Popis kumulativní Hotfix 5 Antigen 9.0 Service Pack 1

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 957075 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: K dispozici jsou následující dva balíčky kumulativní:
 • Balíček opravy hotfix: Rollup5 (pro všechny inovace včetně clusteru nebo samostatné servery)
 • Balíček úplné instalace: Rollup5FullBuild (nového clusteru pouze u instalací)
Balíček Hotfix je pro pouze inovace. Tento balíček použít, pokud provádíte inovaci z SP1 nebo novější kumulativní. Balíček úplné instalace je u nových instalací pouze clusteru serverů. Úplné instalace balíčku použít, pouze pokud máte k přeinstalaci produktu celé kumulativní 5 v clusteru. Jakékoli upgrade na kumulativní 5 použít balíček Hotfix.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje problémy, které jsou opraveny v kumulativní Hotfix 5 Microsoft Antigen 9.0 Service Pack 1.

Tato kumulativní oprava hotfix obsahuje všechny opravy, které byly vydány v předchozí kumulativní opravy hotfix Antigen 9.0 Service Pack 1.

Úvod

Kumulativní balíček oprav hotfix řeší problémy

957010Může přestat reagovat proces Getenginefiles.exe v 9.0 Antigen for Exchange Service Pack 1 a generuje tato zhroucení Dr. Watson, který odkazuje 604327993 ID bloku
957012Antigen 9.0 Exchange Service Pack 1 může vypadat rozpoznat přílohu jako soubor MP3
957015Antigen 9.0 Exchange Service Pack 1 dosáhne stavu, ve které všechny uzly obsahují hodnoty registru Antigen přejděte na stejném sdíleném disku v clusteru Exchange SCC (Single kopírovat clusteru)
957021Různé 0X80005000 dojít k chybám při 9.0 Antigen Exchange Server neobdrží odpověď nebo obdrží nesprávný název EVS v clusterovém prostředí Exchange Server
957069Antigen 9.0 Exchange Service Pack 1, nebude zastaven vnořené MSG soubor, který je v e-mailové zprávy, když dosáhne jeho vnořenou Attachment maximální limit definovaný v panelu Obecné možnosti skenování
957079Selhání procesu Getenginefiles.exe v 9.0 Antigen for Exchange Service Pack 1 může dojít během stahování stroj a generuje tato zhroucení Dr. Watson, který odkazuje 665956571 ID bloku
957152Antigen 9.0 pro Exchange Server s aktualizací SP1 nelze rozpoznat soubory MP3 při soubor filtru z *. * nebo *. je vytvořen a typ souboru, který je vybrán je MPEG (MP3)
957155Antigen 9.0 pro server Exchange s procesy úlohu skenování SP1 používat velké množství prostředky a může selhat úlohu prohledávání
957297Je-li ve Antigen 9.0 Service Pack 1 zakázáno seznam souborů a změnit název existujícího souboru seznamu
957383Modul skenování SpamCure v Antigen 9.0 Service Pack 1 není správně inicializovat samotný během aktualizace stroje SpamCure
957545Seznam klíčové slovo je větší než 2,000,000 bajtů se v Antigen 9.0 s aktualizací SP1 nefunguje nastavení v poli Minimum jedinečné klíčové slovo přístupy
957547Nástroj AntigenDiag.exe shromažďovat informace v souboru verAntigen.csv po spuštění nástroje AntigenDiag.exe na clusterový server, který má Microsoft Antigen 9.0 Exchange s aktualizací Service Pack 1 stroj verze
957548Nelze přizpůsobit určité zprávy odstranění textu v Antigen 9.0 Service Pack 1
957592Nelze upravit nebo nakonfigurovat filtrování v Microsoft Antigen 9.0 Exchange Service Pack 1
957619Antigen 9.0 skenování selže proces aktualizace stroj v počítači se systémem Antigen 9.0 for Exchange pro brány SMTP s aktualizací SP1 s SP1 nebo Antigen 9.0
957627Chyba A Dr. Watson má Bucket 332678223 je zaznamenána v protokolu aplikace v počítači se systémem Microsoft Antigen 9.0 pro Exchange Server s aktualizací SP1
957751Služba AntigenService přestane reagovat během spuštění na serveru Exchange, který má Antigen 9.0 s aktualizací Service Pack 1
957943Proces AntigenInternet.exe může selhat v počítači se systémem Microsoft Antigen 9.0 Service Pack 1
958126Konfigurovat 9.0 Antigen for Exchange Service Pack 1 blokovat a karantény celé e-mailovou zprávu, která obsahuje virus a její přílohy po instalaci Hotfix Rollup 5 pro Antigen 9.0 Service Pack 1
958232Zprávy jsou otevřeny v aplikaci Outlook obsahují reklamace byly nakonfigurovány na serveru, který má Antigen 9.0 s aktualizací Service Pack 1
959985Aktualizovat statistiky verze MSAV pod aktualizace skeneru v 9.0 Antigen Exchange Service Pack 1
9599915 Kumulativní hotfix Antigen 9.0 Service Pack 1 poskytuje další podporu pro Exchange 2000 a Windows 2000 Server Single kopírovat clusteru (SCC) clustery
959992Může přestat reagovat proces Getenginefiles.exe v Microsoft Antigen 9.0 Service Pack 1 a generuje tato zhroucení Dr. Watson, který má 685554990 ID bloku
960001Zhroucení AntigenClient.exe procesu v 9.0 Antigen for Exchange Service Pack 1 a generuje zhroucení Dr. Watson, který odkazuje 604327895 ID bloku
960005Chybová zpráva při spuštění služba jeho Antigen Statistika 9.0 Antigen for Exchange Service Pack 1: "popis ID události (0) ve zdroji (Server statistická Antigen) nebyl nalezen
960006Proces GetEngineFiles.exe může selhat v počítači se systémem Microsoft Antigen 9.0 pro Exchange Server s aktualizací SP1
960041Chybová zpráva se zobrazí při pokusu o instalaci aktualizace Hotfix 3 pro Antigen 9.0 Service Pack 1: „ Chyba (-5011: 0x80040707) při spuštění instalace došlo k "
960046Proces GetEngineFiles.exe může nesprávně odstraňte některé soubory v počítači se systémem Antigen 9.0 for Exchange pro brány SMTP s aktualizací SP1 s SP1 nebo Antigen 9.0
960080Microsoft Exchange Information Store nedojde k vypnutí na clusterovém serveru Exchange při instalaci 9.0 Antigen for Exchange Service Pack 1

