תמיכה בהפעלת Microsoft Dynamics CRM 4.0 בשילוב עם Microsoft SQL Server 2008

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 957053 - View products that this article applies to.
תוכן Microsoft Dynamics מוגבל מסופק באתר האינטרנט הציבורי של Microsoft Knowledge Base. להצגת התוכן המלא ומשאבים נוספים אודות Microsoft Dynamics, בקר באתרים הבאים:

Dynamics Customers
Microsoft Dynamics CustomerSource*
Dynamics Partners
Microsoft Dynamics PartnerSource

* מחייב שללקוחות תהיה תוכנית שירות של Microsoft Dynamics כגון Business Ready Enhancement Plan, אוSoftware Assurance.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר תמיכה בהפעלת Microsoft Dynamics CRM 4.0 בשילוב עם Microsoft SQL Server 2008.

מידע נוסף

Microsoft Dynamics CRM 4.0 תואם את Microsoft SQL Server 2008. לקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook עם גישה במצב לא מקוון תואם את מהדורת SQL Server 2008 Express. כלי העברת הנתונים של Microsoft Dynamics CRM תואם את Microsoft SQL Server 2008.

הערה Microsoft Dynamics CRM 3.0 ולקוח Microsoft Dynamics CRM 3.0 עבור Microsoft Office Outlook אינם תואמים את SQL Server 2008.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 תומך בגירסאות הבאות של SQL Server 2008:
 • SQL Server 2008 Enterprise Edition ?(32 סיביות ו- x64)
 • SQL Server 2008 Standard Edition ?(32 סיביות ו- x64)
הערה אם אתה משתמש בלקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook עם גישה במצב לא מקוון ובמנהל העברת הנתונים של Microsoft Dynamics CRM, יש תמיכה גם ב-SQL Server 2008 Express Edition.

כדי להתקין את Microsoft Dynamics CRM 4.0 כך שיפעל עםMicrosoft SQL Server 2008, עליך להתקין את התיקונים החמים הבאים:
 • תיקון חם 952601
  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  952601 הודעת שגיאה כאשר תוכנית ההגדרה של Microsoft Dynamics CRM 4.0 מבצעת בדיקה באשף האבחון הסביבתי: "Error| Check FullTextRunningValidator : כשל: Service msftesql was not found on computer '[Computer_Name]'"
 • תיקון חם 952602
  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  952602 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין את Microsoft Dynamics CRM Data Connector עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0: "לא ניתן לאמת את התקנת SQL Server Reporting Services Report Server"
 • תיקון חם 947278
  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  947278 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להתקין את Microsoft Dynamics CRM Connector עבור SSRS: "התקנת Microsoft Dynamics CRM Connector עבור SSRS לא הושלמה בהצלחה"
להתקנת תיקונים חמים אלו, תוכל ללחוץ על עדכן קובצי התקנה במהלך ההתקנה של Microsoft Dynamics CRM 4.0 ושל Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector עבור SQL Server Reporting Services. תוכל גם לבצע את הפעולות המתוארות במאמר 948917 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
948917 כיצד לקבל את עדכוני ההגדרות של Microsoft Dynamics CRM 4.0

בעיות שעלולות להתרחש לאחר התקנת Microsoft Dynamics CRM 4.0

לפני שתתקין את Microsoft Dynamics CRM 4.0 כך שיפעל בשילוב עם Microsoft SQL Server 2008, עליך לוודא שהופעל שירות SQL Full-text Filter Daemon Launcher. אם שירות זה לא הופעל, פונקצית החיפוש במאגר הידע Knowledge Base לא תפעל לאחר התקנת Microsoft Dynamics CRM 4.0.

אם תשתמש ב-Microsoft Dynamics CRM Connector עבור SQL Server Reporting Services, דוחות לא יפעלו לאחר השדרוג של SQL Server 2005 ל-SQL Server 2008. עליך להסיר את ההתקנה ואז להתקין מחדש את Microsoft Dynamics CRM Connector עבור SQL Server Reporting Services.

אם תנסה ליצור ארגון חדש או אם תנסה לייבא ארגון לאחר שדרוג SQL Server 2005 ל-SQL Server 2008, תתקבל הודעת השגיאה הבאה:
Error| Check FullTextRunningValidator : כשל: Service msftesql was not found on computer 'Computer_Name'.
אם קיבלת הודעת שגיאה זו עליך להתקין את התיקון החם 956869.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
956869 הודעת שגיאה בעת יצירת ארגון חדש או ייבוא ארגון ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Service msftesql was not found on computer '[Computer_name]'"

בעיות שעלולות להתרחש בעת ש-Microsoft Dynamics CRM 4.0 פועל בשילוב עם Microsoft SQL Server 2008

כאשר אתה מפעיל את Microsoft Dynamics CRM 4.0 בשילוב עם Microsoft SQL Server 2008, עלולות להתרחש אחת או יותר מהבעיות הבאות.

בעיה 1

כאשר תוכנית ההתקנה של Microsoft Dynamics CRM 4.0 מבצעת בדיקה באשף האבחון הסביבתי מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
Error| Check FullTextRunningValidator : כשל: Service msftesql was not found on computer 'Computer_Name'.
כדי לפתור בעיה זו, התקן את התיקון החם 952601.

