?????? ???? Microsoft ?????? ???????? ?????????? ????????

?????? ????????? ?????? ?????????
???? ???????: 957006 - ??? ???????? ???? ????? ????? ??? ???????.
????? ???? | ?? ????

?? ??? ??????

????? ???

?????? ??? ??????? ????? ????? ?????? ?????? ???? Microsoft ?? ????? ???????? ?????????? ???????? ???????:
 • Windows Server 2008 ?????????? ?????? ?? Hyper-V
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 ??? ????
 • ?????? ?????? ?? ??? ???????? ?????????? ?????? (????)

  ????? ?? ?????????? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
  http://www.windowsservercatalog.com/svvp/
???? Microsoft ????? ???? Microsoft ??? ??????? ?? ????? ???????? ?????????? ???????? ??????? ?? ??? "???? ?? ?????????". ???? ??? ????? ???? ???? ???? ??? Microsoft. ????? ?? ?????????? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://support.microsoft.com/?pr=lifecycle
?? ??? ???????? ?????? ???? ??????? ????? ?? ?????? ???? Microsoft. ??? ??????? ??? ??? ????????? ?? ??? ???????? ??? ??? ????? ????????? ??? ??????.

?????? ???? ???? ??????? ??????? ????? ????? ???? ??????? ?? ???? ??????. ??? ???? ??????? ??? ??? ????? ??????? ????? ?????? ??? ?????? ??? ????? PCI ?? ???? ?????? ????????? ?? ???? ?????. ???? ??? ?????? ??????? ???????? ???? ??? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ???????.

??????? ????

?????? ??? ?????? ???? ??????? ??? ??????? ????? ?????? ?????? ?? Microsoft. ?? ???? Microsoft ?? ????? ???? ?????? ?? ?????? ????? ???? ?? ???? ?????? ?? ??? ????????.

??????? ??????? ???????? ?? ?????? ??????? ???? ??? ??? ?? ????? Microsoft. ?? ?? ???? ????? Microsoft ?????? ??????? ?? ????? ?????? ??????? ????????.

????? ??????? ??????? Microsoft (??????? ??????)

???? Microsoft ????? ????? ??????? 4.5 ?????????? ?????? ??? ???? ????? ???? ?????? ??????? ???? ????? ?????? ??????? ????? ??? ??????.

Microsoft BizTalk Server

Microsoft BizTalk Server 2009 ? BizTalk Server 2006 R2 ? BizTalk Server 2006 BizTalk Server 2004 ?????? ???? ???? ??? ??????? ??? ???? ????? ????? ??? ??????? ?? Windows Server 2008 Hyper-V.

????? ?? ?????????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ?????? ?? "????? ????? Microsoft":
842301 ??????? Microsoft BizTalk Server ??? ???? ?????

?????? ??????? ?? Microsoft

???? Microsoft Commerce Server 2007 Service Pack 2 ?????????? ??????.

Microsoft Dynamics AX

???? Microsoft Dynamics AX 2009 (??? ?? ?????? ???????) ?????????? ??????.

Microsoft Dynamics CRM

??? ??? Microsoft Dynamics CRM 4.0 ?????????? ??????.

Microsoft Dynamics GP

???? Microsoft Dynamics GP 10.0 ?????????? ??????.

Microsoft Dynamics ??????

???? Microsoft Dynamics NAV 2009 ?????????? ??????.

???? Microsoft Exchange

??? ??? Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 ?????????? ??????. ????? ?? ????????? ??? ??? Exchange Server? ?? ?????? ???? TechNet ?????? ??? ?????:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc794548 (v=EXCHG.80).aspx

????????? ??? ????? ???? ?????????????????? Server 2010 ?? ???? ????????? ?? ?????? ???? TechNet ?????? ??? ?????:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj126252 (v=exchg.141).aspx

????????? ??? ????? ???? Microsoft Exchange Server 2013 ?? ???? ????????? ?? ?????? ???? TechNet ?????? ??? ?????:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj619301 (v=exchg.150).aspx

Microsoft Forefront Client Security

??? ??? Microsoft Forefront Client Security.

