Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania dla aktualizacji zabezpieczeń wydanych 12 sierpnia 2008 roku

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 956636 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane jako część nieustającego programu firmy Microsoft, w ramach którego dostarczane są narzędzia do wykrywania i zalecenia dotyczące wdrażania wszystkich aktualizacji.

Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Te wskazówki dotyczą także sposobu korzystania między innymi z następujących narzędzi:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
 • Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
 • Windows Server Update Services (WSUS)
 • Microsoft System Center Configuration Manager
 • Microsoft Systems Management Server (SMS)
 • Extended Security Update Inventory Tool
Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanej 12 sierpnia 2008 roku.

Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update, Office Update i Mactopia

Aktualizacje zabezpieczeń wydane 12 sierpnia 2008 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Wszelkie wyjątki opisano w sekcjach dotyczących poszczególnych witryn sieci Web. Na liście uwzględniono również produkty obsługiwane przez poszczególne witryny sieci Web.

Uwaga Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.
Windows Update
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=pl-pl
Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Microsoft Update
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=pl-pl
Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty:
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006
 • Microsoft Exchange 2000 Server
 • Microsoft Exchange Server 2003
 • Microsoft Exchange Server 2007
 • Microsoft Office 2002
 • Microsoft Office 2003
 • Microsoft Office System 2007
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Visual Studio 2005
Wyjątki ogólne
 • Witryna Microsoft Update nie obsługuje programu SQL 7.0 ani aparatu Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0.
 • Witryna Microsoft Update nie obsługuje składników pakietu Office 2000.
 • Witryna Microsoft Update nie obsługuje żadnych produktów dla komputerów Apple Macintosh.
 • Witryna Microsoft Update nie obsługuje programu MSN Messenger ani Windows Live Messenger.
Wyjątki specyficzne
 • 955702 (MS08-050) — Witryna Microsoft Update obsługuje program Windows Messenger 4.7 tylko w systemach Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Żadne inne wersje systemu Windows nie są obsługiwane. Program Windows Messenger 5.1 nie jest obsługiwany.
Office Update
http://office.microsoft.com/pl-pl/default.aspx
Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty:
 • Office 2000
 • Office 2002
 • Office 2003
 • Office System 2007
Wyjątki ogólne
 • Witryna Office Update nie obsługuje składników pakietu Office 2007 zainstalowanych na komputerach z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008. W takim przypadku należy skorzystać z witryny Microsoft Update.
 • Witryna Office Update nie obsługuje żadnych produktów dla komputerów Macintosh.
Mactopia
http://www.microsoft.com/mac/
Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty:
 • Microsoft Office 2001 for Mac
 • Microsoft Office 2004 for Mac
 • Microsoft Office X for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w wersji 2.1

Korzystając z narzędzia MBSA w wersji 2.1, można wykrywać aktualizacje zabezpieczeń wydane 12 sierpnia 2008 roku.

Uwaga Narzędzie MBSA w wersji 2.1 zostało wydane i w pełni obsługuje skanowania związane z oceną zabezpieczeń i luk w zabezpieczeniach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008.

Wyjątki ogólne
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje programu SQL 7.0 ani aparatu MSDE 1.0.
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje żadnych składników pakietu Office 2000.
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje żadnych produktów dla komputerów Macintosh.
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje pakietu Microsoft Works 8 w przypadku skanowania w trybie offline. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz znajdującą się w dalszej części sekcję „Skanowanie w trybie offline i w trybie online”.
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje programu MSN Messenger ani Windows Live Messenger.
 • Narzędzie MBSA w wersjach 1.2.1 i 2.0.1 nie jest już obsługiwane.
Wyjątki specyficzne
 • 955702 (MS08-050) — Narzędzie MBSA obsługuje program Windows Messenger 4.7 tylko w systemach Windows XP z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3. Żadne inne wersje systemu Windows nie są obsługiwane. Program Windows Messenger 5.1 nie jest obsługiwany.
 • 924090 (MS08-044) — Narzędzie MBSA obsługuje wykrywanie pakietu Microsoft Works tylko podczas skanowania w trybie online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz znajdującą się w dalszej części sekcję „Skanowanie w trybie offline i w trybie online”.
Skanowanie w trybie offline i w trybie online
 • Skanowanie w trybie online
  W tym trybie system skanowany za pomocą narzędzia MBSA 2.1 ma łączność z witryną Microsoft Update. Jest to wskazywane w ukończonym raporcie ze skanowania.
 • Skanowanie w trybie offline
  W tym trybie system skanowany za pomocą narzędzia MBSA 2.1 jest zarządzany przez program WSUS lub działa w bezpiecznym środowisku offline, w którym jest wymuszane używanie w systemie wykazu offline WSUSSCN2.CAB.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu Windows Server Update Services (WSUS)

