Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας της 12ης Αυγούστου 2008

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 956636 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC).

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ακόλουθων εργαλείων:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
 • Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
 • Windows Server Update Services (WSUS)
 • Microsoft System Center Configuration Manager
 • Microsoft Systems Management Server (SMS)
 • Το εργαλείο Extended Security Update Inventory
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 12.08.08.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Windows Update, Microsoft Update, Office Update και Mactopia

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Αυγούστου 2008 είναι διαθέσιμες από τις ακόλουθες τοποθεσίες Web. Οι εξαιρέσεις περιγράφονται στην ενότητα κάθε τοποθεσίας στο Web. Αναφέρονται επίσης τα προϊόντα που υποστηρίζονται από κάθε τοποθεσία Web.

Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε κάθε τοποθεσία Web που αναγράφεται.
Windows Update
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=el-gr
Προϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Microsoft Update
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=el-gr
Προϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web:
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006
 • Microsoft Exchange 2000 Server
 • Microsoft Exchange Server 2003
 • Microsoft Exchange Server 2007
 • Microsoft Office 2002
 • Microsoft Office 2003
 • Το σύστημα Microsoft Office 2007
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Visual Studio 2005
Γενικές εξαιρέσεις
 • Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει τον SQL 7.0 ή το Microsoft Date Engine (MSDE) 1.0.
 • Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει στοιχεία του Office 2000.
 • Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει προϊόντα Apple Macintosh.
 • Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει τα MSN Messenger ή Windows Live Messenger.
Ειδικές εξαιρέσεις
 • 955702 (MS08-050) – Το Microsoft Update υποστηρίζει μόνο το Windows Messenger 4.7 στο Windows XP Service Pack 2 (SP2) και στο Windows XP Service Pack 3 (SP3). Δεν υποστηρίζεται καμία άλλη έκδοση των Windows. Το Windows Messenger 5.1 δεν υποστηρίζεται.
Office Update
http://office.microsoft.com/el-gr/default.aspx
Προϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web:
 • Office 2000
 • Office 2002
 • Office 2003
 • Το σύστημα Office 2007
Γενικές εξαιρέσεις
 • Το Office Update δεν υποστηρίζει στοιχεία του Office 2007 αν έχουν εγκατασταθεί σε υπολογιστές που λειτουργούν με Windows Vista και Windows Server 2008. Πρέπει να γίνει χρήση του Microsoft Update.
 • Το Office Update δεν υποστηρίζει προϊόντα Macintosh.
Mactopia
http://www.microsoft.com/mac/
Προϊόντα που υποστηρίζονται από αυτήν την τοποθεσία Web:
 • Microsoft Office 2001 για Mac
 • Microsoft Office 2004 για Mac
 • Microsoft Office X για Mac
 • Microsoft Office 2008 για Mac

Περιβάλλοντα που εντοπίζουν τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας μέσω του Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) έκδοση 2.1

Μπορείτε να εντοπίσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Αυγούστου 2008 αν χρησιμοποιείτε το εργαλείο MBSA έκδοσης 2.1.

Σημείωση Το εργαλείο MBSA έκδοσης 2.1 έχει κυκλοφορήσει και υποστηρίζει πλήρως σαρώσεις αξιολόγησης ασφαλείας και ευπαθειών στα Windows Vista και Windows Server 2008.