בעיה 2

כאשר אתה מנסה להתקין את Microsoft Dynamics CRM Data Connector עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 בשרת המריץ גם Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, ייתכן שתתקבל הודעת השגיאה הבאה באשף האבחון הסביבתי:
לא ניתן לאמת את התקנת SQL Server Reporting Services Report Server. בדוק שההתקנה תקינה במחשב המקומי.
כדי לפתור בעיה זו, התקן את התיקון החם 952602.

בעיה 3

כאשר אתה מנסה להתקין את Microsoft Dynamics CRM Connector עבור Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS)? בשרת SSRS, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
התקנת Microsoft Dynamics CRM Connector עבור SSRS
ההתקנה לא הושלמה בהצלחה.
כדי לעקוף בעיה זו, בצע את הפעולות המתוארות במאמר 947278 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

בעיה 4

כאשר אתה מחפש מאמרים במאגר הידע Knowledge Base, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:
אירעה שגיאה.
בנוסף, לא מוחזרות רשומות.

כדי לעקוף את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את השירות SQL Full-text Filter Daemon Launcher. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. במחשב המריץ את SQL Server 2008, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. לחץ לחיצה ימנית על SQL Full-text Filter Daemon Launcher, ואז לחץ על הפעל.
 2. הוסף את חשבון השירות לקבוצה המקומית SQLServerFDHostUser$SQLSERVER$Instance. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. במחשב המריץ את SQL Server 2008, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד compmgmt.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. הרחב את משתמשים וקבוצות מקומיים ולאחר מכן לחץ על קבוצות.
  3. לחץ לחיצה ימנית על SQLServerFDHostUser$SQLSERVER$Instance, ואז לחץ על הוסף לקבוצה.
  4. לחץ על הוסף.
  5. בתיבה הזן את שמות האובייקטים לבחירה, הקלד את חשבון המשתמש המתחיל את שירות SQL Full-text Filter Daemon Launcher, ואז לחץ על אישור.
 3. בנה מחדש את קטלוג full-text. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. במחשב המריץ את SQL Server 2008, לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על Microsoft SQL Server 2008, ואז לחץ על SQL Server Management Studio.
  2. הרחב את מסדי נתונים, הרחב את Organization_Name_MSCRM, הרחב את אחסון, הרחב את קטלוגים של Full Text, לחץ לחיצה ימנית על ftcat_documentindex_"GUID", ואז לחץ על בנה מחדש.
  3. לחץ על אישור למחיקת קטלוג full-text ולבנייתו מחדש.
  4. לחץ על סגור.

בעיה 5

כאשר אתה מנסה ליצור ארגון חדש או כאשר אתה מנסה לייבא ארגון, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה באשף האבחון הסביבתי:
Service msftesql was not found on computer 'Computer_Name'.
כדי לפתור בעיה זו, החל את התיקון החם 956869.

בעיה 6

כאשר אתה מתקין את Microsoft Dynamics CRM 4.0 בשילוב עם Microsoft SQL Server 2008 ועם SQL Server 2008 Reporting Services על אותו שרת, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:
"הנתיב המצוין אינו נתיב metabase." שגיאת פלטפורמה: System.Exception: הפעולה Microsoft.Crm.Setup.Server.RSConfigAction נכשלה. ---> System.ArgumentException: הנתיב המצוין אינו נתיב metabase.
בעיה זו מתרחשת כאשר הנתיב של שירותי הדיווח אינו קיים בשרת.

כדי לעקוף בעיה זו, צור אתר אינטרנט שפועל באותה יציאה ובאותה כתובת המשמשים את שרת שירותי הדיווח. ב-SQL Server 2008 Reporting Services, לא נעשה שימוש ב-IIS לגישה אל דוחות. עם זאת, אם Microsoft Dynamics CRM 4.0 מותקן על אותו השרת, Microsoft Dynamics CRM 4.0 חייב למצוא אתר אינטרנט עם אותה כתובת כדי לעקוף את השגיאה. כדי לאמת את הכתובת של שירותי הדיווח, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על Microsoft SQL Server 2008, לחץ על כלי הגדרת תצורה, ואז לחץ על Reporting Services Configuration Manager.
 2. לחץ על התחבר כדי להתחבר למופע שרת הדוחות שלך.
 3. לחץ על כתובת שירות האינטרנט כדי לראות מהי כתובת שירות האינטרנט של שרת הדוחות. לדוגמה, כתובת האינטרנט יכולה להיות http://SQLServername:8181/ReportServer.
במערכת Windows Server 2008, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה ולאחר מכן הקלד inetmgr.
 2. הרחב את שם השרת, לחץ לחיצה ימנית על אתרים, ואז לחץ על הוסף אתר.
 3. הזן שם עבור האתר ואז בחר נתיב פיזי.
 4. הזן את מספר היציאה עבור שירות האינטרנט של שרת הדוחות. לדוגמה, הזן 8181.
 5. לחץ על אישור
במערכת Windows Server 2003, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה ולאחר מכן הקלד inetmgr.
 2. הרחב את שם השרת, לחץ לחיצה ימנית על אתרי אינטרנט, לחץ על חדש, ואז לחץ על אתר אינטרנט.
 3. הזן תיאור עבור האתר, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. הזן את מספר היציאה עבור שירות האינטרנט של שרת הדוחות. לדוגמה, הקלד 8181 ולאחר מכן הקש על הבא.
 5. הזן נתיב עבור אתר האינטרנט, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. בדף הרשאות, לחץ על הבא.
 7. לחץ על סיום.

מאפיינים

Article ID: 957053 - Last Review: יום שני 12 ספטמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
מילות מפתח 
kberrmsg kbmbsinstallation kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner KB957053

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com