Další informace

Důležité: K dispozici jsou následující dva balíčky kumulativní:
 • Balíček opravy hotfix: Rollup5 (pro všechny inovace včetně clusteru nebo samostatné servery)
 • Balíček úplné instalace: Rollup5FullBuild (nového clusteru pouze u instalací)
Balíček Hotfix je pro pouze inovace. Tento balíček použít, pokud provádíte inovaci z SP1 nebo novější kumulativní. Balíček úplné instalace je u nových instalací pouze clusteru serverů. Úplné instalace balíčku použít, pouze pokud máte k přeinstalaci produktu celé kumulativní 5 v clusteru. Jakékoli upgrade na kumulativní 5 použít balíček Hotfix.

Informace pro instalace clusteru

Úplnou instalační balíček (pro nové instalace pouze, není doporučeno pro inovace)

 1. Zkontrolovat a zajistit shodu s předpokladem uvedené v této části.
 2. Nainstalujte úplný balíček podle Antigen clusteru instalační příručce.

  Poznámka: Instalační program bude spuštěn přesně jako ostatní verze Antigen.
 3. Ve Správci clusteru Ujistěte se, můžete zobrazit prostředku AntigenClusRes každý EVS. Další informace naleznete v části "Kontroly pro the Antigen clusteru prostředek".

Balíčku opravy hotfix (pro pouze inovace)