Korzystając z dowolnego z następujących składników, można wykrywać i wdrażać aktualizacje zabezpieczeń wydane 12 sierpnia 2008 roku:
 • Program WSUS 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Program WSUS 3.0
 • Program WSUS 3.0 z dodatkiem SP1
Wyjątki ogólne
 • Program WSUS nie obsługuje programu SQL 7.0 ani aparatu MSDE 1.0.
 • Program WSUS nie obsługuje pakietu Microsoft Works 8.
 • Program SUS z dodatkiem SP1 nie jest już obsługiwany. Nie będzie więc otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń.
Wyjątki specyficzne
 • 955702 (MS08-050) — Program WSUS obsługuje program Windows Messenger 4.7 tylko w systemach Windows XP z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3. Żadne inne wersje systemu Windows nie są obsługiwane. Program Windows Messenger 5.1 nie jest obsługiwany.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu SMS 2.0, SMS 2003 lub SCCM 2007

Korzystając z dowolnego z następujących składników, można wykrywać i wdrażać wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 12 sierpnia 2008 roku:
 • Program SMS (Systems Management Server) 2.0 z pakietem SUS Feature Pack
 • Program SMS (Systems Management Server) 2003 z pakietem SUS Feature Pack
 • Program SMS (Systems Management Server) 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)
 • Program System Center Configuration Manager (SCCM) 2007
Wyjątki ogólne
 • Dodatek SP3 dla programu Microsoft Systems Management Server 2003 obsługuje zarządzanie systemami Windows Vista oraz Windows Server 2008 i jest wymagany do zarządzania nimi.
 • Program SMS 2003 z narzędziem ITMU i programem SCCM 2007 nie obsługuje następujących produktów:
  • SQL 7.0
  • MSDE 1.0
  • Microsoft Works 8
 • Program SMS z pakietem SUS Feature Pack nie obsługuje następujących produktów.
  • MSDE 1.0
  • SQL 2005
  • SQL 2008
  • Exchange 2007
  • Microsoft Works 8
  • Office System 2007
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Wszystkie wersje systemu Windows i programu SQL dla komputerów z procesorami x64
  • Wszystkie wersje systemu Windows i programu SQL dla komputerów z procesorami Itanium
 • Pakiet SUS Feature Pack programu SMS, narzędzie ITMU programu SMS i program SCCM nie obsługują żadnych produktów dla komputerów Macintosh.
Wyjątki specyficzne
 • 955702 (MS08-050) — Pakiet SMS SUSFP, narzędzie SMS ITMU i program SCCM 2007 obsługują program Windows Messenger 4.7 tylko w systemach Windows XP z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3. Żadne inne wersje systemu Windows nie są obsługiwane. Program Windows Messenger 5.1 nie jest obsługiwany.
Uwaga Aby wykryć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, pakiet SUS Feature Pack programu SMS musi używać narzędzia Extended Security Update Inventory Tool.

Aby uzyskać narzędzie Extended Security Update Inventory Tool, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga Aby uprościć tę tabelę, pominięto elementy wymienione w sekcji „Wyjątki ogólne” dla poszczególnych technologii wykrywania i wdrażania.

