การแก้ไข: การตั้งค่าการหมดเวลาการไม่พร้อมใช้งานสำหรับงานการบริการเว็บในแพคเกจ Microsoft SQL Server 2005 รวมบริการ (SSIS)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 956911 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 50003182 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้งานการบริการเว็บแพคเกจ Microsoft SQL Server 2005 รวมบริการ (SSIS) คุณสังเกตเห็นว่า การตั้งค่าการหมดเวลาไม่พร้อมใช้งานสำหรับงานการบริการเว็บ งานการบริการเว็บจะหมดเวลาหลังจาก 100 วินาทีโดยอัตโนมัติ คุณยังไม่สามารถใช้การตั้งค่าการหมดเวลาสำหรับการเชื่อมต่อของ HTTP ที่ใช้ โดยงานการบริการเว็บในการควบคุมเมื่องานการบริการเว็บหมดเวลา

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่สะสม 10 อันดับแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956854แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2 ให้การติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เขียนรหัสที่กำหนดเองโดยทางโปรแกรมอินเทอร์เฟซกับบริการเว็บ คุณสามารถใช้รหัสในงานมีสคริปต์ SSIS ในรหัส คุณสามารถตั้งด้วยตนเองค่าการตั้งค่าการหมดเวลา โดยใช้คุณสมบัติ WebClientProtocol.Timeout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ WebClientProtocol.Timeout แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MDSN):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.web.services.protocols.webclientprotocol.timeout.aspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2005 Service Pack 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการควบคุมการตั้งค่าหมดเวลาสำหรับงานการบริการเว็บหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คุณสามารถใช้การตั้งค่าการหมดเวลาสำหรับการเชื่อมต่อของ HTTP ที่ใช้งานการบริการเว็บในการควบคุมเมื่องานการบริการเว็บหมดเวลา งานการบริการเว็บจะสืบทอดการตั้งค่าการหมดเวลาของการเชื่อมต่อของ HTTP อย่างไรก็ตาม คุณต้องตั้งค่าการตั้งค่าการหมดเวลาเป็นตัวเลขที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 คุณต้องทำเช่นนี้ได้เนื่องจากการออกแบบที่มีอยู่ของ SQL Server 2005 รวมบริการขึ้นอยู่กับการทำงานการหมดเวลา 100-วินาทีที่มีอยู่ก่อนที่มีใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าการตั้งค่าหมดเวลาสำหรับการเชื่อมต่อ HTTP 30 งานการบริการเว็บจะจะหมดเวลาไม่เวลา 30 วินาที แทน งานการบริการเว็บจะหมดเวลาที่วินาที 100 คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าการหมดเวลาของค่าที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 วินาทีเพื่อรองรับเมธอดภารกิจการบริการเว็บช้า

หมายเหตุ:ค่าสูงสุดที่คุณสามารถใช้สำหรับการตั้งค่าหมดเวลาเชื่อมต่อของ HTTP เป็น 300 วินาที

นอกจากนี้ยังได้รับการแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2008 ใน SQL Server 2008 ไม่มีข้อจำกัดที่ไม่มีในค่าหมดเวลาการเชื่อมต่อของ HTTP คุณสามารถระบุหมายเลขตั้งแต่ 0 ถึง 300 สำหรับการเชื่อมต่อ HTTP เพื่อควบคุมค่าการหมดเวลาสำหรับงานการบริการเว็บ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดถูกเปลี่ยนแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956854แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937137รายการของ builds ที่พร้อมใช้งานแบบหลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานใหม่และปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71711
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 956911 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
Keywords: 
kbsql2005ssis kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB956911 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956911

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com