 1. Zkontrolujte, zda používáte alespoň Antigen 9 Service Pack 1 před instalací opravy hotfix.
 2. Zkontrolovat a zajistit shodu s předpokladem, uvedené uvedené v této části.
 3. Spusťte balíček opravy hotfix na všech uzlech.
 4. V každém aktivním uzlu otevřete příkazový řádek, změna příkazového řádku % programu Antigen Files%\Microsoft složky Exchange a pak spustit příkaz/disable antutil. Tento příkaz automaticky přenést EVS offline.
 5. V každém aktivním uzlu spusťte příkaz antutil /enable. Tento příkaz automaticky bude znovu přenést EVS online. Bude také zaregistrovat typ prostředku AntigenClusRes a nainstalovat prostředek clusteru AntigenClusRes aktuální EVS.
 6. Ve Správci clusteru Ujistěte se, můžete zobrazit AntigenClusRes prostředku každý EVS. Další informace naleznete v části "Kontroly pro the Antigen clusteru prostředek".
Upozornění Není ručně přenést EVS offline nebo online. Prostředek clusteru Antigen nebude vytvořena, pokud ručně přenést EVS offline nebo online.
Předpokladem instalace clusteru
Pro tento prostředek být vytvořen, musí obsahovat název prostředek fyzického disku, na kterém soubory databáze Antigen umístěn (často stejný disk jako Exchange) odpovídající fyzické písmeno jednotky následované dvojtečkou, například X:. Pokud není případ, prostředek clusteru Antigen nebude vytvořena pro EVS.

Příklady
 • Pokud je přidruženo EVS1 prostředek fyzického disku nazývá ‘ XDisk ’ a fyzické jednotce X: Antigen prostředek clusteru nebude vytvořena pro EVS.
 • Pokud je přidruženo EVS2 prostředek fyzického disku nazývá ‘ disků Y: ’ a fyzické jednotky Y: Antigen prostředek clusteru bude vytvořena pro EVS.
Poznámka: Pokud sdílené disky v clusteru Admin nelze přejmenovat, obraťte další radu služby a PODPORY ().
Kontrola prostředek clusteru Antigen
Po instalaci Hotfix Rollup 5 a dokončení příslušné kroky v této části, zobrazit položky prostředku AntigenClusRes ve Správci clusteru. Jejich bude nazvána následovně:
AntigenClusRes <EVS_name>

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix od společnosti Microsoft. Tato oprava hotfix je však určena opravit pouze problémy, které jsou popsány v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, které nastanou problémy popsané v tomto článku. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud Vás tento problém závažně nepostihuje, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, v horní části tohoto článku je sekce "Hotfix stažení k dispozici". Pokud tento oddíl nevidíte, obraťte se na Technickou podpora společnosti Microsoft pro získání opravy hotfix.

Poznámka: Pokud vyskytnout další problémy nebo jakékoli řešení potíží je vyžadován, pravděpodobně budete muset vytvořit zvláštní požadavek na službu. Výdaje na technickou podporu se týkají dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit pomocí této opravy konkrétní opravy hotfix. Navštivte následující web společnosti Microsoft pro získání telefonního čísla na Zákaznické centrum, nebo pokud chcete vytvořit samostatnou žádost o podporu:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Poznámka: Zobrazí formulář "Hotfix stažení k dispozici" jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Požadavky (pouze balíček Hotfix inovace)

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí být Antigen 9.0 Service Pack 1 nainstalována v počítači.

Požadavek na restartování

Samostatný server (upgrade)
Po instalaci této opravy hotfix bude třeba restartovat počítač.
Server clusteru (nové instalace)
Po instalaci balíčku úplné instalace po restartování počítače.
Cluster server (upgrade)
Musíte použít antutil.exe přenést každý EVS offline a potom online znovu v každém uzlu clusteru aktivní. Další informace naleznete v části "Informace pro instalace clusteru" v tomto článku.

Informace o registru

Použití oprav hotfix v tomto balíčku nevyžaduje žádné úpravy registru.

INFORMACE O SOUBORECH

Oprava hotfix nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi. Tato oprava hotfix obsahuje pouze soubory, které je nutné mít pro nápravu problémů popsaných v tomto článku.