Na przykład kolumna Program SMS z pakietem SUS Feature Pack w tej tabeli może zawierać wyraz „Tak”. W biuletynie zabezpieczeń wymieniono jednak składnik systemu Windows Vista jako zagrożony. Dotychczas informowano w tabeli, że program SMS z pakietem SUS Feature Pack częściowo obsługuje wdrażanie danej aktualizacji zabezpieczeń, ponieważ nie obsługuje on składników systemu Windows Vista. Obecnie ten wyjątek nie jest już uwzględniany w tabeli, ponieważ jest zawsze wymieniany jako wyjątek ogólny.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Aktualizacja zabezpieczeńBiuletynSkładnikWitryna Office UpdateWitryna Windows UpdateWitryna Microsoft UpdateNarzędzie MBSA 2.1Programy WSUS 2.0 i WSUS 3.0Program SMS z pakietem SUS Feature PackNarzędzie SMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesProgram System Center Configuration Manager 2007
Wykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanie
955617MS08-041AccessTakNie dotyczyTakTakTakTakTakTak
955048MS08-042WordTakNie dotyczyTakTakTakTakTakTak
954066MS08-043ExcelTakNie dotyczyTakTakTakTakTakTak
924090MS08-044Filtry pakietu OfficeTakNie dotyczyTakTakTakTakTakTak
953838MS08-045Internet ExplorerNie dotyczyTakTakTakTakTakTakTak
952954MS08-046Zarządzanie kolorami obrazu systemu WindowsNie dotyczyTakTakTakTakTakTakTak
953733MS08-047Protokół IPsecNie dotyczyTakTakTakTakTakTakTak
951066MS08-048Outlook Express/Poczta systemu WindowsNie dotyczyTakTakTakTakTakTakTak
950974MS08-049System zdarzeńNie dotyczyTakTakTakTakTakTakTak
955702MS08-050Windows MessengerNie dotyczyCzęściowo (zobacz sekcję dotyczącą witryny Windows Update)Częściowo (zobacz sekcję dotyczącą witryny Microsoft Update)Częściowo (zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA)Częściowo (zobacz sekcję dotyczącą programu WSUS)Częściowo (zobacz sekcję dotyczącą programu SMS)Częściowo (zobacz sekcję dotyczącą aktualizacji programu SMS)Częściowo (zobacz sekcję dotyczącą programu SCCM)
949785MS08-051PowerPointTakNie dotyczyTakTakTakTakTakTak

Ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń

Nie ma ponownych wydań w tym miesiącu.

Często zadawane pytania

Jakie działania podejmuje firma Microsoft, aby zapewnić dostępność wskazówek dotyczących wdrażania tych aktualizacji?

Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do udziału w comiesięcznej technicznej emisji internetowej, w której można znaleźć więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisja internetowa dotycząca tych aktualizacji zabezpieczeń odbędzie się 13 sierpnia 2008 o godzinie 11:00 czasu pacyficznego. Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?culture=pl-pl&EventID=1032374632&CountryCode=pl
Jakie są inne ważne informacje dotyczące narzędzia MBSA?

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programów obecnie obsługiwanych przez narzędzie MBSA, odwiedź następującą witrynę TechNet firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/pl-pl/security/cc184923.aspx
Czy można ustalić za pomocą programu SMS lub System Center Configuration Manager, czy te aktualizacje są wymagane?

Tak. Program SMS ułatwia wykrywanie i wdrażanie tych aktualizacji zabezpieczeń. Program SMS 2.0 z pakietem SUS Feature Pack i program SMS 2003 z pakietem SUSFP używają do wykrywania technologii MBSA w wersji 1.2.1. W przypadku programu SMS 2.0 z pakietem SUS Feature Pack i programu SMS 2003 z pakietem SUS Feature Pack obowiązują więc ograniczenia określone dla narzędzia MBSA w wersji 1.2.1.

Aby uzyskać więcej informacji o programie SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21158
Pakiet SUS Feature Pack razem z narzędziem Extended Security Update Inventory Tool jest niezbędny do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Microsoft Windows i innych zagrożonych produktów firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ograniczeń pakietu SUS Feature Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
Program SMS 2.0 z pakietem SUS Feature Pack i program SMS 2003 z pakietem SUS Feature Pack używają również narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania wymaganych aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.

Użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń mogą także używać narzędzia ITMU. Narzędzie ITMU korzysta z technologii aktualizacji firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu ITMU, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/pl-pl/sms/bb676783.aspx
Program System Center Configuration Manager 2007 używa programu WSUS 3.0 do wykrywania i wdrażania tych aktualizacji zabezpieczeń. Wszystkie składniki obsługiwane przez program WSUS 3.0 są więc również obsługiwane przez program System Center Configuration Manager 2007.

Właściwości

Numer ID artykułu: 956636 - Ostatnia weryfikacja: 6 października 2008 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4 na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office 2003, All Editions
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB956636

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com