Dobijate poruku o gre?ci ?0x80242006? kada poku?ate da instalirate ispravke sa lokacije Windows Update ili Microsoft Update

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 956707 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada poku?ate da instalirate ispravke sa internet lokacije Windows Update ili sa Microsoft Update mo?e da vam se prika?e poruka o gre?ci
?0x80242006?.


Uzrok

Ovaj problem mo?e da se pojavi ako postoji korupcija podataka u Component-Based Servicing (CBS) manifestu.


Re?enje


Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003

Pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na Start, kliknite na Pokreni, upi?ite ?notepad? u polju ?Otvori? i kliknite na ?U redu?.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2534905  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2534906

 2. Kopirajte ni?e navedeni niz naredbi pa ih zatim nalepite u otvoreni prozor ?Bele?nice?
  net stop wuauserv
  CD %systemroot%\SoftwareDistribution
  Ren Download Download.old
  net start wuauserv
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2534907

 3. Iz menija ?Datoteka? odaberite opciju ?Sa?uvaj kao...?. 

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2534908


 4. Kao naziv datoteke napi?ite ?promena.bat?, potom izaberite ?Sve datoteke? iz menija ?Sa?uvaj kao tip?.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2534909


 5. Sa?uvajte datoteku ?promena.bat? na radnu povr?inu.
 6. Levim dvostrukim klikom otvorite ?promena.bat? datoteku kako bi primenili niz naredbi.
 7. Poku?ajte ponovo da instalirate ispravke.
Napomena: Nakon ?to uspe?no instalirate ispravke, mo?ete izbrisati datoteku ?promena.bat?Windows Vista i Windows Server 2008

Pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Start button
  , upi?ite ?notepad? u polje ?Zapo?ni pretragu? pa zatim kliknite na ?notepad? prikazan na listi ?Programi?.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2534910


  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2534911

 2. Kopirajte ni?e navedeni niz naredbi pa ih zatim nalepite u otvoreni prozor ?Bele?nice?.

  net stop wuauserv
  CD %systemroot%\SoftwareDistribution
  Ren Download Download.old
  net start wuauserv
  
 3. Iz menija ?Datoteka? odaberite opciju ?Sa?uvaj kao?.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2534912

 4. Kao naziv datoteke napi?ite ?promena.bat?, potom izaberite ?Sve datoteke? iz menija ?Sa?uvaj kao tip?.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2534913

 5. Sa?uvajte datoteku ?promena.bat? na radnu povr?inu.
 6. Desnim klikom mi?a kliknite na ?promena.bat? datoteku pa zatim izaberite opciju ?Pokreni kao administrator?.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  User Account Control permission
   Ukoliko vas sistem upita za administratorsku lozinku, upi?ite je i kliknite na nastavi.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2534914

 7. Poku?ajte ponovo da instalirate ispravke.
Napomena: Nakon ?to uspe?no instalirate ispravke, mo?ete izbrisati datoteku ?promena.bat?.

Klju?ne re?i

Svojstva

Identifikator ?lanka: 956707 - Poslednji pregled: 12. april 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbstepbystep KB956707

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com