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v ovládacím.
Antigen 9.0 pro Exchange Server s aktualizací Service Pack 1
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Aexmladapter.dll9.1.1097.25515,58414. Listopadu 200804: 12X86
Ant5inst.dll9.1.1097.25903,68014. Listopadu 200804: 12X86
Ant5msg.dll9.1.1097.2553,24814. Listopadu 200804: 56X86
Ant5uninst.dll9.1.1097.25311,29614. Listopadu 200804: 12X86
Antigenasj.dll9.1.1097.25310,78414. Listopadu 200804: 12X86
Antigenclient.exe9.1.1097.251,163,77614. Listopadu 200804: 12X86
Antigenclusres.dll9.1.1097.2561,44014. Listopadu 200804: 56X86
Antigendiag.exe9.1.1097.25291,84014. Listopadu 200804: 56X86
Antigeninternet.exe9.1.1097.25765,95214. Listopadu 200804: 12X86
Antigenmanual.exe9.1.1097.25764,92814. Listopadu 200804: 12X86
Antigenpmdll.dll9.1.1097.25284,16014. Listopadu 200804: 12X86
Antigenrealtime.exe9.1.1097.25745,98414. Listopadu 200804: 12X86
Antigenservice.exe9.1.1097.251,407,48814. Listopadu 200804: 12X86
Antigensmtpsink.dll9.1.1097.25434,17614. Listopadu 200804: 12X86
Antigenvsapi.dll9.1.1097.25330,75214. Listopadu 200804: 12X86
Antreg.cfgNelze použít13,51214. Listopadu 200804: 12Nelze použít
Antstatsserv.exe9.1.1097.25264,19214. Listopadu 200805: 01X86
Antutil.exe9.1.1097.25321,02418. listopadu 200803: 25X86
Getenginefiles.exe9.1.1097.25544,25614. Listopadu 200804: 12X86
Mimenavigator.dll9.1.1097.25295,93614. Listopadu 200804: 12X86
Sfxcab.exe9.1.1097.2543,00814. Listopadu 200804: 12X86
Statisticsmanager.dll9.1.1097.25509,44014. Listopadu 200804: 12X86
Structstgnavigator.dll9.1.1097.25272,38414. Listopadu 200804: 57X86
Sybariengine.dll9.1.1097.25136,19214. Listopadu 200804: 12X86
Tararchive.dll9.1.1097.25223,74414. Listopadu 200804: 57X86
Tnefnavigator.dll9.1.1097.25282,62414. Listopadu 200804: 12X86
Version.exe9.1.1097.25303,61614. Listopadu 200804: 55X86
Custom.dllNelze použít73,11214. Listopadu 200804: 12X86
Antigen 9.0 brány SMTP s aktualizací Service Pack 1
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Aexmladapter.dll9.1.1097.25515,58414. Listopadu 200808: 56X86
Ant5inst.dll9.1.1097.25903,68014. Listopadu 200808: 56X86
Ant5msg.dll9.1.1097.2553,24814. Listopadu 200808: 56X86
Ant5uninst.dll9.1.1097.25311,29614. Listopadu 200808: 56X86
Antigenasj.dll9.1.1097.25310,78414. Listopadu 200808: 56X86
Antigenclient.exe9.1.1097.251,163,77614. Listopadu 200808: 56X86
Antigenclusres.dll9.1.1097.2561,44014. Listopadu 200808: 56X86
Antigendiag.exe9.1.1097.25291,84014. Listopadu 200808: 56X86
Antigeninternet.exe9.1.1097.25765,95214. Listopadu 200808: 56X86
Antigenpmdll.dll9.1.1097.25284,16014. Listopadu 200808: 56X86
Antigenrealtime.exe9.1.1097.25745,98414. Listopadu 200809: 44X86
Antigenservice.exe9.1.1097.251,407,48814. Listopadu 200808: 56X86
Antigensmtpsink.dll9.1.1097.25434,17614. Listopadu 200808: 56X86
Antreg.cfgNelze použít13,51214. Listopadu 200808: 56Nelze použít
Antstatsserv.exe9.1.1097.25264,19214. Listopadu 200808: 56X86
Antutil.exe9.1.1097.25321,02418. listopadu 200807: 02X86
Getenginefiles.exe9.1.1097.25544,25614. Listopadu 200808: 56X86
Mimenavigator.dll9.1.1097.25295,93614. Listopadu 200808: 56X86
Sfxcab.exe9.1.1097.2543,00814. Listopadu 200808: 56X86
Statisticsmanager.dll9.1.1097.25509,44014. Listopadu 200808: 56X86
Structstgnavigator.dll9.1.1097.25272,38414. Listopadu 200808: 56X86
Sybariengine.dll9.1.1097.25136,19214. Listopadu 200808: 56X86
Tararchive.dll9.1.1097.25223,74414. Listopadu 200808: 56X86
