คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 5 สำหรับ Antigen 9.0 กับ Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957075 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญแพคเกจการยกเลิกสองต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน: Rollup5 (สำหรับการปรับทุกรุ่นรวมถึงคลัสเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์แบบเอกเทศ)
 • แพคเกจการติดตั้งแบบเต็ม: Rollup5FullBuild (ตัวอย่างติดคลัสเตอร์ที่ตั้งใหม่เท่านั้น)
แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนอยู่สำหรับการปรับรุ่นเท่านั้น ใช้แพคเกจนี้ถ้าคุณปรับรุ่นจาก SP1 หรือยกเลิกที่ใหม่กว่า แพคเกจการติดตั้งทั้งหมดที่อยู่สำหรับการติดตั้งใหม่บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เท่านั้น ใช้แพคเกจการติดตั้งโดยสมบูรณ์เท่านั้นถ้าคุณต้องการติดตั้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อ Rollup 5 ในคลัสเตอร์ สำหรับการอัพเกรดใด ๆ เป็น Rollup 5 ใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

This article describes the issues that are fixed in Hotfix Rollup 5 for Microsoft Antigen 9.0 with Service Pack 1.

This hotfix rollup contains all the fixes that were released in the previous hotfix rollups for Antigen 9.0 with Service Pack 1.

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนยกเลิก

957010The Getenginefiles.exe process in Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1 may stop responding, and this generates a Dr. Watson crash that references Bucket ID 604327993
957012Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1 may falsely detect an attachment as an MP3 file
957015Antigen 9.0 for Exchange Service Pack 1 reaches a state in which all nodes contain Antigen registry values that point to the same shared disk on an Exchange Single Copy Cluster (SCC) cluster
957021Various 0X80005000 errors occur when Antigen 9.0 for Exchange Server does not receive a response or receives the wrong EVS name in a clustered Exchange Server environment
957069Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1 will not stop scanning a nested MSG file that is in an e-mail message when it reaches its Max Nested Attachment limit as defined in the General Options panel
957079The Getenginefiles.exe process in Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1 may crash during an engine download, and this generates a Dr. Watson crash that references Bucket ID 665956571
957152Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1 cannot detect MP3 files when a file filter of *.* or *. is created and the file type that is selected is MPEG (MP3)
957155Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1 scan job processes use a large amount of CPU resources, and a scan job may fail
957297A file list is disabled in Antigen 9.0 with Service Pack 1 when you change the name of an existing file list
957383The SpamCure scan engine in Antigen 9.0 with Service Pack 1 does not correctly initialize itself during the update of the SpamCure engine
957545The setting in the Minimum Unique Keyword Hits box does not work in Antigen 9.0 with Service Pack 1 when a keyword list is larger than 2,000,000 bytes
957547The AntigenDiag.exe tool does not collect engine version information in the verAntigen.csv file after you run the AntigenDiag.exe tool on a clustered server that has Microsoft Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1 installed
957548You cannot customize certain deletion text messages in Antigen 9.0 with Service Pack 1