Γενικές εξαιρέσεις
 • Το εργαλείο MBSA έκδοσης 2.1 δεν υποστηρίζει SQL 7.0 ή MSDE 1.0.
 • Το εργαλείο MBSA έκδοσης 2.1 δεν υποστηρίζει στοιχεία του Office 2000.
 • Το εργαλείο MBSA έκδοσης 2.1 δεν υποστηρίζει προϊόντα Macintosh.
 • Το εργαλείο MBSA έκδοσης 2.1 δεν υποστηρίζει Microsoft Works 8, όταν χρησιμοποιείται σάρωση χωρίς σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σάρωση χωρίς σύνδεση και με σύνδεση", παρακάτω σε αυτήν την ενότητα.
 • Το εργαλείο MBSA έκδοσης 2.1 δεν υποστηρίζει τα MSN Messenger ή Windows Live Messenger.
 • Οι εκδόσεις 1.2.1 και 2.0.1 του εργαλείου MBSA δεν υποστηρίζονται πλέον.
Ειδικές εξαιρέσεις
 • 955702 (MS08-050) – Το MBSA υποστηρίζει μόνο το Windows Messenger 4.7 σε Windows XP SP2 και σε Windows XP SP3. Δεν υποστηρίζεται καμία άλλη έκδοση των Windows. Το Windows Messenger 5.1 δεν υποστηρίζεται.
 • 924090 (MS08-044) – Το MBSA υποστηρίζει μόνο την ανίχνευση του Microsoft Works κατά τη σάρωση με σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σάρωση χωρίς σύνδεση και με σύνδεση", παρακάτω σε αυτήν την ενότητα.
Σάρωση χωρίς σύνδεση και με σύνδεση
 • Σάρωση με σύνδεση
  Το σύστημα στο οποίο εκτελείται σάρωση μέσω του MBSA 2.1 είναι συνδεδεμένο στο Microsoft Update. Αυτό εμφανίζεται στην ολοκληρωμένη αναφορά σάρωσης.
 • Σάρωση χωρίς σύνδεση
  Το σύστημα στο οποίο εκτελείται σάρωση μέσω του MBSA 2.1 είναι διαχειριζόμενο από το WSUS ή βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον χωρίς σύνδεση που εξαναγκάζει το σύστημα να χρησιμοποιήσει τον κατάλογο WSUSSCN2.CAB χωρίς σύνδεση.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Μπορείτε να εντοπίσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Αυγούστου 2008 αν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία:
 • WSUS 2.0 Service Pack 1 (SP1)
 • WSUS 3.0
 • WSUS 3.0 SP1
Γενικές εξαιρέσεις
 • Το WSUS δεν υποστηρίζει SQL 7.0 ή MSDE 1.0.
 • Το WSUS δεν υποστηρίζει το Microsoft Works 8.
 • Το SUS 1.0 SP1 δεν υποστηρίζεται πλέον. Δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για αυτό.
Ειδικές εξαιρέσεις
 • 955702 (MS08-050) – Το WSUS υποστηρίζει μόνο το Windows Messenger 4.7 σε Windows XP SP2 και σε Windows XP SP3. Δεν υποστηρίζεται καμία άλλη έκδοση των Windows. Το Windows Messenger 5.1 δεν υποστηρίζεται.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες SMS 2.0, SMS 2003 ή SCCM 2007

Μπορείτε να εντοπίσετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 12 Αυγούστου 2008 αν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία:
 • Systems Management Server (SMS) 2.0 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων του SUS
 • Systems Management Server (SMS) 2003 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων του SUS
 • Systems Management Server (SMS) 2003 μαζί με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)
 • System Center Configuration Manager (SCCM) 2007
Γενικές εξαιρέσεις
 • Το Microsoft Systems Management Server 2003 SP3 περιλαμβάνει υποστήριξη και είναι απαραίτητο για τη δυνατότητα διαχείρισης των Windows Vista και του Windows Server 2008.
 • Το SMS 2003 μαζί με τα ITMU και SCCM 2007 δεν υποστηρίζουν τα ακόλουθα προϊόντα:
  • SQL 7.0
  • MSDE 1.0
  • Microsoft Works 8
 • Το SMS με το πακέτο δυνατοτήτων SUS Feature Pack δεν υποστηρίζουν τα ακόλουθα προϊόντα:
  • MSDE 1.0
  • SQL 2005
  • SQL 2008
  • Exchange 2007
  • Microsoft Works 8
  • Το σύστημα Office 2007
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Όλες οι εκδόσεις των Windows και του SQL που βασίζονται σε τεχνολογία x64
  • Όλες οι εκδόσεις των Windows και του SQL που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
 • Το πακέτο δυνατοτήτων SUS για SMS, το SMS ITMU και το SCCM δεν υποστηρίζουν προϊόντα Macintosh.
Ειδικές εξαιρέσεις
 • 955702 (MS08-050) – Τα SMS SUSFP, SMS ITMU και SCCM 2007 υποστηρίζουν μόνο το Windows Messenger 4.7 σε Windows XP SP2 και σε Windows XP SP3. Δεν υποστηρίζεται καμία άλλη έκδοση των Windows. Το Windows Messenger 5.1 δεν υποστηρίζεται.
Σημείωση Το πακέτο δυνατοτήτων SUS για SMS απαιτεί το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool για να εντοπίσει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

Σύνοψη των οδηγιών εντοπισμού και ανάπτυξης

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης κάθε νέας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.

