เรียกใช้เป็นบัญชีผู้ใช้ที่มีการกำหนดค่าสำหรับการรับรองความถูกต้องของพร็อกซีในจอภาพเว็บแอพลิเคชัน ไม่ได้ถูกใช้ในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 956689 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณสามารถสร้างการตรวจสอบแอพลิเคชันเว็บใน Microsoft System Center ดำเนิน Manager 2007 Service Pack 1 ในการตั้งค่าพร็อกซีของเว็บแอพลิเคชันจอ คุณกำหนดค่าบริษัทตัวแทนการบนโหน watcher จะใช้บัญชีเรียกใช้เป็นการรับรองความถูกต้องกับไฟร์วอลล์ที่มีความปลอดภัยเมื่อบริษัทตัวแทนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ามีการกำหนดค่าบัญชีการเรียกใช้เป็นการรับรองความถูกต้องกับไฟร์วอลล์ บัญชีนี้ไม่ได้ใช้งาน แทน บัญชีการดำเนินการที่ระบุในจอภาพของแอพลิเคชันเว็บจะใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องของไฟร์วอลล์ ถ้าตัวแทนการมีอยู่หลังไฟร์วอลล์ และบัญชีการดำเนินการไม่มีการเข้าใช้งานไฟร์วอลล์ ร้องขอเว็บใด ๆ ที่ถูกส่ง โดยบริษัทตัวแทนจะล้มเหลว

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขนี้จะอยู่ภายในตัวจัดการ 2007 Microsoft การดำเนินงานศูนย์ระบบปรับปรุง Service Pack 1 เมื่อต้องการดูรายการของการตัดสินค้าจากคลังจะแก้ไขและวิธีการขอรับการยกเลิกสะสม โปรดดูบทความนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
971541คำอธิบายของการดำเนินงาน System Center Manager 2007 Service Pack 1

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วน 956689 ได้ถูก superceded โดยโปรแกรมแก้ไขด่วน 957511 หากคุณพบอาการตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
957511คำเตือนการแจ้งเตือน และคำเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะของจอภาพไม่เกิดขึ้นอย่างที่คาดไว้สำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บที่สร้างขึ้น โดยใช้แม่แบบเว็บแอพลิเคชันในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีการดำเนินงานศูนย์ระบบ Manager 2007 Service Pack 1 ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ในขณะนี้ถูก superseded โดยโปรแกรมแก้ไขด่วน 957511 ต่อไปนี้:
957511คำเตือนการแจ้งเตือน และคำเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะของจอภาพไม่เกิดขึ้นอย่างที่คาดไว้สำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บที่สร้างขึ้น โดยใช้แม่แบบเว็บแอพลิเคชันในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Momnetworkmodules.dll6.0.6278.41596,53613-08-200817:44x86
ระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Momnetworkmodules.dll6.0.6278.411,012,28013-08-200817:42x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 R2 ก่อน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าโหน watcher จะเรียกใช้ภายใต้บัญชีผู้ใช้โดเมนที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านไฟร์วอลล์ที่มีความปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 R2 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
971410รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ R2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 956689 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft System Center Operations Manager 2007
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB956689 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956689

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com