957592You cannot edit or configure filtering in Microsoft Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1
957619The Antigen 9.0 scan engine update process fails on a computer that is running Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1 or Antigen 9.0 for SMTP Gateways with Service Pack 1
957627A Dr. Watson error that has the Bucket ID of 332678223 is logged in the Application log on a computer that is running Microsoft Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1
957751The AntigenService service stops responding during startup on an Exchange server that has Antigen 9.0 with Service Pack 1 installed
957943The AntigenInternet.exe process may crash on a computer that is running Microsoft Antigen 9.0 with Service Pack 1
958126You can configure Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1 to block and quarantine a whole e-mail message that contains a virus and its attachment after you install Hotfix Rollup 5 for Antigen 9.0 with Service Pack 1
958232Messages that are opened in Outlook do not contain disclaimers that were configured on a server that has Antigen 9.0 with Service Pack 1 installed
959985The version statistics for MSAV, under Scanner Updates in Antigen 9.0 for Exchange Service Pack 1, do not update
959991Hotfix Rollup 5 for Antigen 9.0 with Service Pack 1 provides additional support for Exchange 2000 and Windows 2000 Server Single Copy Cluster (SCC) clusters
959992The Getenginefiles.exe process in Microsoft Antigen 9.0 with Service Pack 1 may stop responding, and this generates a Dr. Watson crash that has the Bucket ID 685554990
960001กระบวนการ AntigenClient.exe ใน 9.0 Antigen สำหรับ Exchange Service Pack 1 ขัดข้อง และสร้างความล้มเหลว Dr. Watson ที่ฝากข้อมูล ID 604327895 การอ้างอิง
960005เกิดข้อผิดพลาดเมื่อ 9.0 Antigen สำหรับ Exchange Service Pack 1 เริ่มต้นของการบริการเซิร์ฟเวอร์สถิติ Antigen: "เป็นคำอธิบายสำหรับรหัสเหตุการณ์ (0) ในแหล่งที่มา (Antigen สถิติเซิร์ฟเวอร์) ไม่พบ
960006กระบวนการ GetEngineFiles.exe อาจมีปัญหาในคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Antigen 9.0 สำหรับ Exchange Service Pack 1
960041ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 3 สำหรับ 9.0 Antigen Service Pack 1: "ข้อผิดพลาด (-5011:0x80040707) เกิดขึ้นขณะเรียกใช้การตั้งค่า"
960046กระบวนการ GetEngineFiles.exe อาจไม่ถูกต้องลบแฟ้มบางแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Antigen 9.0 สำหรับการแลกเปลี่ยนกับ Service Pack 1 หรือ Antigen 9.0 สำหรับ Gateways SMTP Service Pack 1
960080เก็บข้อมูล Exchange ของ Microsoft ไม่ปิดลงบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในคลัสเตอร์เมื่อมีการติดตั้ง 9.0 Antigen สำหรับ Exchange Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญแพคเกจการยกเลิกสองต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน: Rollup5 (สำหรับการปรับทุกรุ่นรวมถึงคลัสเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์แบบเอกเทศ)
 • แพคเกจการติดตั้งแบบเต็ม: Rollup5FullBuild (ตัวอย่างติดคลัสเตอร์ที่ตั้งใหม่เท่านั้น)
แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนอยู่สำหรับการปรับรุ่นเท่านั้น ใช้แพคเกจนี้ถ้าคุณปรับรุ่นจาก SP1 หรือยกเลิกที่ใหม่กว่า แพคเกจการติดตั้งทั้งหมดที่อยู่สำหรับการติดตั้งใหม่บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เท่านั้น ใช้แพคเกจการติดตั้งโดยสมบูรณ์เท่านั้นถ้าคุณต้องการติดตั้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อ Rollup 5 ในคลัสเตอร์ สำหรับการอัพเกรดใด ๆ เป็น Rollup 5 ใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลสำหรับการติดตั้งของคลัสเตอร์

