר בעיה שמונעת מ- Microsoft Excel 2008 for Mac Service Pack 1 (SP1)? ומגירסאות מתקדמות יותר לפתוח חוברת עבודה כאשר חלק משמות הגיליונות מכילים תווים לא חוקיים כמו קו נטוי (/).
 • המהימנות משופרת עבור נוסחאות כאשר העדפת תבנית בינלאומית מוגדרת לניו-זילנד.
  עדכון זה מתקן בעיה שגורמת לשגיאות נוסחאות בעת שימוש במפרידי פסיקים. שגיאת נוסחה מתרחשת רק בעת בחירת ניו-זילנד כאזור הגיאוגרפי ב- System Preferences (העדפות מערכת) כדי לציין את תבנית התאריך, תבנית השעה ותבנית המספר במחשב.
 • עיצוב מספרים עבור כמה שפות בינלאומיות משופרות.
  עדכון זה מתקן בעיה שגורמת לשגיאות תבנית מספר כאשר הגדרות אזוריות מוגדרות לכמה אזורים שאינם בארצות הברית.
 • המהימנות משופרת.
  עדכון זה מתקן בעיה שמונעות מ- Excel אפשרות לפתוח חוברות עבודה שמכילות מגוון שמתפרס על-פני יותר משורה אחת וממוינות משמאל לימין. בעיה זו מתרחשת רק כאשר חוברת עבודה נשמרת בתבנית חוברת עבודה של Excel ?(?.xslx).
 • ביצועי החישוב משופרים.
  עדכון זה משפר את סך הביצועים של חישובים ב- Excel 2008, במיוחד בעת עבודה עם ערכות נתונים גדולות ונוסחאות מורכבות.
 • היציבות משופרת בעת שימוש בחוברות עבודה שמכילות דוחות של טבלת ציר.
  עדכון זה מתקן בעיה שמונעת מ- Excel אפשרות לשמור חוברת עבודה בתבנית חוברת עבודה של Excel ?(?.xlsx) לאחר העתקת דוח טבלת ציר לחוברת העבודה. כאשר תופעה זו מתרחשת, מופיעה ההודעה הבאה:
  המסמך לא נשמר

שיפורים ב-Microsoft Entourage 2008 עבור Mac

 • היציבות משופרת בעת שימוש ב- Microsoft Sync Services.
  עדכון זה מתקן את הבעיות הבאות:
  • אירועים ופריטים אחרים ב- Entourage או ב- iCal מופיעים כפולים.
  • כל אנשי הקשר ב- Entourage או ב- Apple Address Book נמחקים ונוצרים מחדש בעת שימוש ב- Microsoft Sync Services.
 • המהימנות משופרת עבור אירועי לוח שנה שחוזרים על עצמם.
  עדכון זה מתקן בעיה עם Entourage 2008 שבה מופע מבוטל של פגישה חוזרת נוסף מחדש ללוח השנה של המארגן כאשר המארגן מקבל תגובה ממשתתף.
 • המהימנות משופרת.
  עדכון זה מתקן בעיה שגורמת לאופן הפעולה הבא ב- Entourage 2008:
  • גרפיקה מוטבעת או תמונות אינן מוצגות כראוי בהודעות בעת קריאה או הצגה של הודעות.
  • הודעות דואר אלקטרוני בתבנית HTML מופיעות כהודעות ריקות.
  • ב- Entourage 2008 SP1, חלק מהתווים שמופיעים לאחר תו אמפרסנד (&) בהיפר-קישור נחתכים.
 • מילון המיקוד היפני מעודכן.
  מילון המיקוד היפני עודכן במידע נכון למאי 2008.
 • פרטי אזור הזמן מעודכנים.
  עדכון זה מספק פרטי אזור זמן מעודכנים.
 • המהימנות משופרת כאשר Entourage יוצר ערוץ מוצפן.
  עדכון זה מתקן בעיה ב- Entourage 2008 SP1 הגורמת ל- Entourage ליצור חיבורי SSL למארחים לא חוקיים. כאשר נוצר חיבור לא חוקי, תופיע הודעת השגיאה הבאה:
  לא ניתן ליצור חיבור מאובטח ל- hostname מאחר ששם השרת של כתובת ה- IP לא מתאים לשם או לכתובת ה- IP באישור השרת. אם תמשיך, המידע שתציג ותשלח יוצפן, אך לא יהיה מאובטח.
 • מסנן דואר הזבל מתעדכן.
  עדכון זה כולל קובץ הגדרות חדש של הגנה מפני דואר זבל.

תנאים מוקדמים

לפני שתתקין את העדכון ל- Office 2008 עבור Mac 12.1.2, ודא שבמחשב שלך פועלת מערכת ההפעלה Mac OS X 10.4.9 ?(Tiger) או גירסה מתקדמת יותר של מערכת ההפעלה Mac OS X.

כדי לוודא שהמחשב עומד בדרישה מקדימה זו, לחץ על About This Mac (על מחשב Mac זה) בתפריט Apple.

בנוסף, יש להתקין במחשב את העדכון ל- Microsoft Office 2008 12.1.1 לפני התקנת העדכון ל- Office 2008 for Mac 12.1.2.

כדי לוודא שהעדכון ל- Office 2008 12.1.1 מותקן, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בתפריט Go (עבור אל), לחץ על Applications (יישומים).
 2. פתח את התיקיה Microsoft Office 2008 ולאחר מכן פתח יישום כלשהו של Office. לדוגמה, פתח את Word.
 3. בתפריט Word, לחץ על About Word (אודות Word).
 4. בתיבת הדו-שיח About Word, בדוק את מספר הגירסה לצד התווית Latest Installed Update.

כיצד להשיג את העדכון

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
הורד את חבילת העדכון ל- Microsoft Office 2008 עבור Mac 12.1.2 כעת. תאריך פרסום: 12 באוגוסט 2008

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

קבצים מעודכנים

להשגת רשימה מלאה של הקבצים שעדכון זה מוסיף או משנה, לחץ פעמיים על מתקין העדכון ולאחר מכן לחץ על Show Files (הצג קבצים) בתפריט File (קובץ).

הערות
 • העדכון ל- Office 2008 12.1.2 זמין גם באמצעות תכונת העדכונים האוטומטיים של Microsoft. AutoUpdate היא תוכנית המעדכנת את תוכנות Microsoft באופן אוטומטי.

  כדי להשתמש בתכונת העדכונים האוטומטיים, הפעל את תוכנית Microsoft Office ולאחר מכן לחץ על Check for Updates (בדוק אם יש עדכונים) בתפריט Help (עזרה).

  לקבלת מידע נוסף על משאבים ל-Office 2008 עבור Mac, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/mac

מאפיינים

Article ID: 956344 - Last Review: יום חמישי 21 אוגוסט 2008 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
מילות מפתח 
kbfix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug KB956344

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com