นโยบายการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft SQL Server ที่กำลังทำงานในสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนของฮาร์ดแวร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 956893 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายถึงนโยบายการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft SQL Server ที่กำลังทำงานในสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนของฮาร์ดแวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ SQL Server 2005 และรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนของฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการสนับสนุนต่อไปนี้:
 • Windows Server 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่ากับ Hyper-V
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่า
 • โครงแบบที่จะถูกตรวจสอบโดยเซิร์ฟเวอร์การจำลองเสมือนของการตรวจสอบโปรแกรม (SVVP)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง และตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ SVVP แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ SVVP:
  http://windowsservercatalog.com/svvp.aspx?svvppage=svvp.htm
  หมายเหตุโซลูชัน SVVP ต้องทำงานบนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับการรับรองสำหรับ Windows Server 2008 R2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าจะถือว่าการตั้งค่าคอนฟิก SVVP ถูกต้อง
Microsoft ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ SQL Server 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนของฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการสนับสนุนต่อไปนี้:
 • บริการ Windows Azure โครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวมถึงเครื่องเสมือน Azure ของ Windows และ Windows Azure บนเครือข่ายเสมือน (ส่วนของคำถามที่ถามบ่อยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูที่)

Microsoft อาจให้การสนับสนุนที่จำกัด หรือไม่มีทางเทคนิคสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต่อไปนี้:
 • รุ่นใด ๆ ของ SQL Server เร็วกว่าใน SQL Server 2005 (เช่น SQL Server 2000) ที่ทำงานโดยใช้ผู้จัดจำหน่ายในการจำลองเสมือนหรือตั้งค่าคอนฟิกใด ๆ
 • ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ของ Microsoft การจำลองเสมือนที่ไม่ได้ตั้งค่าคอนฟิกที่ผ่านการตรวจสอบ โดยโปรแกรม SVVP

นโยบายของการสนับสนุนที่จำกัดนี้จะขึ้นอยู่กับบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
897615 นโยบายการสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ทำงานอยู่ในซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft

ข้อจำกัดและข้อจำกัด

ข้อจำกัดและข้อจำกัดต่อไปนี้อาจมีผลกระทบต่อนโยบายสนับสนุนของโครงแบบที่ได้รับการสนับสนุนด้านบน:
 • คลัสเตอร์ล้มเหลวแขกจะได้รับการสนับสนุนสำหรับ SQL Server 2005 และรุ่นที่ใหม่กว่าในเครื่องเสมือนสำหรับสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนของฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการสนับสนุนที่แสดงในบทความนี้มีข้อกำหนดต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นไปตาม:
  • ในระบบปฏิบัติการในเครื่องเสมือน (" Guest ระบบปฏิบัติ") เป็น Windows Server 2008 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
  • สภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนที่ตรงตามความต้องการของ Windows 2008 หรือ Windows Clustering ล้มเหลว 2012 ตามที่จัดทำเอกสารในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
   943984 คลัสเตอร์ล้มเหลวนโยบายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับ Windows Server 2008
   2775067 Microsoft สนับสนุนนโยบายสำหรับคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2012
 • ผลิตภัณฑ์ SQL Server ต้องเป็นรุ่นที่สนับสนุนภายใต้นโยบายปัจจุบันวัฏจักรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของ Microsoft สนับสนุนวัฏจักร แวะไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://support.microsoft.com/?pr=lifecycle
 • SQL Server สนับสนุนการจำลองเสมือนของทราบโซลูชันสำรองที่ใช้ VSS (snapshot ของไดรฟ์ข้อมูล) ตัวอย่างเช่น SQL Server สนับสนุนสำรอง Hyper-V

  สแนปช็อตเครื่องเสมือนที่ไม่ได้ใช้ snapshot ของไดรฟ์ข้อมูล VSS ไม่ได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ SQL เทคโนโลยีอื่น ๆ สแนปช็อตที่ทำการบันทึก behind-the-scenes ของจุดเวลาของ VM หน่วยความจำ ดิสก์ และอุปกรณ์สถานะได้โดยไม่ต้องโต้ตอบกับโปรแกรมประยุกต์บนแขกใช้ VSS อาจปล่อยให้ SQL Server ในสถานะไม่สอดคล้องกัน
 • เซิร์ฟเวอร์ SQL บน Hyper-V จำลองได้รับการสนับสนุนโดยการ EnableWriteOrderPreservationAcrossDisks มีตั้งค่าสถานะ

  หมายเหตุเมื่อต้องการตั้งค่าสถานะ EnableWriteOrderPreservationAcrossDisks เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:

