MS08-057: פגיעויות ב- Microsoft Excel עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 956416 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS08-057. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה ואודות בעיות מוכרות במהדורות ספציפיות של תוכנה זו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג אותם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
955461 MS08-057: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2000:?? 14 באוקטובר 2008
955464 MS08-057: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2002:?? 14 באוקטובר 2008
955466 MS08-057: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2003:?? 14 באוקטובר 2008
955468 MS08-057: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel Viewer 2003:?? 14 באוקטובר 2008
955470 MS08-057: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2007:?? 14 באוקטובר 2008
955935 MS08-057: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel Viewer:?? 14 באוקטובר 2008
955936 MS08-057: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Office 2007 System ו- Microsoft Office Compatibility Pack: 14 באוקטובר 2008
955937 MS08-057: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel Services ב- Microsoft Office SharePoint Server 2007: 14 באוקטובר 2008
958267 תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2008 עבור ?Mac 12.1.3?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
958304 תיאור של עדכון 1.0.1 עבור Open XML File Format Converter for Mac
958312 תיאור עדכון 11.5.2 עבור Microsoft Office 2004 for Mac

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

עבור כל המהדורות הנתמכות של Excel 2000

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Excel.exe9.0.0.89727,237,67701-Aug-200823:39x86

עבור כל המהדורות הנתמכות של Excel 2002

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Excel.exe10.0.6847.09,364,48019-Aug-200813:15x86
Excel.exe_103310.0.6847.09,364,48019-Aug-200813:16Not Applicable
Excel.exe_104910.0.6847.09,364,48019-Aug-200813:16Not Applicable

עבור כל המהדורות הנתמכות של Excel 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Excel.exe11.0.8231.010,354,17604-Aug-200820:12x86

עבור כל המהדורות הנתמכות של Excel Viewer 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Xlview.exe11.0.8231.05,276,67204-Aug-200820:12x86

עבור כל המהדורות הנתמכות של Excel 2007

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Excel.exe12.0.6324.500117,930,26430-Jul-200807:25x86
Excel.manNot Applicable79126-Jul-200820:51Not Applicable
Excel.pipNot Applicable1,65607-Dec-200723:26Not Applicable
Xlcall32.dll12.0.6300.500013,36808-Dec-200700:59x86

עבור כל המהדורות הנתמכות של Excel Viewer

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Xlview.exe12.0.6325.500012,870,69625-Jul-200800:11x86
Xlvprtid.xmlNot Applicable79,68422-Oct-200723:57Not Applicable

עבור כל המהדורות הנתמכות של Office Compatibility Pack

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Excelcnv.exe12.0.6324.500114,714,39230-Jul-200807:09x86