Tnefnavigator.dll9.1.1097.25282,62414. Listopadu 200808: 56X86
Version.exe9.1.1097.25303,61614. Listopadu 200808: 56X86
Custom.dllNelze použít73,11214. Listopadu 200808: 56X86
Antigen 9.0 pro server Exchange s úplné sestavit Service Pack 1
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Ant5inst.dll9.1.1097.26903,68015. Prosince 0820: 03X86
Antigenscanners.dll 9.1.1097.2657 34415. Prosince 0820: 02X86
Antigensem.exeNelze použít57,85615. Prosince 0820: 03X86
Antisvc.exe9.1.1097.2641,98415. Prosince 0820: 03X86
Antitsk.exe9.1.1097.26243,20015. Prosince 0820: 03X86
Data1.cabNelze použít1,230,68515. Prosince 0820: 13Nelze použít
Data1.hdrNelze použít44,74615. Prosince 0820: 13Nelze použít
Data2.cabNelze použít12,567,52915. Prosince 0820: 13Nelze použít
Engine32.cabNelze použít543,4816. Dubna 200522: 39Nelze použít
Fileversions.ini Nelze použít31315. Prosince 0820: 04Nelze použít
Layout.bin Nelze použít1,32315. Prosince 0820: 13Nelze použít
License.cfgNelze použít11,7567. Listopadu 0720: 20Nelze použít
Md5sums Nelze použít34015. Prosince 0820: 13Nelze použít
Md5sums.ASCNelze použít25615. Prosince 0820: 13Nelze použít
Rminst2k.datNelze použít2,14911-LED-0722: 59Nelze použít
Rminst2kc.dat Nelze použít1,82111-LED-0722: 59Nelze použít
Rminst2kca.datNelze použít2,19911-LED-0722: 59Nelze použít
Rminst2kcp.datNelze použít1,77211-LED-0722: 59Nelze použít
Rminstim.datNelze použít1,56811-LED-0722: 59Nelze použít
Rminstsp.datNelze použít2,00111-LED-0722: 59Nelze použít
Rminstup2k.datNelze použít1,15611-LED-0722: 59Nelze použít
Rminstup2kc.dat Nelze použít95811-LED-0722: 59Nelze použít
Rminstup2kcp.dat Nelze použít1,01911-LED-0722: 59Nelze použít
Rminstupim.datNelze použít95811-LED-0722: 59Nelze použít
Rminstupsmtp.dat Nelze použít1,15211-LED-0722: 59Nelze použít
Rminstupsp.datNelze použít1,13311-LED-0722: 59Nelze použít
Semsetup.exe9.1.1097.26283,64815. Prosince 0820: 03X86
Setup.bmpNelze použít442,73624. 8. 200714: 10Nelze použít
Setup.exe11.0.0.28844122,22415. Prosince 0820: 14X86
Setup.ibtNelze použít395,95515. Prosince 0820: 13Nelze použít
Setup.iniNelze použít45315. Prosince 0820: 13Nelze použít
Setup.inxNelze použít771,91015. Prosince 0820: 13Nelze použít
Setup.issNelze použít2,14911-LED-0722: 59Nelze použít
Manifest.cabNelze použít10,25315. Prosince 0820: 04Nelze použít
Wormprge.datNelze použít22,9542-VI-0813: 38Nelze použít
Avemicrosoft.dll 1.0.36.0 396,1523. Prosince 0818: 09X86
Enginemetadata.XMLNelze použít1124. Prosince 0817: 22Nelze použít
Manifest.cabNelze použít8,61515. Prosince 0820: 13Nelze použít
Mpavbase.VDM1.49.0.0 19,908,4882. Prosince 0815: 28Nelze použít
Mpavdlta.VDM1.49.540.0823,17615. Prosince 0816: 20Nelze použít
Mpengine.dll1.1.4205.04,141,97626. Listopadu 0822: 48X86
Jet40sp3_comp.exe4.71.1015.03,684,53611-LED-0722: 59X86
Mdac_typ.exe28.0.1022.35,556,61611-LED-0722: 59X86
Msxml6.msi Nelze použít1,528,32020-VI-0718: 47Nelze použít
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 957075 - Poslední aktualizace: 18. února 2009 - Revize: 3.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Antigen for Exchange Service Pack 1
 • Microsoft Antigen for SMTP Gateways Service Pack 1
Klíčová slova: 
kbmt fpe2010sweptdoesnotapply kbautohotfix kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbhotfixrollup kbsurveynew kbfix KB957075 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:957075

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com