?????????? ????? ????? ???? ????? 2010

???? Microsoft Forefront ???? ??????? ????? 2010 ?????????? ??????.

????? ?????? Microsoft Forefront 2010

??? ??? Microsoft Forefront ???? ???? ??? 2010 ?????????? ??????.

Microsoft ????? ??????? ????? (IAG)

???? Microsoft ????? ????? ????? 2007 Service Pack 2 ?????????? ??????.

Microsoft Forefront Security ?????? (????? ????????)

Microsoft Forefront Security Exchange Server Service Pack 1 (SP1) ?? ???? ?????.

???? Microsoft Forefront ? SharePoint (FSP)

Microsoft Forefront Security SharePoint Service Pack 2 (SP2) ?? ???? ?????.

???? ????? ?????? Microsoft

??? ??? Microsoft ?????? ????? Server 2006 ?????????? ??????.

???? ?????? ????? ????? (ISA)

??? ??? Microsoft ISA Server. ????? ?? ????????? ??? ??? ISA Server? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc891502.aspx

???? Groove Microsoft Office

??? ??? Microsoft Office Groove Server 2007 Service Pack 1 ?????????? ??????.

?????? ??? ????? ?????? ??????? ? Microsoft Office Groove ?????? ????? ???????? ??? ????? ?? ??? ???? ?????.

Microsoft Office Server PerformancePoint

??? ??? Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 Service Pack 2 ?????????? ??????.

Microsoft Office Project Server

??? ??? Microsoft Office Project Server 2007 Service Pack 1 ?????????? ??????.

Microsoft Office SharePoint Server ? Windows SharePoint Services

??? ??? Microsoft Office SharePoint Server 2007 Service Pack 1 ?????????? ??????.???? Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 ?????????? ??????.

????? ?????? Microsoft (MOM) 2005

Microsoft Operations ????? 2005 Service Pack 1 (????? ???) ?????. ????? ?? ?????????? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc180251.aspx
?????? ????? ?????? ???? ?????? 2007 ?? ????? ???? ????? ?????? Windows Server 2008 ?????????? ??????.

???? ????? ? Microsoft

???? Microsoft ????? Server 2008 ?????????? ??????.

????? ???????? Windows Server 2008

???? Windows Server 2008 ??????? ???????? ?????????? ??????.

??????? ??????? Windows Server 2008

???? Windows Small Business Server 2008 ?????????? ??????.

???? Microsoft SQL

?????? ??? ???? ?? ????? ?? Microsoft SQL Server? ???? ????? "????? ????? Microsoft" ???????:
http://support.microsoft.com/kb/956893

???? ????? ???? ?????? ? Microsoft

???? ??? ???? ???? ??????? 2007 Service Pack 1 (?????? ????????) ?????????? ??????. ????? ?? ????????? ??? ????? ????? ??????? 2007? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb680717.aspx

????? ????? ???????? ???? ?????? ? Microsoft

??? ??? Microsoft ????? ???? ????? ????? ???????? 2007 ??? ?????? ???? ???? ???????? ???? ??? ??? ?? ????? ??????? ???? ??????? DPM ?????? ??? ?????? ??????? DPM ???? ????????? ???????:
 • ??????? ????????
 • ??????? ??? iSCSI
 • ???? ??? ??????? ?????
????? ????? ????? ????????? ??????? ???????? ???????? ???? DPM ?????? ??? ????????? ?????? ?? ?????? ???? DPM ?????? ??? ?????? ???????.

??????? ???? ?????? ? Microsoft

??? ??? Microsoft ?????? ???? ??????? 2007 Service Pack 1 ?????????? ??????.

????? ?????? ???? ?????? ? Microsoft

??? ??? Microsoft ?????? ???? ?????? ????? 2007 (?????? ????????) ?????????? ??????. ????? ?? ????????? ??? ??? ?????? ????? 2007? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb309428.aspx

????? ?????? ??????? ???? ?????? ? Microsoft

???? Microsoft ?????? ???? ????? ?????? ??????? 2008 (?????? ????????) ?????????? ??????.