แพคเกจการติดตั้งแบบเต็ม (สำหรับการติด fresh ตั้งเพียงอย่างเดียว ไม่แนะนำสำหรับการปรับรุ่น)

 1. ตรวจทาน และตรวจสอบความสอดคล้องกับ prerequisite ที่กล่าวไว้ในส่วนนี้
 2. ติดตั้งแพคเกจเต็มรูปแบบตามที่แนะนำการติดตั้งของ Antigen คลัสเตอร์

  หมายเหตุ:การตั้งค่าจะทำงานอย่างแน่นอนเป็นรุ่น Antigen อื่นใดก็ตาม
 3. ในการดูแลของคลัสเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสามารถดูทรัพยากร AntigenClusRes สำหรับแต่ละ EVS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "การตรวจสอบสำหรับใน Antigen คลัสเตอร์ทรัพยากร" ด้านล่าง

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน (สำหรับการปรับรุ่นเท่านั้น)

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้น้อย Antigen 9 Service Pack 1 ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน
 2. ตรวจทาน และตรวจสอบความสอดคล้องกับ Prerequisite ที่กล่าวถึงในการที่กล่าวไว้ในส่วนนี้
 3. เรียกใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนบนโหนทั้งหมด
 4. บนแต่ละโหนที่ใช้งานอยู่ เปิดพร้อมท์คำสั่ง เปลี่ยนบรรทัดคำสั่งเป็น% Antigen Files%\Microsoft โปรแกรมสำหรับโฟลเดอร์ Exchange และเรียกใช้การantutil /disableคำสั่ง คำสั่งนี้จะนำ EVS แบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติ
 5. นำ EVS แบบออนไลน์ด้วยตนเอง
 6. บนแต่ละโหนที่ใช้งานอยู่ ทำการantutil /enableคำสั่ง คำสั่งนี้จะนำ EVS แบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติ และกลับแบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังดังกล่าวจะลงทะเบียนชนิดของทรัพยากร AntigenClusRes และติดตั้งทรัพยากรคลัสเตอร์ AntigenClusRes EVS ที่ปัจจุบัน
 7. ในการดูแลของคลัสเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสามารถดู AntigenClusRes ทรัพยากรสำหรับแต่ละ EVS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "การตรวจสอบสำหรับใน Antigen คลัสเตอร์ทรัพยากร"
prerequisite สำหรับการติดตั้งของคลัสเตอร์
สำหรับทรัพยากรนี้จะสร้าง ชื่อของทรัพยากรดิสก์ทางกายภาพที่แฟ้มฐานข้อมูล Antigen อยู่ (บ่อยครั้งดิสก์เดียวเป็น Exchange) ต้องประกอบด้วยทางกายภาพที่สอดคล้องกับอักษรชื่อไดรฟ์ตาม ด้วยเครื่องหมายจุดคู่ เช่นx:. ถ้าไม่เกิดขึ้นในกรณี ทรัพยากรคลัสเตอร์ของ Antigen จะไม่ถูกสร้างสำหรับ EVS

ตัวอย่าง
 • หาก EVS1 เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรดิสก์ที่มีอยู่จริงเรียก ‘ XDisk ’ และไดรฟ์ทางกายภาพ X: ทรัพยากรคลัสเตอร์ของ Antigen จะไม่ถูกสร้างขึ้นสำหรับ EVS
 • หาก EVS2 เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรดิสก์ที่มีอยู่จริงเรียก ‘ Y: ดิสก์ ’ และไดรฟ์ทางกายภาพ Y: ทรัพยากรคลัสเตอร์ของ Antigen จะถูกสร้างขึ้นสำหรับ EVS นั้น
หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของดิสก์ที่ใช้ร่วมกันในคลัสเตอร์ Admin ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสนับสนุน (CSS) สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม
กำลังตรวจสอบทรัพยากรคลัสเตอร์ของ Antigen
หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน Rollup 5 และคุณได้ดำเนินการขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดในส่วนนี้ ดูรายการของทรัพยากร AntigenClusRes ในคลัสเตอร์ผู้ดูแลระบบ พวกเขาจะมีชื่อเป็นดังนี้:
AntigenClusRes<evs_name></evs_name>

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น(ปรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นเท่านั้น)

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ 9.0 Antigen Service Pack 1 ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

เซิร์ฟเวอร์แบบเอกเทศ (การอัพเกรด)
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ (ติดตั้งใหม่)
You must restart the computer after you install the Full Installation Package.
Cluster server (upgrade)
You must use antutil.exe to bring each EVS offline and then online again on each active cluster node. For more information, see the "Information for cluster installations" section in this article.