עבור Excel Services ב- Microsoft Office SharePoint Server 2007, מהדורת 32 סיביות

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ansi_atl80.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18e8.0.50727.762114,68807-Dec-200700:22
Atl80.dll8.0.50727.76296,25607-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.63e949f6_03bc_5c40_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,35507-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.66332652_9c28_58b1_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,35507-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.68b7c6d9_1df2_54c1_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,35507-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.74fd3ce6_2a8d_0e9c_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,34807-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,33507-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.98cb24ad_52fb_db5f_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,33507-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.9bae13a2_e7af_d6c3_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,33507-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.d2730d3f_3c41_5884_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,36107-Dec-200700:22
Ecscalcserver.dll12.0.6323.5000357,40803-Jul-200801:05
Ecsinterop.dll12.0.6300.5000151,07207-Dec-200708:02
Manifest.8.0.50727.762.63e949f6_03bc_5c40_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80007-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.66332652_9c28_58b1_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80007-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.68b7c6d9_1df2_54c1_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80007-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.74fd3ce6_2a8d_0e9c_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable1,23907-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable46507-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.98cb24ad_52fb_db5f_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable1,86907-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.9bae13a2_e7af_d6c3_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable2,37107-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.d2730d3f_3c41_5884_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80607-Dec-200700:22
Mfc80.dll8.0.50727.7621,101,82407-Dec-200700:22
Mfc80chs.dll8.0.50727.76240,96007-Dec-200700:22
Mfc80cht.dll8.0.50727.76245,05607-Dec-200700:22
Mfc80deu.dll8.0.50727.76265,53607-Dec-200700:22
Mfc80enu.dll8.0.50727.76257,34407-Dec-200700:22
Mfc80esp.dll8.0.50727.76261,44007-Dec-200700:22
Mfc80fra.dll8.0.50727.76261,44007-Dec-200700:22
Mfc80ita.dll8.0.50727.76261,44007-Dec-200700:22
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76249,15207-Dec-200700:22
Mfc80kor.dll8.0.50727.76249,15207-Dec-200700:22
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,093,12007-Dec-200700:22
Mfcm80.dll8.0.50727.76269,63207-Dec-200700:22
Mfcm80u.dll8.0.50727.76257,85607-Dec-200700:22
Msmdlocal.dll9.0.3042.015,926,64007-Dec-200700:28
Msmgdsrv.dll9.0.3042.06,040,43207-Dec-200700:28
Msolap90.dll9.0.3042.04,298,09607-Dec-200700:28
Msolui90.dll9.0.3042.0276,33607-Dec-200700:28
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23207-Dec-200700:22
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86407-Dec-200700:22
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68807-Dec-200700:22
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.76296,25607-Dec-200700:22
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.7621,101,82407-Dec-200700:22
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.76240,96007-Dec-200700:22
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.76245,05607-Dec-200700:22
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.76265,53607-Dec-200700:22
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.76257,34407-Dec-200700:22
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.76261,44007-Dec-200700:22
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.76261,44007-Dec-200700:22
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.76261,44007-Dec-200700:22
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.76249,15207-Dec-200700:22
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.76249,15207-Dec-200700:22
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.7621,093,12007-Dec-200700:22
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.76269,63207-Dec-200700:22
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.76257,85607-Dec-200700:22
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762479,23207-Dec-200700:22
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762548,86407-Dec-200700:22
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762626,68807-Dec-200700:22
Sql90.xslNot Applicable38,02907-Dec-200700:28
Ul_atl80.dll8.0.50727.76296,25607-Dec-200700:22
Ul_catalog.63e949f6_03bc_5c40_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,35507-Dec-200700:22
Ul_catalog.66332652_9c28_58b1_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,35507-Dec-200700:22
Ul_catalog.68b7c6d9_1df2_54c1_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,35507-Dec-200700:22
Ul_catalog.74fd3ce6_2a8d_0e9c_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,34807-Dec-200700:22
Ul_catalog.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,33507-Dec-200700:22
Ul_catalog.98cb24ad_52fb_db5f_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,33507-Dec-200700:22
Ul_catalog.9bae13a2_e7af_d6c3_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,33507-Dec-200700:22
Ul_catalog.d2730d3f_3c41_5884_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,36107-Dec-200700:22
Ul_manifest.63e949f6_03bc_5c40_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80007-Dec-200700:22
Ul_manifest.66332652_9c28_58b1_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80007-Dec-200700:22
Ul_manifest.68b7c6d9_1df2_54c1_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80007-Dec-200700:22
Ul_manifest.74fd3ce6_2a8d_0e9c_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable1,23907-Dec-200700:22
Ul_manifest.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable46507-Dec-200700:22
Ul_manifest.98cb24ad_52fb_db5f_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable1,86907-Dec-200700:22
Ul_manifest.9bae13a2_e7af_d6c3_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable2,37107-Dec-200700:22
Ul_manifest.d2730d3f_3c41_5884_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80607-Dec-200700:22
Ul_mfc80.dll8.0.50727.7621,101,82407-Dec-200700:22
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.76240,96007-Dec-200700:22
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.76245,05607-Dec-200700:22
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.76265,53607-Dec-200700:22
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.76257,34407-Dec-200700:22
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.76261,44007-Dec-200700:22
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.76261,44007-Dec-200700:22
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.76261,44007-Dec-200700:22
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.76249,15207-Dec-200700:22
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.76249,15207-Dec-200700:22
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.7621,093,12007-Dec-200700:22
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.76269,63207-Dec-200700:22
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.76257,85607-Dec-200700:22
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762479,23207-Dec-200700:22
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762548,86407-Dec-200700:22
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762626,68807-Dec-200700:22
Xlcall32.dll12.0.6300.500013,36808-Dec-200703:59
Xlsrv.dll12.0.6324.50017,727,13630-Jul-200810:10
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6300.500046,09607-Dec-200708:58
Xmlrw.dll2.0.3609.0169,84007-Dec-200700:28
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0123,76007-Dec-200700:28

