คำอธิบายของการปรับปรุงที่ 5 สำหรับพอร์แอพลิเคชันเกตเวย์ 2007 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 956927 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

การปรับปรุงใหม่มีพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft พอร์แอพลิเคชันเกตเวย์ (IAG) 2007 (รุ่น 3.7) Service Pack 1 (SP1)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์ชื่อโปรแกรมปรับปรุงการสร้าง
พอร์เกตเวย์ของแอพลิเคชัน (IAG) 2007 Service Pack 1IAG3.7-SP1Update-5 (IAG v3.7 SP1 Update 5)50

การแก้ไขและการปรับปรุงที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้

โปรแกรมแก้ไขสำหรับการดาวน์โหลดการแยกวิเคราะห์ลักษณะการทำงาน

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
IAG 2007 SP1 Update 4 แนะนำรายการรีจิสทรีใหม่ที่มีชื่อ MaxBodyBufferSize รายการรีจิสทรีนี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IAG ควบคุมขนาดสูงสุดของแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ หลังจากที่คุณใช้ IAG 2007 SP1 Update 4, IAG สะสม และพยายามที่จะแยกวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ดังนั้น ไฟล์ใด ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดสูงสุดที่กำหนดถูกบล็อค คำนึงถึงชนิดของแฟ้ม

หลังจากที่คุณใช้ IAG 2007 SP1 Update 5, IAG ไม่สะสม และแยกวิเคราะห์ข้อมูลตามค่าเริ่มต้น แทน จัดการ และการแยกวิเคราะห์ลักษณะการทำงานจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวเลือกการแยกวิเคราะห์ที่กำหนดไว้ในคอนโซลการตั้งค่าคอนฟิก IAG เป็นดังนี้:
 • กระบวนการไม่ต้องการแยกวิเคราะห์เนื้อความของการตอบสนองการร้องขอเหล่านี้รายการ:
  หาก URL ที่ร้องขอตรงกับ URL ใด ๆ ในรายการนี้ เนื้อหาของการตอบสนองจะไม่ถูกสะสมสำหรับการแยกวิเคราะห์
 • กระบวนการค้นหา และแทนเนื้อหาของการตอบสนองรายการ:
  หาก URL ที่ร้องขอตรงกับ URL ใด ๆ ในรายการนี้ และ URL ที่ร้องขอไม่ตรงกับพารามิเตอร์ของกฎก่อนหน้า เนื้อหาของการตอบรับจะถูกสะสมสำหรับการแยกวิเคราะห์
 • กระบวนการค้นหา และแทนที่บนชนิดของเนื้อหารายการ:
  หาก URL ที่ร้องขอไม่ตรงกับพารามิเตอร์ของอย่างใดอย่างหนึ่งกฎก่อนหน้านี้ที่สอง และชนิดของเนื้อหาตรงกับชนิดของเนื้อหาใด ๆ ในรายการนี้ เนื้อหาของการตอบรับจะถูกสะสมสำหรับการแยกวิเคราะห์
หมายเหตุ:สมมติว่า สำหรับ trunks พื้นฐาน และ Webmail trunks, IAG ผู้ดูแลต้องการกลับไปการแยกวิเคราะห์หรือ accumulation วิธีก่อนหน้านี้ ในกรณีนี้ IAG ผู้ดูแลระบบต้องสร้างรายการรีจิสทรีใหม่ที่ชื่อ BasicTrunkAccumulateResData และผู้ดูแลต้องตั้งค่า DWORD ของรายการการ 1 ควรมีสร้างรายการรีจิสทรี BasicTrunkAccumulateResData ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
Gap\von\UrlFilter\WhlFiltSNT HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WhaleCom\e

API การตรวจหาไคลเอ็นต์ใหม่เพื่อดึงข้อมูลจาก Windows จัดการ Instrumentation (WMI) วัตถุที่เลือก

