การสอบถาม DNS ที่ส่งผ่าน ISA Server 2006 NAT ไม่ได้สุ่มพอร์ตต้นทาง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 956570 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณใช้ Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 เป็นเกตเวย์ Network Address Translation (NAT) และไคลเอ็นต์ภายในส่งการสอบถามระบบชื่อโดเมน (DNS) ใน ISA Server 2006 อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 953230 (MS08-037) บนไคลเอ็นต์แล้ว การสอบถาม DNS ที่ถูกส่งผ่าน ISA Server 2006 NAT ไม่ได้สุ่มพอร์ตต้นทาง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไฟร์วอลล์ที่ใช้ NAT อาจเปลี่ยนพอร์ตต้นทางที่ไคลเอ็นต์ภายในกำลังใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
956190 การสอบถาม DNS ที่ถูกส่งข้ามไฟร์วอลล์ไม่ได้สุ่มพอร์ตต้นทาง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 953230 (MS08-037)

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้โปรแกรมปรับปรุง ISA Server 2006 ที่มีอยู่จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E96A6E20-0C04-4C7D-9F3E-207B02AE29CC
  หมายเหตุหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ISA Server จะสุ่มพอร์ต UDP ขึ้นมาหนึ่งชุด จากนั้น ISA Server ก็จะเลือกหนึ่งพอร์ตจากชุดนี้ เพื่อใช้ในเซสชัน UDP ขาออกใหม่
 2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ใช้เฉพาะวิธีการที่ระบุในบทความ KB ต่อไปนี้
956190 การสอบถาม DNS ที่ถูกส่งข้ามไฟร์วอลล์ไม่ได้สุ่มพอร์ตต้นทาง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 953230 (MS08-037)

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีแก้ไขขนาดของซ็อกเก็ตพูล

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง คุณสามารถปรับปรุงรีจิสทรีเพื่อกำหนดค่าขนาดของซ็อกเก็ตพูลที่ ISA Server สร้างขึ้นเมื่อตอนเริ่มต้นระบบ

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ในการเพิ่มขนาดของซ็อกเก็ตพูลโดยอัตโนมัติ คลิกการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50480

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา


ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ในการเพิ่มขนาดซ็อกเก็ตพูลด้วยตัวคุณเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหาและคลิกขวาที่รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Fweng\Parameters
 3. ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. พิมพ์ ReservedPortThreshold
 5. คลิกสองครั้งที่ ReservedPortThreshold แล้วพิมพ์ตัวเลขในกล่อง ข้อมูลค่า เพื่อกำหนดขนาดของซ็อกเก็ตพูล
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server
หมายเหตุค่าของรายการ ReservedPortThreshold มีช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 1250 โดยค่าดังกล่าวจะกำหนด 1/2 ของจำนวนพอร์ตที่จะกำหนดให้ในตอนเริ่มต้นระบบและตามความต้องการในระหว่างการทำงาน ถ้าไม่มีรายการดังกล่าว ISA Server จะถือว่ามีค่า 50 การเปลี่ยนค่าให้น้อยกว่า 1250 จะเพิ่มความสามารถในการคาดหมายของการใช้พอร์ตต้นทางภายในพูล และไม่ขอแนะนำ

ในการตั้งค่ารายการรีจิสทรีดังกล่าวเป็นค่าที่แนะนำ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง:
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fweng\Parameters /v ReservedPortThreshold /t REG_DWORD /d 1250 /f

วิธีปิดใช้งานโปรแกรมปรับปรุง

หากคุณประสบปัญหาหลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถปิดใช้งานโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ในการปิดใช้งานโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50481

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา


ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

ในการปิดใช้งานโปรแกรมปรับปรุงนี้ด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. บันทึกสคริปต์ต่อไปนี้ลงในแฟ้ม KB956570.vbs
  '-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  '
  '  This code is Copyright (c) 2008 Microsoft Corporation. 
  '
  '  All rights reserved.
  '
  '  THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
  '  ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
  '  THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A
  '  PARTICULAR PURPOSE.
  '
  '  IN NO EVENT SHALL MICROSOFT AND/OR ITS RESPECTIVE SUPPLIERS BE
  '  LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY
  '  DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
  '  WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
  '  ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
  '  OF THIS CODE OR INFORMATION.
  '
  '-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
  Const SE_VPS_NAME = "BindRandomizationCount"
  Const SE_VPS_VALUE = 0
  
  Sub SetValue()
  
    ' Create the root object.
    Dim root ' The FPCLib.FPC root object
    Set root = CreateObject("FPC.Root")
  
    'Declare the other objects needed.
    Dim array    ' An FPCArray object
    Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
    Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object
  
    ' Get references to the array object
    ' and the network rules collection.
    Set array = root.GetContainingArray
    Set VendorSets = array.VendorParametersSets
  
    On Error Resume Next
    Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )
  
    If Err.Number <> 0 Then
      Err.Clear
  
      ' Add the item
      Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
      CheckError
      WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
  
    Else
      WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
    End If
  
    if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then
  
      Err.Clear
      VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE
  
      If Err.Number <> 0 Then
        CheckError
      Else
        VendorSets.Save false, true
        CheckError
  
        If Err.Number = 0 Then
          WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
        End If
      End If
    Else
      WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
    End If
  
  End Sub
  
  Sub CheckError()
  
    If Err.Number <> 0 Then
      WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
      Err.Clear
    End If
  
  End Sub
  
  SetValue
  
 2. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd และคลิกที่ ตกลง
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  cscript KB956570.vbs
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
Forefront TMG (ISA Server) Product Team Blog : พฤติกรรมของ ISA & TMG NAT และ MS08-037
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง MS08-037 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
953230 MS08-037: จุดอ่อนใน DNS อาจทำให้เกิดการลวงให้ผู้รับเข้าใจผิดได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 956570 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter atdownload kbqfe kbfixme kbmsifixme KB956570

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com