Identifikator ?lanka: 956693 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada poku?ate da otvorite datoteku koja ima oznaku tipa datoteke .eml, datoteka se ne otvara u programu Microsoft Office Outlook 2007. Me?utim, ova datoteka se otvara u programu Outlook Express, Windows po?ta i Internet Explorer.

Re?enje

Kako dobiti hitnu ispravku

Ovaj problem je re?en u paketu hitnih ispravki za Outlook 2007 post-servisni paket 1 sa datumom 24. septembar 2008. Za vi?e informacija kliknite na broj slede?eg ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
957909 Opis paketa hitnih ispravki za Outlook 2007 post-servisni paket 1: 24. septembar 2008.

Omogu?avanje hitne ispravke

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da bismo vam aktivirali ovu hitnu ispravku, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite da sami aktivirate ovu hitnu ispravku, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste ovaj problem re?ili automatski, kliknite na dugme ili vezu Popravi . Zatim kliknite na dugme Pokreni u dijalogu Preuzimanje datoteke i sledite korake u ?arobnjaku Popravi.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Aktiviranje paketa hitnih ispravki za Outlook 2007 post-servisni paket 1:
Microsoft Fix it 50708
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sam

Da biste aktivirali ovu hitnu ispravku, sledite ove korake:
 1. Zatvorite Outlook 2007.
 2. Pokrenite Ure?iva? registratora
  • U operativnom sistemu Windows Vista, kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , unesite regedit u polje Zapo?ni pretragu, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako od vas bude tra?ena administratorska lozinka ili potvrda, unesite lozinku ili kliknite na dugme ?Nastavi?.
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju? registratora i zatim kliknite na njega da biste ga izabrali:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft Internet Mail Message\shell\open\command
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na (Podrazumevano), a zatim izaberite stavku Izmeni.
 5. Unesite "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE" /eml "%1", a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste zatvorili ure?iva? registratora.
Nakon primene ovog paketa hitnih ispravki, mo?ete da otvorite .eml datoteku tako ?to ?ete slediti ove korake.

Napomena Ne morate da primenjujete prethodne podatke o registratoru ako koristite slede?u komandnu liniju da biste otvorili .eml datoteke.
 1. Otvorite prozor komandne linije.
  • U operativnom sistemu Windows Vista, kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , unesite komandnu liniju u polje Pokreni pretragu, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako od vas bude tra?ena administratorska lozinka ili potvrda, unesite lozinku ili kliknite na dugme ?Nastavi?.
  • U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, unesite cmd u polje Otvori, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Unesite "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE" /eml "<PathToEmlFile>", a zatim pritisnite taster ENTER.

Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , postavite pokaziva? na stavku Svi programi, izaberite stavku Pribor, a zatim kliknite na dugme Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako od vas bude tra?ena administratorska lozinka ili potvrda, unesite lozinku ili kliknite na dugme ?Nastavi?.
 3. Unesite "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE" /eml "<PathToEmlFile>", a zatim pritisnite taster ENTER.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste nam pru?ili povratne informacije ili da biste prijavili neke probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku .

Status

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 956693 - Poslednji pregled: 29. maj 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Outlook 2007
Klju?ne re?i: 
kboffice2007presp2fix kbqfe kbbug kbfix kbfield kbfixme kbmsifixme KB956693

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com