????? ???? ???? ?????? ? Microsoft

??? ??? Microsoft ?????? ???? ????? ?????? 2010 ?????????? ??????. ????? ?? ????????? ??? ??? 2010 ????? ??????? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=182907

???? Microsoft Systems Management Server (SMS)

????? ????? Server 2003 Service Pack 3 (????? ???) ?????.

?????? ???? ?????? ????? ????? 2007 Service Pack 1 ?? ????? ???? ????? ?????? Windows Server 2008 ?????????? ??????.

????? ?? ????????? ??? ??? SMS SP3? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179620.aspx

Microsoft Visual Studio ???? ??????

??? ??? Microsoft Visual Studio ???? ?????? 2008 ?????????? ??????.

??????? ????? ?????? ?????????? ?????? ????? 2008

??? ??? Microsoft Windows HPC Server 2008 ?????????? ??????.

Windows Server 2003? Web Edition

???? Windows Server 2003 Web Edition ?? Service Pack 2.

Microsoft Windows Server Update Services (WSUS)

??? ??? Microsoft Windows Server Update ????? 3.0 Service Pack 1 ?????????? ??????.

??? windows Server 2008

??? ?????? ??? Windows Server 2008.

????? ???? ???? ???? 2007

??? ?????? ???? ????? ???? ???? (ILM) 2007 Feature Pack 1 (FP1) (???? ?????????) ?????????? ??????. ????? ?? ?????????? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://www.microsoft.com/windowsserver/ilm2007/faq.mspx

Microsoft Office ??? ????????

??? ?????? office ??? ????????. ????? ?? ?????????? ?? ?????? ???? ??? Microsoft Office ???????:
http://office.com/webapps

???? ????? ?????

??? ?????? "???? ????? ?????" 6.2.2 ?????????? ??????. ????? ?? ????????? ??? ??? ????? ?? ???? ???????? ??????????? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-US;2023123
??????????? 6.3 ???? ????? ????? ?? ????? ???? ??????? ?? Windows Server 2008 ?????????? ??????. ??? ???? "??? ???????" ???? ?? ??????? ?? ??????? 6.3 ?????? ??? Windows Server 2008 ?????????? ??????. ????? ??????? "??? ???????" ??????? ??????? ?? Windows Server 2003.

Microsoft Lync Server

??? ??? Microsoft Lync Server 2010 ?????????? ??????. ????? ?? ?????????? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2905FD33-E29C-4709-A012-E55EA8DB63E4&displaylang=en.

????? ???? ???? ?????? ? Microsoft

??? ??? Microsoft ?????? ???? ????? ?????? 2010 ?????????? ??????. ????? ?? ????????? ??? ??? 2010 ????? ??????? ?? ?????? ???? ??? ??????: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff460890.aspx

???????

???? ???????: 957006 - ????? ??? ??????: 18/????? ???????/1435 - ??????: 4.0
????? ???
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
????? ??????: 
kbhyperv kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbhowto kbinfo fep2010swept kbmt KB957006 KbMtar
????? ????
???: ??? ????? ??? ??????? ???????? ????? ?????????? ??????? ?????? ??? ??????? ?? ??? ??????? ?? ??????? ??? ??? ?? ???? ????????? ???? ??????? ???????(CTF) ?? ?? ???? ????? ????. ???? ?? ???? ?????????? ??? ???????? ???????? ???? ??? ?? ???????? ??????? ?? ??? ??????? ???????? ?? ??? ??????? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ???? ???????? ???????? ?? ????? ??????? ????? ????? ??????. ??? ?? ???????? ???????? ?? ????? ??? ????? ?? ???????? ?? ???? ????? ?? ?????. ?????? ??? ???? ?????????? ???? ?????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ??????? ?? ??? ????? ?? ???? ????? ????? ?? ????? ??????? ???? ?? ???????? ?? ??? ???????.
???? ??? ????? ??????? ?????? ??????????957006

????? ???????

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com