  ชุด-VMReplication - VMNameชื่อ vm> - EnableWriteOrderPreservationAcrossDisks 1

  ข้อยกเว้น

  ถ้า VMs SQL หลายกำลังพร้อมกันอย่างใกล้ชิด VMs แต่ละตัวสามารถล้มเหลวไปยังไซต์ (DR) การกู้คืนความเสียหาย แต่คุณลักษณะพร้อมใช้งานสูง (HA) SQL ภายใน VM ต้องถูกเอาออก และกำหนดค่าใหม่หลังจากล้มเหลว VM ด้วยเหตุนี้ SQL Server ต่อไปนี้ ไม่สนับสนุนคุณลักษณะในแบบจำลอง VM ไฮเปอร์:
  • กลุ่มความพร้อมใช้งาน
  • เรอร์ของฐานข้อมูล
  • อินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลว
  • บันทึกการจัดส่ง
  • จำลองแบบ

คำถามที่พบบ่อย

Q1: ระดับการสนับสนุนด้านเทคนิคจะฉันได้รับถ้ามีการตั้งค่าคอนฟิกผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ใช่ Microsoft ของฉันจะได้รับการรับรองผ่าน SVVP หรือไม่

A1:บริการลูกค้าของ Microsoft และสนับสนุน (CSS) จะทำงานร่วมกันกับลูกค้าและ SVVP การรับรองการใช้งานของผู้จัดจำหน่ายเพื่อตรวจสอบปัญหาของ SQL Server ที่กำลังเรียกใช้ในเครื่องเสมือน CSS ของ Microsoft หรือผู้จัดจำหน่าย SVVP จะเป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับการบันทึกไว้บนเว็บไซต์ของ SVVP ดังต่อไปนี้เมื่อต้องการใช้โปรแกรม TSANet ร่วมกับสิทธิ์ของลูกค้าในความพยายามในการแก้ปัญหา:
http://windowsservercatalog.com/svvp.aspx?svvppage=svvpsupport.htm

Q2: ถ้าการกำหนดค่าการจำลองเสมือนของผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ใช่ของ Microsoft จะไม่ได้รับการรับรองผ่าน SVVP หรือไม่

A2: CSS ของ Microsoft จะเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนที่มีในบทความ Knowledge base 897615 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
897615 นโยบายการสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ทำงานอยู่ในซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft
ถ้า Microsoft CSS เป็นตัวกำหนดว่า ปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์การจำลองเสมือนของผู้จัดจำหน่าย Microsoft CSS นั้นลูกค้าที่คุณจะสร้างปัญหาภายนอกสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือน สิ่งสำคัญคือต้องอ่านอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับโครงแบบที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ SVVP ที่ SVVP เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.windowsservercatalog.com/svvp/
กำลังตั้งค่าคอนฟิกผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดที่ไม่ได้รับการรับรอง โดย SVVP แม้ว่าผู้เข้าร่วมในโปรแกรม รายการของการตั้งค่าคอนฟิกตรวจอาจถูกปรับปรุงเป็นการเปลี่ยนแปลงส่งผู้จัดจำหน่ายผ่านทางโปรแกรมนี้

Q3: โปรแกรม SVVP โดยเฉพาะรายการตั้งค่าคอนฟิกที่ถูกต้องสำหรับ Windows Server 2008 มีรุ่นอื่น ๆ ของ Windows ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อใช้เป็นระบบปฏิบัติการเป็นแขกหรือไม่

A3:ใช่ ตามที่จัดทำเอกสารที่ SVVP เว็บไซต์ต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผ่าน forWindows ความต้องการ SVVP เซิร์ฟเวอร์ 2012 ถือว่าได้รับการสนับสนุนบน Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 และ Windows Server 2003 SP2 และรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิ สแพ็ค ทั้ง x 86 และ x 64
http://windowsservercatalog.com/results.aspx?&bCatID=1521&cpID=0&avc=0&ava=0&avq=0&OR=1&PGS=25
เมื่อเรียกใช้ SQL Server บนระบบปฏิบัติการแบบ guest รุ่นของ SQL Server ต้องได้รับการสนับสนุนในรุ่นของระบบปฏิบัติการ guest ตามความต้องการที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ SQL Server ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx

Q4: มีลักษณะการทำงานของ SQL Server เช่นเรอร์ของฐานข้อมูลที่สนับสนุนการทำงานในสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนได้อย่างไร

A4:ข้อจำกัดเฉพาะการติดตั้ง และใช้ SQL Server ในสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนจะจัดทำเอกสาร ในบทความนี้ หรือ ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ SQL Server คุณลักษณะหรือการใช้งานที่ไม่มีระบุ ในบทความนี้ หรือ ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ SQL Server ใด ๆ จะถือว่าได้รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือน โดยใช้ข้อจำกัดเดียวกันและสนับสนุนเป็นฮาร์ดแวร์ "เปลือยโลหะ" สภาพแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานที่ได้รับการสนับสนุน โดยรุ่นต่าง ๆ ของ SQL Server เยี่ยมชมดังต่อไปนี้เว็บไซต์ TechNet:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993 (v=sql.105).aspx
ข้อกำหนดเหล่านี้เหมือนกันกับ SQL Server 2005 และรุ่นที่ใหม่กว่าที่กำลังทำงานในสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือน

Q5: เป็นด่วนและ Live โยกย้าย ด้วย Windows Server 2012 หรือ Hyper-V R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows ที่ได้รับการสนับสนุนกับ SQL Server หรือไม่

A5:ใช่ Live โยกย้ายได้รับการสนับสนุนสำหรับ SQL Server 2005 และรุ่นที่ใหม่กว่าเมื่อใช้กับ Windows Server 2008 R2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า กับ Hyper-V และ Hyper-V server 2008 R2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า นอกจากนี้ยังสนับสนุนการโยกย้ายด่วน ซึ่งถูกนำมาใช้กับ Windows Server 2008 Hyper-V และ Hyper-V Server 2008 สำหรับ SQL Server (ทุกรุ่น จาก SQL Server 2005 และรุ่นที่ใหม่กว่า) ใน Windows Server 2008 (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) มี Hyper-V และ Hyper-V Server 2008 (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า)

Q6: คืออะไรนโยบายการสนับสนุนสำหรับ SQL Server เมื่อคุณใช้คุณลักษณะการจำลองเสมือนของผู้จัดจำหน่าย SVVP เช่นสแนปช็อตหรือย้ายหรือไม่

A6:ไม่สนับสนุนสแนปช็อตสำหรับผู้จัดจำหน่ายการจำลองเสมือนใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้ VSS กับ SQL Server ใด ๆ อื่น ๆ การจำลองเสมือนของฟังก์ชันเพิ่มเติมของผู้จัดจำหน่าย SVVP เช่นโยกย้ายต้องได้รับการสนับสนุน โดยผู้จัดจำหน่าย SVVP ซึ่งรวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ SQL Server เมื่อใช้คุณลักษณะเหล่านี้ โปรดอ่านทรัพยากรนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนสำหรับฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์จำลองเสมือน:
http://www.windowsservercatalog.com/svvp.aspx?svvppage=svvpsupport.htm

Q7: มีหน่วยความจำแบบไดนามิก Hyper-V ได้รับการสนับสนุนสำหรับ SQL Server หรือไม่

A7:หน่วยความจำแบบไดนามิก Hyper-V เต็มจำนวนได้รับการสนับสนุนกับ SQL Server เฉพาะรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ SQL และรุ่นที่สนับสนุน Hot เพิ่มหน่วยความจำ (องค์กรและ Datacenter) สามารถดูหน่วยความจำที่ถูกเพิ่ม โดยการใช้หน่วยความจำแบบไดนามิก Hyper-V SQL Server 2012 Standard edition รู้จักร้อนเพิ่มหน่วยความจำเมื่อรันใน enviroment แบบเสมือน รุ่นของ SQL Server ที่สนับสนุนหน่วยความจำเพิ่มร้อนยังคงได้รับการสนับสนุน แต่รุ่นเหล่านี้จะตรวจหาเฉพาะหน่วยความจำที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการเมื่อเริ่มต้น SQL Server ก่อนที่คุณปรับใช้หน่วยความจำแบบไดนามิก Hyper-V โปรดอ่านทรัพยากรดังต่อไปนี้เมื่อคุณใช้หน่วยความจำแบบไดนามิก Hyper-V กับ SQL Server:
Q8:Do สนับสนุนการทำงานในเครื่องเสมือน Windows Azure SQL Server หรือไม่


A8:
ใช่ Microsoft สนับสนุน SQL Server 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่าในบริการ Windows Azure โครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวมถึงเครื่องเสมือน Azure ของ Windows และ Windows Azure เสมือน Network.Consider ต่อไปนี้เมื่อคุณปรับใช้ SQL Server 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่าในเครื่องเสมือน Windows Azure:Q9:สามารถลูกค้าเรียกใช้ SQL Server ในบทบาท Windows Azure VM ?

A9:Windows Azure VM บทบาทมีบทบาทที่ไม่ใช่แบบถาวรและไม่เหมือนกับเป็นเครื่องเสมือน Windows Azure ไม่สนับสนุนให้ SQL Server ใช้การผลิต ลูกค้าที่ต้องการปรับใช้ข้อมูลความสามารถของแพลตฟอร์มในแพลตฟอร์ม Windows Azure วันนี้ ควรใช้ Windows Azure Virtual Machine หรือฐานข้อมูล SQL Azure ของ Windows


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 956893 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2557 - Revision: 14.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 PowerPivot for Microsoft Excel 2010
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB956893 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956893

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com