עבור Excel Services ב- Microsoft Office SharePoint Server 2007, מהדורת 64 סיביות

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Atl80.dll8.0.50727.762113,15207-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.4f6d20f0_cce5_1492_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,35507-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.51b6fd4c_6551_1104_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,35507-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.543b9dd3_e71b_0d13_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,35507-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.608113e0_f3b6_c6ee_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,34807-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.837bf1eb_d770_94eb_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,33507-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.844efba7_1c24_93b2_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,33507-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.8731ea9c_b0d8_8f16_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,33507-Dec-200700:22
Catalog.8.0.50727.762.bdf6e439_056a_10d7_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,36107-Dec-200700:22
Ecscalcserver.dll12.0.6323.5000357,40803-Jul-200801:06
Ecsinterop.dll12.0.6300.5000224,80007-Dec-200707:00
Manifest.8.0.50727.762.4f6d20f0_cce5_1492_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80407-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.51b6fd4c_6551_1104_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80407-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.543b9dd3_e71b_0d13_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80407-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.608113e0_f3b6_c6ee_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable1,24107-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.837bf1eb_d770_94eb_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable46707-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.844efba7_1c24_93b2_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable1,87107-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.8731ea9c_b0d8_8f16_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable2,37307-Dec-200700:22
Manifest.8.0.50727.762.bdf6e439_056a_10d7_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable81007-Dec-200700:22
Mfc80.dll8.0.50727.7621,656,32007-Dec-200700:22
Mfc80chs.dll8.0.50727.76233,28007-Dec-200700:22
Mfc80cht.dll8.0.50727.76233,79207-Dec-200700:22
Mfc80deu.dll8.0.50727.76254,27207-Dec-200700:22
Mfc80enu.dll8.0.50727.76247,10407-Dec-200700:22
Mfc80esp.dll8.0.50727.76251,71207-Dec-200700:22
Mfc80fra.dll8.0.50727.76252,73607-Dec-200700:22
Mfc80ita.dll8.0.50727.76252,22407-Dec-200700:22
Mfc80jpn.dll8.0.50727.76238,91207-Dec-200700:22
Mfc80kor.dll8.0.50727.76238,40007-Dec-200700:22
Mfc80u.dll8.0.50727.7621,652,73607-Dec-200700:22
Mfcm80.dll8.0.50727.76265,53607-Dec-200700:22
Mfcm80u.dll8.0.50727.76264,00007-Dec-200700:22
Msmdlocal.dll9.0.3042.015,926,64007-Dec-200700:28
Msmdlocal.dll9.0.3042.030,798,19207-Dec-200700:24
Msmgdsrv.dll9.0.3042.06,040,43207-Dec-200700:28
Msmgdsrv.dll9.0.3042.09,100,65607-Dec-200700:24
Msolap90.dll9.0.3042.04,298,09607-Dec-200700:28
Msolap90.dll9.0.3042.05,847,92007-Dec-200700:24
Msolui90.dll9.0.3042.0276,33607-Dec-200700:28
Msolui90.dll9.0.3042.0321,39207-Dec-200700:24
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09607-Dec-200700:22
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37607-Dec-200700:22
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67207-Dec-200700:22
Sql90.xslNot Applicable38,02907-Dec-200700:28
Sql90.xslNot Applicable38,02907-Dec-200700:24
Ul_atl80.dll8.0.50727.762113,15207-Dec-200700:22
Ul_catalog.4f6d20f0_cce5_1492_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,35507-Dec-200700:22
Ul_catalog.51b6fd4c_6551_1104_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,35507-Dec-200700:22
Ul_catalog.543b9dd3_e71b_0d13_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,35507-Dec-200700:22
Ul_catalog.608113e0_f3b6_c6ee_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,34807-Dec-200700:22
Ul_catalog.837bf1eb_d770_94eb_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,33507-Dec-200700:22
Ul_catalog.844efba7_1c24_93b2_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,33507-Dec-200700:22
Ul_catalog.8731ea9c_b0d8_8f16_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,33507-Dec-200700:22
Ul_catalog.bdf6e439_056a_10d7_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable8,36107-Dec-200700:22
Ul_manifest.4f6d20f0_cce5_1492_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80407-Dec-200700:22
Ul_manifest.51b6fd4c_6551_1104_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80407-Dec-200700:22
Ul_manifest.543b9dd3_e71b_0d13_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable80407-Dec-200700:22
Ul_manifest.608113e0_f3b6_c6ee_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable1,24107-Dec-200700:22
Ul_manifest.837bf1eb_d770_94eb_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable46707-Dec-200700:22
Ul_manifest.844efba7_1c24_93b2_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable1,87107-Dec-200700:22
Ul_manifest.8731ea9c_b0d8_8f16_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable2,37307-Dec-200700:22
Ul_manifest.bdf6e439_056a_10d7_ff1f_c8b3b9a1e18eNot Applicable81007-Dec-200700:22
Ul_mfc80.dll8.0.50727.7621,656,32007-Dec-200700:22
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.76233,28007-Dec-200700:22
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.76233,79207-Dec-200700:22
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.76254,27207-Dec-200700:22
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.76247,10407-Dec-200700:22
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.76251,71207-Dec-200700:22
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.76252,73607-Dec-200700:22
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.76252,22407-Dec-200700:22
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.76238,91207-Dec-200700:22
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.76238,40007-Dec-200700:22
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.7621,652,73607-Dec-200700:22
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.76265,53607-Dec-200700:22
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.76264,00007-Dec-200700:22
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762516,09607-Dec-200700:22
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37607-Dec-200700:22
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762796,67207-Dec-200700:22
Xlsrv.dll12.0.6324.500114,472,22426-Jul-200823:48
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6300.500046,09607-Dec-200708:58
Xmlrw.dll2.0.3609.0169,84007-Dec-200700:28
Xmlrw.dll2.0.3609.0282,48007-Dec-200700:24
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0123,76007-Dec-200700:28
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0199,53607-Dec-200700:24

מאפיינים

Article ID: 956416 - Last Review: יום רביעי 22 אוקטובר 2008 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office Excel 2007
מילות מפתח 
kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB956416

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com