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aexmladapter.dll9.1.1097.25515,58414 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Ant5inst.dll9.1.1097.25903,68014 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Ant5msg.dll9.1.1097.2553,24814 2008 พฤศจิกายน04:56x86
Ant5uninst.dll9.1.1097.25311,29614 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Antigenasj.dll9.1.1097.25310,78414 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Antigenclient.exe9.1.1097.251,163,77614 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Antigenclusres.dll9.1.1097.2561,44014 2008 พฤศจิกายน04:56x86
Antigendiag.exe9.1.1097.25291,84014 2008 พฤศจิกายน04:56x86
Antigeninternet.exe9.1.1097.25765,95214 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Antigenmanual.exe9.1.1097.25764,92814 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Antigenpmdll.dll9.1.1097.25284,16014 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Antigenrealtime.exe9.1.1097.25745,98414 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Antigenservice.exe9.1.1097.251,407,48814 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Antigensmtpsink.dll9.1.1097.25434,17614 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Antigenvsapi.dll9.1.1097.25330,75214 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Antreg.cfgไม่สามารถใช้งานได้13,51214 2008 พฤศจิกายน04:12ไม่สามารถใช้งานได้
Antstatsserv.exe9.1.1097.25264,19214 2008 พฤศจิกายน05:01x86
Antutil.exe9.1.1097.25321,02418 2008 พฤศจิกายน03:25x86
Getenginefiles.exe9.1.1097.25544,25614 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Mimenavigator.dll9.1.1097.25295,93614 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Sfxcab.exe9.1.1097.2543,00814 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Statisticsmanager.dll9.1.1097.25509,44014 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Structstgnavigator.dll9.1.1097.25272,38414 2008 พฤศจิกายน04:57x86
Sybariengine.dll9.1.1097.25136,19214 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Tararchive.dll9.1.1097.25223,74414 2008 พฤศจิกายน04:57x86
Tnefnavigator.dll9.1.1097.25282,62414 2008 พฤศจิกายน04:12x86
Version.exe9.1.1097.25303,61614 2008 พฤศจิกายน04:55x86
Custom.dllไม่สามารถใช้งานได้73,11214 2008 พฤศจิกายน04:12x86
antigen 9.0 สำหรับ Gateways SMTP กับ Service Pack 1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aexmladapter.dll9.1.1097.25515,58414 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Ant5inst.dll9.1.1097.25903,68014 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Ant5msg.dll9.1.1097.2553,24814 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Ant5uninst.dll9.1.1097.25311,29614 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Antigenasj.dll9.1.1097.25310,78414 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Antigenclient.exe9.1.1097.251,163,77614 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Antigenclusres.dll9.1.1097.2561,44014 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Antigendiag.exe9.1.1097.25291,84014 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Antigeninternet.exe9.1.1097.25765,95214 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Antigenpmdll.dll9.1.1097.25284,16014 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Antigenrealtime.exe9.1.1097.25745,98414 2008 พฤศจิกายน09:44x86
Antigenservice.exe9.1.1097.251,407,48814 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Antigensmtpsink.dll9.1.1097.25434,17614 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Antreg.cfgไม่สามารถใช้งานได้13,51214 2008 พฤศจิกายน08:56ไม่สามารถใช้งานได้
Antstatsserv.exe9.1.1097.25264,19214 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Antutil.exe9.1.1097.25321,02418 2008 พฤศจิกายน07:02x86
Getenginefiles.exe9.1.1097.25544,25614 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Mimenavigator.dll9.1.1097.25295,93614 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Sfxcab.exe9.1.1097.2543,00814 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Statisticsmanager.dll9.1.1097.25509,44014 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Structstgnavigator.dll9.1.1097.25272,38414 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Sybariengine.dll9.1.1097.25136,19214 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Tararchive.dll9.1.1097.25223,74414 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Tnefnavigator.dll9.1.1097.25282,62414 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Version.exe9.1.1097.25303,61614 2008 พฤศจิกายน08:56x86