Σημείωση Προκειμένου να απλοποιηθεί αυτός ο πίνακας, δεν συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία που αναγράφονται κάτω από την επικεφαλίδα "Γενικές εξαιρέσεις" για κάθε τεχνολογία εντοπισμού και ανάπτυξης.

Για παράδειγμα, η στήλη Πακέτο δυνατοτήτων SUS για το SMS αυτού του πίνακα πιθανό να περιλαμβάνει ένα "Ναι." Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας αναφέρει πως επηρεάζεται ένα στοιχείο των Windows Vista. Στο παρελθόν, θα είχαμε αναφέρει στον πίνακα ότι το πακέτο δυνατοτήτων SUS του SMS υποστήριζε μόνο εν μέρει την ανάπτυξη της ενημερωμένης έκδοσης, επειδή το πακέτο δυνατοτήτων του SMS SUS δεν υποστηρίζει στοιχεία των Windows Vista. Πλέον, δεν αναφέρουμε αυτή την ειδική εξαίρεση στον πίνακα, καθώς η εξαίρεση αναφέρεται πάντα ως γενική εξαίρεση.
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείαςΕνημερωτικό δελτίοΣτοιχείοOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 2.1WSUS 2.0 και WSUS 3.0Πακέτο δυνατοτήτων SUS για το SMSΕργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesSystem Center Configuration Manager 2007
Εντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΜόνο εντοπισμόςΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξηΕντοπισμός και ανάπτυξη
955617MS08-041AccessΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
955048MS08-042WordΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
954066MS08-043ExcelΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
924090MS08-044Φίλτρα του OfficeΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
953838MS08-045Internet ExplorerΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
952954MS08-046Windows ICMΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
953733MS08-047IPsecΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
951066MS08-048Outlook Express/Αλληλογραφία των Windows (Windows Mail)Δεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
950974MS08-049Σύστημα συμβάντων (Event System)Δεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι
955702MS08-050Windows MessengerΔεν εφαρμόζεταιΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του Windows UpdateΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του Microsoft UpdateΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του MBSAΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUSΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του SMSΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του SMS UpdateΕν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του SCCM
949785MS08-051PowerPointΝαιΔεν εφαρμόζεταιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαιΝαι

Δημοσιευμένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας

Δεν κυκλοφόρησαν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας αυτόν το μήνα.

Συνήθεις ερωτήσεις

Με ποιον τρόπο η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

Προτείνουμε στους διαχειριστές συστημάτων να λαμβάνουν τακτικά τη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 13 Αυγούστου 2008 στις 11:00 Π.Μ. (Ώρα Ειρηνικού). Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?culture=el-gr&EventID=1032374632&CountryCode=el-gr
Υπάρχει κάτι άλλο που θα έπρεπε να γνωρίζω για το εργαλείο MBSA;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που υποστηρίζει το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του Microsoft TechNet:
http://technet.microsoft.com/el-gr/security/cc184923.aspx
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το SMS ή το System Center Configuration Manager για να διαπιστώσω αν οι ενημερωμένες εκδόσεις είναι απαραίτητες;

Ναι. Το SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το SMS 2.0 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων SUS και το SMS 2003 μαζί με το με το SUSFP χρησιμοποιούν για εντοπισμό το εργαλείο MBSA έκδοσης 1.2.1 . Κατά συνέπεια, το SMS 2.0 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων SUS και το SMS 2003 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων SUS έχουν περιορισμούς παρόμοιους με το εργαλείο MBSA έκδοσης 1.2.1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21158
Το πακέτο δυνατοτήτων SUS με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool απαιτείται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του πακέτου δυνατοτήτων SUS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Τόσο το SMS 2.0 με το πακέτο δυνατοτήτων SUS όσο και το SMS 2003 με το πακέτο δυνατοτήτων SUS χρησιμοποιούν επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για τον εντοπισμό των απαιτούμενων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Οι πελάτες του SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ITMU για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από τις ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://technet.microsoft.com/el-gr/sms/bb676783.aspx
Το System Center Configuration Manager 2007 χρησιμοποιεί το WSUS 3.0 για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Επομένως, το System Center Configuration Manager 2007 υποστηρίζει ακριβώς ό,τι υποστηρίζει και το WSUS 3.0.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 956636 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office 2003, All Editions
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X για Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB956636

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com