การปรับปรุง 5 แนะนำตรวจสองใหม่ไคลเอ็นต์หา APIs ที่เปิดใช้งานการสร้างสคริปต์การตรวจสอบปลายทางขั้นสูง หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างสคริปต์การตรวจหาการกำหนดเองเพื่อเรียกข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงของ Windows ที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เนื่องจากข้อมูลนี้สามารถถูกเปรียบเทียบกับรายชื่อโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็น จะสามารถใช้ในนโยบายการตรวจสอบ

ผู้ดูแลยังสามารถสร้างสคริปต์การตรวจหาการกำหนดเองที่เรียกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่เพิ่มเติม ชนิดของข้อมูลที่สามารถถูกดึงรวมต่อไปนี้:
 • ชื่อคอมพิวเตอร์
 • SID ของคอมพิวเตอร์
 • ชื่อโดเมน
 • สถานะสมาชิกของโดเมน
 • ชื่อ workgroup
APIs เหล่านี้จะมีการใช้งาน โดยการสอบถาม WMI ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ตัวเชื่อมต่อเครือข่ายสามารถสนับสนุนหมายเลขที่มีขนาดใหญ่ของเครือข่ายเพิ่มเติม

ก่อนที่จะ IAG 2007 SP1 Update 5 ตัวเชื่อมต่อเครือข่ายสนับสนุนเครือข่ายเพิ่มเติม 7 เท่านั้น หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดเครือข่ายเพิ่มเติมถึง 200

การแก้ไขในโปรแกรมประยุกต์ในเครื่องไดรฟ์แมปรอง

การปรับปรุง 5 แก้จุดบกพร่องแบบในโปรแกรมประยุกต์ในเครื่องไดรฟ์แมปที่เกิดขึ้นเมื่อมีการให้ชื่อผู้ใช้ที่ประกอบด้วยอักขระช่องว่าง

หมายเหตุ:การแก้ไขนี้มีไว้สำหรับไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP หรือ Windows Server 2003 เท่านั้น โปรแกรมประยุกต์ ” แมปไดรฟ์ท้องถิ่น “ IAG ไม่ได้รับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Vista นอกจากนี้ การใช้แอพพลิเคชันการ ” แมปไดรฟ์ท้องถิ่น “ IAG การเชื่อมต่อใช้ร่วมกันแฟ้ม Windows Server 2008 เซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนสำหรับไคลเอนต์ใด ๆ ของระบบปฏิบัติการ

คำเตือนผู้ใช้บนระบบปฏิบัติการ 64 บิต

คอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ IAG ไม่ได้รับการสนับสนุนบนระบบปฏิบัติการ 64 บิต ถ้าเชื่อมผู้ใช้ต่อไปยังไซต์ IAG โดยใช้ Windows Internet Explorer บนระบบปฏิบัติการ 64 บิตหลังจากที่มีใช้การปรับปรุงนี้ เขาหรือเธอจะได้รับข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้บนหน้าการเข้าสู่ระบบ:
คอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ whale ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์นี้ได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ถูกเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิต ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของคุณกับไซต์นี้ ขึ้นอยู่กับข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยขององค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุง

ขณะนี้มีการปรับปรุงที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะเท่านั้น

ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับการปรับปรุง สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี IAG 2007 SP1 (รุ่น 3.7.1) ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่มีการสอบถาม

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่อุปกรณ์นั้นหลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้จะสะสม โปรแกรมแทนที่ปรับปรุงต่อไปนี้ที่นำออกใช้สำหรับ IAG 2007:
 • การปรับปรุง 1 สำหรับ IAG 2007 SP1
 • การปรับปรุง 2 สำหรับ IAG 2007 SP1
 • การปรับปรุง 3 สำหรับ IAG 2007 SP1
 • การปรับปรุง 4 สำหรับ IAG 2007 SP1

