การสนับสนุนสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 Hyper-V

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957054 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

สนับสนุนนโยบายสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 Hyper-V

Microsoft Dynamics CRM 4.0 ได้รับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2008 Hyper-V ในระบบการผลิต ไม่สนับสนุนการ Hyper V รุ่นเบต้า รุ่นเบต้าของ Hyper V จะรวมอยู่ใน Windows Server 2008

หมายเหตุ:การใช้ Hyper V ในสภาพแวดล้อมการผลิต คุณต้องใช้การปรับปรุงสำหรับเทคโนโลยี Hyper V รุ่นผลิตภัณฑ์สำหรับ Windows Server 2008 การขอรับการปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
950050คำอธิบายการปรับปรุงสำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายของเทคโนโลยี Hyper-V สำหรับ Windows Server 2008
นอกจากนี้ ทีม Microsoft Dynamics CRM แซเพื่อทดสอบ Microsoft Dynamics CRM ในเทคโนโลยี virtualization Microsoft มาถึง และการเผยแพร่อัพเดตนโยบายสนับสนุนเป็นเทคโนโลยีเหล่านี้พร้อมใช้งาน

สนับสนุนนโยบายสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ virtualization

Microsoft Dynamics CRM 4.0 สนับสนุนโซลูชัน virtualization จากผู้ขายที่มีส่วนร่วมในการ Microsoft Windows Server จำลองเสมือนการตรวจสอบโปรแกรม (SVVP) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโปรแกรมนี้ และ เกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วม แวะไปที่ไซต์ของเว็บ Marketplace เซิร์ฟเวอร์ Windows ต่อไปนี้:
http://windowsservercatalog.com/svvp.aspx?svvppage=svvp.htm
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับการแก้ไขปัญหา SVVP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
897615สนับสนุนนโยบายสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ทำงานอยู่ในฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ Microsoft virtualization ซอฟต์แวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

แม้ว่าเทคโนโลยี virtualization ฮาร์ดแวร์เป็น somewhat ใหม่ขึ้นอยู่กับพีซี datacenters เทคโนโลยี virtualization ฮาร์ดแวร์สามารถให้ข้อดีที่สำคัญผ่าน implementations ใช้ฮาร์ดแวร์แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ที่กำลังทำงานในสภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์ virtualized คือถูกกระทบ โดยข้อจำกัด intrinsic ข้อจำกัดประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะ

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณตรวจสอบเว็บไซต์ต่อไปนี้ก่อนที่คุณตัดสินใจว่า จะใช้เทคโนโลยี virtualization ฮาร์ดแวร์ใน datacenter ของคุณ:
อันดับ Myths การจำลองเสมือน 10
http://www.microsoft.com/virtualization/topmyths.mspx

virtualization – Evolution ไม่ Revolution
http://download.microsoft.com/download/e/b/5/eb57b60a-8af7-4224-90a2-5e1dc90fd92f/virtualization_evolution_not_revolution.pdf

virtualization – การมูลฐาน Architectural สำหรับ Dynamic IT
http://www.microsoft.com/virtualization/dynamicIT.mspx

โฮมเพจการจำลองเสมือน Microsoft
http://www.microsoft.com/virtualization/default.mspx
ข้อมูลนี้สามารถยังเป็นประโยชน์เมื่อคุณวางแผนที่มี Microsoft Dynamics CRM 4.0 ในการใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น ตัดสินใจจัดบทบาทเซิร์ฟเวอร์อื่นของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 กับสภาพแวดล้อม virtualized หรือไม่ใช่ virtualized เป็นอย่างยิ่งขึ้นของคุณใช้งาน datacenter กลยุทธ์การจัดการ และทรัพยากรที่พร้อมใช้งานอยู่

บทบาทเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Dynamics CRM 4.0 บางอย่างจะ candidates ได้ดีกว่าบทบาทเซิร์ฟเวอร์อื่นสำหรับการเรียกใช้ภายในสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ Microsoft ผลลัพธ์ของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยเหล่านี้รวมสัดส่วนต่อไปนี้:
  • สภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์
  • ความต้องการประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • workloads ที่มีอยู่
เพื่อช่วยตรวจสอบว่า virtualization โซลูชันที่ถูกต้อง สำหรับองค์กรของคุณ และ Microsoft แนะนำพึงรอบ ๆ เซิร์ฟเวอร์การรวมบัญชีและ virtualization แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/virtualization-consolidation.aspx