Custom.dllไม่สามารถใช้งานได้73,11214 2008 พฤศจิกายน08:56x86
antigen 9.0 สำหรับการแลกเปลี่ยนกับ Service Pack 1 เต็ม Build
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ant5inst.dll9.1.1097.26903,68015-ธ.ค.-0820:03x86
Antigenscanners.dll9.1.1097.2657,34415-ธ.ค.-0820:02x86
Antigensem.exeไม่สามารถใช้งานได้57,85615-ธ.ค.-0820:03x86
Antisvc.exe9.1.1097.2641,98415-ธ.ค.-0820:03x86
Antitsk.exe9.1.1097.26243,20015-ธ.ค.-0820:03x86
Data1.cabไม่สามารถใช้งานได้1,230,68515-ธ.ค.-0820:13ไม่สามารถใช้งานได้
Data1.hdrไม่สามารถใช้งานได้44,74615-ธ.ค.-0820:13ไม่สามารถใช้งานได้
Data2.cabไม่สามารถใช้งานได้12,567,52915-ธ.ค.-0820:13ไม่สามารถใช้งานได้
Engine32.cabไม่สามารถใช้งานได้543,4816-Apr-0522:39ไม่สามารถใช้งานได้
Fileversions.iniไม่สามารถใช้งานได้31315-ธ.ค.-0820:04ไม่สามารถใช้งานได้
Layout.binไม่สามารถใช้งานได้1,32315-ธ.ค.-0820:13ไม่สามารถใช้งานได้
License.cfgไม่สามารถใช้งานได้11,7567 07 พฤศจิกายน20:20ไม่สามารถใช้งานได้
Md5sumsไม่สามารถใช้งานได้34015-ธ.ค.-0820:13ไม่สามารถใช้งานได้
Md5sums.ascไม่สามารถใช้งานได้25615-ธ.ค.-0820:13ไม่สามารถใช้งานได้
Rminst2k.datไม่สามารถใช้งานได้2,14911-แจ-0722:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rminst2kc.datไม่สามารถใช้งานได้1,82111-แจ-0722:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rminst2kca.datไม่สามารถใช้งานได้2,19911-แจ-0722:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rminst2kcp.datไม่สามารถใช้งานได้1,77211-แจ-0722:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rminstim.datไม่สามารถใช้งานได้1,56811-แจ-0722:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rminstsp.datไม่สามารถใช้งานได้2,00111-แจ-0722:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rminstup2k.datไม่สามารถใช้งานได้1,15611-แจ-0722:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rminstup2kc.datไม่สามารถใช้งานได้95811-แจ-0722:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rminstup2kcp.datไม่สามารถใช้งานได้1,01911-แจ-0722:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rminstupim.datไม่สามารถใช้งานได้95811-แจ-0722:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rminstupsmtp.datไม่สามารถใช้งานได้1,15211-แจ-0722:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rminstupsp.datไม่สามารถใช้งานได้1,13311-แจ-0722:59ไม่สามารถใช้งานได้
Semsetup.exe9.1.1097.26283,64815-ธ.ค.-0820:03x86
Setup.bmpไม่สามารถใช้งานได้442,73624 07 Aug14:10ไม่สามารถใช้งานได้
มีชื่อเป็น setup.exe11.0.0.28844122,22415-ธ.ค.-0820:14x86
Setup.ibtไม่สามารถใช้งานได้395,95515-ธ.ค.-0820:13ไม่สามารถใช้งานได้
Setup.iniไม่สามารถใช้งานได้45315-ธ.ค.-0820:13ไม่สามารถใช้งานได้
Setup.inxไม่สามารถใช้งานได้771,91015-ธ.ค.-0820:13ไม่สามารถใช้งานได้
Setup.issไม่สามารถใช้งานได้2,14911-แจ-0722:59ไม่สามารถใช้งานได้
Manifest.cabไม่สามารถใช้งานได้10,25315-ธ.ค.-0820:04ไม่สามารถใช้งานได้
Wormprge.datไม่สามารถใช้งานได้22,9542-Jun-0813:38ไม่สามารถใช้งานได้
Avemicrosoft.dll1.0.36.0396,1523-ธ.ค.-0818:09x86
Enginemetadata.xmlไม่สามารถใช้งานได้1124-ธ.ค.-0817:22ไม่สามารถใช้งานได้
Manifest.cabไม่สามารถใช้งานได้8,61515-ธ.ค.-0820:13ไม่สามารถใช้งานได้
Mpavbase.vdm1.49.0.019,908,4882-ธ.ค.-0815:28ไม่สามารถใช้งานได้
Mpavdlta.vdm1.49.540.0823,17615-ธ.ค.-0816:20ไม่สามารถใช้งานได้
Mpengine.dll1.1.4205.04,141,97626 08 พฤศจิกายน22:48x86
Jet40sp3_comp.exe4.71.1015.03,684,53611-แจ-0722:59x86
Mdac_typ.exe28.0.1022.35,556,61611-แจ-0722:59x86
Msxml6.msiไม่สามารถใช้งานได้1,528,32020 07 Jun18:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957075 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Antigen for Exchange Service Pack 1
 • Microsoft Antigen for SMTP Gateways Service Pack 1
Keywords: 
fpe2010sweptdoesnotapply kbautohotfix kbHotfixServer kbexpertiseadvanced kbHotfixRollup kbsurveynew kbfix kbmt KB957075 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957075

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com