ปัญหาที่พบในการปรับปรุงนี้

หากผู้ดูแลระบบที่มีเพิ่มเครือข่ายเพิ่มเติมที่มากกว่าเจ็ดตัวเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว ถอนการติดตั้ง IAG 2007 SP1 Update 5 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะแสดง:
พารามิเตอร์การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ถูกต้อง เครือข่ายเพิ่มเติมมากเกินไปที่จะจัดการ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะที่สนับสนุนเครือข่ายเพิ่มเติมที่มากกว่าเจ็ดถูกถอนการติดตั้งด้วย

ปัญหาที่พบในการปรับปรุงก่อนหน้านี้

 • เมื่อคุณใช้ Sametime ปลั๊กอิน คุณไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในในครั้งแรก
 • ลักษณะการทำงานในการตรวจหา Center ไม่สามารถตรวจพบ Windows Firewall โดยใช้การตรวจหา WMI ดังนั้น กลไกการตรวจสอบที่มีอยู่ถูกใช้ในการตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ Windows กำลังทำงานอยู่ และเปิดใช้งานในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
 • คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่ IP เพื่อกำหนดชื่อโฮสต์สาธารณะ trunk เป็น แทน คุณต้องใช้ชื่อโฮสต์เท่านั้น ในการตั้งค่าคอนฟิก Trunk คอนโซล trunk ของรายชื่อ โฮสต์/IP สาธารณะกล่องถูกแทนที่ด้วยคำชื่อโฮสต์สาธารณะกล่อง นอกจากนี้ ชื่อโฮสต์ต้องจัดรูปแบบเป็น FQDN และจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อยสองรอบระยะเวลา ตัวอย่างเช่น ชื่อโฮสต์ต้องสะท้อนรูปแบบต่อไปนี้:
  iag.contoso.com
 • ในบางกรณี ผู้ดูแลระบบต้องเปลี่ยนขนาดของตัวเริ่มต้นที่กำหนดไว้ในคำขอ smuggling ป้องกันข้อกำหนด ของอุปกรณ์อีช่องว่าง หรือ IAG ตัวอย่างเช่น สำหรับบาง Web parts บนไซต์ Windows SharePoint ขนาดร้องขอมีขนาดใหญ่กว่าขนาดค่าเริ่มต้น ในช่อง ว่างอี หรือ IAG ในสถานการณ์เช่นนี้ ได้รับข้อความต่อไปนี้ในการตรวจสอบเว็บ:
  http ความพยายามในการร้องขอ Smuggling (HRS) ที่ตรวจพบ
 • การปรับปรุงนี้ไม่สนับสนุนการติดตั้งคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์แบบออฟไลน์ ถ้าต้องการผู้ดูแลให้เรียกใช้การติดตั้งออฟไลน์ คอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ออฟไลน์ IAG 2007 SP1 ต้องติดตั้งครั้งแรก จากนั้น คอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์จะสามารถปรับอัตโนมัติรุ่นครั้งแรกที่ผู้ใช้เข้าถึงอุปกรณ์ที่ IAG ที่รันการปรับปรุงใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงก่อนหน้านี้ที่ถูกนำออกใช้ สำหรับอุปกรณ์ 3.6 อีช่องว่าง และ IAG 2007 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
948280คำอธิบายของการปรับปรุง 1 สำหรับอุปกรณ์ 3.6 อีช่องว่าง และ Microsoft เกตเวย์แอพลิเคชันพอร์ 2007
953442ความพร้อมใช้งานของการปรับปรุง 2 สำหรับ 3.6.1 อีช่องว่างและปรับปรุงที่ 2 สำหรับ IAG 2007
953623การปรับปรุง 3 จะพร้อมใช้งานสำหรับพอร์แอพลิเคชันเกตเวย์ 2007 Service Pack 1
955123คำอธิบายของการปรับปรุง 3 สำหรับอุปกรณ์ช่องว่างอี 3.6 และปรับปรุงที่ 4 สำหรับเกตเวย์แอพลิเคชันพอร์ 2007
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 956927 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Intelligent Application Gateway 2007
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB956927 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956927

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com