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและ scalability

เมื่อคุณวางแผนที่ใช้งาน Microsoft Dynamics CRM 4.0 ในสภาพแวดล้อมแบบ virtualized ประสิทธิภาพการทำงานเดียวกันและ scalability ด้านที่อธิบายไว้ในการแนะนำ "The Microsoft Dynamics CRM 4.0 ใช้งานรายการ" ใช้เมื่อคุณปรับขนาดแต่ละเครื่องเสมือนสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแนะนำ "The Microsoft Dynamics CRM 4.0 ใช้งานรายการ" ให้ดูที่ส่วน "อ้างอิง"

ส่งผลนอกจากนี้ ปัจจัยบางโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานและ scalability ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 เมื่อกำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 Hyper-V นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณควรพิจารณาถึงต่อไปนี้:
  • สร้างดิสก์เสมือนถาวรขนาดที่แยกต่างหากสำหรับ Microsoft ฐานข้อมูล Dynamics CRM 4.0 และแฟ้มล็อก นอกจากนี้ ให้เก็บดิสก์เสมือนบนไดรฟ์ที่มีอยู่จริงแยกจากกันบนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์
  • ก่อนที่คุณสามารถย้ายที่ใช้งานระบบการผลิต ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server โดยการใช้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 ประสิทธิภาพ Toolkit
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 Hyper-V คือมีขนาดการจัดการหมายเลขเครื่องจักรเสมือนที่คุณวางแผนที่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ประเมินนี้ควรมี CPU หน่วยความจำ อะแดปเตอร์เครือข่าย และตั้งค่าคอนฟิกของดิสก์
  • ใช้วิธีแก้ไขปัญหาของฮาร์ดดิสก์ที่เปิดใช้งานการเข้าถึงที่รวดเร็ว ให้ลองใช้ SCSI ฮาร์ดดิสก์ อาร์เรย์ที่ซ้ำซ้อนของดิสก์ที่เกี่ยวข้องกับ (RAID), หรือเครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SAN) ที่ใช้ โดย Microsoft Dynamics CRM 4.0 ข้อมูลการจัดเก็บแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์เสมือน (.vhd)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
950050คำอธิบายการปรับปรุงสำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายของเทคโนโลยี Hyper-V สำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การจำลองเสมือน Microsoft
http://www.microsoft.com/virtualization/default.mspx

virtualization และการรวมบัญชี ด้วย Hyper V
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/virtualization-consolidation.aspx

Microsoft Dynamics CRM 4.0 ใช้งานคำแนะนำ
https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1ceb5e01-de9f-48c0-8ce2-51633ebf4714

Microsoft Dynamics CRM 4.0 ที่แนะนำฮาร์ดแวร์สำหรับการปรับใช้ของผู้ใช้พร้อมกันถึง 500
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3bf7ecda-7eaf-4f1c-bbfe-cae19bc8bb78

Microsoft Dynamics CRM 4.0 ประสิทธิภาพ Toolkit
http://www.codeplex.com/crmperftoolkit/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=10764

optimizing และการบำรุงรักษา Microsoft Dynamics CRM 4.0
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ba826cee-eddf-4d6e-842d-27fd654ed893

Microsoft Dynamics CRM 4.0 ประสิทธิภาพและการ Scalability - Scalability ผู้ใช้สำหรับองค์กร
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5852b14a-394c-4898-8374-caf5e6479eb0

การใช้ SQL Server 2005 ในสภาพแวดล้อมแบบเสมือน
http://download.microsoft.com/download/a/c/d/acd8e043-d69b-4f09-bc9e-4168b65aaa71/SQLVirtualization.doc

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957054 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbmbsinstallation kbexpertiseinter kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbautohotfix kbmt KB957054 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957054

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com