Poruka o gre?ci koju dobijate kada koristite Veb lokacije Windows Update ili Microsoft Update za instaliranje ispravki: ?0x80004002?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 956708 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate ispravke pomo?u Veb lokacija Windows Update ili Microsoft Update, mo?ete primiti slede?u poruku o gre?ci:
?0x80004002?
Do ovog problema mo?e do?i ako su ispunjeni neki od slede?ih uslova:
 • Popravite instalaciju operativnog sistema Windows XP Service Pack 2 (SP2) pomo?u CD-a Windows XP SP2. Zatim instalirajte Windows XP servisni paket 3 (SP3) pre a?uriranja Windows Update softvera u najnoviju verziju.
 • Izvr?ite ?istu instalaciju operativnog sistema Windows XP SP2. Zatim instalirajte Windows XP SP3 pre a?uriranja Windows Update softvera u najnoviju verziju.
 • Najnovija verzija Windows Update softvera nije ispravno instalirana i registrovana.

UZROK

Do ovog problema dolazi kada je datoteka agent za Windows Update, Wups2.dll, nepravilno registrovana. Instalacije ispravki nisu uspe?ne kada datoteke registratora koje odgovaraju datoteci Wups2.dll nedostaju.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite slede?e metode redosledom kojim su predstavljeni.

Da bismo izvr?ili 1. metod umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50687


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

1. metod: Registrovanje Windows Update datoteka

Ako koristite Windows XP, Windows Server 2003 ili Windows 2000 sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte notepad, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Iskopirajte slede?e komande, a zatim ih nalepite u prozor prozor programa ?Bele?nica?.
  REGSVR32 WUPS2.DLL /S REGSVR32 WUPS.DLL /S REGSVR32 WUAUENG.DLL /S REGSVR32 WUAPI.DLL /S REGSVR32 MUCLTUI.DLL /S REGSVR32 WUCLTUI.DLL /S REGSVR32 WUWEB.DLL /S REGSVR32 MUWEB.DLL /S REGSVR32 QMGR.DLL /S REGSVR32 QMGRPRXY.DLL /S
 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 4. U polju Ime datoteke otkucajte register.bat, zatim u polju Sa?uvaj kao tip izaberite stavku Sve datoteke.
 5. Sa?uvajte datoteku register.bat na radnu povr?inu.
 6. Dvaput kliknite na datoteku register.bat da biste registrovali Windows Update datoteke.
 7. Ponovo poku?ajte da instalirate ispravke.
Ako koristite operativni sistem Windows Vista ili Windows Server 2008, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte notepad, a zatim sa liste Programi izaberite stavku notepad.
 2. Iskopirajte slede?e komande, a zatim ih nalepite u prozor prozor programa ?Bele?nica?..
  REGSVR32 WUPS2.DLL /S REGSVR32 WUPS.DLL /S REGSVR32 WUAUENG.DLL /S REGSVR32 WUAPI.DLL /S REGSVR32 WUCLTUX.DLL /S REGSVR32 WUWEBV.DLL /S REGSVR32 JSCRIPT.DLL /S REGSVR32 MSXML3.DLL /S
 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 4. U polju Ime datoteke otkucajte register.bat, zatim u polju Sa?uvaj kao tip izaberite stavku Sve datoteke (*.*).
 5. Sa?uvajte datoteku register.bat na radnu povr?inu.
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku register.bat, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 7. Ponovo poku?ajte da instalirate ispravke.

2. metod: Preuzmite i instalirajte agent za Windows Update

Za vi?e informacija o preuzimanju najnovije verzije agenta za Windows Update kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
949104 Nabavljanje najnovije verzije agenta za Windows Update radi upravljanja ispravkama na ra?unaru

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

DODATNE INFORMACIJE

Kôd gre?ke 0x80004002 se aktivira kada nedostaju klju?evi registratora za Wups2.dll. Ovaj kôd gre?ke tako?e mo?e da se aktivira kada nedostaju dodatni klju?evi. Registrovanjem Windows Update datoteke i drugih .dll datoteka koje su navedene u 1. metodu, osiguravate da i svi dodatni klju?evi tako?e budu registrovani.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 956708 - Poslednji pregled: 20. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB956708

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com